jeudi 22 février 2018

LA SAINTE MESSE AU COURS DU GRAND CAREME - ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

Pendant la période du Grand Carême précédant la fête de la Sainte Résurrection, la Sainte Messe de l’Eglise Apostolique Arménienne subit certaines modifications en application de traditions affectant le rituel. Déjà, à partir de la Sainte Messe du Carnaval, les rideaux de l’autel sont fermés et les fidèles présents suivent la Messe sans voir l’officiant et sans savoir ce qui se passe sur l’autel. L’autel fermé symbolise la barrière qui s’est formée entre l’homme-pêcheur et Dieu du fait de la désobéissance d’Adam et de son expulsion du jardin d’Eden.
L’Eglise se trouvant alors en période de repentance, ne donne plus aux fidèles le Corps et le Sang du Christ, c’est à dire, la Sainte Communion.
En cette période, il est interdit aussi, d’embrasser les Saints Evangiles et, de même, au moment des « salutations », d’échanger les « saints baisers ».
En signe de tristesse dans la repentance, les chants dans l’église, sont interprétés sur un mode terne, les flabellums ne tintent plus sur l’autel, il n’y a plus d’entrée solennelle ni de procession de sortie de l’officiant.
Cet « isolement » spirituel a pour but de conduire les fidèles vers une véritable repentance et une purification personnelle amenée par le jeûne, par la prière et par l'accomplissement de bonnes oeuvres chrétiennes. 

Nous avons préparé un petit livret avec la bénédiction du bienveillant Primat de notre Diocèse, Monseigneur Vahan Hovhanessian, dans le but de faciliter et rendre matériellement plus pratique à suivre la Messe, pour nos enfants et fidèles. Nous avons choisi avec le plus grand soin, les chants et cantiques qui sont les plus faciles à interpréter avec la chorale. Ces huit chants sont présentés dans leur version d’origine en Krapar (arménien classique), avec leur translittération de prononciation en lettres latines et leur traduction en arménien occidental et français. 
Nous espérons que le livret sera d'une grande utilité pour tous ceux qui voudront participer au « repas du Seigneur ».

Que le Seigneur Jésus soit le soutien de tous ceux qui observent le jeûne,


En demande de prière

Pere Houssik SARGSYANՀայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ ծիսական աւանդութեամբ Սուրբ Յարութեան տօնին նախորդող Մեծ Պահքի շրջանին որոշակի փոփոխութիւններ տեղի կ՚ունենան Սբ. Պատարագի մէջ։ Նախ արդեն Բուն Բարեկենդանի Պատարագէն սկսեալ գոց կըլլան խորանի վարագույրները, եւ ներկայ հաւատացեալներ Պատարագին կը հետեւին՝ առանց տեսնելու պատարագիչը եւ այն, ինչ կը դառնայ խորանի վրայ։ Գոց խորանը խորհրդաբանօրէն կը ներկայացնէ մեղաւոր մարդուն եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող պատնեշը եւ անհնազանդութեան պատճառաւ Ադամի արտաքսումը Եդեմի պարտեզէն։
Ապաշխարութեան մէջ գտնուելով՝ եկեղեցին այս միջոցին հաւատացելոց չի բաշխեր Քրիստոսի Մարմինը եւ Արիւնը, այսինքն Սբ. Հաղորդութիւն չի տրուիր։
Այս միջոցին կարգելուի նաեւ համբուրել Սբ. Աւետարանը եւ «Ողջոյինի» ատէն մէկմէկու փոխանցել «սուրբ համբոյրը» ։
Որպէս ապաշխարողական տխրութեան նշան եկեղեցւոյ մէջ երգեցողութիւնը զուրկ կըլլայ հանդիսաւորութենէն, խորանէն չեն հնչեր քշոցները, չի կատարուիր պատարագիչի հանդիսաւոր մուտք եւ թափոր։
Հոգեւոր այս ողջ «մեկուսացումը» նպատակ ունի հաւատացեալներուն ուղեկցել դեպի իրական ապաշխարութիւն եւ ինքնամաքրում՝ ուղեկցուած պահքով, աղօթքով եւ քրիստոնէական բարի գործերով։

Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան եպս. Յովհաննէսեանի, գրքոյկ մը պատրաստած ենք՝ նպատակ ունենալով աւելի գործնական դարձնել հաւատացեալ մեր հայորդիներու ներկայութիւնը Սբ. Պատարագներուն։ Մասնաւոր ընտրուեցին այն երգերն ու շարականները, որոնք աւելի դիւրին են երգչախումբի հետ միաժամանակ կատարելու համար։ Ընտրուած 8 երգերը ներկայացրած ենք բնօրինակ գրաբարով, անոր համարժեք լատինատառ հնչողութեամբ, արեւմտահայերէն եւ ֆրանսերէն թարգմանութեամբ, որով, յուսանք, գրքույկը կրնայ հասու ըլլալ «Տիրոջ ընթրիքի» բոլոր մասնակցողնրուն։

Թող Յիսուս Տէրը զօրակից ըլլայ բոլոր պահեցողներուն։


Աղօթքի խնդրանքով՝
Տ Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...