vendredi 12 mai 2017

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈԻՆՉ, ԱՒԵՏԱՐԱՆ, ԿՏԱԿԱՐԱՆ... Ի՞ՆՉ ԵՆ ԱՍՈՆՔ

Կ՚ըսուի թէ աշխարհիս մէջ ամէնէն շատ տպագրուած եւ ուսումնասիրուած գիրքը քրիստոնեաներուս Սուրբ Գիրքն է՝ Աստուածաշունչը: Հակառակ ասոր իր տպագրական քանակի համեմատ Աստուածաշունչը կը մնայ ամէնէն անտեսուած գիրքերէն մէկը: Խօսքի ապացոյցը մեր տուներուն մէջ առկայ Աստուածաշունչերն են, որ յաճախ տարիներէ ի վեր չեն բացուած եւ ընթերցուած: Աստուածաշունչ ունենալով հանդերձ շատեր չեն գիտեր, թէ ինչ բաժիններ ունի ան եւ ինչ բովանդակութիւն: Փորձենք հասկնալ:

Աշխարհի լեզուներու մեծամասնութիւնը քրիստոնէական սուրբ գիրքի անուանումը կ՚առնեն յունարէն «բիբլոս» բառէն, որ կը թարգմանուի՝ «գիրքեր»: Յիրաւի Աստուածաշունչ մատեանը մի քանի տասնեակ անջատ գիրքերէ կազմուած հատոր մըն է (Հայոց Եկեղեցւոյ Աստուածաշունչը կը ներառնէ թուով 75 գիրքեր): «Աստուածաշունչ» անուանումը յատուկ է թերեւս միայն հայերուն: Այս գեղեցիկ անուանումը կը ծագի Պօղոս Առաքեալի՝ Տիմոթէոսին ուղղուած երկրորդ նամակի միտքէն (Բ Տիմ. 3:16), ինչը ի ցոյց կը դնէ, որ այս գիրքին մէջ գրուած խօսքերը Աստուծմէ ներշնչուած են եւ Աստուծոյ Խօսքն են ինքնին:

Լայն առումով Աստուածաշունչը կը բաժանուի 2 մեծ մասերու՝ Կտակարաններու, որոնք համեմատաբար Յիսուսի ծնունդին կը կոչուին Հին և Նոր Կտակարաններ:
Հին Կտակարանի մէջ ունինք 48 գիրքեր, որոնք կը պատմեն աշխարհի եւ մարդկութեան արարումի, Աստուծոյ՝ մարդոց հետ կապած ուխտի, Աստուծոյ օրէնքներու եւ պատուիրաններու մասին: Կը յաջորդեն ասոնց պատմական, իմաստութեան եւ մարգարէական գիրքերը:

Նոր Կտակարանը կը բաղկանայ 27 գիրքերէն, որոնք կը սկսին Յիսուսի մարդեղացումով: Նոր Կտակարանի առաջին 4 գիրքերը, որ կը յայտնեն մեզի Յիսուսի ծնունդի, անոր քարոզչութեան, հրաշքներու, մեր մեղքերու համար խաչուելու և մեր փրկութեան համար յարութիւն առնելու բարի լուրը, կը կոչենք Աւետարաններ: Նոր Կտակարանի մէջ Չորս Աւետարաններուն կը յաջորդեն Յիսուսի Համբարձումէն վերջ Անոր առաքեալներու գործունէութեան մասին պատմող Գործք Առաքելոց գիրքը, ապա թուով 21 նամակներ, որ գրած են Պօղոս, Պետրոս, Յովհաննէս, Յակոբոս, Յուդա առաքեալները: Նոր Կտակարանի եւ Աստուածաշունչի վերջին գիրքը Յայտնութեան գիրքն է:

«Ամբողջ Գիրքը աստուածաշունչ է, եւ օգտակար՝ սորվեցնելու, կշտամբելու, ուղղելու եւ արդարութեան մէջ կրթելու համար. որպէսզի Աստուծոյ մարդը ըլլայ կատարեալ, պատրաստուած ամէն բարի գործի համար» (Բ Տիմ. 3:16-17): 

http://www.jeaap.net/2017/05/bible-evangile-testament-que-sont-ils.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...