mardi 4 avril 2017

ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՒ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԷՏՔ Է ՊԱՀՔ ԲՌՆԵԼ

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ օրացոյցը կը բաղկանայ 2 հիմնական մասերէ՝ տօներէ եւ պահքերէ: Յիսուսի Ծննդեան, Յարութեան, Հոգեգալուստի և զանազան սուրբերու նուիրուած տօներու կողքին տարուան մէջ աւելի քան 150 օրեր ապաշխարութեան օրեր են՝ պահք: Ըստ այդմ պահքերը կը բաժնուին երեք խումբերու՝

Օրապահքեր - Ասոնք տարուան գրեթէ բոլոր Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերն են: Այս օրերու պահեցողութիւնը պայմանաւորուած է Տէր Յիսուսի՝ Չարչարանաց շաբաթի Չորեքշաբթի օրը Յուդայէն մատնուելու եւ Ուրբաթ օրը խաչուելու հետ: Ի նշան սուգի՝ եկեղեցին այդ օրերուն պահք կարգադրած է:

Շաբաթապահքեր - Մօտաւորապէս մէկ շաբաթ ձգւող այս պահքերը եկեղեցական կարեւոր տօներուն (Վերացման Սուրբ Խաչ, Պայծառակերպութիւն,  Վերափոխում և այլն) կը նախորդեն: Նպատակը հոգեւոր եւ մարմնաւոր պատրաստութիւն անցնելը և ապաշխարած սրտով տօնի խորհուրդին մօտենալն է:


Մեծ Պահք - Ապաշխարութեամբ հոգևոր եւ մարմնական պատրաստութեան աւելի երկար  ժամանակահատուած՝ 40-50 օր կը յատկացուի Սուրբ Յարութեան եւ Սուրբ Ծննդեան տօնէն առաջ: Այսօր որպէս Մեծ պահք առաւելաբար կը կիրարկուի Զատիկին նախորդող պահքը, սակայն ծիսականօրէն «Յիսնակաց» կոչուող մեծ պահք մը առանձնացուած է Յունուար 6-էն առաջ, որ այսօր գրեթէ չի կիրարկուիր:
Այսօր գտնուելով Մեծ Պահքի մէջ, բնականօրէն կրնայ հարց ծագիլ, թէ ինչի համար նախատեսուած է պահքը եւ ինչպէս զայն պէտք է բռնել: Պարզ խօսքով՝ պահքը հոգեւոր մարզանք մըն է մեր մարդկային կամքը կառավարելու եւ ըստ Աստուծոյ կամքի ընթանալու: Այդ միջոցին պահք բռնողներ մարմնական պահանջքներուն հակառակ հոգին զօրացնելու համար կը հրաժարին աշխարհական հաճոյքներէն եւ կենդանական կերակուրներէն՝ միսէն, կաթէն, ձուկէն, հաւկիթէն եւ անշուշտ ոգելից խմիչքներէ:
Պահքի այս արտաքին կողմին զուգահեռ, որպէսզի նպատակամղուած պայքարենք հոգին վարակած մեղքերու դէմ, պահքը անհրաժեշտ է զուգակցել ամէնօրեայ աղօթքի, խոկումներու, Սուրբ Գիրքի եւ հոգեւոր գրականութեան ընթերցումներով, մասնակցութեամբ հոգեւոր արարողակարգերուն: Ծոմով եւ աղօթքով ընթացող պահքը իր կատարեալ լրումին կը հասնի, անշուշտ, երբ կ՚իրագործուի սիրով, խոնարհութեամբ եւ բարիք գործելով:
Անձնական ինքնակատարելագործումէն անդին, ի վերջոյ, Մեծ պահքին իմաստաւորումը կ՚ըլլայ Տէր Յիսուսի Յարութեան տօնին հոգեպէս եւ մարմնապէս մաքուր ու ներդաշնակ ներկայանալը: Թող Աստուած զօրակից ըլլայ բոլոր պահեցողներուն:


http://www.jeaap.net/2017/04/pourquoi-et-comment-faire-le-careme.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...