jeudi 9 juillet 2015

ՏՕՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ (ՎԱՐԴԱՎԱՌ)

Պայծառակերպութեան տօնը, որ կը կոչուի նաև Այլակերպութիւն ու Վարդավառ, Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ մեծագոյն (Տաղաւար) տօներէն մէկն է, քանի որ կ՚արտայայտէ Յիսուս Քրիստոսի երկրային կեանքի կարեւոր տնօրինութիւններէն մէկը՝ Թաբոր լերան վրայ անոր Աստուածային փառքին յայտնուիլը: Աւետարանիչներ կը պատմեն, թէ ինչպէս «Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, հանեց զանոնք բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ:  Իր հանդերձները փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել:  Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. «Ռաբբի՛, լաւ է որ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայի», որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին:  Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. «Ա՛յս է իմ սիրելի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէք» (Մարկ. Թ 1-6, նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1-13, Ղուկ. Թ 28-36): Այս տօնը շատ կարեւոր է քրիստոնեաներուս կեանքի մէջ, քանի որ Թաբոր լերան վրայ պայծառակերպուելով մեր Տէրը առաջին անգամ ըլլալով ինքզինք ցոյց կու տայ որպէս Աստուած, որպէս Տէր ողջերու (որոնց խորհրդանիշը կ՚ըլլայ Եղիա մարգարէ) եւ Տէր մեռեալներու (որոնց խորհրդանիշը կ՚ըլլայ Մովսէս մարգարէ): Քրիստոսի Աստուածային փառքը նաեւ յայտնի կը դառնայ Անոր այլակերպուած արտաքին տեսքէն` պայծառացած զգեստներէն, այլեւ երկինքէն հնչած ձայնէն, որով Հայր Աստուած կ՚ըսէ բոլորիս. «Քրիստոս Իմ սիրելի Որդին է. Անոր միշտ պիտի լսէք եւ հետեւիք»:


Հայկական ժողովրդական աւանդութեամբ Պայծառակերպութեան տօնին սովորաբար մարդիկը ջրախաղ կը խաղան իրար վրայ ջուր թափելով՝ որպէս նշան մաքրուելու եւ Քրիստոսի պէս պայծառ դառնալու: Կարծիք կայ, որ ժողովրդական նմանօրինակ տօնախմբութիւնը կու գայ նախաքրիստոնէական շրջաններէն, որով և պայմանաւորուած է այս տօնի ժողովրդական Վարդավառ անուանումը: Միւս կողմէ, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի «Վարդավառը» այսպէս կը մեկնաբանէ. «Ինչպէս վարդի մը կոկոնը բացուելով ցոյց կու տայ վարդի ողջ գեղեցկութիւնը եւ բոյրը, նոյնպէս ալ Քրիստոսի Պայծառակերպութեամբ մեր առջեւ բացայայտուեցաւ Աստուծոյ Որդիի Աստուածութիւնը եւ ողջ փառքը»:
Որպէս Տաղաւար տօն՝ Պայծառակերպութեան յաջորդ օրը Հայաստանեայց եկեղեցին կը մատուցէ Մեռելոց Պատարագ: Կը հրաւիրենք բոլոր հայորդիները Յուլիս 28-ին աղօթական ներկայութիւն բերելու Պայծառակերպութեան Տօնին, իսկ Յուլիս 29-ին՝ Ննջեցելոց յիշատակի Պատարագին:

http://www.jeaap.net/2015/07/transfiguration-vartavar.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...