lundi 27 juillet 2015

ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆԻ ՍՊԱՍԱՒՈՐՆԵՐԸ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄԻ ՄԷՋ


Երբ կը խօսինք հայկական եկեղեցիի, պատարագի, հոգեւոր երգեցողութեան մասին, միտքերուս մէջ թերեւս պատկեր մը կը յառնէ՝ խորան մը լեցուն երգեցիկ սպասաւորներով, որ խաչազարդ շապիկներով զգեստաւորուած՝ երգով եւ խնկարկութեամբ Աստուծոյ սուրբ սեղանին կը ծառայեն: Յաճախ, սակայն, չենք անդրադառնար, որ այս պատկերին ետեւ երիտասարդական զոհողութեան, նուիրումի, հոգեւոր եւ մարմնական կրթումի աշխարհ մը կայ, փորձառութեան փոխանցումի կաճառ մը, որուն որպէս արդիւնք հաւատաւոր մեր ժողովուրդը ամէն Կիրակի կը տեսնէ օրաւուր հմտացող ուխտի մանուկներ, դպիրներ եւ սարկաւագներ: 

Փորձառութեան փոխանակման աննախադէպ առիթ մը ունեցան թուով շուրջ 15 երիտասարդ դպիր-դպրացուներ, որոնք Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի  նախաձեռնութեամբ իրենց հոգեւոր հովիւներու հետ Յուլիս 17-18ին հիւրընկալուեցան Նորմանդիի գողտրիկ անկիւնի մը մէջ՝ Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ աղօթական  րոպէներ անցնելու, հետեւելու իրենց կոչումին իմաստը բացայայտող կարճ դասախօսութիւններու եւ պարզապէս,  իրարու հետ շփուելու եւ աւելի մօտ ըլլալու համար: 


Յատկանշական է, որ Սրբազան Առաջնորդը ընծայացուներու համար յստակեցրեց դպրական, կիսասարկաւագական եւ սարկավագական կարգ առնելու նուազագույն պայմանները, որ երիտասարդ սպասաւորները առաջիկային քննութեամբ պարտին ներկայացնել փորձառու հոգեւորականներէ բաղկացած քննական յանձնաժողովին:
Խորանի երիտասարդ սպասաւորներու օրը յագեցած եղաւ նաեւ մարզական խաղերով, ովկիանոս եւ Լիզիէօի ուխտատեղի բազիլիք այցելութեամբ, առատաձեռն հիւրասիրութեամբ, որ ընթացիկ ծախսերուն հետ մեծահոգաբար յանձն առած էր բարեշնորհ Սարգիս սրկ. Պետոյեան։
Ֆրանսահայերու մօտ որպէս նման նախաձեռնութեան երախայրիք՝ հոգեւոր-կրթական այս առանձնացումը  իրապէս փայլուն, ոգեւորիչ ընթացք ունեցաւ։ Լիայուսօրէն կը սպասենք համաթեմական այսօրինակ ծրագրի մը, որ Սրբազան Հայրը խոստացաւ ապագային կեանքի կոչել:
Նոր Յառաջ 
(Թիւ 811)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...