mercredi 28 septembre 2016

ԴՊՐԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ - ORDINATION DE SERVANTS D’AUTEL AU RANG DE « TEBIR » EN NOTRE CATHEDRALE

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նուիրապետական 9 աստիճաններ ունի՝

1. դռնապան, 2. ջահընկալ, 3. ընթերցող, 4. երդմնեցուցիչ,
5. կիսասարկաւագ, 6. սարկաւագ, 7. քահանայ, 8. եպիսկոպոս, 9. կաթողիկոս:

Ասոնցմէ առաջին 4-ը կը կոչուին ընդհանուր մէկ անուամբ՝ դպիր: Դպիրին պաշտօնը, ինչպէս կը տեսնենք, իր մէջ կը ներառնէ եկեղեցիին դուռը բանալու եւ գոցելու, եկեղեցւոյ եւ խորանի մաքրութեանը հետեւելու, մոմերը վառելու եւ Պատարագի ընթացքի ջահընկալ-մոմակիր ըլլալու, ընթերցում եւ սաղմոսներ կարդալու եւ հիւանդներու համար աղօթք ընելու պարտականութիւնները: Այս իրաւունքները եւ պարտականութիւնները անձ մը ինքնաբերաբար չէ որ կ՚ունենայ, այլ անոնց կ՚արժանանայ եկեղեցւոյ մէջ խոնարհ ծառայումի շնորհիւ: Աստուծոյ առջեւ ծառայական  այս պաշտօնը կը տրուի մասնաւոր ծիսակարգի միջոցաւ Եպիսկոպոսի կողմէ: Գեղեցիկ եւ խորհրդաւոր այս արարողութեան ընթացքին եպիսկոպոսը ծունկի իջած ընծայացուներու ձեռքը կու տայ իրենց իրաւունքին պարագաները՝ եկեղեցւոյ բանալին եւ աւելը, սաղմոսարան եւ Աստուածաշունչ, վառուած մոմ եւ Պատարագին գործածուող գինիի բաժակը: Իւրաքանչիւր շնորհումի համար կ՚ընթերցուի համապատասխան աղօթք մը: Որպէս Աստուծոյ առջեւ ծառայութեան ուխտ ընելու նշան, Սրբազան հայրը խաչաձեւ կը կտրէ նաեւ դպրացուներու մազերէն պզտիկ մաս մը:

Սոյն թուականի Հոկտեմբեր 9-ը, որ Փարիզի Սբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարի 112-րդ տարեդարձի օրն է, յաւարտ Սուրբ Պատարագի ձեռամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի դպրական կարգ պիտի ստանան եկեղեցւոյս 6 սպասաւորներ՝

Սեւակ Օզկիւլ, Սեւան Օզկիւլ, Պետրոս Չիլչիլեան, Էմիլ Ադամեան, Սեւան Կարապետեան, Եղիա Կարապետեան:

Այս երիտասարդները տակաւին մանուկ հասակէն իրենց օգտակարութիւնը բերած են եկեղեցւոյ Սուրբ Խորանի սպասարկութեամբ եւ 3 տարի շարունակ Տ. Յուսիկ քահանայ Սարգսեանի նախաձեռնութեամբ դպրական գործնական դասընթացքի հետեւելով՝ Հոկտեմբեր 9-ին կը խրախուսուին եկեղեցական առաջին աստիճանին արժանանալով: Կը խնդրենք մեր սիրելի հաւատացեալներու աղօթքը յանուն մեր սիրելի դպրացուներուն:


La hiérarchie des serviteurs de la Sainte Église Apostolique Arménienne comporte 9 degrés :

1- Sacristain ou portier, 2- Lecteur, 3- Exorciste, 4- Acolyte,
5- Sous-diacre, 6- Diacre, 7- Prêtre, 8- Évêque, 9- Catholicos.

Les 4 premiers degrés sont regroupés sous le nom de Tebir. Comme vous pouvez le voir, la fonction des Tebirs est d’assurer l’ouverture et la fermeture des portes de l’église, le nettoiement de l’église et de l’autel, l’allumage des bougies, le port des cierges et chandeliers au cours de la Messe, les lectures du jour et des psaumes et les prières pour les malades. Ces droits et fonctions ne sont pas obtenus automatiquement, l’impétrant doit s’en rendre digne par l’humilité de son service pour son Église. Cette fonction de Serviteur devant Dieu est conférée par l’Évêque et officialisée au cours d’une belle et mystique cérémonie rituelle, au cours de laquelle l’Evêque donne dans la main des impétrants agenouillés, les attributs correspondant à leur rang : la clé de l’Eglise et un balai, un Psautier et une Bible, une bougie allumée et un verre du vin utilisé pour la Messe. Pour chaque attribution, une prière afférente à la fonction est lue. Comme symbole de ce vœu solennel au service de Dieu, l’évêque tonsure en forme de croix, une petite zone des cheveux du Tebir impétrant.

Le dimanche 9 octobre, jour du 112ème anniversaire de la consécration de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, six serviteurs de l’église recevront le rang de Tebir des mains du Primat du diocèse, Mgr Vahan Hovhanessian :

Sevag Ozkul, Sevan Ozkul, Bedros Tschiltschilian, Emile Adamian, Sevan Garabedian, Yeghia Karapetyan.

Ces jeunes gens ont apporté depuis leur plus jeune âge, leur contribution au service du Saint Autel tout en suivant, durant trois années, les cours dispensés par le Père Houssik. Le 9 octobre, ils seront récompensés de leurs efforts en étant ordonnés « Tebir » . Nous demandons à nos chers fidèles de prier pour eux.

Traduction: Anahit

lundi 26 septembre 2016

112éme ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE LA CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE DE PARIS

Dimanche 9 Octobre 2016
Messe solennelle à 10h

Célébrée par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian

Ordination des acolytes (servants d'autel )

Bénédiction et distribution de "Madagh Agape"

A cette occasion le Comité des Dames de la Cathédrale organise un dîner dans la salle Nourhan Fringhian (15 Rue Jean Goujon, Paris) à 19h30

Réservation obligatoire au : 01 43 59 67 03 ou 06 15 02 76 84

Participation aux frais : 45 Euros

vendredi 23 septembre 2016

Notre première leçon de Catéchisme

Notre première leçon de Catéchisme a été agréable: nous avons appris la première phrase de la prière de Seigneur en français et en arménien, nous avons chanté une chanson de la messe, nous avons réalisé des coloriages, nous avons appris comment Dieu nous aime, comment on peut suivre Dieu et comment faire le signe de croix . Pour faire le signe de croix: avec la main droite nous unissons les trois premiers doigts, ensuite la main se dirige vers le front « au nom du Père », vers le ventre « et du Fils », vers le cœur « et l'Esprit » , vers le côté droit de la poitrine « Saint » et finalement «Amen » notre main se repose sur la poitrine. Nous avons aussi appris à écrire « Աստուած, Քրիստոնեայ, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի »:

Et nous remercions Père Houssik de nous avoir appris toutes ces choses.

Ani Poghossian


Inscrivez vos enfants aux cours ici

jeudi 22 septembre 2016

Ի՞ՆՉ Է ՊԷՏՔ Է ԳԻՏՆԱՅ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼԸ


« ... Յիսուս հաց առաւ, օրհնեց, կտրեց, տուաւ աշակերտներուն եւ ըսաւ. «Առէ՛ք, կերէ՛ք. ա՛յս է իմ մարմինս»: Նաեւ բաժակը առաւ, շնորհակալ եղաւ, տուաւ անոնց ու ըսաւ. «Բոլո՛րդ ալ խմեցէ՛ք ասկէ. որովհետեւ ա՛յս է իմ արիւնս, նո՛ր ուխտին արիւնը, որ կը թափուի՝ շատերուն մեղքերու ներումին համար» (Մատթ. 26:26-28):
 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի այս պատուէրն է, որ Անոր Խաչելութենէն եւ Յարութենէն ետք իր աշակերտները շարունակեցին կատարել՝ փոխանցելով սերունդէ սերունդ: Փրկչական այս ընթրիքը կը կոչուի «անարիւն զոհաբերութիւն», աւելի ծանօթ է Պատարագ անունով («պատարագ» բառը կը թարգմանուի որպէս՝ զոհ, ընծայ, նուէր), որ ամէն Կիրակի կը մատուցուի մեր եկեղեցիներուն մէջ: Այսօր ալ քահանաները կ՚առնեն հացը եւ գինին, կ՚օրհնեն, գոհութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ եւ կը բաշխեն հաւատացեալ ժողովուրդին՝ այդպիսով Քրիստոսի հետ կատարեալ հաղորդութիւն ապահովելով: Շուրջ երկու ժամ տեւող Հայկական Պատարագի ծիսակարգը այսօր, սակայն, բաւական ընդլայնուած է շարականներով, աղօթքներով, ընթերցումներով եւ օրհնաբանութիւններով, որոնց ընթացքին ներկայ հաւատացեալներուն բնաւ կրաւորական դեր չէ վերապահուած, այլ՝ որոշ շարժումներ եւ խօսքեր, որոնք պէտք է գիտնայ եւ գործածէ Պատարագին մասնակցող հաւատացեալը: Այժմ փորձենք վերյիշել եւ սորվիլ անոնք.

ա. Պատարագի ճիշտ սկիզբը «Խորհուրդ խորին» շարականի երգեցողութեան ներքոյ պատարագիչ եկեղեցականը կը յառաջանայ դէպի Սբ Խորանը եւ ձեռքերու լուացումէն եւ աղօթքէն վերջ կը դառնայ դէպի ժողովուրդը՝ խնդրելով իր մեղքերու համար ներում խնդրել Աստուծմէ: Ի դէմս ներկայ ժողովուրդի եկեղեցական մը թողութեան բանաձեւ կը կարդայ, որմէ ետք ինք եւս կը խնդրէ ի դէմս ժողովուրդի աղօթել իրենց համար: Խնդրանքը գրաբարով կը հնչէ այսպէս՝ «Յիշեսջիր եւ զմեզ առաջին անմահ Գառին Աստուծոյ» (թրգմն.՝ մեզ ալ յիշէ Աստուծոյ Անմահ Գառին առջեւ): Տեղին է, որ հաւատացեալներ իրենք միաբերան արտաբերեն այս խնդրանքը:

mardi 20 septembre 2016

QUE DOIT CONNAÎTRE LE CROYANT QUI PARTICIPE A LA MESSE ARMÉNIENNE ?


« … Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe ; et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » (Matthieu 26 : 26-28).

Ceci est le commandement du Seigneur Jésus- Christ, qu’après sa crucifixion et sa résurrection, ses disciples ont continué à exécuter et l’ont transmis de génération en génération. Ce repas rédempteur est appelé « offrande dépourvu du sang », mieux connu sous le nom de « la Messe » (« Badarak » en arménien). La messe peut être interprétée comme un sacrifice, une offrande ou un cadeau qui est réalisé chaque dimanche dans nos églises. Ainsi, de nos jours, les prêtres prennent le pain et le vin, ils les bénissent, rendent grâce à Dieu et ils les distribuent aux croyants. De cette façon, les fidèles rentrent en communion parfaite avec le Christ. A notre époque, la messe dure environ deux heures. Cependant, elle a été allongée en ajoutant des hymnes, des prières, des lectures et des glorifications durant lesquels les croyants n’ont pas un rôle passif, mais au contraire ils doivent connaître et appliquer certains mouvements et paroles. Maintenant, essayons de les rappeler et de les apprendre :

a. Au début de la messe, durant l’hymne « Khourourt khorin », le prêtre avance vers l’autel et après avoir lavé ses mains et récité ses prières, il se tourne vers les croyants en demandant pardon à Dieu pour ses péchés. Un autre religieux lit une prière pour la  rémission des péchés et demande aux croyants de prier pour eux. Ces paroles sont dites en arménien classique « Hichéchjir yév ezmez aratchin anmah Karin Asdoudzo ».  Ça se traduit ainsi : « Souviens-toi de nous aussi devant l’Agneau de Dieu immortel ». A ce moment, les croyants eux aussi, doivent réciter cette prière à l’unanimité.

mardi 13 septembre 2016

Conférence " l'Islam et sa compréhension du Christianisme "


Le bureau du Primat est heureux de vous inviter à la conférence sur l'Islam dont le titre est " l'Islam et sa compréhension du Christianisme ". Cette conférence sera animée et présentée par Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne. Elle aura lieu le Mercredi 14 Septembre 2016,  dans la salle Nourhan Fringhian, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, à 20h00. Une présentation "Power Point" en Français sera projetée accompagnant les notes de l'Évêque Vahan sur ce que disent les sources de l'Islam sur la Chrétient. Mgr Hovhanessian explorera les sources de l'Islam en tant que religion et développera les différentes expressions et dénominations de cette religion. Il examinera ensuite la compréhension du Christianisme par ces différentes sources et de la façon qu'ils ordonnent à leurs ouailles de traiter avec les Chrétiens. 
A l'issue de cette conférence une réception aura lieu par les soins du Comité des Dames de la cathédrale. 

Entrée libre. 

Pour avoir plus d'information sur cette conférence merci de contacter le bureau du Primat au 01 43 59 67 03, ou envoyer un courriel au bureau du Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr.

lundi 12 septembre 2016

« Explorer notre Messe page par page » - «Քննարկել մեր պատարագը էջ առ էջ»

Vous êtes-vous posé la question de la durée du "Badarak', alors que le Seigneur lui-même nous enseigne que la prière doit être courte et pertinente?
Une autre question difficile à méditer est : "Si Dieu est partout, pourquoi allons-nous à l'Église quand nous pourrions prier chez nous?"
De plus, si je n'ai volé personne, ni tué ou blessé quelqu'un, pourquoi dois-je recevoir la Sainte Communion.
Et enfin, "Si je suis une bonne personne, qui aide les pauvres et les nécessiteux, et qui tâche de ne pas contrarier ou nuire autrui, et faire mes prières chez moi, pourquoi dois-je aller à l'Église. 
Alors que les écoles et les universités préparent la rentrée de Septembre, notre Diocèse se prépare également à la poursuite de ses programmes et au lancement des nouvelles initiatives. Nous avons déjà mentionné que le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Ce cours commencera à partir du mercredi 28 septembre à 20h00 par une brève présentation de l’origine biblique du sacrement de la Messe. 
Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne. L'essentiel du cours, cependant, se concentrera sur l’explication des prières et des chants de la Messe. Les cours seront donné par Mgr Vahan Hovhanessian, en arménien et en français, et seront accompagnés d’une présentation PowerPoint en français. Ils se dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean Goujon, Paris. Notre Primat expliquera la structure et le contenu des Messes d’aujourd’hui ainsi que le sens et la fonction des principaux hymnes et prières. 
Ce cours sera donné à la place de nos réunions hebdomadaires d'étude biblique. Pour plus d'informations, pour vous inscrire au cours ou tout renseignement sur les autres programmes pédagogiques, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr.

samedi 10 septembre 2016

CALENDRIER RITUEL - SEPTEMBRE 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE
Կիրակի 11 Սեպտեմբեր 2016
ԽԱՉՎԵՐԱՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Պատարագի աւարտին՝
Խաչվերացի Թափօր-Անդաստան
եւ ռեհանի օրհնութիւն։
  
Երկուշաբթի 12 Սեպտեմբեր 2016
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Շաբաթ 24 Սեպտեմբեր 2016
Տօն Սրբոցն Գէորգայ Զօրավարին,
Ադոկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին. 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Կիրակի 25 Սեպտեմբեր 2016
ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Dimanche 11 septembre 2016
Exaltation de la Sainte Croix
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30
Bénédiction du basilica 
et des 4 points cardinaux 
après la Mess

Lundi 12 septembre 2016
MERELOTS
Office de Requiem pour tous les défunts
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30

Samedi 24 septembre 2016 
Fête du brave général St. Georges (Sourp Kevork), d'Adoktos et du chantre Romanos
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30

Dimanche 25 septembre 2016
Fête de la Sainte Croix de Varak
Office des matines à 8h30 
Sainte Messe à 10h30


vendredi 9 septembre 2016

L'école du Dimanche - 2016 / Կիրակնօրեայ դպրոց 2016

L'école du Dimanche de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste reprend

Le Dimanche 25 septembre 2016 de 10h à midi


Nous invitons les parents à inscrire leurs enfants, de 3 à 12 ans, aux cours de cathéchisme et d'arménien, auprès du
Secrétariat de l'église : 01 43 59 67 03
Comité des Dames : 06 15 02 76 84


Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցը կը վերսկսի

Կիրակի 25 Սեպտեմբեր 2016-ին, Ժամը 10-էն 12

Կը հրաւիրենք ծնողները՝ արձանագրել իրենց զաւակները։
Եկեղեցւոյ քարտուղարութիւն՝ 01 43 59 67 03
Տիկնանց Յանձնախումբ՝ 06 15 02 76 84

dimanche 4 septembre 2016

« Vivons notre Foi » : commentaire de l’Épitre de Saint Jacques - « ՀԱՒԱՏՔԸ ՊԷՏՔ Է ԱՊՐԻԼ » Յակոբոս Առաքեալի նամակի մեկնութիւն

Parmi les écrits du Nouveau Testament, la Lettre (Épitre) de Jacques est le livre le plus simple, enrichi de belles allégories et traitant de la vie quotidienne du chrétien. Constitué en tout de cinq chapitres, il expose de manière assez complète au lecteur  la manière dont le chrétien peut mettre sa foi en pratique, vivre sa foi et hériter des bénédictions de Dieu. Les pensées et les conseils de Jacques sont à ce point accessibles et faciles qu'il suffit parfois de les lire et d’en discuter pour connaître la vérité.

Le groupe de Jeunes « Saint-Jean-Baptiste de Paris », lors de la reprise des études bibliques début septembre, va étudier ce texte avec le Père Houssik afin d'approfondir sa foi.

Nous attendons de tout coeur la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes de la région parisienne,  dans l’objectif de s’enrichir mutuellement avec la bénédiction de la Parole de Dieu.

Les études ont lieu tous les vendredis à partir de 20h dans la salle de l’église (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris) ; les discussions ont lieu en français et en arménien.


Նոր Կտակարանի գրութիւններու մէջ Յակոբոսի ընդհանրական նամակը թերեւս ամենէն պարզ, գեղեցիկ պատկերներով զարդարուած եւ քրիստոնեայ մարդու ամէնօրեայ կեանքին անդրադարձող գիրքն է: Բաղկացած ըլլալով ընդամէնը 5 գլուխներէ, ան լիարժէքօրէն ցոյց կու տայ ընթերցողներուն, թէ ինչպէս քրիստոնեան իր հաւատքը կրնայ կեանքի վերածել, ապրիլ զայն եւ Աստուծոյ օրհնութիւնները ժառանգել: Այնքան մատչելի եւ դիւրաւ մարսելի են Յակոբոսի մտածումներն ու խրատները, որ երբեմն զանոնք կարդալը եւ անոնց մասին խոկալը բաւարար են ճշմարտութիւնը ճանչնալու համար:

Այսուհանդերձ Փարիզի «Սբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը, վերսկսելով Սբ Գիրքի սերտողութեանց դասընթացքները, Սեպտեմբերէն սկսեալ Տէր Յուսիկ քահանայ Սարգսեանի հետ պիտի մեկնաբանեն եւ իւրացնեն հաւատքը կենդանի ապրելու այս գիրքը իր ամէն մանրամասնութեամբ:

Սիրով կը սպասենք փարիզաբնակ մեր երիտասարդ-երիտասարդուհիներու մասնակցութիւնը սերտողութիւններուն՝ հարստանալու Աստուծոյ Խօսքի օրհնութեամբ:

Սերտողութիւնները տեղի կ՚ունենան ամէն Ուրբաթ ժամը 20:00-ին եկեղեցւոյ սրահին մէջ (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris): Նիւթերը կը մատուցուին հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով:

samedi 3 septembre 2016

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ՅԵՏՈՅ Դ ԿԻՐԱԿԻԻ (Բարեկենդան Սբ Խաչի Պահոց) - LECTURES DU 4ème DIMANCHE APRES L'ASSOMPTION (Prémices du jeûne de la Sainte Croix)

ÉSAIE (13:2-11)

2Sur une montagne nue dressez une bannière, Elevez la voix vers eux, Faites des signes avec la main, Et qu'ils franchissent les portes des tyrans! 3J'ai donné des ordres à ma sainte milice, J'ai appelé les héros de ma colère, Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. 4On entend une rumeur sur les montagnes, Comme celle d'un peuple nombreux; On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées: L'Eternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. 5Ils viennent d'un pays lointain, De l'extrémité des cieux: L'Eternel et les instruments de sa colère Vont détruire toute la contrée. 6Gémissez, car le jour de l'Eternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.
7C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, Et tout coeur d'homme est abattu. 8Ils sont frappés d'épouvante; Les spasmes et les douleurs les saisissent; Ils se tordent comme une femme en travail; Ils se regardent les uns les autres avec stupeur; Leurs visages sont enflammés. 9Voici, le jour de l'Eternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs. 10Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière, Le soleil s'obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa clarté. 11Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans.

 

Բ ՆԱՄԱԿ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (7:4-16)

4Մեծ է խօսքի համարձակութիւնս ձեզի հանդէպ, մեծ է ձեզմով պարծանքս, լեցուած եմ մխիթարութեամբ, չափազանց ուրախ եմ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ: 5Որովհետեւ՝ երբ մենք Մակեդոնիա հասանք՝ մեր մարմինը բնա՛ւ անդորրութիւն չունեցաւ, այլ ամէն կողմէ կը տառապէինք. դուրսէն կռիւներ կային, իսկ ներսէն՝ վախեր: 6Բայց Աստուած, որ խոնարհները կը մխիթարէ, մեզ մխիթարեց Տիտոսի գալուստով: 7Եւ ո՛չ միայն անոր գալուստով, այլ նաեւ այն մխիթարութեամբ՝ որով ինք մխիթարուած էր ձեզմով, երբ պատմեց մեզի ձեր տենչանքը, ձեր կոծը, ինծի հանդէպ ձեր ունեցած նախանձախնդրութիւնը, այնպէս որ ա՛լ աւելի ուրախացայ: 8Որովհետեւ, թէպէտ տրտմեցուցի ձեզ այդ նամակով, չեմ զղջար, (թէպէտ զղջացեր էի,) քանի որ կը նշմարեմ թէ այդ նամակը տրտմեցուց ձեզ, թէպէտ միայն ժամանակ մը: 9Ուրեմն կ՚ուրախանամ, ո՛չ թէ քանի որ տրտմեցաք, հապա՝ որովհետեւ տրտմեցաք ապաշխարութեա՛ն համար. քանի որ տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, որպէսզի ոչինչ կորսնցուցած ըլլաք մեր միջոցով: 10Արդարեւ Աստուծոյ ուզած տրտմութիւնը կը պատճառէ՝՝ ապաշխարութիւն՝ փրկութեան համար, որ չի զղջացներ. բայց աշխարհի տրտմութիւնը կը պատճառէ մահ: 11Քանի դուք տրտմեցաք Աստուծոյ ուզած կերպով, ահա՛ այդ բանը ձեր մէջ ի՜նչ փութաջանութիւն գոյացուց, նոյնիսկ ջատագովութիւն, ընդվզում, վախ, տենչանք, նախանձախնդրութիւն, վրէժխնդրութիւն. ամէն կերպով դուք ձեզի հաւանութիւն տուիք թէ այդ խնդիրին մէջ անկեղծ էք: 12Ուրեմն ինչ որ գրեցի ձեզի, ո՛չ թէ անիրաւութիւնը ընողին պատճառով էր, եւ ո՛չ ալ անիրաւութիւնը կրողին պատճառով, հապա՝ որպէսզի երեւնայ ձեզի Աստուծոյ առջեւ մեր ունեցած փութաջանութիւնը ձեզի հանդէպ: 13Ուստի ձեր մխիթարութեամբ մե՛նք մխիթարուեցանք. եւ ա՛լ աւելի ուրախացանք Տիտոսի ուրախութեան համար, որովհետեւ անոր հոգին հանգստացած էր բոլորէդ. 14քանի որ ամօթահար չեմ ըլլար՝ ձեզմով որեւէ բանի մէջ պարծենալուս համար անոր առջեւ. հապա, ինչպէս ամէն բան ճշմարտութեամբ խօսեցանք ձեզի, նոյնպէս Տիտոսի առջեւ մեր պարծանքն ալ ճշմարիտ գտնուեցաւ: 15Նաեւ իր գորովը աւելի առատ է ձեզի հանդէպ, մինչ կը վերյիշէ ձեր բոլորին հնազանդութիւնը, թէ ի՛նչպէս ահով ու դողով ընդունեցիք զինք: 16Ուստի կ՚ուրախանամ որ ամէն բանի մէջ վստահութիւն ունիմ ձեր վրայ:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...