vendredi 6 novembre 2015

«ԿԱՆԹԵՂԻ» ՆՈՐ ՏԵՍՔԸ

Գիտէի՞ք արդեօք, որ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցին մինչեւ «ԿԱՆԹԵՂ» ամսաթերթիկի հրատարակութիւնը տարիներու ընթացքին ունեցած է նաեւ այլ պարբերական հրատարակութիւններ: Առաջին փորձը կատարած է Գերշ. Տ. Տիրան Արք. Ներսոյեան (այն ժամանակ՝ վարդապետ) 1938-ին՝ հրատարակութեան պատրաստելով «ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ» անուամբ թերթը, որ կարճ կեանք ունեցաւ՝ մինչեւ 1939-ի փետրուար:
Աւելի քան 50 տարի վերջ՝ 1991-ի Յունուար 1-ին նոր տպագրութեան նախաձեռնութեամբ հանդէս կու գայ Մայր Եկեղեցւոյ վարչութիւնը՝ օրհնութեամբ Գերշ. Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեանի: Կը պատրաստուի «ՁԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ» երկամսեայ թերթը, որ կը հրատարակուի մինչեւ 1994թ:


Իսկ արդէն 2011-ին Տ. Պարթեւ աբեղայ (այժմ՝ վարդապետ) Բարսեղեանի նախաձեռնութեամբ սկսաւ պատրաստուիլ «ԼՐԱՏՈՒ» անուամբ թերթիկը, որ կարճ ժամանակ յետոյ վերանուանուեցաւ՝ «ԿԱՆԹԵՂ»:
Այսօր «ԿԱՆԹԵՂ»ը մեր ընթերցողներուն կը ներկայանայ նաեւ նորացուած արտաքին տեսքով՝ աւելի պարզ, նախկին զատ-զատ թերթիկներու փոխարէն՝ հայերէն եւ ֆրանսերէն նիւթերու զուգադիր թարգմանութեամբ:
Ինչպէս իր նախորդները՝ «ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ» եւ «ՁԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ»ն, «ԿԱՆԹԵՂ»ն ալ այսօր մէկ պարզ նպատակ կը հետապնդէ՝ եկեղեցւոյ գործունէութիւնը եւ քրիստոնէական ուսմունքը բարեպաշտ մեր ժողովուրդին դիւրաւ հասցնել հասկնալի լեզուով: Եւ ապարդիւն պիտի անցնէին թերթը կազմողիս ջանքերը, եթէ չըլլար օժանդակութիւնը այն երիտասարդ-երիտասարդուհիներու, որ կը կազմեն թերթի թարգմանչաց խումբը, եթէ չըլլար սրբագրական միջնորդութիւնը եկեղեցւոյս դիւանապետ պրն. Գրիգոր Դաւիթեանի ու բոլոր անոնց, որ ի պահանջել հարկին, իրենց քննադատութիւնը եւ կամ գովասանքը կը բաշխեն կատարուած աշխատանքի համար: Խոնարհաբար շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեզ՝ նուիրումի եւ պատրաստակամութեան համար:

Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...