vendredi 9 octobre 2015

ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ

Ամէն տարի, Հոկտեմբեր ամսուան 2րդ Շաբաթ օրը (այս տարի Հոկտեմբեր 14) Հայոց Եկեղեցին ու ժողովուրդը կը տօնախմբեն Սուրբ Թարգմանիչներու տօնը: Առանց չափազանցութեան կրնանք ըսել, որ  ազգային-եկեղեցական տօներու շարքին ասիկա ամենէն կարեւորներէն է, քանի որ Սուրբ Թարգմանիչներու անձնդիր գործի եւ հաւատքի պտուղը եղաւ հայ ազգի պահպանութիւնն ու ոգիի յաղթութիւնը անցեալէն ցայսօր:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Սուրբ Թարգմանիչ վարդապետներուն անուան տակ կը տօնէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի, անոր աւագ ու կրտսեր աշակերտներու` Եղիշէի, Մովսէս Խորենացիի, Դաւիթ Անյաղթի եւ այլոց անմար յիշատակը: Շարքին մէջ կը մտնեն նաեւ յետագայ դարերուն թարգմանչաց սերունդի գործն ու առաքելութիւնը շարունակած Սբ. Գրիգոր Նարեկացին եւ Սբ Ներսէս Շնորհալին:

405 թուականի գրերու գիւտէն ի վեր, սկսելով Աստուածաշունչ մատեանի հայերէն թարգմանութեամբ, թարգմանիչ վարդապետները իրենց գործունէութեամբ նպաստեցին Հայոց աշխարհի հոգեւոր-մշակութային զարթօնքին: Սուրբ Գիրքի թարգմանութեան յաջորդեցին Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերու բազմաբնոյթ երկերու հայերէն թարգմանութիւնները:

Մշակութային եւ հոգեւոր կարեւոր նշանակութենէն զատ թարգմանիչներու գործին ներքին նպատակը եւ արդիւնքը եղաւ երկրի օտար ազդեցութենէն ձերբազատումը, որուն մղիչ ուժը եղան հայկական դպրոցներու հիմնումը, քրիստոնէական կարեւոր գիրքերու եւ այլ երկերու հայերէն թարգմանութիւնը, եկեղեցական ծէսերու հայկականացումը, ինքնուրոյն հայալեզու դպրութեան ստեղծումը: Շարժումը նաեւ կը հետապնդէր պետական շահեր. հայոց գիրերու ստեղծմամբ Արշակունիներու տկարացած գահի պաշտօնական գրագրութիւնը յունարէնէ եւ ասորերէնէ պիտի անցնէր հայերէնի, իսկ հայալեզու դպրոցն ու գրականութիւնը հայալեզու եկեղեցւոյ միջոցով պէտք է նեցուկ դառնային հայոց պետականութեան ու ժողովուրդի ինքնութեան պահպանման:

Աստուծմէ իրենց ուսերու վրայ առած ծանր այս պարտականութիւնները ամենայն պատասխանատուութեամբ եւ նախանձախնդրութեամբ կեանքի կոչեցին Սուրբ Թարգմանիչները եւ անոնց աշակերտները` ապահովելով հայ ինքնութեան յարատեւ եւ ինքնուրոյն գոյութիւնը:

http://www.jeaap.net/2015/10/la-fete-des-saints-traducteurs.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...