jeudi 31 mars 2016

ՄԵՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ երիտասարդաց միութեան երիտասարդներով առաջնորդութեամբ Տէր Յուսիկ քահանայ Սարգսեանի Մարտի 5-ից 6-ը երկօրեայ աղօթական առանձնացում ունեցանք Նորմանդի կոչուող շրջանի ծովափնեայ Քաբուռ քաղաքում։ Ուխտագնացութիւնը սկսեցինք Մայր Տաճարից աղօթքով և ճանապարհ ընկանք նշանաբան ունենալով Տէր Յիսուսի խօսքերը. «Խաղաղութիւն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղութիւնն եմ տալիս ձեզ. ձեզ չեմ տալիս այնպէս, ինչպէս այս աշխարհն է տալիս. ձեր սրտերը թող չխռովուեն, եւ չվախենաք» (Յհ 14:26)։ Ճանապարհը շատ ուրախ անցանք՝ միասին երգելով շարականներ, ժողովրդական երգեր եւ երբ հասանք Քաբուռ և տեղաւորուեցինք կացարաններում, հիւրանոցը 2 օր դարձրեցինք մեր տունը. վայր, որտեղ միայն 20 հոգի աղօթող երիտասարդներ էին հաւաքուած, վայր, որտեղ բոլոր սենեակների դռները բաց էին բոլորին առջեւ... Այստեղ կ՚ուզեմ մեր միութեան անունից մասնաւոր շնորհակալութիւն յայտնել Պրն. Սարգիս Պետոյեանին, ով մեզ համար ընտրեց այդքան յարմար այդ հիւրատունը եւ հոգաց սենեակների վարձակալման ծախսերը:

Տեղաւորուելուց յետոյ մեր տնարար աղջիկները, օգնական ունենալով տղաներին, անմիջապէս ձեռնամուխ եղան պահոց կերակուրներ պատրաստելուն եւ ճաշելուց յետոյ միասնաբար պտոյտ ունեցանք ովկիանոսի ափով: Երեկոյեան աստուածաշնչեան սերտողութեան ժամ էր՝ «Աստուածաշունչի երիտասարդները» նիւթով: Տէր Յուսիկը մեզ ներկայացրեց մի քանի աստուածաշնչային երիտասարդների կերպարներ՝ նրանց կեանքը, մտայնութիւնը եւ գործը համադրելով այսօրուայ երիտասարդի կեանքին: Աւելի ուշ ժամի թէյի սեղանի շուրջ հետաքրքրական քննարկում էր՝ «որո՞նք են եկեղեցու ներկայիս խնդիրները»: Փորձեցինք նաեւ լուծումներ առաջարկել։

mercredi 30 mars 2016

LA BONNE NOUVELLE AU SEIN DE NOS MAISONS DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST


Les Saints Pères de l'église affirment que le foyer, la maison du chrétien est une petite église. Comme dans l'église on y trouve la paix, la sainteté, la prière et l'amour, de la même manière que dans la vie du chrétien, chaque maison doit être remplie de la paix divine, de sainteté, de prière et d'amour. Pour atteindre ce but, il est important de chercher à mener une vie intérieure chrétienne et proche de la sainteté autant que possible, compatible avec les préceptes de l'Évangile et de l'Église. Une des exemples de ces principes est la tradition de "bénédiction de la maison" qui se déroule 2 fois par an dans les maisons des chrétiens au sein l'église apostolique arménienne après les fêtes de Noël et de Pâques. Cette belle cérémonie se distingue par quelques particularités : Tout d’abord la maison est bénie par le biais de la magnifique lumière issue de la Résurrection de Jésus Christ, la lumière et la nouvelle du Salut sont apportées au sein des foyers des familles arméniennes.
Durant la bénédiction de la maison, le prêtre prononce des prières pour chaque membre de la famille qui sont tous bénis avec le signe de la croix propre à la rédemption. Ils se font bénir et ils dégustent ensuite les bienfaits familiaux les plus importants : le pain, l’eau et le sel.
Par le biais de la cérémonie de la bénédiction de la maison, Dieu, par sa présence invisible, purifie l’ensemble de la famille en les comblant de paix, d’amour, de chaleur, et de grâce.

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԻՍԸ ՄԵՐ ՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերը կ՚ըսեն, որ քրիստոնեայի օջախը, անոր տունը փոքրիկ եկեղեցի մըն է: Ինչպէս եկեղեցիի մէջ կը յարատեւեն խաղաղութիւնը, մաքրութիւնը, աղօթքը եւ սէրը, ճիշտ այդպէս ալ քրիստոնէական իւրաքանչիւր օջախ, իւրաքանչիւր տուն պէտք է լեցուի Աստուածային խաղաղութեամբ, մաքրութեամբ, աղօթքով ու սիրով: Ասոր նպաստող ամենէն կարեւոր պայմաններն են մարդու ներքին քրիստոնէական կեանքը եւ սրբութեան ձգտումը, ինչպէս նաեւ Աւետարանի ու Եկեղեցւոյ հռչակած սրբարար սկզբունքներու համաձայն ապրիլը: Այդօրինակ սկզբունքներէն մէկն է Տնօրհնէքներու աւանդութիւնը, որ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ տարեկան երկու անգամ կը կատարուի հայկական օջախներու մէջ՝ մէկը Սուրբ Ծնունդէն եւ միւսը Սուրբ Յարութեան տօնէն ետքը: Գեղեցիկ այս արարողակարգը կը կարեւորուի քանի մը առանձնայատկութիւններով: Նախ տնօրհնէքի միջոցով Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան լոյսը, յոյսը եւ փրկութեան աւետիսը կը բերուի հայորդիներու ընտանեկան օջախներ: Տնօրհնէքի ընթացքին աղօթք կը հնչէ ընտանիքի իւրաքանչիւր անդամի համար եւ ամէնքը կ'օրհնուին փրկչական խաչի նշանով: Կ'օրհնուին եւ կը ճաշակուին նաեւ ընտանեկան ամենէն կարեւոր բարիքները` հացը, ջուրն ու աղը: Տնօրհնէքի արարողութեան միջոցաւ Աստուած իր աներեւոյթ ներկայութեամբ կը սրբէ ընտանեկան յարկը` զայն լեցնելով իր խաղաղութեամբ, սիրով, ջերմութեամբ եւ շնորհներով:

dimanche 27 mars 2016

SI LE CHRIST N’ETAIT PAS RESSUSCITE… - ԵԹԷ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱԾ ՉԷ…

Pâque, fête de la Résurrection du Christ, est la plus grande parmi les fêtes de la vie religieuse du monde chrétien. C’est sur la Résurrection du Christ que se base le fondement de la foi chrétienne. C’est autour de ce grand accomplissement que se développe l’histoire millénaire des fidèles. Ce n’est pas par hasard que l’apôtre Paul dit « Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est elle aussi, vaine » (1ère Epître aux Corinthiens, chapitre XV, verset 14). Il est impossible d’imaginer par quel chemin serait allée l’histoire de l’humanité, si Jésus n’était pas Ressuscité. Oui, chers fidèles, si le Christ n’était pas Ressuscité, l’homme serait encore esclave de la mort. Si le Christ n’était pas Ressuscité, le royaume de Satan aurait depuis longtemps éradiqué l’être humain. Si le Christ n’était pas Ressuscité, nous êtres humains, n’aurions jamais pu ressentir l’Amour de Dieu, ni sa préoccupation paternelle envers nous. Si le Christ n’était pas Ressuscité, l’humanité n’aurait aucun espoir ni foi de Salut.
C’est une grande Grâce que d’accueillir en soi la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ, une grande consolation de vivre avec la Résurrection du Sauveur, d’espérer, de combattre et de lutter.
Gloire à la Résurrection du Christ. Amen. 

Եկեղեցական տօներու շարքին Յարութեան Տօնը՝ Սուրբ Զատիկը, յիրաւի, ամենէն մեծ տօնը կը սեպուի քրիստոնեայ ողջ աշխարհի համար: Փրկչի Յարութեամբ է, որ սկիզբը կը դրուի քրիստոնէական հաւատքին: Մեծագոյն այս իրողութեան շուրջ է որ կը զարգանայ Աստուծոյ հաւատացող մարդոց երկհազարամեայ պատմութիւնը: Պատահական չէ, որ Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզութիւնը ունայն է, ու ձեր հաւատքն ալ ունայն է» (Ա Կորնթ. 15:14):

samedi 26 mars 2016

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ

Անհերքելի փաստ մըն է՝ մարդկային կեանքը այս աշխարհի վրայ ունի սկիզբ եւ ունի վախճան. ինչպէս Ժողովողը կ'ըսէ՝ «Ամէն ինչի ատենը կայ, ու երկնքի տակ եղող ամէն բանի ժամանակը՝ ծնելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ» (Ժող. Գ 1-2): Այս գաղափարը ստիպած է մարդ արարածին աշխարհիս վրայ գոյութեան բոլոր ժամանակներուն մշտապէս ձգտիլ եւ փափաքիլ հասնելու յաւերժութեան, բացա-յայտել անմահութեան գաղտնիքը, գտնել այն զէնքը, դեղահատը կամ շիճուկը, այն միջոցը, որով կարելի պիտի ըլլար ոչնչացնել մահը եւ անոր կործանիչ իշխանութիւնը: Այս ապարդիւն փնտռտուքի ընթացքին, սակայն, ադամորդին կը մոռնայ, որ յաւիտենական կեանքի եւ անմահութեան բանաձեւը վաղուց անտի հռչակուած եւ յայտնի է. «Ե՛ս եմ յարութիւնն ու կեանքը: Ա՛ն որ կը հաւատայ ինծի, թէեւ մեռնի, պիտի ապրի. եւ ո՛վ որ կ'ապրի եւ կը հաւատայ ինծի, յաւիտեան պիտի չմեռնի: Դուն կը հաւատա՞ս ասոր» (Յովհ. ԺԱ 25-26): Հաւատքն առ Յիսուս Քրիստոս Տէրը, նորոգումը Անոր Յարութեան կենսաբեր աւետիսով եւ աստուածային ճըշմարտութեամբ ապրիլը մեր անմահ հոգին վեր կը հանէ առ Ամենասուրբ Երրորդութիւնը եւ կ'արժանացնէ յաւիտենական կեանքի, քանզի Քրիստոս է «Յարութիւնն եւ կեանքը»:

«Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց,
մահուամբ զմահ կոխեաց 
եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց:
Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն»:    

Տէր  Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան


http://www.jeaap.net/2016/03/le-christ-est-ressuscite.html

vendredi 25 mars 2016

LE CHRIST EST RESSUSCITE

C’est un fait indéniable : dans ce monde, la vie humaine a un début et une fin, comme il est écrit dans le livre de l’Ecclésiaste « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naitre, et un temps pour mourir … » (Ecc, chap 3. 1-2). Cette idée oblige l’homme à toujours espérer percer le secret de la résurrection et de l’immortalité, trouver l’arme, le médicament, la potion ou la méthode qui permettra de vaincre la mort, ainsi que son pouvoir.  Cette recherche est inutile, puisque la vie éternelle a toujours existé. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » (Jean chap 11. 25-26). La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la croyance en sa résurrection, et vivre dans la vérité, transforme et élève notre esprit vers la Sainte Trinité et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Puisque le Christ est « la résurrection et la vie » parce que

« Le christ est  ressuscité d’entre les morts ; 
par sa mort il a vaincu la mort, 
et par sa résurrection le Christ nous a donné la vie.  
Gloire à lui pour toujours. Amen ».

Père Houssik SARGSYANhttp://www.jeaap.net/2016/03/blog-post_25.html

POURQUOI COLORE-T-ON DES OEUFS A PAQUES? - ԻՆՉՈ՞Ւ ԶԱՏԻԿԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ՀԱՒԿԻԹ ԿԸ ՆԵՐԿԵՆՔ

Selon la tradition, après la Résurrection de Jésus, à une  période  où le christianisme  était encore sous le joug des persécutions, Sainte Marie Madeleine (dont le Christ avait chassé les sept démons) est arrêtée  et menée devant  le tribunal de Tibère. Lorsque Tibère lui demande à quelle foi elle adhère, elle répond courageusement qu’elle croit en Jésus le Nazaréen qui est ressuscité. Tibère commence alors à se moquer de la foi chrétienne, proclamant qu’il croit plus probable la transformation d’un œuf blanc en un œuf rouge que la résurrection d’une personne morte.  Grâce à la puissance de la foi, Marie Madeleine sort d’un panier un œuf rouge comme le sang et quitte le roi en proclamant: « Le Christ est ressuscité d’entre les morts ». Selon le grand docteur de la foi, Grégoire de Tatev, l’œuf symbolise  la planète Terre, et la couleur rouge – le sang très saint du Christ par lequel le monde entier a été peint, s’est sanctifié et a été délivré des péchés.

Աւանդութեան մը համաձայն Քրիստոսի յարութենէն ետք, երբ քրիստոնէութիւնը տակաւին հալածանքի ենթակայ էր, կը ձերբակալուի եւ Տիբերիոս կայսեր դատաստանին կը յանձնուի Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացին, որու մէջէն Յիսուս եօթ դեւ դուրս հանած էր: Երբ Տիբերիոս կը հարցնէ  Մագդաղենացիին, թէ ինչ հաւատքի կը պատկանի, Մարիամ քաջաբար կը պատասխանէ, որ կը հաւատայ յարութիւն առած Յիսուս Նազովրեցիին: Տիբերիոս կը ծաղրէ քրիստոնէական հաւատքը՝ ըսելով թէ աւելի շուտ ճերմակ հաւկիթը կարմիր կը դառնայ, քան մեռած մէկը յարութիւն կ'առնէ մեռելներէն: Մագդաղենացին հաւատքի զօրութեամբ ձեռքի զամբիւղէն դուրս կը բերէ արեան պէս կարմրած հաւկիթ մը եւ արքային մեկնելով կ'ըսէ՝ «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»: Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի եռամեծ վարդապետի՝ հաւկիթը կը խորհրդանշէ աշխարհը՝ երկիր մոլորակը, իսկ կարմիր գոյնը՝ Քրիստոսի սրբասուրբ արիւնը, որով ներկուեցաւ, սրբուեցաւ ու մեղքերից ազատուեցաւ համայն աշխարհը:

mercredi 23 mars 2016

ՏԱՍՆԵՐԵՔ ՄՈՄԵՐԸ - Les treize bougies

Քրիստոսի Յարութեան Տօնէն քանի մը օր առաջ՝ Հինգշաբթի երեկոյեան, որ ծիսական օրացոյցով կը համարուի Աւագ Ուրբաթի յիշատակութիւն, Հայաստանեայց եկեղեցին կը կատարէ կարգ Խաւարմանը: Ասիկա խորհրդաւոր եւ հոգեցունց արարողութիւն մըն է, որ մեզ կը տանի դէպի Քրիստոսի կեանքի վերջին օրերը, ականատեսները դարձնելով Տիրոջ ձերբակալութեան եւ չարչարանքներու: Այդ երեկոյ խորաններու վրայ 13 մոմեր կը վառուին: Կեդրոնը մեծադիր մոմ մըն է՝ խորհրդանիշը Յիսուսի եւ զայն կը շրջապատեն 12 մոմեր՝ խորհրդանիշ ըլլալով առաքեալներու: Մոմերէն մէկը, որ սեւ է, կը ներկայացնէ Յուդա Իսկարիովտացին, որ մատնեց Յիսուսը: Ի տարբերութիւն միւս մոմերուն, այս մէկը վառուած չէ, քանի որ Յուդան, Քրիստոսը ուրանալով, զրկուեցաւ Աստուածային լոյսէն: Խաւարումի այս երեկոյին հոգեւոր հայրեր Աւետարանէն 7 ընթերցումներով կը ներկայացնեն Տիրոջ կեանքի վերջին ողբերգական իրադարձութիւնները եւ իւրաքանչիւր ընթերցումէ վերջ խորանի վրայէն կը մարուին երկուքական մոմեր։ Աւետարանը կը պատմէ, որ երբ հռոմէացի զինուորներ եկան հրեաներու հետ Յիսուսը ձերբակալելու, բոլոր առաքեալները փախուստի դիմեցին եւ լքեցին իրենց Վարդապետը: Ահա Յիսուսի այս դրուագն է, որ խորհրդանշականօրէն կ՚արտայայտէ մոմերու մարումը խորանին վրայ: Եւ միայն մէկ մոմ՝ Յիսուսը խորհրդանշող, կը լուսաւորէ խաւարի մէջ կորսուած եկեղեցին:

Quelques jours avant la fête de la Résurrection du Christ, le soir du jeudi, qui d’après le calendrier rituel est considéré comme le début du Vendredi Saint, l’église arménienne célèbre l’Office des Ténèbres. C’est un office très mystique et spirituel, qui nous mène vers les derniers jours de la vie du Christ, nous rendant témoins de l’arrestation et des souffrances du Christ. Ce soir-là, treize bougies sont allumées sur l’autel : au centre, la plus grande bougie symbolise le Christ ; autour, les douze autres représentent les douze apôtres. L’une des bougies, qui est noire, symbolise Judas l’Iscariote, qui a dénoncé Jésus.

ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ 7 ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐԸ - SEPT LECTURES DE L'OFFICE DES TENEBRES

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 13:16 - 18:1
16Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ծառան իր տիրոջմէն մեծ չէ, ո՛չ ալ ղրկուածը՝ զինք ղրկողէն մեծ է”: 17Եթէ գիտէք այս բաները, երանելի՜ էք՝ եթէ ընէք զանոնք: 18Ես կը խօսիմ՝ ո՛չ թէ ձեր բոլորին համար, որովհետեւ ես կը ճանչնամ իմ ընտրածներս. հապա՝ որպէսզի իրագործուի այն գրուածը. “Ան որ հաց կ՚ուտէր ինծի հետ՝ կրունկ վերցուց ինծի դէմ”: 19Այժմէ՛ն կ՚ըսեմ ձեզի՝ ըլլալէ՛ն առաջ, որպէսզի երբ ըլլայ՝ հաւատաք թէ ես ան եմ: 20Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ ընդունի ա՛ն՝ որ ես կը ղրկեմ, կ՚ընդունի զի՛ս, եւ ո՛վ որ կ՚ընդունի զիս՝ կ՚ընդունի զիս ղրկո՛ղը”»:
21Երբ Յիսուս ըսաւ ասիկա՝ վրդովեցաւ իր հոգիին մէջ, եւ վկայեց՝ ըսելով. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ ձեզմէ մէկը պիտի մատնէ զիս»:22Ուստի աշակերտները իրարու կը նայէին, վարանած՝ թէ որո՛ւ մասին կը խօսէր: 23Աշակերտներէն մէկը կար՝ Յիսուսի քով նստած, որ Յիսուս կը սիրէր: 24Ուրեմն Սիմոն Պետրոս նշան կ՚ընէր անոր, հարցափորձելու թէ ո՛վ պիտի ըլլայ ան՝ որուն մասին կը խօսէր: 25Ան ալ՝ իյնալով Յիսուսի կուրծքին վրայ՝ ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ո՞վ է անիկա»: 26Յիսուս պատասխանեց. «Ա՛ն է՝ որուն թաթխելով կու տամ այս պատառը»: Եւ թաթխելով պատառը՝ տուաւ Իսկարիովտացի Սիմոնեան Յուդայի:27Պատառէն ետք՝ Սատանան մտաւ անոր ներսը. ուստի Յիսուս ըսաւ անոր. «Ինչ որ պիտի ընես՝ շուտո՛վ ըրէ»: 28Բայց սեղան նստողներէն ո՛չ մէկը հասկցաւ թէ ինչո՛ւ ըսաւ անոր ասիկա. 29որովհետեւ ոմանք կը կարծէին թէ քանի որ Յուդա՛ ունէր գանձանակը՝ Յիսուս կ՚ըսէր անոր. «Գնէ՛ ինչ որ պէտք է մեզի այս տօնին». կամ՝ որպէսզի բան մը տայ աղքատներուն: 30Ան ալ՝ ստանալով պատառը՝ իսկոյն դուրս ելաւ. սակայն գիշեր էր:
31Երբ ան դուրս ելաւ՝ Յիսուս ըսաւ. «Հի՛մա մարդու Որդին փառաւորուեցաւ, եւ Աստուած փառաւորուեցաւ անով: 32Եթէ Աստուած փառաւորուեցաւ անով, Աստուած ալ իրմով պիտի փառաւորէ զայն, ու շուտո՛վ պիտի փառաւորէ զայն: 33Որդեակնե՛ր, քիչ մը ատեն ալ ձեզի հետ եմ. պիտի փնտռէք զիս, եւ ինչպէս Հրեաներուն ըսի. “Դուք չէք կրնար գալ ուր որ ես կ՚երթամ”, հիմա ձեզի՛ ալ կ՚ըսեմ: 34Նոր պատուիրան մը կու տամ ձեզի. “Սիրեցէ՛ք զիրար”. ինչպէս ես սիրեցի ձեզ, դո՛ւք ալ սիրեցէք զիրար: 35Ասո՛վ բոլորը պիտի գիտնան թէ իմ աշակերտներս էք, եթէ սէր ունենաք իրարու հանդէպ»:
36Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ո՞ւր կ՚երթաս»: Յիսուս պատասխանեց անոր. «Ուր որ ես կ՚երթամ՝ դուն հիմա չես կրնար հետեւիլ ինծի. բայց յետոյ պիտի հետեւիս ինծի»: 37Պետրոս ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ինչո՞ւ հիմա չեմ կրնար հետեւիլ քեզի. ես իմ ա՛նձս ալ պիտի ընծայեմ քեզի համար»: 38Յիսուս պատասխանեց անոր. «Քու ա՞նձդ պիտի ընծայես ինծի համար: Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի. “Աքաղաղը պիտի չկանչէ՝ մինչեւ որ դուն երե՛ք անգամ ուրանաս զիս”»:

lundi 21 mars 2016

LA SEMAINE SAINTE

La Semaine Sainte présente la dernière période de la vie de Jésus. Elle concerne les moments les plus importants des journées terrestres du Seigneur, raison pour laquelle, les évangélistes y consacrent près du tiers de leurs écrits. La Semaine Sainte commence par le rappel d'un jour exaltant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et se termine par l'événement majeur de la foi chrétienne: la Résurrection du Fils de Dieu.
Les Rameaux commémorent l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Au moment de cette fête, la vue de la nature heureuse, pleine de eurs multicolores, avec des arbres à nouveau recouverts de feuilles, ont amené nos pères à appeller ce jour "Dzaghgazart" = Orné de eurs.
Le Lundi Saint : Le mystère de ce jour se rapporte au passage de l'Evangile selon St Matthieu, où Jésus place son apostolat dans le « sauvetage » de l'humanité pécheresse (St Matthieu, XX-28).
Le Mardi Saint : On lit ce jour-là la parabole des vierges sages et des vierges folles (qui ont pris, ou pas, la précaution de remplir leur lampe à huile), appel à la vigilance et à la préparation spirituelle pour pouvoir être digne du Royaume de Dieu (St Matthieu, XXV-1 à 13).
Le Mercredi Saint : Deux événements sont rappelés ce-jour la, le premier est l'onction du Christ par une femme, deuxième, la trahison d'un de ses disciples qui va aller le dénoncer auprès du grand prêtre (St Marc, XIV-1 à 11).
Le Jeudi Saint : Ce jour concerne tout d'abord le dernier repas (Cène) de Jésus Christ. A l'occasion de ce dernier repas, Jésus éta- blit le plus grand des Sacrements de l'Eglise : Le Mystère de la Sainte Communion. C'est aussi un jour d'appel à l'humilité et à l'assistance mutuelle où Jésus lave les pieds de ses disciples.
Le Vendredi Saint : Jour de commémoration des souffrances endurées par Notre Seigneur et de sa cruci xion. Il est devenu tradi- tionnel de célébrer les of ces de prime (avant l'aube) et du matin (matines) le soir du Jeudi Saint jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ces of ces sont connus sous le nom d'" of ce des Ténèbres " car ils rappellent le moment où, Jésus étant sur la Croix, le ciel s'assombrit et que le Fils de Dieu mourut. Dans la soirée, la mise au tombeau de Jésus est rappelée par un service de veille (vigile). 
Le Samedi Saint : Deuxième jour de la mise au tombeau de Jésus. Dans la soirée, une Messe de Veille est célébré, moment d'illu- mination par la foi, des âmes et des esprits, pour accueillir la Résurrection de Jésus, martyrisé, cruci é et enseveli.

Kegham Torossian 

samedi 19 mars 2016

Ouvrez la porte (Cérémonial du dimanche après-midi des Rameaux)

La Sainte Eglise Apostolique Arménienne compte parmi ses fêtes une belle célébration liturgique, celle de l'Ouverture des portes (littéralement "Ouvrez la porte"), qui a toujours lieu à la fin de l'office du soir du dimanche des Rameaux (cette liturgie a lieu également au cours de la célébration d'inauguration d'une église nouvellement construite). On a l’impression que cette célébration, magnifiée par des cantiques admirablement ornés, exprime la pensée et l’âme des Ecritures Saintes  et est une approche mystérieuse qui conduit vers les souffrances du Christ lors de la Semaine Sainte. Cette cérémonie s'appelle "Tourenpatsek" (ouvrant la porte), car elle a un lien direct avec la porte; en effet, elle se déroule en règle générale devant les portes de l'église, parfois aussi devant les portes du "gavit" de l'église (de nos jours il est possible aussi de voir cette cérémonie se dérouler devant le rideau de l'autel). Cette porte ou ce rideau symbolisent les portes du Royaume Céleste; depuis l'extérieur de ces portes, par l'intermédiaire du prêtre, les fidèles demandent à Dieu de pouvoir entrer dans le Royaume. De l'autre côté des portes ou bien du rideau, un autre prêtre, comme symbole de la voix Divine, débute un dialogue de questions/réponses avec les personnes restées dans le "monde extérieur"; Dans quel but cette belle petite image du terrible Tribunal est placée devant nous à ce moment du rituel:

Le prêtre en habit d'officiant commence à dire d'une voix plaintive :
CANTIQUE "Ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous Seigneur la porte de la miséricorde pour que nous puissions t'implorer''.

Quel-qu'un de l'intérieur, répond au prêtre :
"Qui sont-ils pour que je leur ouvre la porte ? Car cette porte est celle du Seigneur et ce sont les justes qui entrent".
Le prêtre dit de l'extérieur :
"I1 n'y a pas que les justes qui entrent, les pécheurs qui ont été justifiés par la confession et la repentance entrent aussi".
On dit de l'intérieur :
"Car ceci est la porte du ciel et la vallée de tristesse que Dieu fit voeu à Jacques, lieu de repos des justes, purgatoire des pécheurs, demeure royale du Christ, résidence des anges, salle des saints, refuge et maison de Dieu".
Le prêtre dit de l'extérieur :
"Ce que tu dis de la sainte Église est digne et juste, car pour nous, elle est une mère immaculée et c'est d'elle que nous naissons en tant qu'enfant de la lumière et de la vérité. Elle est pour nous, espérance de vie et c'est par elle que nous trouvons la rédemption de notre esprit car elle est chemin de vérité et c'est par elle que nous nous élevons vers notre Père céleste, auprès du Christ".

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE RAMEAUX

Cantique des Cantiques (1.1-2.3)
1Cantique des cantiques, de Salomon.
2Qu'il me baise des baisers de sa bouche! Car ton amour vaut mieux que le vin,
3Tes parfums ont une odeur suave; Ton nom est un parfum qui se répand; C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.
4Entraîne-moi après toi! Nous courrons! Le roi m'introduit dans ses appartements... Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi; Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime.
5Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
6Ne prenez pas garde à mon teint noir: C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée.
7Dis-moi, ô toi que mon coeur aime, Où tu fais paître tes brebis, Où tu les fais reposer à midi; Car pourquoi serais-je comme une égarée Près des troupeaux de tes compagnons? -
8Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais paître tes chevreaux Près des demeures des bergers. -
9A ma jument qu'on attelle aux chars de Pharaon Je te compare, ô mon amie.
10Tes joues sont belles au milieu des colliers, Ton cou est beau au milieu des rangées de perles.
11Nous te ferons des colliers d'or, Avec des points d'argent. -
12Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum.
13Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins.
14Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troëne Des vignes d'En-Guédi. -
15Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes. -
16Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable! Notre lit, c'est la verdure. -
17Les solives de nos maisons sont des cèdres, Nos lambris sont des cyprès. -

1Je suis un narcisse de Saron, Un lis des vallées. -
2Comme un lis au milieu des épines, Telle est mon amie parmi les jeunes filles. -
3Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais.

Zacharie (9.9-15)
9Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse.
10Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
11Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.
12Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le double.
13Car je bande Juda comme un arc, Je m'arme d'Ephraïm comme d'un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme.
14L'Eternel au-dessus d'eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme l'éclair; Le Seigneur, l'Eternel, sonnera de la trompette, Il s'avancera dans l'ouragan du midi.
15L'Eternel des armées les protégera; Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde; Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin; Ils seront pleins comme une coupe, Comme les coins de l'autel.

Նամակ Փիլիպեցիներուն (4:4-7)
4թէեւ ե՛ս ալ ունենալու էի նոյն վստահութիւնը մարմինի վրայ: Եթէ ուրիշ մէկը կը կարծէ թէ վստահութիւն ունի մարմինի վրայ, ա՛լ աւելի ե՛ս՝ 5ութերորդ օրը թլփատուած, Իսրայէլի ցեղէն, Բենիամինի տոհմէն, Եբրայեցի մը՝ Եբրայեցիներէն, Օրէնքին համեմատ՝ Փարիսեցի, 6նախանձախնդրութեան համեմատ՝ եկեղեցին կը հալածէի, Օրէնքէն եղած արդարութեան համեմատ՝ անմեղադրելի էի: 7Բայց ինչ որ շահ էր ինծի, վնաս համարեցի զայն՝ Քրիստոսի համար:

jeudi 17 mars 2016

"La Passion du Christ" Pourquoi? – Séance spéciale d'étude biblique et la projection du film

Le Bureau du primat est heureux d'annoncer que la séance biblique sera remplacée par la projection du film de Mel Gibson "La Passion du Christ" qui aura lieu le mercredi saint, 23 mars à 20h00 dans la salle Nourhan Fringhian (15 rue Jean Goujon 75008, Paris). Le film sera projeté avec des sous-titres en français. La soirée débutera par une brève conférence présentée par Son Eminence Mgr. Vahan Hovhanessian, primat, qui nous expliquera la raison impérative de la crucifixion de notre seigneur Jésus Christ et son importance pour notre salut. Après la séance une réception aura lieu, organisée par le Comité des dames de la Cathérdale. Nous vous attendons nombreux. Vous êtes tous les bienvenus.

mardi 15 mars 2016

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԸ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐ - LA FÊTE DES RAMEAUX, JOUR DE BÉNÉDICTION DES ENFANTS


Շուրջ մէկ տասնամեակ է որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Ծաղկազարդի օրը Հայոց եկեղեցւոյ մէջ հռչակուած է որպէս մանուկներու օրհնութեան օր: Աստուածաշունչ մատեանը մեզի կը պատմէ, թէ ինչպէս Տէր Յիսուս իր մահէն եւ Յարութենէն մէկ շաբաթ առաջ Երուսաղէմ եկաւ, սակայն այս անգամ Ան սովորականին պէս համեստօրէն չէր որ մտաւ Երուսաղէմ, այլ յատուկ թագաւորական կեցուածքով՝ բազմած աւանակի վրայ եւ բազմահոծ ժողովուրդի թափօրական ուղեկցութեամբ, որոնք կ՚օրհնէին զԱստուած, ծառերէն պոկուած ճիւղերը եւ իրենց հագուստները գետինը տարածելով բնական գորգ մը կը ստեղծէին Երկնաւոր Թագաւորին համար: Մատթէոս աւետարանիչ կը մանրամասնէ, որ Աստուածորդիին այս փառահեղ մուտքէն ամենէն շատ ոգեւորուած էին Երուսաղեմի մանուկները. «Երբ քահանայապետներն ու դպիրները տեսան Յիսուսի գործած սքանչելիքները, եւ մանուկները՝ որոնք տաճարին մէջ կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին», ընդվզեցան եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն անոնք»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երեխաներուն ու ծծկերներուն բերանով գովաբանութիւն կատարեցիր» (Մատթ. ԻԱ 15-16): Ահա այս իրադարձութիւնն է, որ մեծ շուքով կը տօնենք Ծաղկազարդի տօնին: Տէր Յիսուս բազմիցս շեշտած է մանուկներու անմեղ էութիւնն ու հաւատքի անաղարտութիւնը եւ նոյնիսկ մեծահասակներուն կոչ ըրած է նմանիլ մանուկներուն: Ահա այս պատճառով Գարեգին Բ Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ Ծաղկազարդի օրը Հայկական եկեղեցիներու մէջ տեղի կ՚ունենան Մանուկներու օրհնութեան յատուկ արարողութիւններ: Կը յորդորենք մեր փարիզաբնակ ծնողներուն եւ մեծ ծնողներուն Ապրիլ 14-ին իրենց պզտիկներու հետ գալ Փարիզի Մայր Եկեղեցին, ներկայ գտնուիլ Պատարագին, հաղորդուիլ եւ ստանալ մասնաւոր օրհնութիւնը կարգի ընթացքին:

vendredi 11 mars 2016

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԵՆ ԱՅՍ ԲԱՌԵՐԸ - QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE CES MOTS ?

Անցեալ անգամ խօսեցանք Խաչակնքումի  եւ անոր խորհուրդի մասին, այսօր, ինչպէս խոստացած էինք, մեր նիւթը պիտի ըլլան կարգ մը բառեր, որոնք կը գործածուին հայկական եկեղեցւոյ մէջ, բայց հայերէն չըլլալու պատճառաւ յաճախ հասկնալի չեն մեր հաւատացեալներուն: Այս բառերը, ինչպէս օրինակ՝ ամէն, օրթի, ալէլուիա, հինէն ի վեր ճիշդ այդպէս կը կիրարկուին   գրեթէ բոլոր աւանդական եկեղեցիներուն մէջ եւ ընդհանրական ճանաչում ունին՝ ազդուած ըլլալով քրիստոնէութեան տարածման առաջին դարերու ծիսկան հիմնական լեզուներէն՝ եբրայերէնէն եւ յունարէնէն: Ամէնէն տարածուածը այդ բառերու շարքին թերեւս եբրայերէն ԱՄԷՆն է, որ համաձայնութեան նշան ըլլալով կը թարգմանուի «թող ըլլայ»: Գրաբարի մէջ յաճախ ան կը փոխարինւի «եղիցի» բառով: ԱՄԷՆը գրեթէ միշտ կ՛ըսուի աղօթքի, Աւետարանի ընթերցումի կամ քարոզի աւարտին, զայն արտասանելով հաւատացեալը կը հաստատէ, թէ ինքը կը հաւատայ եւ հաւանութիւն կու տայ խօսքին: Տէր Յիսուս ալ իր խօսքին մէջ յաճախ կ՛ըսէր. «Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ…», այսինքըն՝ «ճշմարիտ կ՛ըսեմ, ամենայն հեղինակութեամբ»: Ի դէպ, ԱՄԷՆը կը գործածուի նաեւ մահմետականութեան մէջ: Եկեղեցիներու մէջ յաճախ լսուող «անհասկնալի» բառերէն է ԱԼԷԼՈՒԻԱ եբրայերէն բառը, որ 2 բառերու միութիւն է եւ կը նշանակէ «փառաբանենք զԱստուած»: Պատարագներու և ժամերգութիւներու ժամանակ մեր հաւատացեալները կրնան լսել նաեւ օտարալեզու ՕՐԹԻ, ՊՌՈՍԽՈՒՄԷ բառերը, որոնք աւելի յաճախ կ՛երգուին Աւետարան ընթերցելէ առաջ: ՕՐԹԻ կը նշանակէ՝ «ոտքի կեցէ՛ք», քանի որ Աստուծոյ Խօսքը լսելու ատեն պատշաճ է յարգալից ոտքի կենալ: Պատշաճ է նաեւ ուշադրութեամբ ունկնդրելը, որուն համար սարկաւագը  կը հրաւիրէ ներկաները ՊՌՈՍԽՈՒՄԷ յունարէն բառով ուշադիր կենալ եւ հետեւիլ:

Եթէ ձեր ականջին խորթ կը թուին եկեղեցական կիրառութեան այլ բառեր եւս, ուրախ կ՛ըլլանք ատոնց բացատրութիւնները նաեւ տալ. գրեցէ՛ք մեզի:
Գալ անգամ կը խօսինք թէ, ինչո՞ւ եկեղեցի մէջ խունկ կը ծխէն:

La dernière fois nous avons parlé du signe de la croix et sa signification. Aujourd’hui, comme on vous l’avait promis, notre sujet traitera des mots que nous utilisons dans l’église arménienne, mais n’étant pas des mots d’origine arménienne, ils ne sont pas toujours compris par les fidèles.
Ces mots, notamment, « amen », « orti » et « alléluia », ont été utilisés depuis toujours dans les églises traditionnelles. Ces mots sont reconnus universellement, étant influencés par les langues primaires, hébreu et grec, durant la propagation du christianisme lors des premiers siècles.
Le mot le plus répandu parmi cette liste, est probablement, le mot Hébreu « AMEN », étant un signe d’accord et se traduit par « que ce soit ». Dans la langue littéraire se mot est souvent remplacé par « yeghitzi ». L’« AMEN » se dit à la fin d’une prière, une lecture de l’évangile ou une homélie. En disant « Amen » le fidèle confirme qu’il  croit et qu’il approuve ce qui s’est dit. Seigneur Jésus disait souvent dans sa parole « Amen, amen, je vous dis… », c’est-à-dire, « En vérité je dis, en toute autorité ». Au fait, le mot « AMEN » est utilisé aussi dans la religion musulmane.
Parmi les mots « incompréhensibles » que nous entendons souvent dans les églises est l’« HALLÉLUIA » en hébreu, qui est l’association de 2 mots et qui signifie « louons Dieu ».
Durant les messes et les services religieux, les croyants peuvent entendre d’autres mots en langues étrangères notamment, « ORTI » et « BROSKHOUMÉ » qui sont le plus souvent chantés avant la lecture de l’évangile. « ORTI » signifie « levez-vous » parce que, lorsque l'on écoute la parole de Dieu il est digne de se mettre debout respectueusement. Il est convenable aussi d’écouter attentivement, ainsi le diacre invite les présents par le mot grec « BROSKHOUMÉ » à rester attentif et à bien suivre.
Si vous entendez d’autres mots utilisés dans l’église que vous ne comprenez pas, nous serons heureux de vous donner les explications nécessaires. Ecrivez-nous.
La prochaine fois nous allons expliquer pourquoi on brûle de l’encens dans l’église.

(Traduction : Pauline Z.)

mardi 8 mars 2016

CALENDRIER RITUEL - MARS 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE


Կիրակի 20 Մարտ 2016
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Տօն գալստեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Դռնբացէք՝ ժամը 16-ին։

Աւագ Հինգշաբթի, 24 Մարտ 2016
Յիշատակ Վերջին Ընթրիքի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11։30-ին
Ոտնլուայ՝ ժամը 17-ին
Խաւարման Գիշեր՝ ժամը 19:30-ին

Աւագ Ուրբաթ, 25 Մարտ 2016
Յիշատակ Խաչելութեան եւ Թաղման
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Թափօր Թաղման՝ ժամը 18-ին

Աւագ Շաբաթ, 26 Մարտ 2016
Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 17-ին

Կիրակի 27 Մարտ 2016
Ս. ԶԱՏԻԿ
Տօն Յարութեան Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին.

Երկուշաբթի 28 Մարտ 2016
Յիշատակ  Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Dimanche  20 mars 2016
RAMEAUX
Entrée du Christ à Jérusalem
Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 16h

Jeudi Saint, 24 mars 2016
Commémoration de la Cène de Notre Seigneur
Matines à 8h
Sainte Messe à 11h30
Lavement des pieds à 17h
Offices des Ténèbres à 19h30

Vendredi Saint, 25 mars 2016
Vêpres et Procession à 18h 
Samedi Saint, 26 mars 2016
Vigile Pascale
Lectures vespérales à 16h
Sainte Messe de Vigile Pascale à 17h

Dimanche  27 mars 2016
PÂQUES
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ

Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30

Lundi  28 mars 2016

Office de Requiem pour tous les défunts
Début des célébrations à 9h
Sainte Messe à 10h30
mercredi 2 mars 2016

ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ... - REGARDE AVEC AMOUR...


ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ...
 (ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ)

Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած,
Ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարացս,
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց,
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան`
Ծնունդ անճառ Որդի և Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել` աչաց մարմնոյ,
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րաբուն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբիւր լուսոյ, բաշխող շնորհաց.
Ի փակիլ դրանց բնութեանց մարմնոց,
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն,
Զմեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչիլ ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
զՓոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Երևելի լոյս ստեղծեր,
զՏիւ և զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ. Տէ՜ր, ի գիշերի
զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի
զՊահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր`
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
զԽորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ`
զԼոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
զՄիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Ի քեզ նայիմք, լոյսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկօյին
Երևեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ կոչեմք,
Տէր և Աստուած, զքեզ դաւանեմք.
Է՜ջ և առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութիւն նայեա, հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի,
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեա առ մեզ, խաղաղարար,
Զի ննջեսցուք անխռովաբար.
Եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք,
Օրհնել զքեզ`ընդ Հօր հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիէլի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ յաջակողմն օդեաց դասի`
Անշէջ վառեալ զլոյս լապտերաց,
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ`
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա ի մէնջ, Տէր, 
Նշանաւ Խաչի քո զընդիմամարտ 
Եւ զաներեւոյթ գազանն,
Եւ մի տար յապականութիւն 
Զքո ժառանգութիւնս:

Բարեխօսեա՛ վասն մեր, 
Աստուածածին Մարիամ, 
Որ ծնար զտէր Աստուած, 
Որ հոուէրըն զԻսրայէլ, 
Ամենազօր եւ սքանչելի 
Փառօքն իւրովք:

REGARDE AVEC AMOUR...
(SAINT NERSES CHENORHALI)
SAINT NERSES CHENORHALI SOURCE : http://www.jeaap.net/ JEAAP )

Regarde avec amour, Père plein de tendresse,
Les œuvres créées par tes mains,
Donne-nous, en notre faiblesse,
La protection des armées des anges,
Pour nous sauver des malheurs des démons
Qui circulent dans l’obscurité,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, ineffable, Fils et Verbe de Dieu,
Engendré de l’Être incréé et éternel,
Toi, qui as créé le jour pour le travail
Et la nuit pour le repos,
Donne aux yeux du corps de reposer dans le sommeil,
Mais de veiller avec l’esprit,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, Seigneur des âmes raisonnables,
Source de lumière, dispensateur de grâces,
À la fermeture des portes de notre nature corporelle,
Donne ta lumière aux yeux de nos coeurs,
Afin que la nuit nous nous adressions à toi,
Et que nous te glorifions avec les anges.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Saint des Saints, très sainte Trinité,
Daigne nous purifier pour ta demeure
Donne-nous avec les enfants de la noce
De reposer avec toi,
Exauce la supplication de l’ami
Demandant le prêt des trois pains.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi qui as créé la lumière visible,
Et as séparé le jour de la nuit,
Fais que se lève pour nous dans la nuit
Ta lumière spirituelle,
Et que ta droite soit toujours pour nous
Comme l’ombre protectrice
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Que le feu de ton amour allumé sur la terre,
S’enflamme dans nos âmes,
Purifie les pensées de nos coeurs,
Et que resplendisse la lumière de ta connaissance,
Qu’elle nous réveille du sommeil de la mort
Et enflamme nos esprits par ton feu.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

À toi, nous adressons nos regards,
À toi, lumière inaccessible,
Cachée aux lumières sensibles,
Descendue pour nous dans le tombeau.
Dors parmi nous, ô nature éveillée,
Et éloigne de nous le mal.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Devant Toi, lumière sans ombre,
Nous nous tenons suppliants :
Toi qui es apparu le soir aux apôtres
À portes fermées,
Nous t’invoquons avec Thomas,
Nous te proclamons Dieu et Seigneur.
Descends parmi nous, ce soir,
Et donne ton salut à nos âmes.

Ici réunis, nous t’implorons
De venir à notre aide,
Toi défenseur d’Israël !
Sois notre refuge,
Et demeure parmi nous dans la paix,
Afin que nous reposions dans la sérénité,
Et revenions demain pour te louer
Avec le Père et l’Esprit.

Rends-nous dignes, Seigneur,
D’entendre le son de la trompette de Gabriel,
Dans la dernière nuit,
Et de nous trouver à ta droite, parmi les brebis,
Fais-nous entrer avec toi, notre époux Dans la chambre des noces
Comme les cinq vierges sages
Avec les lampes allumées,
Tes épouses spirituelles dans la gloire.

Éloigne de nous, Seigneur
Par le signe de la sainte Croix,
La contre-attaque des bêtes invisibles
Et ne donne pas la corruption
A ton héritage.

Intercède pour nous,
Marie, Sainte Mère de Dieu,
Qu’as enfanté le Seigneur Dieu,
Pasteur d’Israël,
Dans ta puissante et merveilleuse gloire.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...