vendredi 16 mars 2018

LE GRAND CAREME ACCOMPAGNE PAR LA BIENVEILLANCE - ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ ՆԱԵՒ ԲԱՐԵՍԻՐՈՒԹԵԱՄԲ

Souvent, quand on parle de jeûne, la première chose qui nous vient à l’esprit c’est le refus de certains types d’aliments. Bien sûre, subsistance de la nourriture fait une partie intégrante du rituel, mais elle devient non pertinente, si cette subsistance n’est pas spirituelle. Elle dégage la bonté et transmet de l’amour, tend sa main aux êtres humaines, à l’église et aux institutions nationales.

Fidèle dans cet esprit, les membres de l’association des jeunes de l’église Saint Baptiste de Paris, ont commencé depuis le début de l’année à faire des actes de bienfaisance. A l'occasion du 10ème anniversaire du groupe JEAAP (Groupe De Jeunes "St Jean-Baptiste" De Paris), les jeunes ont commandé, de l’Arménie, une nappe dédiée à l’autel et illustrant la nativité. Cette nappe a été offerte à la cathédrale de la part des jeunes. Et après avoir été bénite, elle a été utilisée durant les fêtes de la sainte nativité.

Au cours du Grand Carême, les membres du JEAAP ont initié un partenariat avec la fondation arménienne « Bahaban », en français « gardien », (www.pahapan.org). Le but de cette fondation est d’aider financièrement à la construction de15 abris adjacentes à15 écoles dans la ville de Tavoush. Ces abris, « cours de récréation », seront spécialement conçus pour les enfants où ils peuvent être cachés en toute sécurité en cas d'attentat Azerbaïdjanais (3 abris sont déjà construits). Près de 10 000 enfants vivant dans cette région de Tavօush sont quotidiennement menacés, tendus et anxieux face à l'empiétement de l'ennemi. Assurés et spécialement aménagées, ces abris équipés avec de la nourriture, de l'eau et des jouets, sont une excellente solution pour protéger le monde des enfants de l’agonie de la guerre.Comment est-il possible d’aider à la construction de ces « Espaces de jeux » ?  Chaque Dimanche lors des visites à l’Église, les jeunes vont présenter une cabine sous forme d’une mosaïque composé de 150 tissus, et il sera conseillé d’acheter un nombre symbolique de tissus et de les coller sur la mosaïque. Avec une quantité de 5 chalets proprement constitués il sera possible d’établir un « Espace de jeu ».

Nous passons cet appel à tous les visiteurs de l’Église pour qu’ils participent à cette initiative, pour aider nos jeunes et soutenir la sécurité des enfants en dehors des frontières.

 

Յաճախ, երբ կը խօսինք պահքի մասին, առաջինը մարդու միտքը կու գայ կերակուրի որոշ տեսակներէն հրաժարումը։ Անշուշտ թէ կերակուրի պահեցողութիւնը պահքին բաղկացուցիչ մասն է, սակայն անիկայ աննպատակ կը դառնայ, եթէ անոր չընկերանայ հոգեւոր պահեցողութիւնը։ Հոգեւոր պահեցողութեան երեսներէն մին բարեսիրութիւնն է, մարդոց, եկեղեցիին, ազգային կառոյցներուն սէր փոխանցելն ու օգնական ձեռք մեկնելը։
Այս ոգիին հաւատարիմ՝ Փարիզի «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամ - անդամուհիները տարուայ սկիզբէն իսկ ձեռնամուխ եղան իրենց կարելիին չափով բարութիւն ընելու. միութեան 10-ամեակի առիթով երիտասարդները Հայաստանի մէջ պատրաստել տուին եւ Մայր Տաճար ընծայեցին Սբ.
Խորանի նոր գեղեցկազարդ ծածկոց մը՝ Սբ. Ծննդեան պատկերով, որ օրհնուելէն վերջ զարդարեց Սբ. Սեղանը Աստուածյայտնութեան օրերուն։
Մեծ Պահքի այս ընթացքին երիտասարդաց միութիւնը նախաձեռնած է համագործակցութիւն հայաստանեան «ՊԱՀԱՊԱՆ» հիմնադրամի հետ (www.pahapan.org), օգնելու սահմանամերձ Տաւուշի 15 դպրոցներուն կից կառուցելու «Խաղաթաքստոցներ»՝ երեխաներու համար նախատեսուած յատուկ կացարաններ, ուր կրնան ապահով եւ անվտանգ թաքնուել դպրոցականները Ադրբեջանական ռմբակոծութեան դէպքում (3 սենեակ արդեն պատրաստուած է)։ Տաւուշի այս շրջանի մէջ կ՚ապրի շուրջ 10.000 երեխայ, ովքեր ամէն օր վտանգի, լարուածութեան եւ անհանգստութեան մէջ են թշնամու ոտնձգութիւններու պատճառաւ։ Ապահով, յատուկ կահաւորուած, ուտելիքի, ջրի պաշարներով եւ խաղալիքներով պատրաստ այս գաղտնի սենեակները հիանալի լուծում են՝ երեխաներու մանկական աշխարհը պատերազմի արհաւիրքէն եւ տագնապէն հեռու պահելու համար։
Ինչպէ՞ս կարելի է օգնել «խաղաթաքստոցներու» կառուցմանը։ Երիտասարդները իւրաքանչիւր կիրակի եկեղեցիի այցելուներուն կը ներկայացնեն տնակի տեսքով խճանկար մը՝ բաղկացած 150 կտորներէն, եւ կառաջարկուի խորհրդանշական գումարի դիմաց գնել կտորներ եւ փակցնել խճանկարի վրայ։ Հինգ ամբողջացուած տնակներու գումարով հնարաւոր կ'ըլլայ կառուցել մէկ «խաղաթաքստոց»։
Այսու կոչ կ'ընենք եկեղեցի այցելողներուն որ միանան այս նախաձեռնութեան, օգնելով մեր երիտասարդներուն եւ սատարելով սահմանաբնակ մանուկներու ապահովութեան։
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...