mercredi 28 octobre 2015

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Իր գոյութեան 7 տարիներու ընթացքին Փարիզի եկեղեցասէր երիտասարդները ինչ-ինչ պարագաներու բերումով չէին ունեցած կազմակերպչական կամ վարչական մարմին մը, որ հանդիսանար համակարգողը երիտասարդներու գործունէութեան։ Անշուշտ կար որոշակի կորիզ մը` քանի մը նուիրեալ երիտասարդներ, որ իրենց ուսերու վրայ կ՚առնէին որոշակի գործառոյթներ, սակայն առանց պաշտօնապէս յայտնի ըլլալու։ 2014-էն սկսեալ երիտասարդներու համախմբումը սկսաւ կանոնաւոր երիտասարդաց միութեան ձեւաչափի մէջ մտնել, հետեւաբար պիտի հասունանար պահը, երբ երիտասարդներու մէջէն պիտի ընտրուէր վարչական պատասխանատու այն մարմինը, որը պիտի ներկայացնէր միութեան անդամ երիտասարդներու ձայնը համայնքի մէջ, ներկայանար Ֆրանսահայոց թեմին եւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդական Միաւորումին (ՀԵՀԵՄ) եւ պարզապէս պիտի շարժիչը դառնար երիտասարդաց միութեան։ Այս հարցը լուծելու նպատակով Առաջնորդ Սրբազանի յորդորով  կազմուեցաւ Փարիզի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան վարչակազմակերպչական խորհուրդը հետեւեալ կազմով`

Գոռ Հախվերդեան - Ատենապետ
Անահիտ Յակոբեան - Փոխատենապետ
Հուրի Ասատուրեան եւ Արեւիկ Պարսամեան - Ատենադպիրներ
Ռուզաննա Հախվերդեան եւ  Ժորժ Գալուստեան - Գանձապահներ


Խորհուրդը աշխատանքային ընթացքի մէջ մտած է Հոկտեմբեր ամիսէն սկսեալ` կատարելով անդամագրութիւնը միութեան երիտասարդներու (18-40 տարեկան), որոնք իրենց ջանքերը պիտի ներդնեն խորհուրդի հետ միասին կազմակերպուած ընթացքի մէջ դնելու միութեան աշխատանքները։ Կոչ կ՚ուղղենք փարիզաբնակ մեր երիտասարդ-երիտասարդուհիներուն միանալ «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» միութեան եւ մասնակցիլ եկեղեցասէր երիտասարդներու օրհնաբեր ու աստուածահաճոյ ընթացքին։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կրնաք կապ հաստատիլ մեզ հետ՝ սեղմելով այստեղ։

http://www.jeaap.net/2015/10/un-premier-conseil-dadministration-des.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...