samedi 14 septembre 2019

CALENDRIER RITUEL - SEPTEMBRE 2019

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ  
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTEԿիրակի 15 Սեպտեմբեր 2019
ԽԱՉՎԵՐԱՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Պատարագի աւարտին՝
Խաչվերացի Թափօր-Անդաստան
եւ ռեհանի օրհնութիւն։


Երկուշաբթի 16 Սեպտեմբեր 2019
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց ՝ ժամը 10։30-ին


Կիրակի 22 Սեպտեմբեր 2019
Գոհաբանական Մաղթանք 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
28-րդ տարեդարձին առթիւ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Կիրակի 29 Սեպտեմբեր 2019
ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինDimanche 15 septembre 2019
Exaltation de la Sainte Croix
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30

Bénédiction du basilica 
et des 4 points cardinaux 
après la Mess


Lundi 16 septembre 2019
MERELOTS 
Office des matines à 9h
Office de Requiem 
pour tous les défunts à 10h30


Dimanche 22 septembre 2019
Te Deum 
pour 28e Anniversaire de la 
République d'Arménie
Office des matines à 8h30 
Sainte Messe à 10h30


Dimanche 29 septembre 2019
Fête de la Sainte Croix de Varak
Office des matines à 8h30 
Sainte Messe à 10h30

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...