vendredi 1 janvier 2016

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ եւ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ

«ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԱՐԴԱՑԱՒ,
ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԱՐԴՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՅ»
Սբ. Աթանաս Աղեքսանդրացի

Սիրելիներ, Աստուածային բիւր օրհնութիւնները հրեշտակային երգակցութեամբ արդէն 2016-րդ անգամ կը հեղուին երկիր մոլորակիս վրայ: Սուրբ Ծնունդ է, Քրիստոսի սուրբ ծնունդը, մեր Աստուծոյ ծնունդը... Աստուած, որ անծին է եւ անստեղծ, որ հզօրազօր է եւ անըմբռնելի, «եկն ի չափաւորութիւն», այսինքն՝ մարդացաւ: Ինչո՞ւ. մեզի վերադարձնելու կորսուած աստուածանմանութիւնը: Տէրը ցանկացաւ դէպի ինձ եւ քեզի գալ, մեզի Իրեն աւելի մօտեցնելու համար՝ «Աստուած մարդացաւ, որպէսզի մարդն աստուածանայ»: Այս է ճշմարտութիւնը եւ մեծագոյն աւետիսը Սուրբ Ծննդեան, որով կու գանք մեր օրհնեալ հայորդիները ողջունելու՝
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս»

եւ լսելու սիրտէն դէպի շուրթեր յորդող փառաբանութիւնը՝

«Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի»:

Սիրելիներ, այսօր Աստուած Իր ծնունդով նորէն առիթ կու տայ մեզի աղօթքի, խոկումի, վերապրումի մեր հայութեան եւ քրիստոնէական հաւատքի: Սուրբ Ծնունդը հրաւէր մըն է Արեւելքի մոգերուն պէս ընթանալու դէպի մսուր-եկեղեցին՝ Փրկչին նուիրելու մեր «ոսկին, կնդրուկը, խունկը» եւ սիրտի խոնարհումով երկրպագելու Անոր, որպէսզի առատաբուխ շնորհներով եւ առաքինութիւններով զարդարուինք մենք եւ ընտանեաց մեր անդամները:
Կ՚աղօթենք, որպէսզի այս նոր տարուան մարդացեալ Աստուած ամէն մէկուս պարգեւէ հոգիի եւ մարմնի կատարեալ առողջութիւն, որպէսզի հաւատքի, յոյսի, սիրոյ եւ խաղաղութեան թագաւորութիւնը տիրէ աշխարհի բոլոր անկիւններուն. Ամէն:
Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ:

Տ. Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան

http://www.jeaap.net/2016/01/nos-vux-loccasion-du-nouvel-et-de-la.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...