mardi 5 janvier 2016

ՆՈՒԷՐՆԵՐ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ - DES PRESENTS A LA CATHEDRALE


Սուրբ Ծնունդի առթիւ ընդունուած է, որ մարդիկ իրարու նուէրներ մատուցեն: Փարիզի Մայր եկեղեցին ալ անմասն չմնաց՝ իր նիւթական ինչքերը հարստացնելով 2 նուէրներով, որոնցմէ առաջինը Պէյրութի Պուրճ Համուտ թաղամասէն եկաւ՝ գեղեցկազարդ սկիհ մը, որ Մայր Տաճարին սիրոյօժար նուիրուեցաւ Յարութիւնեան եւ Պլանքար ընտանիքներու կողմէ: Մայր Եկեղեցին հարստացաւ նաեւ մէկ խաչվառով՝ զարդարուած Սբ. Աստուածածնի եւ Մանուկ Յիսուսի, ինչպէս նաեւ Խաչի պատկերներով: Հայաստանէն եկող այս զարդը ազնիւ նուիրատուութիւնն էր Արժ. Տ. Խորէն Քահանայ Կիրակոսեանի եւ իր ընտանիքի:
Մայր եկեղեցւոյ հովիւը եւ Ծխական Խորհուրդը ի սրտէ շնորհակալութիւն կը յայտնեն նուիրատուներուն՝ աղօթելով անոնց առողջութեան եւ բարօրութեան համար:

A l'occasion de Noël, il est de coutume d'offrir des cadeaux les uns aux autres. La cathédrale de Paris s'est elle aussi enrichie de présents, lequel l'une des première est arrivée du quartier de "Bourdj Hammoud" à Beyrouth, un magnifique calice offert de la part des familles Haroutiounian et Blancard. Nous avons aussi reçu un "Khatchvar" orné par la Sainte Marie et l'Enfant Jésus ainsi qu'avec des images de croix. Cet ornement venu d'Arménie a été le don du Père Khoren Guiagossian et de sa famille. Le prêtre de l'Eglise et le conseil paroissial remercient de tout cœur les donateurs priant pour leur santé et leur bien-être.

(Traduction: Houry)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...