mercredi 23 novembre 2016

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 10-ԱՄԵԱԿ - 10EME ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE DE FRANCE

Pour célébrer le dixième anniversaire du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, et le Conseil diocésain ont le grand plaisir de vous inviter à participer au dîner de gala organisé le vendredi 2 décembre 2016 sur la péniche BOREAS, amarrée au Pont de Grenelle ou près de la Tour Eiffel, et privatisée pour la circonstance. La soirée débutera à 20h00 par un apéritif et sera suivi du diner à 21h00 dans une ambiance conviviale, musicale et festive. Au cours du dîner, placé sous la Présidence d’Honneur de Son Excellence, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse, il sera fait un bref historique, accompagné d'une vidéo,  rappelant la vie du diocèse de ces dix dernières années. Une vision de l'avenir sera également évoquée, notamment à-travers un thème choisi pour l'année 2017: " Le message de notre Eglise dans la société d'aujourd'hui". 

Participation 100€ par personne par chèque à l'ordre du Diocèse de France.
Réservations :  01 43 59 67 03 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr.


Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի 10-րդ տարեդարձը տօնակատարելու համար Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան եւ Թեմական Խորհուրդը մեծ հաճոյքով ձեզ կը հրաւիրեն մասնակցելու տօնական ընթրիքին որ տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ 2 Դեկտեմբեր 2016-ին BOREAS նաւուն վրայ, որ խարսխած է Կրենէլի կամուրջին եւ Էյֆէլի աշտարակին մօտ եւ այդ օրը յատկացուած է այս նպատակին։ Երեկոն պիտի սկսի ժամը 20-ին աղանդերով, եւ ապա ճաշկերոյթը պիտի շարունակուի ժամը 21-ին տօնական մթնոլորտի մէջ։ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի պատուոյ նախագահութեամբ ընթրիքի ընթացքին հակիրճ պատմական մը պիտի ներկայացուի ֆիլմի ցուցադրութեամբ՝ վերջին 10 տարիներու թեմի կեանքի մասին։ Ապագայի տեսլական մը պիտի ներկայացուի յատկապէս 2017-ի համար ընտրուած բնաբանով՝ «Մեր Եկեղեցւոյ պատգամը այսօրուան ընկերութեան մէջ»։

Ճաշկերոյթի մասնակցութեան սակն է 100 եւրօ։ Չէքերը գրել Diocèse de France անունով։ Տեղեր ապահովելու համար՝ 01 43 59 67 03 կամ bureauduprimat@diocesearmenien.fr ։
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...