vendredi 30 octobre 2015

ՈՒՐԿԷ՞ ՅԱՌԱՋ ԵԿԱԾ Է HALLOWEEN-Ը


Այս օրերուս, ինչպէս ամէն տարի, փողոցներու մէջ կրնանք նշմարել մեծ թիւով երիտասարդութիւն՝ դիմակաւորուած հրէշային կերպարներով կամ դդումներով: Անշուշտ, կարելի է մտածել, որ ասիկա պարզ տօնախմբութիւն մըն է, դիմակահանդէս, զուարճանալու հերթական առիթ մը, սակայն… կ՚արժէ, կարծեմ, քիչ մը ծանօթանալ ասոր ոչ այնքան քրիստոնէական նախապատմութեան:
Տակաւին վաղ միջնադարուն Եւրոպայի կելտական հեթանոս ցեղախումբերը սովորութիւն ունէին Հոկտեմբերի վերջին օրերուն տօնել իրենց տարեմուտը՝ գինարբուքով, անբարոյ տեսարաններով զուարճանալով: Տօնի գիշերը, ըստ սովորութեան կը մարէին բոլոր տուներու լոյսերը եւ մարդիկ դդումէ պատրաստուած լապտերներով փողոց դուրս կու գային՝ մասնակցելու այդ օրերուն յատուկ մոգութիւններու եւ գուշակութիւններու: Բոլորը կը հաւատային, որ այդ պահերուն մոգական չար ուժերը կը լեցուին քաղաքը՝ մարդկանց վախ ներշնչելու համար, ուրկէ եւ յառաջացաւ այդ գիշեր դիմակներ կրելու եւ մարդկանց սարսափեցնելու սովորութիւնը:


Աւելի ուշ քրիստոնէական քարոզչութեան որպէս արդիւնք այս տօնը քիչ մը նահանջեց Եւրոպայի մէջ, բայց որպէս ենթամշակոյթ սկսաւ զարգանալ ԱՄՆ-ի մէջ : Հետեւաբար կելտական տարեմուտի որոշ սովորոյթներ կիրարկելի մնացին Հոկտեմբեր 31-ի գիշերը: Եւ քանի որ Կաթողիկէ եկեղեցին Նոյեմբեր 1-ին կը տօնէ «Բոլոր Սուրբերու տօնը», անոր նախորդող օրը սկսաւ անուանուիլ ''All Hellows eve'' (թրգմն.՝ Բոլոր Սուրբերու նախօրէ), ուրկէ եւ հնչիւնափոխուելով առաջացաւ Halloween անուանումը:
Halloween-ը որքան ալ որ զուարճալի ու գրաւիչ կը թուի երիտասարդութեան, այսօր ան մեծապէս կը կապուի նաեւ սատանայապաշտական պաշտամունքներու եւ դիւական ծիսակարգերու հետ՝ առանց յայտնի ընելու իր այս մռայլ եւ վտանգաւոր կողմը:
Զգուշաւորութիւնն ու զգօնութիւնը քրիստոնէական մեր ապրելակերպէն պէտք չէ դուրս ձգենք, սիրելիներ, հակառակ պարագային անկախ մեր կամքէն «անմեղ դիմակի մը տակ» կռապաշտական, դիւական եւ նոյնիսկ սատանայական պաշտամունքի մասնակից պիտի ըլլանք՝ փոխանակ աստուածպաշտութեան, որ փրկութեան կ՚առաջնորդէ. 

«Հոգին յատկապէս կ՚ըսէ թէ վերջին ատենները՝ ոմանք պիտի հեռանան հաւատքէն, ուշադրութիւն դարձնելով մոլորեցուցիչ ոգիներու եւ դեւերու վարդապետութիւններու: Կեղծաւորութեամբ սուտ պիտի խօսին, խանձուած խղճմտանք պիտի ունենան»
(Ա. Տիմ. Դ. 1-2):

http://www.jeaap.net/2015/10/d-ou-vient-halloween.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...