mercredi 30 septembre 2015

CALENDRIER RITUEL - OCTOBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Կիրակի 4 Հոկտեմբեր 2015
111-րդ Տարեդարձ

Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ
Մայր տաճարի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի մատուցմամբ: Յաւարտ Պատարագի՝ Ջրօրհնէք՝
Ս. Էջմիածնէն բերուած նոր Միւռոնով,

հոգեհանգիստ եկեղեցւոյ հանգուցեալ բարերարներու հոգիներուն ի հանգիստ,
 ապա մատաղի օրհնութիւն

Շաբաթ 10 Հոկտեմբեր 2015
ՏՕՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ՝
Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Կիրակի 25 Հոկտեմբեր 2015
ԳԻՒՏ Ս. ԽԱՉԻ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Շաբաթ 31 Հոկտեմբեր 2015
Տօն Ամենայն Սրբոց
հնոց եւ նորոց, յայտից եւ անյայտից

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Dimanche 4 Octobre 2015 
111ème anniversaire
de la consécration de la
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris
 
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30
Sainte Messe solennelle célébrée par 
le Primat du Diocèse de France, 
Monseigneur Vahan Hovhanessian. 
A la fin de la messe sera célébré  une Bénédiction de l'eau avec le Saint Muron nouvellement bénit à Saint Etchmiadzine, puis un requiem pour tous les bienfaiteurs de la Cathédrale et bénédiction du Madagh
 
Samedi 10 Օctobre 2015
TARKMANTCHATS
Fête de nos Saints Traducteurs, Mesrob, Yéghiché, Moïse le Poète, David l'Invincible, Grégoire de Nareg et Nesès Chnorhali.

Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30


Dimanche 25 Octobre 2015
 Kude Khatchi (Découverte de la Croix)
Office des matines à 8h
 Sainte Messe à 10h30


Samedi 31 Octobre 2015
Fête de Tous les  Saints,
Anciens ou nouveaux, connus et inconnus

Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30mardi 29 septembre 2015

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ - BROCANTE DE LIVRES

Փարիզի Մայր Տաճարի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը Սեպտեմբեր 20-ին եկեղեցւոյ բակին մէջ կազմակերպած էր գիրքերու տօնավաճառ մը:Գիրքերը երիտասարդներուն սիրայօժար տրամադրած էր Մայր Եկեղեցւոյ գրադարանը, ինչպէս նաեւ անհատներ՝ իրենց անձնական գրադարաններէն: Հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն բազմաթիւ գիրքերու մէջ կարելի էր գտնել թէ գեղարուեստական, թէ հոգեւոր, թէ մշակութային գրականութիւն:Այս առաջին նմանօրինակ նախաձեռնութիւնն էր, որ երիտասարդաց միութիւնը կազմակերպած էր երիտասարդական դրամագլուխ մը ունենալու նպատակով, գումար, որ ի պահանջել հարկին պիտի գործածուի միութեան աշխատանքները առաւել կազմակերպուած դարձնելու համար: Թէ վաճառքի կազմակերպումը, թէ բուն վաճառքը ընթացան թեթեւ ընտանեկան եւ սիրալից մթնոլորտի մէջ՝ ոգեւորելով և հետաքրքրութիւն յառաջացնելով եկեղեցւոյ հաւատացեալներու մօտ:Աստծոյ օրհնութեամբ կը սպասենք ու կը նախատեսենք յետագայ նորանոր ծրագիրներ:


Le dimanche 20 octobre 2015, les jeunes de l'Eglise arménienne "Saint-Jean-Baptiste" de Paris ont organisé une brocante de livres dans la cour de l'église. Ces livres ont été fournis par la bibliotheque de l'Eglise. Ainsi que par des personnes qui ont offert des livres de leur bibliotheque personnelle. C'était une sélection de livres arméniens, français et anglais. Les gens avaient le choix entre différentes catégories de livres: spiritualité,  religion,  romans,  culture, etc. Cette brocante est le premier événement organisé par l'association des jeunes de l'Eglise "Saint-Jean Baptiste". Le but est de financer notre nouvelle association. C'était une réussite sur le plan humain ainsi que financier. Les jeunes ont coopéré ensemble pour un seul but en harmonie et joie. Les fidèles présents de la communauté arménienne étaient curieux et impressionnés face à cette nouvelle idée.
En espérant que d'autres événements succéderont à celui-ci avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus.
(Pauline Z.)

lundi 28 septembre 2015

Conférence ce vendredi 2 octobre sur les Oeuvres de Soeur Arousiag "Les bonnes oeuvres vues à travers le prisme du christianisme"

Chers Amis,
Les Jeunes de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris vous proposent, sous l'égide de Monseigneur Vahan Hovhanessian, une projection-conférence ce Vendredi 2 octobre 2015, à 20 heures, sur les Oeuvres de Soeur Arousiag en Arménie.
Soeur Arousiag est une religieuse arménienne catholique qui a fondé un orphelinat à Gyumri,  et qui a également ouvert un lycée professionnel (DIramayr), un foyer de jeunes filles, une maison de jours pour personnes agées, etc... Elle organise aussi chaque été un camp de vacances pour les enfants en difficulté.

Nous avons invité 2 jeunes bénévoles français catholiques (Lucile et Alexandre) qui ont consacré une année de leur vie après le mariage, à aider Soeur Arousiag en Arménie. Ce jeune couple va nous raconter son expérience.  De retour en France ils ont créé une association pour aider l'orphelinat, l'association s'appelle "Notre Arménie" (http://www.notrearmenie.org/).

samedi 26 septembre 2015

ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ - Cérémonie de Consécration du Saint Chrême à Etchmiadzine

Այս տարի Սեպտեմբեր 27-ին աշխարհասփիւռ հայութիւնը եւ բազմաթիւ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ պիտի հաւաքուին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հիւրընկալ յարկի տակ՝ մասնակից դառնալու Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան արարողութեան: Միւռոնը, որ Հայոց Եկեղեցւոյ իւրայատուկ սրբութիւն մըն է, խորհրդանիշը եւ արդարեւ տեսանելի նշանն է անտեսանելի շնորհի Սուրբ Հոգւոյն, որով կը մկրտուինք թէ որպէս քրիստոնեայ, թէ որպէս հայ, որով կը ձեռնադրուին եկեղեցականները մեր սուրբ եկեղեցւոյ եւ կ՚օծուին եկեղեցիներ ու նուիրական սրբազան պարագաներ:
Սուրբ Միւռոնը կը պատրաստուի շուրջ 40 տեսակ բոյս ու ծաղիկներէ՝ անցնելով աղօթքի եւ պատրաստութեան 40-օրեայ շրջան: Իւրաքանչիւր 7 տարին անգամ մը միւռոն կ՚օրհնուի Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի եւ եպիսկոպոսաց դասի ներկայութեամբ եւ ապա կը բաշխուի համայն աշխարհի հայ եկեղեցական թեմերուն եւ համայնքներուն:
Ստորեւ կը ներկայացնենք քանի մը տեսանիւթեր՝ նուիրուած սուրբ Միւռոնին:

Ce Dimanche 27 septembre,  les arméniens du monde entier et de nombreux représentants de notre église vont se rassembler  au Saint Siège d’Etchmiadzine afin de participer à la cérémonie de la consécration du Saint Chrême (« Muron » en arménien).
Le Muron, qui constitue une sainteté spécifique à l’église arménienne,  est  en effet le symbole, le signe perceptible de la grâce invisible du Saint Esprit, par lequel nous sommes baptisés en tant que chrétiens mais aussi en tant qu’arméniens. De  même,  il est  utilisé à diverses occasions comme  l’ordination des prêtres dans nos saintes églises, la consécration des évêques et la bénédiction des églises et de certains objets utilisés lors de la messe.

vendredi 25 septembre 2015

ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ՏՕՆԸ - La fête de la Sainte Croix de Varak

Սուրբ Խաչին նուիրուած տօներու շարքին ամենէն հայկականն է Վարագայ Սուրբ Խաչինը, որ իր անունը ստացած է Վանայ լճի մօտ գտնուող Վարագայ լերան անունէն: Հոս՝ այս լեռներու լանջերուն Գ. դարու վերջաւորութեան Սուրբ Հռիփսիմէ կոյս պահած էր Քրիստոսի Խաչափայտէն մասունք մը, որ իր հետ Հռոմէն Հայաստան բերած էր: Մինչեւ 7-րդ դարու կէսը, սակայն, այս մասունքին գտնուելու վայրը անյայտ կը մնայ: Միայն շնորհիւ 2 հայ ճգնակենցաղներու՝ Յովէլ եւ Թոդիկ վանականներու աղօթքի աստուածային շնորհով հրաշալի լոյս կը ծագի եւ յայտնի կ՚ընէ խաչի գտնուելու տեղը: Հայաստան աշխարհի ամէն կողմէն ուխտաւորներ կու գան երկրպագելու Խաչի Սուրբ Նշանին, որոնց շարքին նաեւ օրուան կառավարիչ Վարդ Պատրիկ եւ Ներսէս Գ. Տայեցի կաթողիկոս: Վերջինիս օրհնութեամբ կը կառուցուի նաեւ գեղաշէն վանք մը, որ կը ստանայ Վարագայ Սուրբ Խաչ (Նշան) անուանումը, իսկ գտնուած խաչամասունքը կը պահպանուի այդ վանքին մէջ (1915-ի Ցեղասպանութենէն վերջ վանքէն, ցաւօք, միայն աւերակներ մնացած են): Ներսէս Կաթողիկոսի տնօրինութեամբ այս պատմական իրադարձութենէն վերջ կը հաստատուի Վարագայ Սուրբ Խաչի Տօնը:

Վանքի մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ լուսանակարներ՝ https://www.collectif2015.org/fr/Le-Monastere-du-Saint-Signe-ou-de-la-Sainte-Croix-de-Varak-.aspx

Parmi les fêtes dédiées à la Sainte Croix, celle de la Sainte Croix de Varak est la plus arménienne. Ella a reçu son nom grâce au mont de Varak qui se trouve près du lac de Van. Ici, au pied des pentes du mont Varak, à la fin du IIIe siècle la vierge Sainte Hripsimé avait caché un fragment de la sainte relique de la Croix qu’elle avait emmenée en Arménie de Rome.

jeudi 24 septembre 2015

«ԵՍ Կ՚ՈՒԶԷԻ ՁԵԶ ԱՄԷՆՔԴ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՏԵՍՆԵԼ» - "JE SOUHAITERAIS QUE VOUS PUISSIEZ TOUS ÊTRE CHRÉTIENS"

Ընդհանրական եկեղեցւոյ ամենէն յայտնի սուրբերէն է Սուրբ Գէորգ զօրավար, որ Գ. դարուն ծնած էր Կապադովկիա՝ քրիստոնեայ ընտանիքի մէջ: Երիտասարդ տարիքէն հմտանալով ռազմական արուեստին մէջ՝ շուտով Հռոմէական բանակի զօրավարի աստիճանին կ՚արժանանայ:  Այդ ժամանակ էր, որ Հռոմի արիւնարբու Դիոկղետիանոս կայսրը քրիստոնեաները հալածելու հրովարտակ կ՚արձակէ: Անոր զօրավարներէն միայն Գէորգն է, որ համարձակութիւն եւ հաւատքի քաջութիւն կ՚ունենայ իր բողոքը եւ դժգոհութիւնը արտայայտելու: Կռահելով քաջ զօրավարի քրիստոնեայ ըլլալը կայսրը եւ անոր մերձաւորներ կը ջանան Գէորգը «դարձի բերել», սակայն վերջինս կը պատասխանէ. «Ես կ՚ուզէի ձեզ ամէնքդ քրիստոնեայ տեսնել եւ երկինքի եւ երկրի Արարչին մատուցանել այն պաշտամունքը, զոր կը մատուցանէք ձեռակերտ կուռքերուն»: Կայսերական հրամանով կը բանտարկեն Գէորգը եւ դաժան տանջանքներու կ՚ենթարկեն, որոնց արիաբար կը տոկայ: Պահ մը, սակայն կը համաձայնի երկրպագութիւն ընելու կուռքերուն, բայց ի հեճուկս կռապաշտներու սպասումի կը ջախջախէ չաստուածներու արձանախումբը: Այս «հանդուգն» արարքի վրայ անմիջապէս գլխատման կը տարուի եւ կը նահատակուի 303թ. Քրիստոսին հաւատարիմ մնացած ըլլալով:
Պատկերագրութեան մէջ Սուրբ Գէորգ յաճախ կը պատկերուի նժոյգ հեծած եւ նիզակով սատանայի իշխանութիւնը խորհրդանշող վիշապը սպանելու դիրքով:
Հայոց տօնացոյցի մէջ կը տօնուի Վարագայ Սբ Խաչին նախորդող շաբաթ օրը: Յիշատակի օրը անուանակոչութեան տօնն է Գէորգ, Գէորգի, Ժորժ, Ճորճ անունները կրողներու:

mercredi 23 septembre 2015

Un peu d'histoire...

L'Eglise d'Arménie est une des branches de l'Eglise chrétienne. Elle a été fondée et s'est formée en  Arménie.
L'Arménie est un pays montagneux entre le 37°-19' de longitude est et le 37° 1/2- 11' 34" de longitude nord.
Ce sont ses limites historiques qui furent élargies ou resserrées selon la bravoure et la puissance de ses dominateurs.
L'Arménie historique HAYK, était divisée en deux parties principales :la grande Arménie à l'Est et la petite Arménie à l'Ouest. Le Taurus, la Mésopotamie, le Caucase, la Mer Caspienne, la Géorgie formaient ses limites. Les montagnes et les plateaux sont les caractéristiques de l' Arménie. La plus grande montagne est l'Ararat, mentionné dans la Bible ( Quatrième livre des Rois XIX-37, Isaïe XXXVII-38, Jérémie LI-27.)

lundi 21 septembre 2015

Մեր Հայրենիք - Notre PatrieՄեր Հայրենիք, ազատ, անկախ,
Որ ապրէլ է դարէ դար.
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա՝ եղբայր, քեզ մի դրօշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի.
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի:

Նայիր նրան երեք գոյնով,
Նուիրական մէր նշան,
Թող փողփողի թշնամու դէմ,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ՚ մեռնի,
Բայց երանի՚ որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Notre Patrie, libre et indépendante,
Qui a vécu de siècle en siècle,
Appelle aujourd'hui ses enfants,
En Arménie libre et indépendante.

Voici, frère, un drapeau pour toi,
Que j'ai fait de mes mains
Les nuits où je ne dormais pas,
Je l'ai lavé de mes larmes.

Regarde-le, tricolore,
Notre symbole sacré,
Qu'il flotte face à l'ennemi,
Que l'Arménie soit toujours glorieuse.

La mort est partout la même,
Chacun ne meurt qu'une fois,
Mais bienheureux est celui
Qui se sacrifie pour sa nation.jeudi 17 septembre 2015

À bientôt cher Edgar - Բարի ճանապարհ, սիրելի, Էդգար

Nous nous sommes réunis à la pizzeria Oskian ce vendredi 11 septembre au soir, afin de fêter le départ d'un de nos jeunes qui part aux Etats-Unis. Une trentaine de personnes étaient présentes au dîner, organisé durant cette dernière semaine grâce aux efforts conjoints de Der Houssik et de quelques-uns d'entre nous.

Cher Edgar, nous te présentons tous nos voeux de réussite et de bonheur. Puisse Dieu être toujours présent à tes côtés et t'assister dans tous les moments. Nous t'embrassons et te souhaitons une bonne continuation !! À bientôt!
Tes amis du groupe de jeunes Saint-Jean-Baptiste
(Traduction: Anahit)

Սեպտեմբեր 11-ին Փարիզի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան շուրջ 30 անդամներ հաւաքուած էին փարիզեան գողտրիկ Օսկեան ճաշարանի յարկի տակ՝ անակնկալ մատուցելու իրենց հոգեւոր եղբօրը՝ Էդգարին, որ մօտ օրերս ուսման համար պիտի մեկնի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ: Անակնկալը եղբայրական ճաշ մըն էր, որ երիտասարդները կազմակերպեցին միասնաբար հրաժեշտ տալու իրենց սիրելի ընկերոջը: Երեկոն անցաւ զուարթ բայց եւ յուզուած մթնոլորտի մէջ:
Սիրելի, Էդգար, քեզի ամենայն բարիք կը մաղթենք: Թող կեանքիդ իւրաքանչիւր րոպէն լեցուի Աստուծոյ ներկայութեամբ եւ զօրակցութեամբ: Ջերմօրէն կը գրկենք քեզ եւ կը մաղթենք բարի ընթացք: Նաեւ՝ մինչ հանդիպում :)

Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ միութեան քո ընկերներ

samedi 12 septembre 2015

ՌԵՀԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ - BÉNÉDICTION DU BASILIC

Խաչվերացի տօնը բացի հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագով նշուելէ, մեծ հանդիսութեամբ կը տօնախմբուի նոյն օրուայ երեկոյեան ժամերգութեան ժամանակ, որու ընթացքին պատուանդանի մը վրայ կը տեղադրուի մեծադիր խաչ մը (յաճախ Խաչափայտի մասունքով), որ կը զարդարուի անուշաբոյր ռեհանով և ծաղիկներով: Աւանդութեան համաձայն, երբ Քրիստոսի Խաչափայտը գերութենէն կը վերադարձնեն, անիկա պատուած էր ռեհանի ծիլերով և տերևներով, որու շնորհիւ փայտը զերծ մնացած է փճանալէն և անուշահոտութիւն տարածած է:
Բայց նաեւ ռեհանը որպէս բոյս ունի անուշահոտ բուրմունք եւ մշտադալարութիւն. անոր մէջ Եկեղեցին տեսած է յատուկ խորհրդանիշը Քրիստոնէութեան յաւերժականութեան եւ բուրումնաւէտութիւնը՝ յաւիտենական կեանքին։
Ժամերգութեան ընթացքին Աւետարաններու ընթերցումով, շարականներու երգակցութեամբ, հանդիսաւոր թափօրով ռեհանով զարդարուած Սուրբ Խաչը վերամբարձ կը  պտտցնեն եկեղեցւոյ շուրջ, իսկ թափօրապետ եկեղեցականը վարդաջուր կը սրսկէ ներկայ հաւատացեալներու վրայ և կ՚օրհնէ խաչի նշանով՝ Աստուծմէ հայցելով խաղաղութիւն ու բարօրութիւն աշխարհին: Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց` օրհնուած ռեհանը կը բաշխուի հաւատացեալ ժողովուրդին` իբրեւ խաչի կենարար օրհնութիւն:

mercredi 9 septembre 2015

L’EXALTATION DE LA SAINTE-CROIX (KHATCHVÉRATZ)

L'exaltation de la Sainte Croix est la dernière des cinq grandes fêtes principales de l’Église apostolique arménienne célébrées durant l'année. Cette fête est la plus importante parmi les quatre autres fêtes de la Croix, car elle commémore le retour historique de captivité de la Sainte-Croix, ainsi que son élévation et sa glorification.
En l'an 610, Khosrov, roi des Perses, envahit l'empire byzantin avec ses forces armées. En l’an 614, enthousiasmée par ses premières victoires, l'armée perse s'empara de Jérusalem. Ces païens idolâtres du feu pénétrèrent dans le temple de la Résurrection et dérobèrent la Sainte Croix sur laquelle Jésus Christ avait été crucifié et qui y était dissimulée. Cette relique, découverte dans l'Empire romain au début du IVe siècle par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, était en effet devenu un objet de culte pour tous les chrétiens.

En 628, l'armée byzantine, menée par l'empereur Héraclius, se battit contre les Perses dans le but de reprendre la Sainte Croix. Elle bénéficia du soutien d’une troupe arménienne, dirigée par Mjej Kenouni. Avec l'aide de Dieu, les Byzantins remportèrent la victoire. La Sainte Croix fut alors emmenée en procession solennelle, dans la ville arménienne de Garin puis à Constantinople et à Jérusalem. Sur le chemin du retour, la croix du Seigneur s'élevait et devenait un motif de grande joie pour le peuple. C'est pour cette raison que l'on nomme cette fête “Khatchvératz” car elle désigne l'action derelever la croix et de la glorifier.

ՏՕՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

Հայ Եկեղեցւոյ հինգ Տաղաւար տօներէն վերջինը տարուան մէջ Խաչվերացն է՝ Սուրբ Խաչի Տօնը: Այս տօնը Խաչին նուիրուած չորս տօներուն մէջ ամենակարևորն է, որովհետև նուիրուած է օտար գերութենէն խաչի վերադարձի, անոր բարձրացման և փառաբանութեան պատմական յիշատակին:
610 թ. պարսից Խոսրով արքան մեծաքանակ զօրքով կը յարձակի Բիւզանդական կայսրութեան վրայ: Սկզբնական յաջողութիւններէն ոգևորուած՝ պարսկական զօրքերը 614 թ. կը մտնեն եւ կը գրաւեն Երուսաղէմը: Կռապաշտ պարսիկները կը մտնեն Ս. Յարութեան տաճար և գերի կը վերցնեն այնտեղ պահուող Աստուածընկալ Ս. Խաչը, որու վրայ խաչուած էր Տէր Յիսուս Քրիստոս: Խաչի այս մասունքը Դ դարու սկիզբը Կոստանդիանոս կայսեր մօր՝ Հեղինէի ձեռքով գտնուեր և պաշտամունքի առարկայ էր դարձել բոլոր քրիստոնեաներու համար:

628 թ. բիւզանդական զօրքերը Հերակլ կայսեր գլխաւորութեամբ խաչափայտը վերադարձնելու համար կը պատերազմին պարսիկներու դէմ: Բիւզանդական զօրքին կ’օժանդակէ նաև հայկական զօրախումբը Մժեժ Գնունիի գլխաւորութեամբ: Տիրոջ օգնութեամբ բիւզանդացիները յաղթանակ կը տանին: Ս. Խաչը հանդիսաւոր թափօրով կը տեղափոխուի հայոց Կարին քաղաքը: Իսկ Կարինէն զայն կը տեղափոխեն Կ. Պոլիս, ապա Երուսաղէմ: Գերեդարձի ճանապարհին Տիրոջ խաչափայտը բարձրացուելով ցնծութեան առիթ կ’ըլլար ժողովուրդի համար: Ահա այս պատճառով այս տօնը կ՚անուանենք Խաչվերաց՝ Խաչը վեր հանելու, փառաւորելու տօն:

lundi 7 septembre 2015

ՆՈՐ ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԿՈՂՔ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՃԱՇՈՑ ԳԻՐՔԻՆ ՀԱՄԱՐ - Une nouvelle couverture ornée, pour le lectionnaire de notre Cathédrale

Ճաշոց գիրք կը կոչուի եկեղեցիներու մէջ գործածուող մեծադիր հատորը, որ հաւատացեալներ յաճախ կը տեսնեն Սուրբ Պատարագի ընթերցուածներու ատեն: Այս գիրքը, սակայն, Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդէն մինչեւ տարուայ վերջը երկարող ամէն օրուայ համար զատ-զատ Աստուածաշնչային գրուածքներով յագեցած մատեան մըն է, որու ամէն մէկ ընթերցումը յարմարեցուած է օրուայ տօնին եւ խորհուրդին: Հետաքրքրական է անոր «ճաշոց» անուանումը. այս գիրքէն ընթերցուածներ կը կատարուին գլխաւորաբար կէսօրուայ՝ ճաշու ժամուն եւ հատկապէս՝ Պատարագի՝ Ճաշու Պատարագ կոչուղ հատուածի մէջ:

Փարիզի Մայր Եկեղեցին եւս, անշուշտ, ունի իր Ճաշոց Գիրքը, որու կազմը, սակայն, երկար տարիներու գործածութեան պատճառով բաւական մաշած էր: Աստուծոյ խօսքի մատուցման այս գիրքը վայելուչ տեսքի բերելու նպատակով Մայր Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տ. Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի ձեռամբ պատրաստուեցաւ կաշիէ ձեռագործ նոր կազմ մը՝ հնատիպ մատեաններու օրինակով, զարդարուած Քրիստոս Ամենակալի պատկերով: Թող Տիրոջ Խօսքի զօրութիւնը յետայսու եւս աւելի ներգործէ հաւատացեալ մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս:

Le lectionnaire est le grand livre utilisé dans les églises, que les fidèles ont souvent l'occasion de voir au moment des lectures réalisées au cours de la Sainte Messe. Ce livre contient toutes les lectures de l'année liturgique, de la Sainte Nativité jusqu'à la fin de l'année, lues en fonction de la fête. En arménien elle est appelée "Livre des repas"; en effet les lectures extraites de ce volume sont contemporaines, en général, de l'heure du repas, et en particulier, au moment de la messe, dans la partie intitulée "Djashou badarak".

La Cathédrale de Paris a elle aussi un lectionnaire, dont la couverture était abîmée par l'usage régulier de ces longues années. Afin d'en restaurer l'aspect, le Père Houssik Sargsyan, prêtre paroissial de la Cathédrale, a préparé une nouvelle couverture de cuir à l'image des anciens manuscrits, représentant le Christ tout-puissant.
Que la Parole de Dieu puisse opérer avec toujours plus de force à l'intérieur de nos coeurs.

jeudi 3 septembre 2015

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻԱՒՈՐՈՒՄ (ՀԵԵՄ)

Փարիզի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամ Գոռ Հախվերդեան ՀՀ Հանրային Ռադիոյի եթերով կը խօսի Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միաւորումի (ՀԵԵՄ) եւ Յուլիս ամսուայ սկիզբը համահայկական այդ երիտասարդական կառոյցի Գ. Պատգամաւորական ժողովի մասին: Ի դէպ, ժողովի ընթացքին Ֆրանսայի մեր ներկայացուցիչ Գոռը ընտրուեցաւ ՀԵԵՄ փոխատենապետ եւ Եւրոպայի եկեղեցասէր հայ երիտասարդներու համակարգող, որու համար ջերմ շնորհաւորանքներ կը յղենք մեր սիրելի եղբօր եւ կը մաղթենք հաւատաւոր եւ անբեկուն ընթացք առաքելութեան մէջ: Հարցազրոյցը կրնաք ունկնդրել 5:15 վայրկեանէն:

mardi 1 septembre 2015

CALENDRIER RITUEL - SEPTEMBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE

Կիրակի 13 Սեպտեմբեր 2015
ԽԱՉՎԵՐԱՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Երեկոյեան ժամերգութիւն,
Խաչվերացի Թափօր-Անդաստան
եւ ռեհանի օրհնութիւն՝ ժամը 16-ին։
  
Երկուշաբթի 14 Սեպտեմբեր 2015
ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Կիրակի 20 Սեպտեմբեր 2015
Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան
Հռչակման եւ անկախութեան Տօն.
 Ս. Պատարագի աւարտին
Հանրապետական Մաղթանք

Շաբաթ 26 Սեպտեմբեր 2015
Տօն Սրբոցն Գէորգայ Զօրավարին,
Ադոկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին. 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Կիրակի 27 Սեպտեմբեր 2015
ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Dimanche 13 septembre 2015
Exaltation de la Sainte Croix
Office des matines à 8h 
Sainte Messe à 10h30
Procession, 
Bénédiction du basilica 
et des 4 points cardinaux à 16h

Lundi 14 septembre 2015
MERELOTS
Office de Requiem pour tous les défunts
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30

Dimanche 20 septembre 2015
Anniversaire de la proclamation
d'indépendance
de l'Arménie
Célébration à la fin de la Messe

Samedi 26 septembre 2015 
Fête du brave général St. Georges (Sourp Kevork), d'Adoktos et du chantre Romanos
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30

Dimanche 27 septembre 2015
Fête de la Sainte Croix de Varak
Office des matines à 8h30 
Sainte Messe à 10h30


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...