mardi 26 septembre 2017

ԱՄԷՆ ԴԷՊՔՈՒՄ…- Faites le quand même...Մարդիկ յաճախ անգիտակից, եսակենտրոն ու անմիտ են,
Ներիր նրանց ամէն դէպքում:

Եթէ բարի ու ազնիւ ես, միգուցէ քեզ մեղադրեն եսակենտրոն ձգտումներում,
Ազնիւ եղիր ամէն դէպքում:

Թէ յաջողուես կը շահես շատ կեղծ ընկերներ եւ իրական թշնամիներ,
Յաջողուիր դու ամէն դէպքում:

Եթէ անկեղծ ու ազնիւ ես, մարդիկ գուցէ փորձեն խաբել,
Անկեղծ եղիր ամէն դէպքում:

Տարիներիդ կառուցածը, միգուցէ մեկ գիշերուայ մէջ աւէրակեն,
Կառուցիր դու ամէն դէպքում:

Թէ երջանիկ, խաղաղ լինես, միգուցէ քեզ չար նախանձեն,
Երջանիկ ու խաղաղ եղիր ամէն դէպքում:

Յաճախ այսօր գործուած բարին մարդիկ վաղը կը մոռանան,
Բարիք գործիր ամէն դէպքում:

Քո ունեցած լաւագոյնը տուր ամենքին, գուցէ երբէք չը հագենան,
Լաւագոյնդ տուր ամենքին ամէն դէպքում:

Վերջին հաշուով այդ ամենը Աստուծոյ եւ քո միջեւ է,
Եւ ոչ երբէք քո եւ մարդկանց՝ ամէն դէպքում:

(թարգմ.՝ Բագրատ եպս. Գալստանեան)
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, 
Pardonne les quand même...

Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières pensées,
Sois gentil quand même...

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...

Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...

Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, 
Cela n'a jamais été entre eux et toi.

(Mère Theresa)

mercredi 13 septembre 2017

«ՎԱՍՆ ԽԱՉԻ ՔՈ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆԻ...» - « PAR TA CROIX VENERABLE… »
Այս տարի Հայաստանեայց Եկեղեցին Խաչվերացը կը տօնախմբէ Սեպտեմբեր 16-ին։ Խաչվերացի տօնի խորհուրդին, ինչպէս նաեւ Ռեհանի օրհնութեան աւանդութեան ծանօթանալու համար հաճեցէք անցնել այս յղումով՝ http://www.jeaap.net/search/label/Khachverats

Ստորեւ մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք Աստուածաշունչի խօսքերը Սուրբ Խաչի մասին։

Ա՛ն որ իր խաչը չ՚առներ ու իմ ետեւէս
չի գար, ինծի արժանի չէ (Մատթ. 10։38):

Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ զօրութիւնն է ... իսկ մենք կը քարոզենք խաչեալ Քրիստոսը  (Ա Կորնթ. 1։18, 23)։

Ես ամե՛նեւին պիտի չպարծենամ, այլ միայն մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի խաչով. անով աշխարհը խաչուած է ինծի համար, ես ալ՝ աշխարհի (Գաղ. 6։14):

Հայրը բարեհաճեցաւ որ Աստուա-ծութեան ամբողջ լիութիւնը բնակի Քրիստոսի մէջ, եւ անո՛վ հաշտեցնէ իրեն հետ բոլորը, թէ՛ երկրի վրայ ու թէ՛ երկինքի մէջ եղողները, խաղաղութիւն ընելով անոր արիւնով, որ թափուեցաւ խաչին վրայ (Կող. 1։20-21)։

Յիսուս մեզի դէմ հրամաններով եղած պարտամուրհակը՝ որ հակառակ էր մեզի՝ ջնջեց, ու մէջտեղէն վերցուց զայն՝ գամելով խաչափայտին վրայ (Կող. 2։14)։

Շատեր կ՚ընթանան, որպէս Քրիստոսի խաչին թըշնամիները. անոնց վախճանը կորուստ է, ու անոնց փառքը՝ իրենց ամօթն է (Փիլ. 3։18-19)։

Cette année, l’Eglise arménienne célèbre la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix (Khatchveratz) le 16 septembre.Pour se familiariser avec le symbole de la Fête de la Sainte Croix, ainsi qu’au rituel de la bénédiction du basilic, veuillez cliquer sur ce lien : http://www.jeaap.net/search/label/Khachverats

Ci-dessous nous présentons quelques paroles de la Bible au sujet de la Sainte Croix.

Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me  suit  pas, n'est pas digne de moi  (Matth. 10.38).

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu… nous, nous prêchons Christ crucifié (1 Corinth. 1.18, 23).

Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! (Gal. 6.14).

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Christ il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix  (Col. 1.20-21).


Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix (Col. 2.14).

Il y en a plusieurs qui marchent d'une [telle manière], qu'ils sont ennemis de la croix de Christ; desquels la fin est la perdition,et desquels la gloire est  dans leur confusion (Phill. 3.18-19).vendredi 1 septembre 2017

CALENDRIER RITUEL - SEPTEMBRE 2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE
Կիրակի 17 Սեպտեմբեր 2017
ԽԱՉՎԵՐԱՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Պատարագի աւարտին՝
Խաչվերացի Թափօր-Անդաստան
եւ ռեհանի օրհնութիւն։
  
Երկուշաբթի 18 Սեպտեմբեր 2017
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Շաբաթ 30 Սեպտեմբեր 2017
Տօն Սրբոցն Գէորգայ Զօրավարին,
Ադոկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին. 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինDimanche 17 septembre 2017
Exaltation de la Sainte Croix
Office des matines à 8h 
Sainte Messe à 10h30
Bénédiction du basilica 
et des 4 points cardinaux 
après la Mess

Lundi 18 septembre 2017
MERELOTS
Office de Requiem pour tous les défunts
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30

Samedi 30 septembre 2017
Fête du brave général St. Georges (Sourp Kevork), d'Adoktos et du chantre Romanos
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...