jeudi 31 décembre 2015

CALENDRIER RITUEL - JANVIER 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016
Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ՝ ժամը 17։30-ին


Չորեքշաբթի 6 Յունուար 2016
Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Ջրօրհնէք


Հինգշաբթի 7 Յունուար 2016
Յիշատակ Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Հոգեհանգիստ
Վասն համօրէն ննջեցելոց


Չորեքշաբթի 13 Յունուար 2016
Անուանակոչութիւն
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9:00-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Պատարագի աւարտին՝ Առաջնորդարանի տնօրհնէք


Շաբաթ 23 Յունուար 2016
Ս. ՍԱՐԳԻՍ
Տօն Սրբոյն Սարգսի Զօրավարին,
որդւոյն՝ Մարտիրոսի և չորեքտասան զինաւորացն

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Mardi 5 janvier 2016
Vigile de la Nativité et de la ThéophanieDébut de la célébration à 16h
Sainte Messe de Vigile à 17h30

Mercredi 6 janvier 2016
Noël et Epiphanie
Office des matines à 8h
Début de la célébration à 10h30
Bénédiction de l'eau à la fin de la Messe


Jeudi 7 janvier 2016
MERELOTS
Office de Requiem
 pour tous les défunts
Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30

Mercredi 13 janvier 2016
Dénomination 
De notre Seigneur Jésus-Christ
Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30
À l'issue de la Sainte Messe, bénédiction de l'Archevêché.


Samedi 23 janvier 2016
SOURP SARKIS
Fête du général Saint Sarkis, 
de son fils Mardyros
et de leurs quatorze soldats
 
Office des matines à 9hSainte Messe à 10h30
mercredi 30 décembre 2015

ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱ՞Ք - CROYEZ-VOUS AU PÈRE NOËL ?

Աշխարհի շատ ու շատ ժողովուրդներ Նոր Տարուան ուրախ տօներուն գլխաւոր հերոս կը դարձնեն սպիտակամօրուք բարեսիրտ ծերունին՝ զայն կոչելով Փէր Նոէլ, Ձմեռ Պապ, Կաղանդ Պապուկ, Սանթա Քլաուս...
Հայերը, ինչպէս ծանօթ է, տակաւին նախաքրիստոնէական շրջանէն տօնած են նոր տարին զայն անուանելով Նաւասարդ, Կաղանդ, Ամանոր... Այս տօներուն եւս փոքրիկներու եւ յաճախ մեծերու սիրելի հիւրը եղած է կաղանդ Պապան կամ Կաղանդ Պապուկը: Ան համարուելով տան բարօրութեան երաշխաւորը միշտ ուրախութիւն բերած է հայկական օջախներ՝ քաղցրեղէն նուիրելով ընտանիքի անդամներուն: Յետքրիստոնէական շրջանին Հայաստանի որոշ շրջաններու մէջ այս կերպարը փոխարինուեցաւ Մեծն Պապուկի կամ Պարթեւ  Պապուկի կերպարով, որ Հայոց Կաթողիկոս Ս. Սահակ Պարթեւի (Դ. դար) կերպարի վերարտադրութիւնն էր:
Հաւատանք կամ ոչ Կաղանդ Պապային, անոր եւրոպական նախատիպն ալ, ինչպէս Ս. Սահակը, պատմական անձնաւորութիւն եղած է՝ Դ. դարու քրիստոնէական սուրբերէն Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետ: Անոր անունը կարելի է տեսնել Կաղանդ Պապայի անգլերէն անուան մէջ, որով Սանթա Քլաուսը «Սանթ Նիքոլաուսի» փոփոխուած տարբերակը կ՚ըլլայ: Ս. Նիկողայոս յայտնի եղած է իր բարեսիրութեամբ, ուստի քրիստոնէական բազմաթիւ պատմութիւններ գոյութիւն ունին թէ ինչպէս ան մարդոց օգնութեան կը հասնէր առանց յայտնի ընելու օգնելով աղքատներուն եւ յուսալքուածներուն: Իր գաղտնի նուէրները սուրբը յաճախ կը մատուցէր ծխնելոյզէն տունին մէջ նետելով ոսկեդրամներ եւ նուէրներ: Ասոր համար  է, որ Կաղանդ Պապան ալ այսօր ծխնելոյզէն կը մատուցէ իր նուէրը, յաճախ կը հագուի ինչպէս եպիսկոպոսը, ունի երկայն ճերմակ մօրուք եւ հովուական գաւազան:


De par le monde, nombreux sont les peuples qui à l’occasion du Nouvel An font du vieillard à la barbe blanche et au cœur tendre le héros des fêtes  qu’ils affublent de noms divers tels que Père Noël, Tsmer Bab (père hivernal), Garant Baboug (Papa Noël), Santa Claus…

mardi 29 décembre 2015

ՏՕՆԱԾԱՌԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ - LA TRADITION DU SAPIN DE NOEL

Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծնունդի ամենէն սիրելի եւ անբաժանելի զարդարանքն է Տօնածառը, որի ծագման, գործածութեան եւ նշանակութեան մասին բազմատեսակ վարկածներ կը պտտին։ Քրիստոնէական աւանդազրոյցի մը համաձայն, երբ Մանուկ Յիսուս ծնաւ, մոգերու եւ հովիւներու հետ անոր երկրպագելու գացին նաեւ ծառերը: Իւրաքանչիւր ծառ կը մօտենար եւ կ՚երկրպագէր Յիսուսին՝ ընծայ բերելով իր պտուղները: Սակայն երբ հերթը հասաւ եղեւնիին, ան չհամարձակեցաւ մօտենալ, որպեսզի չծակծկէ իր սուր տերեւներով նորածին Փրկիչը: Այս խոնարհութիւնը տեսնելով Աստուած եղեւնին առաւել մեծ պատուի արժանացուց՝ ըսելով. «Այսուհետեւ դուն պիտի ըլլաս Սուրբ Ծնունդի խորհրդանիշ ծառը՝ զարդարեալ ուրախացնելով բոլոր մանուկները»:
Այսուամենայնիւ տօնածառի գործածութիւնը Ամանորին այնքան ալ հին չէ. հաւանաբար, անիկա լայն կիրառութիւն ստացած է 16-րդ դարէն սկսեալ եւ անոր ծննդավայր կը հանդիսանայ Գերմանիան։ Մշտադալար ըլլալով՝ եղեւնին եւ անոր տեսակները շատ յարմար նկատուած են ձմեռնային տօներու համար։ Յետագային անոր տրուած է նաեւ Աստուածաշնչեան կենաց ծառի խորհուրդը, որմէ կախուած խաղալիքները եւ անուշեղէնը դրախտի գեղեցկութեան եւ Սուրբ Հոգիի պտուղներու նշանակները եղած են։
Յիշատակելու արժանի է, որ հայկական աւանդական սովորութեամբ եւս Կաղանդին ծառ մը կը զարդարէին, որ ունէր կենաց ծառի խորհուրդը։ Սովորաբար հայեր ամուր ճիւղ մը կը կտրէին ձիթենիէն, եկեղեցի կը տանէին, որպէսզի քահանան օրհնէր, ապա իրենց տուները կը տանէին եւ քաղցրաւենիքով զարդարելով կը դնէին տօնական սեղանի վրայ։ Ծառի պտուղներէն օգտուողները կը հաւատային որ գալ տարին պիտի անցնեն խաղաղ, առողջ եւ անվրդով:


L’ornement le plus aimable et le plus préféré du Nouvel An et de Noël est le sapin. Il existe plusieurs hypothèses sur son origine, son utilisation et sa signification. Selon une tradition chrétienne, quand l’enfant Jésus est né, les sages et les bergers, ainsi que les arbres, sont partis prosternés devant le Sauveur. Mais quand c’était au tour du sapin, ce dernier n’a pas osé de s’approcher du nouveau-né, de peur de le piquer avec ses feuilles pointues. En voyant son humilité, Dieu a donné l’honneur au sapin en lui disant : «  A partir de maintenant tu seras le symbole de Noël, décoré avec de beaux ornements et étant une source de joie à tous les enfants ».
Néanmoins l’utilisation du sapin de Noël n’est pas trop vieille. Son utilisation a été, probablement, propagée au cours du 16ème siècle en Allemagne. Etant toujours en verdure, le sapin et les autres arbres de ce type sont adaptés pour les fêtes hivernales. Un peu plus tard, on lui a accordé un sens biblique en étant l’Arbre de Vie. Les jouets et les douceurs suspendus sur l’arbre font référence à la beauté du Paradis et aux fruits de l’Esprit Saint.A noter que dans la coutume traditionnelle arménienne, on décorait un arbre de Noël qui symbolisait l’Arbre de Vie. D'habitude, les arméniens découpaient une branche solide d’olivier et le prêtre la bénissait dans l’église. Ensuite on ramenait cette branche bénite chez soi en la décorant avec des douceurs et des fruits et on la posait au centre de la table.  Ceux qui consommaient les fruits et les douceurs de cet arbre croyaient et avaient confiance qu’ils vont passer une année tranquille pleine de paix et de santé.

(Traduction: Pauline)

dimanche 27 décembre 2015

RETOUR SUR LANNÉE 2015 - ԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԵԱՑՔ 2015-ԻՆ

VOILA!!!! ԱՀԱՒԱՍԻԿ
Vous pouvez suivre nos activités sur la page Facebook de notre Group.ՀՐԱՒԷՐՔ - INVITATIONՓԱՐԻԶԻ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ
ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ

Սուրբ Ծննդեան Խթման Գիշերը Սիրոյ Սեղան

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016 ժամը 19։30-ին
«Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris
Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել
01 43 59 67 03 - 06 15 02 76 84
Ծախսերու մասնակցութիւն՝ 45 €
Ուսանողներու եւ մանուկներու՝ 25 €


L'ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIENNE DE PARIS
Le Comité des Dames organise

Le Dîner de veille de Noël

Mardi 5 janvier 2016 à 19h30
Salle "Nourhan Fringhian"
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris
Réservation : Secrétariat 01 43 59 67 03
Comité des Dames 06 15 02 76 84
Participation aux frais 45 €
Etudiants et -12 ans 25 €

mercredi 23 décembre 2015

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԵՒՍ ՄԷԿ ՁԵՌՆԱՐԿ - ENCORE UNE INITIATIVE DES JEUNES

Երբ դեռ նոր մուտք գործած էինք 2015 թուականը, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին որպէս յիշատակի տուրք Փարիզի մեր երիտասարդաց միութիւնը իր հովիւի հետ ի շարս մի քանի համեստ նախաձեռնութիւններու որոշեց հանդէս գալ նաեւ գիրքի մը պատրաստութեամբ եւ հրատարակութեամբ: Տէր Յուսիկ Քհնյ. Սարգսանի կողմէ պատրաստուեցաւ հանրամատչելի գրքոյկ մը՝

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՄԷՋ»

վերտառութեամբ: Գրքոյկին մէջ ամփոփուեցան 13 դրուագներ Սուրբ Գիրքէն, որոնք այս կամ այն կերպ առնչականութիւն ունէին հայերու, Հայաստանի, հայոց պատմութեան հետ: Գիրքը ֆրանսահայ հանրութեան եւ յատկապէս երիտասարդութեան մատչելի դարձնելու նպատակով երիտասարդաց միութեան քանի մը անդամ-անդամուհիներ ստանձնեցին կեանքի կոչել անոր թարգմանութիւնը ֆրանսերէնի:

lundi 21 décembre 2015

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ - LES PARTICULARITÉS DE LA SAINTE NATIVITÉ CHEZ LES ARMÉNIENS

Հայոց Եկեղեցւոյ Սուրբ Ծնունդի տօնակատարութիւնը սուրբ տօնը նշելու հնագոյն աւանդոյթները կը կրէ իր մէջ: Նախ, ի տարբերութիւն աշխարհի քրիստոնեաներու մեծամասնութեան, որոնք Ս. Ծնունդը կը նշեն հին կամ նոր տոմարով Դեկտեմբեր 25-ին, Հայ Եկեղեցին միշտ տօնախմբած է Յունուար 6-ին, որ հիմնուած է Ա. դարուն Ս. Յակոբոս Տեառնեղբօր հրահանգին վրայ: Ժամանակին այսպէս կը տօնէ-ին բոլոր եկեղեցիները: Մեր Եկեղեցւոյ մէջ պահպանուած է հնագոյն աւանդութիւն մը եւս, Ս. Ծնունդի հետ կը նշենք նաեւ Քրիստոսի Մկրտութիւնը եւ Աստուածայայտնութիւնը: Ղուկաս Աւետարանիչ մեզի կը պատմէ, որ երբ Յիսուս մկրտուեցաւ, 30 տարեկան էր,  Սուրբ Աւանդութիւնն ալ կը մանրամասնէ, որ Տէրը մկըրտուեցաւ ճիշդ իր ծնունդին օրը` Յունուար 6-ին, ցոյց տալու համար որ մկրտութիւնն ալ ծնունդ մըն է, հոգեւոր  ծնունդ, եւ անոնք որոնք Քրիստոսի օրինակին պիտի հետեւին եւ մկրտուին` վերստին պիտի ծնին Ս. Հոգիէն եւ ջուրէն: Երբ Յիսուս մկրտուեցաւ Յորդանան գետին մէջ, երկինքը բացուեցաւ եւ Ս. Հոգին աղաւնիի կերպարանքով իջաւ Յիսուսի վրայ, ապա երկինքէն լսուեցաւ Հայր Աստուծոյ ձայնը, որ կ’ըսէր, թէ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է: Աստուածաշունչի այս դրուագը այն քիչ դէպքերէն է, ուր մեր առջեւ կը բացայայտուի Սուրբ Երրորդութիւնը` Հայր Աստուած երկինքէն կը խօսի, Որդի Աստուած կը մկրտուի եւ Սուրբ Հոգի Աստուած աղաւնիի կերպարանքով կ’իջնէ երկինքէն: Այս երանելի դրուագը պատկերելու համար է, որ Սուրբ Ծնունդի պատարագի աւարտին մեր եկեղեցւոյ մէջ կը կատարենք հնագոյն աւանդութիւններէն մէկը` ջրօրհնէքի արարողութիւնը` Քրիստոսը խորհրդանշող խաչով, Սուրբ Հոգիի զօրութիւն Սուրբ Միւռոնով եւ օրհնաբեր երգեցողութեամբ:

samedi 19 décembre 2015

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՅԻՍՆԱԿԻ Ե ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE 5éme DIMANCHE DE L'AVENT

ÉSAIE (40:18-31)
18A qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égale? 19C'est un ouvrier qui fond l'idole, Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, Et y soude des chaînettes d'argent. 20Celui que la pauvreté oblige à donner peu Choisit un bois qui résiste à la vermoulure; Il se procure un ouvrier capable, Pour faire une idole qui ne branle pas. 21Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? 22C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. 23C'est lui qui réduit les princes au néant, Et qui fait des juges de la terre une vanité; 24Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n'a pas même de racine en terre: Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les emporte comme le chaume. 25A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint. 26Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n'en est pas une qui fasse défaut. 27Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël: Ma destinée est cachée devant l'Eternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? 28Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. 29Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 31Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.


ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4:16-5:10)
16Ուրեմն համարձակութեա՛մբ մօտենանք շնորհքի գահին, որպէսզի ողորմութիւն ստանանք եւ շնորհք գտնենք՝ պատեհ ատեն օգնելու մեզի:

1Արդարեւ, մարդոց մէջէն առնուած ամէն քահանայապետ՝ նշանակուած է մարդո՛ց համար, որպէսզի Աստուծոյ մատուցանէ ընծաներ ու մեղքերու համար զոհեր: 2Ան կրնայ հասկացող ըլլալ անոնց՝ որ անգէտ եւ մոլորեալ են, որովհետեւ ի՛նք ալ համակուած է տկարութեամբ. 3եւ այս պատճառով պարտաւոր է մեղքի պատարագ մատուցանել՝ ինչպէս ժողովուրդին համար, նոյնպէս ալ իրեն համար: 4Ո՛չ մէկը ինքնիրեն կ՚առնէ այս պատիւը, հապա միայն ա՛ն՝ որ կանչուած է Աստուծմէ, ինչպէս Ահարոն: 5Նոյնպէս ալ ո՛չ թէ Քրիստո՛ս փառաւորեց ինքզինք՝ քահանայապետ ըլլալու համար, հապա ա՛ն՝ որ ըսաւ իրեն. «Դուն իմ Որդիս ես, ա՛յսօր ծնայ քեզ»: 6Ինչպէս ուրիշ տեղ մըն ալ կ՚ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ»: 7Ան՝ իր մարմինին օրերը, սաստիկ գոչիւնով եւ արցունքով, աղերսանք ու պաղատանք մատուցանեց անոր՝ որ կարող էր մահէն փրկել զինք. եւ ընդունուեցաւ՝ իր բարեպաշտութեան պատճառով՝՝: 8Թէպէտ ինք Որդի էր, հնազանդութիւն սորվեցաւ իր չարչարանքներէն. 9ու երբ կատարեալ եղաւ, յաւիտենական փրկութիւն պատճառեց բոլոր իրեն հնազանդողներուն, 10եւ Աստուծմէ յորջորջուեցաւ՝ Քահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ:

mardi 15 décembre 2015

POUR PRIER ENSEMBLE - ՈՐՊԷՍԶԻ ԱՂՕԹԵՆՔ ՄԻԱՍԻՆ

Je suis sûr que nos lecteurs, et plus généralement nos sœurs et nos frères parmi les fidèles, sont souvent en prière, pour adresser des demandes ou bien des louanges à Dieu, pour lui rendre grâce ou simplement pour confier des pensées au Créateur. Parmi eux, certains prient en arménien (ancien ou moderne), d’autres en français, soit de manière spontanée, soit en suivant un livre. Bien sûr, Dieu accepte les demandes de ces âmes quelle que soit la langue utilisée. Il faut savoir cependant qu’il existe dans notre église une riche diversité de prières spirituelles, sincères et émouvantes, rédigées par nos ancêtres, dont la plupart demeure peu connue de nos fidèles de l’église apostolique arménienne de France. Il y a eu à vrai dire, quelques brèves publications dans ce sens. Cependant après quelques recherches, il s’avère qu’un recueil de prières arméniennes traduit en français, manque dans la vie de nos fidèles, et serait le bienvenu.

vendredi 11 décembre 2015

CONFERENCE CONCERNANT LE SAINT CHREME - ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՍԲ. ՄԻՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

 Comme nous l’avions annoncé une conférence des plus intéressantes était prévue sous l’initiative du Père Houssik Sargsian dans la salle Nouran Fringhian de la Cathédrale St Jean-Baptiste. Ainsi, le  sujet de présentation était choisi, celui de la tradition arménienne du Saint Chrême, ces origines issues de la Bible et de la culture, sa préparation et son utilisation au sein des églises arméniennes. Deux conditions ont fortement influencé le choix du sujet. Tout d’abord,  l’occasion de la bénédiction du Saint-Chrême en l’an 2015 a suscité de nombreuses questions auprès des croyants, par conséquent il était indispensable de donner des réponses à nos fidèles. Le second point est que la tradition du Saint Chrême est essentiellement liée au nom de l’apôtre Saint Thaddée, dont la fête est célébrée le 28 novembre par les églises arméniennes, au même moment que pour Saint-Barthélemy.
Il était plaisant de constater que la majeure partie des gens présents lors de la conférence, d’une durée de  1 heure, étaient  jeunes. Ils ont eu la possibilité de s’approprier de manière succincte les côtés historique et pratique de ce qu’il y a de plus saint et de plus sacrée dans notre église. La conférence s’est terminé avec des explications en français et en arménien avec un diaporama en accompagnement que vous pouvez visionner ci-dessous :
(Traduction: Aline)

mercredi 9 décembre 2015

CALENDRIER RITUEL - DECEMBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE Շաբաթ 26 Դեկտեմբեր 2015
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ
Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ Առաջին Սարկաւագին.
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին2016
Ուրբաթ 1 Յունուար 2016
Նոր Տարի
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11-ին

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016

Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան
Գիշերային եւ Առաւօտեան ժամերգութիւն՝ ժամը 9։30
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ՝ ժամը 17։30-ին


Չորեքշաբթի 6 Յունուար 2016
Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Ջրօրհնէք


Հինգշաբթի 7 Յունուար 2016
Յիշատակ Մեռելոց

Ս. Պատարագի աւարտին՝ Հոգեհանգիստ
Վասն համօրէն ննջեցելոց

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Samedi 26 Décembre 2015
Sourp Stepanos
Fête de Saint Etienne, 1er diacre et 1er martyr.

Office des matines à 9h 

Sainte Messe à 10h30


2016
Vendredi 1er janvier 2016
Bonne et heureuse Année
Sainte Messe à 11h

Mardi 5 janvier 2016
Vigile de la Nativité et de la Théophanie
De notre Seigneur Jésus-Christ
Office des matines à 9h30
Début de la célébration à 16h
Sainte Messe de Vigile à 17h30

Mercredi 6 janvier 2016
Noël et Epiphanie
Office des matines à 8h
Début de la célébration à 10h30
Bénédiction de l'eau à la fin de la Messe
 

Jeudi 7 janvier 2016
MERELOTS
Office de Requiem pour tous les défunts
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30


jeudi 3 décembre 2015

La Sainte Messe

Actuellement la messe n'est pas célébrée chaque jour dans l'Eglise Arménienne, ni solennellement, ni personnellement par le prêtre.
L'habitude, de nos jours, est de célébrer la messe dans les villes les dimanches et les jours fériés et au besoin dans les cas particuliers, tels que mariages, funérailles, requiem.
La messe ne peut pas être célébrée deux fois le même jour. Il n'est pas permis de la célébrer simultanément sur différents autels dans la même  Eglise. Le prêtre ne peut célébrer qu'une seule messe par jour.
Pour la messe, on sert du vin pur (sans eau) et de l'azyme comme dans l'Eglise latine. Les fidèles se nourrissent de l'eucharistie sous deux espèces : le prêtre immerge  l'hostie dans le vin du calice et, en la morcelant, met une parcelle de celle ci dans la bouche du communiant.
La sainte eucharistie est gardée dans l'Eglise : les prêtres peuvent la porter pour communier les malades dans  des cas imprévus.PAPKEN I
Catholicos coadjuteur de Cilicie
(1928-1936)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...