lundi 8 février 2016

ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ

Պահքը կը բացատրուի որպէս «կերակուրի ժուժկալութիւն»։ Պահքի եւ պահեցողութեան մասին մենք կ՚իմանանք Աստուածաշունչէն, ուր պահքը գլխաւորաբար կը ներկայացուի որպէս հրաժարում կերակուրէ (ծոմ) կամ կերակուրի չափաւորութիւն։ Սակայն բացի որոշ ուտելիքներէ հրաժարումէ, պահքը միեւնոյն ժամանակ անբաժան է իր հոգեւոր խոր բովանդակութենէն` հոգեւոր նորոգում, քրիստոնէավայել առաքինի կեանք՝ լի սիրով, հաւատքով, յոյսով, աղօթքով եւ Աստուծոյ փառաբանութեամբ։  Աստուածաշունչի մէջ պահքի առաջին օրինակը մենք կը գտնենք Եդեմի պարտէզի պարագային.  
«Տէր Աստուած պատուիրեց Ադամին ու ըսաւ. «Դրախտին մէջ ամէն ծառի պտուղներէն կրնաք ուտել, բայց բարիի եւ չարի գիտութեան ծառէն մի՛ ուտէք, որովհետեւ այն օրը երբ պիտի ուտէք անկէ, մահկանացու պիտի դառնաք» (Ծննդ. 2։16-17)։
Պարզ խօսքով՝ առաջին մարդուն տրուած էր ամէն բարիք՝ ուտելու եւ վայելելու համար, եւ արգիլուած էր ուտել միայն «բարիի եւ չարի գիտութեան ծառէն», սակայն, ինչպէս շատերուն ծանօթ է, այս հասարակ պահքը մարդը չկարողացաւ չը խախտել, որմէ ծագեցաւ նոր պահքերու անհրաժեշտութիւնը, որպէսզի մարդը կարողանայ յաղթահարել մարմնական ցանկութիւններն ու ձգտումները եւ զօրացնէ իր կամքը եւ հոգին, որպէսզի ապացուցէ իրեն եւ Աստուծոյ, որ որքան ալ «արգիլուած պտուղը քաղցր ըլլայ», միեւնոյնն է, սեփական փրկութիւնը աւելի քաղցր է ու ցանկալի։ Այս տարի եւս Մեծ Պահքը, սիրելիներ,պիտի երկարի շուրջ 50 օր՝ մինչեւ Զատիկ երբ հոգիի ցնծութեամբ պիտի նշենք Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութիւնը։ Ոգիի ամրութիւն, սիրավառ սիրտ ու կամքի զօրութիւն կը մաղթեմ բոլոր պահեցողներուդ, սիրելիներ, ըլլաք սնունդի պահք պահողներ թէ միայն աղօթքով պահքը անցնողներ, եւ կամ, որ լաւագոյնն է՝ այս երկուքը միաժամանակ։
Տէրը օրհնէ բոլորդ։

Աղօթքով՝ Յուսիկ  քհնյ.

http://www.jeaap.net/2016/02/le-careme.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...