jeudi 31 décembre 2015

CALENDRIER RITUEL - JANVIER 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016
Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ՝ ժամը 17։30-ին


Չորեքշաբթի 6 Յունուար 2016
Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Ջրօրհնէք


Հինգշաբթի 7 Յունուար 2016
Յիշատակ Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Հոգեհանգիստ
Վասն համօրէն ննջեցելոց


Չորեքշաբթի 13 Յունուար 2016
Անուանակոչութիւն
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9:00-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Պատարագի աւարտին՝ Առաջնորդարանի տնօրհնէք


Շաբաթ 23 Յունուար 2016
Ս. ՍԱՐԳԻՍ
Տօն Սրբոյն Սարգսի Զօրավարին,
որդւոյն՝ Մարտիրոսի և չորեքտասան զինաւորացն

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Mardi 5 janvier 2016
Vigile de la Nativité et de la ThéophanieDébut de la célébration à 16h
Sainte Messe de Vigile à 17h30

Mercredi 6 janvier 2016
Noël et Epiphanie
Office des matines à 8h
Début de la célébration à 10h30
Bénédiction de l'eau à la fin de la Messe


Jeudi 7 janvier 2016
MERELOTS
Office de Requiem
 pour tous les défunts
Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30

Mercredi 13 janvier 2016
Dénomination 
De notre Seigneur Jésus-Christ
Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30
À l'issue de la Sainte Messe, bénédiction de l'Archevêché.


Samedi 23 janvier 2016
SOURP SARKIS
Fête du général Saint Sarkis, 
de son fils Mardyros
et de leurs quatorze soldats
 
Office des matines à 9hSainte Messe à 10h30
mercredi 30 décembre 2015

ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱ՞Ք - CROYEZ-VOUS AU PÈRE NOËL ?

Աշխարհի շատ ու շատ ժողովուրդներ Նոր Տարուան ուրախ տօներուն գլխաւոր հերոս կը դարձնեն սպիտակամօրուք բարեսիրտ ծերունին՝ զայն կոչելով Փէր Նոէլ, Ձմեռ Պապ, Կաղանդ Պապուկ, Սանթա Քլաուս...
Հայերը, ինչպէս ծանօթ է, տակաւին նախաքրիստոնէական շրջանէն տօնած են նոր տարին զայն անուանելով Նաւասարդ, Կաղանդ, Ամանոր... Այս տօներուն եւս փոքրիկներու եւ յաճախ մեծերու սիրելի հիւրը եղած է կաղանդ Պապան կամ Կաղանդ Պապուկը: Ան համարուելով տան բարօրութեան երաշխաւորը միշտ ուրախութիւն բերած է հայկական օջախներ՝ քաղցրեղէն նուիրելով ընտանիքի անդամներուն: Յետքրիստոնէական շրջանին Հայաստանի որոշ շրջաններու մէջ այս կերպարը փոխարինուեցաւ Մեծն Պապուկի կամ Պարթեւ  Պապուկի կերպարով, որ Հայոց Կաթողիկոս Ս. Սահակ Պարթեւի (Դ. դար) կերպարի վերարտադրութիւնն էր:
Հաւատանք կամ ոչ Կաղանդ Պապային, անոր եւրոպական նախատիպն ալ, ինչպէս Ս. Սահակը, պատմական անձնաւորութիւն եղած է՝ Դ. դարու քրիստոնէական սուրբերէն Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետ: Անոր անունը կարելի է տեսնել Կաղանդ Պապայի անգլերէն անուան մէջ, որով Սանթա Քլաուսը «Սանթ Նիքոլաուսի» փոփոխուած տարբերակը կ՚ըլլայ: Ս. Նիկողայոս յայտնի եղած է իր բարեսիրութեամբ, ուստի քրիստոնէական բազմաթիւ պատմութիւններ գոյութիւն ունին թէ ինչպէս ան մարդոց օգնութեան կը հասնէր առանց յայտնի ընելու օգնելով աղքատներուն եւ յուսալքուածներուն: Իր գաղտնի նուէրները սուրբը յաճախ կը մատուցէր ծխնելոյզէն տունին մէջ նետելով ոսկեդրամներ եւ նուէրներ: Ասոր համար  է, որ Կաղանդ Պապան ալ այսօր ծխնելոյզէն կը մատուցէ իր նուէրը, յաճախ կը հագուի ինչպէս եպիսկոպոսը, ունի երկայն ճերմակ մօրուք եւ հովուական գաւազան:


De par le monde, nombreux sont les peuples qui à l’occasion du Nouvel An font du vieillard à la barbe blanche et au cœur tendre le héros des fêtes  qu’ils affublent de noms divers tels que Père Noël, Tsmer Bab (père hivernal), Garant Baboug (Papa Noël), Santa Claus…

mardi 29 décembre 2015

ՏՕՆԱԾԱՌԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ - LA TRADITION DU SAPIN DE NOEL

Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծնունդի ամենէն սիրելի եւ անբաժանելի զարդարանքն է Տօնածառը, որի ծագման, գործածութեան եւ նշանակութեան մասին բազմատեսակ վարկածներ կը պտտին։ Քրիստոնէական աւանդազրոյցի մը համաձայն, երբ Մանուկ Յիսուս ծնաւ, մոգերու եւ հովիւներու հետ անոր երկրպագելու գացին նաեւ ծառերը: Իւրաքանչիւր ծառ կը մօտենար եւ կ՚երկրպագէր Յիսուսին՝ ընծայ բերելով իր պտուղները: Սակայն երբ հերթը հասաւ եղեւնիին, ան չհամարձակեցաւ մօտենալ, որպեսզի չծակծկէ իր սուր տերեւներով նորածին Փրկիչը: Այս խոնարհութիւնը տեսնելով Աստուած եղեւնին առաւել մեծ պատուի արժանացուց՝ ըսելով. «Այսուհետեւ դուն պիտի ըլլաս Սուրբ Ծնունդի խորհրդանիշ ծառը՝ զարդարեալ ուրախացնելով բոլոր մանուկները»:
Այսուամենայնիւ տօնածառի գործածութիւնը Ամանորին այնքան ալ հին չէ. հաւանաբար, անիկա լայն կիրառութիւն ստացած է 16-րդ դարէն սկսեալ եւ անոր ծննդավայր կը հանդիսանայ Գերմանիան։ Մշտադալար ըլլալով՝ եղեւնին եւ անոր տեսակները շատ յարմար նկատուած են ձմեռնային տօներու համար։ Յետագային անոր տրուած է նաեւ Աստուածաշնչեան կենաց ծառի խորհուրդը, որմէ կախուած խաղալիքները եւ անուշեղէնը դրախտի գեղեցկութեան եւ Սուրբ Հոգիի պտուղներու նշանակները եղած են։
Յիշատակելու արժանի է, որ հայկական աւանդական սովորութեամբ եւս Կաղանդին ծառ մը կը զարդարէին, որ ունէր կենաց ծառի խորհուրդը։ Սովորաբար հայեր ամուր ճիւղ մը կը կտրէին ձիթենիէն, եկեղեցի կը տանէին, որպէսզի քահանան օրհնէր, ապա իրենց տուները կը տանէին եւ քաղցրաւենիքով զարդարելով կը դնէին տօնական սեղանի վրայ։ Ծառի պտուղներէն օգտուողները կը հաւատային որ գալ տարին պիտի անցնեն խաղաղ, առողջ եւ անվրդով:


L’ornement le plus aimable et le plus préféré du Nouvel An et de Noël est le sapin. Il existe plusieurs hypothèses sur son origine, son utilisation et sa signification. Selon une tradition chrétienne, quand l’enfant Jésus est né, les sages et les bergers, ainsi que les arbres, sont partis prosternés devant le Sauveur. Mais quand c’était au tour du sapin, ce dernier n’a pas osé de s’approcher du nouveau-né, de peur de le piquer avec ses feuilles pointues. En voyant son humilité, Dieu a donné l’honneur au sapin en lui disant : «  A partir de maintenant tu seras le symbole de Noël, décoré avec de beaux ornements et étant une source de joie à tous les enfants ».
Néanmoins l’utilisation du sapin de Noël n’est pas trop vieille. Son utilisation a été, probablement, propagée au cours du 16ème siècle en Allemagne. Etant toujours en verdure, le sapin et les autres arbres de ce type sont adaptés pour les fêtes hivernales. Un peu plus tard, on lui a accordé un sens biblique en étant l’Arbre de Vie. Les jouets et les douceurs suspendus sur l’arbre font référence à la beauté du Paradis et aux fruits de l’Esprit Saint.A noter que dans la coutume traditionnelle arménienne, on décorait un arbre de Noël qui symbolisait l’Arbre de Vie. D'habitude, les arméniens découpaient une branche solide d’olivier et le prêtre la bénissait dans l’église. Ensuite on ramenait cette branche bénite chez soi en la décorant avec des douceurs et des fruits et on la posait au centre de la table.  Ceux qui consommaient les fruits et les douceurs de cet arbre croyaient et avaient confiance qu’ils vont passer une année tranquille pleine de paix et de santé.

(Traduction: Pauline)

dimanche 27 décembre 2015

RETOUR SUR LANNÉE 2015 - ԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԵԱՑՔ 2015-ԻՆ

VOILA!!!! ԱՀԱՒԱՍԻԿ
Vous pouvez suivre nos activités sur la page Facebook de notre Group.ՀՐԱՒԷՐՔ - INVITATIONՓԱՐԻԶԻ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ
ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ

Սուրբ Ծննդեան Խթման Գիշերը Սիրոյ Սեղան

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016 ժամը 19։30-ին
«Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris
Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել
01 43 59 67 03 - 06 15 02 76 84
Ծախսերու մասնակցութիւն՝ 45 €
Ուսանողներու եւ մանուկներու՝ 25 €


L'ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIENNE DE PARIS
Le Comité des Dames organise

Le Dîner de veille de Noël

Mardi 5 janvier 2016 à 19h30
Salle "Nourhan Fringhian"
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris
Réservation : Secrétariat 01 43 59 67 03
Comité des Dames 06 15 02 76 84
Participation aux frais 45 €
Etudiants et -12 ans 25 €

mercredi 23 décembre 2015

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԵՒՍ ՄԷԿ ՁԵՌՆԱՐԿ - ENCORE UNE INITIATIVE DES JEUNES

Երբ դեռ նոր մուտք գործած էինք 2015 թուականը, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին որպէս յիշատակի տուրք Փարիզի մեր երիտասարդաց միութիւնը իր հովիւի հետ ի շարս մի քանի համեստ նախաձեռնութիւններու որոշեց հանդէս գալ նաեւ գիրքի մը պատրաստութեամբ եւ հրատարակութեամբ: Տէր Յուսիկ Քհնյ. Սարգսանի կողմէ պատրաստուեցաւ հանրամատչելի գրքոյկ մը՝

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՄԷՋ»

վերտառութեամբ: Գրքոյկին մէջ ամփոփուեցան 13 դրուագներ Սուրբ Գիրքէն, որոնք այս կամ այն կերպ առնչականութիւն ունէին հայերու, Հայաստանի, հայոց պատմութեան հետ: Գիրքը ֆրանսահայ հանրութեան եւ յատկապէս երիտասարդութեան մատչելի դարձնելու նպատակով երիտասարդաց միութեան քանի մը անդամ-անդամուհիներ ստանձնեցին կեանքի կոչել անոր թարգմանութիւնը ֆրանսերէնի:

lundi 21 décembre 2015

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ - LES PARTICULARITÉS DE LA SAINTE NATIVITÉ CHEZ LES ARMÉNIENS

Հայոց Եկեղեցւոյ Սուրբ Ծնունդի տօնակատարութիւնը սուրբ տօնը նշելու հնագոյն աւանդոյթները կը կրէ իր մէջ: Նախ, ի տարբերութիւն աշխարհի քրիստոնեաներու մեծամասնութեան, որոնք Ս. Ծնունդը կը նշեն հին կամ նոր տոմարով Դեկտեմբեր 25-ին, Հայ Եկեղեցին միշտ տօնախմբած է Յունուար 6-ին, որ հիմնուած է Ա. դարուն Ս. Յակոբոս Տեառնեղբօր հրահանգին վրայ: Ժամանակին այսպէս կը տօնէ-ին բոլոր եկեղեցիները: Մեր Եկեղեցւոյ մէջ պահպանուած է հնագոյն աւանդութիւն մը եւս, Ս. Ծնունդի հետ կը նշենք նաեւ Քրիստոսի Մկրտութիւնը եւ Աստուածայայտնութիւնը: Ղուկաս Աւետարանիչ մեզի կը պատմէ, որ երբ Յիսուս մկրտուեցաւ, 30 տարեկան էր,  Սուրբ Աւանդութիւնն ալ կը մանրամասնէ, որ Տէրը մկըրտուեցաւ ճիշդ իր ծնունդին օրը` Յունուար 6-ին, ցոյց տալու համար որ մկրտութիւնն ալ ծնունդ մըն է, հոգեւոր  ծնունդ, եւ անոնք որոնք Քրիստոսի օրինակին պիտի հետեւին եւ մկրտուին` վերստին պիտի ծնին Ս. Հոգիէն եւ ջուրէն: Երբ Յիսուս մկրտուեցաւ Յորդանան գետին մէջ, երկինքը բացուեցաւ եւ Ս. Հոգին աղաւնիի կերպարանքով իջաւ Յիսուսի վրայ, ապա երկինքէն լսուեցաւ Հայր Աստուծոյ ձայնը, որ կ’ըսէր, թէ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է: Աստուածաշունչի այս դրուագը այն քիչ դէպքերէն է, ուր մեր առջեւ կը բացայայտուի Սուրբ Երրորդութիւնը` Հայր Աստուած երկինքէն կը խօսի, Որդի Աստուած կը մկրտուի եւ Սուրբ Հոգի Աստուած աղաւնիի կերպարանքով կ’իջնէ երկինքէն: Այս երանելի դրուագը պատկերելու համար է, որ Սուրբ Ծնունդի պատարագի աւարտին մեր եկեղեցւոյ մէջ կը կատարենք հնագոյն աւանդութիւններէն մէկը` ջրօրհնէքի արարողութիւնը` Քրիստոսը խորհրդանշող խաչով, Սուրբ Հոգիի զօրութիւն Սուրբ Միւռոնով եւ օրհնաբեր երգեցողութեամբ:

samedi 19 décembre 2015

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՅԻՍՆԱԿԻ Ե ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE 5éme DIMANCHE DE L'AVENT

ÉSAIE (40:18-31)
18A qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égale? 19C'est un ouvrier qui fond l'idole, Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, Et y soude des chaînettes d'argent. 20Celui que la pauvreté oblige à donner peu Choisit un bois qui résiste à la vermoulure; Il se procure un ouvrier capable, Pour faire une idole qui ne branle pas. 21Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? 22C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. 23C'est lui qui réduit les princes au néant, Et qui fait des juges de la terre une vanité; 24Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, Leur tronc n'a pas même de racine en terre: Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, Et un tourbillon les emporte comme le chaume. 25A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint. 26Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n'en est pas une qui fasse défaut. 27Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël: Ma destinée est cachée devant l'Eternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? 28Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. 29Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 31Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.


ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4:16-5:10)
16Ուրեմն համարձակութեա՛մբ մօտենանք շնորհքի գահին, որպէսզի ողորմութիւն ստանանք եւ շնորհք գտնենք՝ պատեհ ատեն օգնելու մեզի:

1Արդարեւ, մարդոց մէջէն առնուած ամէն քահանայապետ՝ նշանակուած է մարդո՛ց համար, որպէսզի Աստուծոյ մատուցանէ ընծաներ ու մեղքերու համար զոհեր: 2Ան կրնայ հասկացող ըլլալ անոնց՝ որ անգէտ եւ մոլորեալ են, որովհետեւ ի՛նք ալ համակուած է տկարութեամբ. 3եւ այս պատճառով պարտաւոր է մեղքի պատարագ մատուցանել՝ ինչպէս ժողովուրդին համար, նոյնպէս ալ իրեն համար: 4Ո՛չ մէկը ինքնիրեն կ՚առնէ այս պատիւը, հապա միայն ա՛ն՝ որ կանչուած է Աստուծմէ, ինչպէս Ահարոն: 5Նոյնպէս ալ ո՛չ թէ Քրիստո՛ս փառաւորեց ինքզինք՝ քահանայապետ ըլլալու համար, հապա ա՛ն՝ որ ըսաւ իրեն. «Դուն իմ Որդիս ես, ա՛յսօր ծնայ քեզ»: 6Ինչպէս ուրիշ տեղ մըն ալ կ՚ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ»: 7Ան՝ իր մարմինին օրերը, սաստիկ գոչիւնով եւ արցունքով, աղերսանք ու պաղատանք մատուցանեց անոր՝ որ կարող էր մահէն փրկել զինք. եւ ընդունուեցաւ՝ իր բարեպաշտութեան պատճառով՝՝: 8Թէպէտ ինք Որդի էր, հնազանդութիւն սորվեցաւ իր չարչարանքներէն. 9ու երբ կատարեալ եղաւ, յաւիտենական փրկութիւն պատճառեց բոլոր իրեն հնազանդողներուն, 10եւ Աստուծմէ յորջորջուեցաւ՝ Քահանայապետ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ:

mardi 15 décembre 2015

POUR PRIER ENSEMBLE - ՈՐՊԷՍԶԻ ԱՂՕԹԵՆՔ ՄԻԱՍԻՆ

Je suis sûr que nos lecteurs, et plus généralement nos sœurs et nos frères parmi les fidèles, sont souvent en prière, pour adresser des demandes ou bien des louanges à Dieu, pour lui rendre grâce ou simplement pour confier des pensées au Créateur. Parmi eux, certains prient en arménien (ancien ou moderne), d’autres en français, soit de manière spontanée, soit en suivant un livre. Bien sûr, Dieu accepte les demandes de ces âmes quelle que soit la langue utilisée. Il faut savoir cependant qu’il existe dans notre église une riche diversité de prières spirituelles, sincères et émouvantes, rédigées par nos ancêtres, dont la plupart demeure peu connue de nos fidèles de l’église apostolique arménienne de France. Il y a eu à vrai dire, quelques brèves publications dans ce sens. Cependant après quelques recherches, il s’avère qu’un recueil de prières arméniennes traduit en français, manque dans la vie de nos fidèles, et serait le bienvenu.

vendredi 11 décembre 2015

CONFERENCE CONCERNANT LE SAINT CHREME - ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՍԲ. ՄԻՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

 Comme nous l’avions annoncé une conférence des plus intéressantes était prévue sous l’initiative du Père Houssik Sargsian dans la salle Nouran Fringhian de la Cathédrale St Jean-Baptiste. Ainsi, le  sujet de présentation était choisi, celui de la tradition arménienne du Saint Chrême, ces origines issues de la Bible et de la culture, sa préparation et son utilisation au sein des églises arméniennes. Deux conditions ont fortement influencé le choix du sujet. Tout d’abord,  l’occasion de la bénédiction du Saint-Chrême en l’an 2015 a suscité de nombreuses questions auprès des croyants, par conséquent il était indispensable de donner des réponses à nos fidèles. Le second point est que la tradition du Saint Chrême est essentiellement liée au nom de l’apôtre Saint Thaddée, dont la fête est célébrée le 28 novembre par les églises arméniennes, au même moment que pour Saint-Barthélemy.
Il était plaisant de constater que la majeure partie des gens présents lors de la conférence, d’une durée de  1 heure, étaient  jeunes. Ils ont eu la possibilité de s’approprier de manière succincte les côtés historique et pratique de ce qu’il y a de plus saint et de plus sacrée dans notre église. La conférence s’est terminé avec des explications en français et en arménien avec un diaporama en accompagnement que vous pouvez visionner ci-dessous :
(Traduction: Aline)

mercredi 9 décembre 2015

CALENDRIER RITUEL - DECEMBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE Շաբաթ 26 Դեկտեմբեր 2015
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ
Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ Առաջին Սարկաւագին.
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին2016
Ուրբաթ 1 Յունուար 2016
Նոր Տարի
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11-ին

Երեքշաբթի 5 Յունուար 2016

Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան
Գիշերային եւ Առաւօտեան ժամերգութիւն՝ ժամը 9։30
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ՝ ժամը 17։30-ին


Չորեքշաբթի 6 Յունուար 2016
Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Ս. Պատարագի աւարտին՝ Ջրօրհնէք


Հինգշաբթի 7 Յունուար 2016
Յիշատակ Մեռելոց

Ս. Պատարագի աւարտին՝ Հոգեհանգիստ
Վասն համօրէն ննջեցելոց

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Samedi 26 Décembre 2015
Sourp Stepanos
Fête de Saint Etienne, 1er diacre et 1er martyr.

Office des matines à 9h 

Sainte Messe à 10h30


2016
Vendredi 1er janvier 2016
Bonne et heureuse Année
Sainte Messe à 11h

Mardi 5 janvier 2016
Vigile de la Nativité et de la Théophanie
De notre Seigneur Jésus-Christ
Office des matines à 9h30
Début de la célébration à 16h
Sainte Messe de Vigile à 17h30

Mercredi 6 janvier 2016
Noël et Epiphanie
Office des matines à 8h
Début de la célébration à 10h30
Bénédiction de l'eau à la fin de la Messe
 

Jeudi 7 janvier 2016
MERELOTS
Office de Requiem pour tous les défunts
Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30


jeudi 3 décembre 2015

La Sainte Messe

Actuellement la messe n'est pas célébrée chaque jour dans l'Eglise Arménienne, ni solennellement, ni personnellement par le prêtre.
L'habitude, de nos jours, est de célébrer la messe dans les villes les dimanches et les jours fériés et au besoin dans les cas particuliers, tels que mariages, funérailles, requiem.
La messe ne peut pas être célébrée deux fois le même jour. Il n'est pas permis de la célébrer simultanément sur différents autels dans la même  Eglise. Le prêtre ne peut célébrer qu'une seule messe par jour.
Pour la messe, on sert du vin pur (sans eau) et de l'azyme comme dans l'Eglise latine. Les fidèles se nourrissent de l'eucharistie sous deux espèces : le prêtre immerge  l'hostie dans le vin du calice et, en la morcelant, met une parcelle de celle ci dans la bouche du communiant.
La sainte eucharistie est gardée dans l'Eglise : les prêtres peuvent la porter pour communier les malades dans  des cas imprévus.PAPKEN I
Catholicos coadjuteur de Cilicie
(1928-1936)

mercredi 25 novembre 2015

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾԱԳՈՒՄԸ - ORIGINE DE L’EGLISE ARMÉNIENNE
Հայոց Եկեղեցւոյն նախնական սւանդութիւնը իրեն սկզբնական հիմնադիրներ կը ճանչնայ Ս. Թադէոս էւ Ս. Բարթողիմէոս առաքեալները, զորս ինքն յատուկ կոչմամբ ալ Առաջին Լուսաւորիչք Հայոց կ՚անուանէ: Անոնց գերեզմաններնալ՝ իբրեւ նուիրական սրբավայրեր կը յարգէ եւ կը պահպանէ Արտազի (Մակու) եւ Աղբակի (Պաչքալէ) վանքերուն մէջ, որոնք Հայաստանի հարաւ-արեւելեան կողմը կը գտնուին:

Աոաքելական կնիքը, զոր Հայոց Եկեղեցին իրեն սեփականած եւ իւրացուցած է եւ ամէն պաշտօնական գրութեանց մէջ համարձակօրէն հռչակած, մէկ կողմէ կը հասսւատէ անոր սկզբնական եւ նախնական ծագումը, միւս կողմէ կը հաստատէ անոր ուղղակի ինքնորոյն սկզբնաւորութիւնը՝ աոանց ուրիշ հնագոյն եկեղեցիի մը գործակցութեան: Առաքելական ծագումը, որ քրիստոնեայ եկեղեցիներէ իբր պայման կը պահանջուի, որպէսզի Քրիստոսի՝ Եկեղեցւոյ Երկնաւոր Հիմնադիրին հետ միացեալ եւ կապակցեալ ըլլալնին հաստատուի, երկու տեսակ է: Մէկը ուղղակի ծագումն է, երբ եկեղեցին առաքեալի մը քարոզութեամբ սկսած է, միւսը անուղղակի սկսած է, երբ ծագումը յաոաջ եկած է առաքեալներէ հաստատուած ուրիշ եկեղեցիի մը միջնորդութեամբ: Ըստ այնմ՝ Հայոց Եկեղեցին ամենայն իրաւամբ կրնայ հոչակել եւ իրեն սեփականել ուղղակի աոաքելական ծագումը:

Ժամանակագրութիւնը Ս. Թադէոս առաքեալին քարոզութեանց ութը տարի միջոց կը վերագրէ՝ 35-43 թթ, եւ տասնվեց տարի ալ՝ Ս. Բարթողիմէոս աոաքեալին քարոզութեանց՝ 44­-60թթ:

Հայոց Եկեղեցւոյ ուղղակի առաքելական ծագումը, եկեղեցական պատմութեան մէջ, ստոյգ եւ անհերքելի եղելութիւն մը պէտք է նկատուի, հարեւնման ուրիշ առաքելական եկեղեցիներու ծագումին:

Մաղաքիա Արք. Օրմանեան
(Հայոց Եկեղեցին)La tradition primitive et constante de cette église reconnaît pour premiers fondateurs les apôtres Saint Thadée et Saint Barthélémy, qu’elle nomme, par antonomase, les Premiers Illuminateurs de l’Arménie. Elle garde leurs tombeaux vénérés dans les anciens sanctuaires d’Ardaze (Magou) et d’Albac (Baschkalé) situés au sud-est de l’Arménie.

Le caractère d’Apostolicité, auquel a prétendu de tout temps l’église arménienne, et qu’elle a proclamé dans ses actes officiels, atteste d’une part l’origine ancienne et primitive, et de l’autre une origine directe et autocéphale, sans l’intermédiaire d’une autre église.
L’origine apostolique, requise pour toute église chrétienne, afin de se mettre en union avec son Divin Fondateur, est réputée directe, quand elle remonte à l’œuvre personnelle d’un apôtre ; elle est indirecte, quand elle dérive d’une église de fondation originairement apostolique. L’église arménienne peut à bon droit se réclamer d’une origine directement apostolique.

La chronologie généralement adoptée attribue à la mission de saint Thadée une durée de huit ans (35-43), et à celle de saint Barthélémy une durée de seize ans (44-60).

L’origine apostolique de l’église arménienne constitue donc un fait irrécusable dans l’histoire ecclésiastique. 
 
Monseigneur Malachia ORMANIAN 
(L'Eglise arménienne)
 


jeudi 19 novembre 2015

Nous prierons ensemble - Աղօթենք միասին

Chers amis,
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une soirée de prière ce vendredi 20 novembre:

à 20 heures aura lieu notre étude biblique hebdomadaire avec Der Houssik. Nous lirons ensemble la Parabole du juge et de la veuve (Luc 8, versets 1 à 8).

à 21h15 un office religieux solennel sera célébré en mémoire des victimes de l'attentat de vendredi dernier, par notre Monseigneur Vahan Hovhanessian, dans la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
Nous prierons ensemble.

Ուրբաթ Սուրբ Գիրքի Սերտողութենէն վերջ՝ ժամը 21:15-ին Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հանդիսապետութեամբ տեղի պիտի ունենայ եկեղեցական արարողութիւն, ի յիշատակ անցեալ Ուրբաթ օր տեղի ունեցած ահաբեկչական յարձակումներու անմեղ զոհերուն։
Եկէք աղօթենք միասին:

mercredi 18 novembre 2015

CONFERENCE DEDIEE AU SAINT CHREME - ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՄԻՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

« MURON DE LA VICTOIRE »

Cette année, nous avons célébré aux Saints Sièges de Saint Etchmiadzin et d’Antelias la cérémonie dédiée à la bénédiction du Saint Muron (Saint Chrême) dans l’Eglise Arménienne. La bénédiction coincidant avec la commémoration du centenaire du génocide arménien, Sa Sainteté Karekin II a déclaré le Muron « Muron de la victoire ». Et ceci pour faire référence à l’immortalité des Arméniens, à leur évolution, à leur progrès et à leur invincibilité.

« D’où provient l’utilisation du Muron ? Quel est le lien avec le peuple arménien ? Comment et pourquoi on prépare le Muron ? ».

Ces questions seront traitées par le Père Houssik Sargsyan lors d’une conférence dédiée au saint Muron. Cette conférence aura lieu le 28 Novembre à 19:00, le jour de la fête de St Thaddée et St Barthélemy, dans la salle de l’église arménienne à Paris (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris).

La conférence sera animée en français et en arménien. Des vidéos et des photos accompagneront le débat. L’entrée est libre.


«ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»
Այս տարի Սուրբ Էջմիածնի, ինչպէս նաեւ Անթիլիասի վանքերու մէջ հանդիսաւորաբար կատարուեցան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ամենանուիրական սրբութեան՝ Սուրբ Միւռոնի օրհնութիւններ: Օրհնութիւնը Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի հետ համընկնելու առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն նորօրհնեալ միւռոնը հռչակեց «ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»՝ այն դիտարկելով որպէս խորհուրդ հայութեան անմահութեան, յառաջընթացի եւ անկոտրունութեան: 

«Ուրկէ՞ յառաջացած է միւռոնի գործածութիւնը, ի՞նչ կապ ունի հայ ժողովուրդի հետ, ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ կը պատրաստուի անիկա», այս հարցերուն պիտի անդրադառնայ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան Սուրբ Միւռոնին նուիրուած դասախօսութեան ընթացքին, որ պիտի մատուցուի Նոյեմբեր 28-ին՝ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողիմէոս առաքեալներու տօնի օրը ժամը 19:00-ին՝ Փարիզի Մայր Տաճարի սրահի մէջ (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris):

Դասախօսութիւնը կ՚ուղեկցուի տեսանիւթերու, լուսանկարներու ցուցադրութեամբ՝ հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով: Մուտքը ազատ է:

samedi 14 novembre 2015

ԱՂՕԹՔ ՉԱՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ - PRIÈRE POUR ÊTRE PROTÉGÉ DU MAL


Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ ի սուրբ խաչ քո յուսացեալ եմ, Թագաւոր երկնաւոր. զբազմութիւն սրբոց քոց բարեխօս ունիմ առ քեզ: Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, մի՛ անտես առներ զապաւինեալս ի քեզ, այլ պահեա պատուական եւ սուրբ խաչիւ քով ի խաղաղութեան: Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտենս յաւիտենից. ամէն:
Mon âme est toujours entre tes mains et, dans la sainte Croix, j’ai placé ma confiance, ô Roi du ciel. Je regarde la multitude de tes saints comme intercesseurs auprès de toi. Ô toi, le longanime envers tous, ne méprise pas ceux qui ont trouvé refuge en Toi, mais protège-les dans la paix avec ta précieuse et sainte Croix. Délivre-nous des ennemis visibles et invisibles. Rends-nous dignes de te rendre grâces et de te glorifier avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.


vendredi 13 novembre 2015

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԹԵՄԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ - CONFERENCE-EXPOSITION ORGANISEE PAR LE DIOCESE

Նոյեմբեր 5-ին Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Առաջնորդանիստ մայր տաճարի մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին նուիրուած հերթական հանդիսութիւնը: Ֆրանսայի հայոց Թեմական Խորհուրդի նախաձեռնութեամբ փարիզահայ համայնքի ներկայացուցիչները հաւաքուած էին եկեղեցւոյ կից սրահի մէջ՝ մասնակցելու Երեւանի Ցեղասպանութեան Ինստիտուտ-Թանգարանէն բերուած նմուշներու ցուցադրութեան: Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին ցեղասպանութեան նախորդող տարիներու աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ տպագրուած բացիկները, որոնց մէջ պատկերուած էին Արեւմտեան Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի և այլ երկիրներու հայկական եկեղեցիները: Ցուցադրութիւնը իր ներկայութեամբ պատուեց Ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Տիար Հայկ Դեմոյեանը: Ցուցադրութիւնը բաց է մինչեւ Նոյեմբեր 22:
Ցուցահանդէսի բացումէն ետք տեղի ունեցաւ նաև դասախօսութիւն, որու քննարկման նյութն էր՝ «Հայ Եկեղեցւոյ նահատակները»: Բանախօսներն էին՝ Փարիզի Արեւմտեան (Paris Ouest) Համալսարանի իրաւունքի պատմութեան դասախօս Տիար Արամ Մարտիրոսեան և Փարիզի Կաթողիկէ Համալսարանի (Institut Catholique) դասախօս Տիար Սահակ Սուքիասեան: Դասախօսութիւնը ընթացաւ 2 մասով՝ նահատակութիւնը եւ սրբութիւնը ըստ Հայոց Կանոնագիրքի եւ նահատակութիւնը 20-րդ դարասկզբին:


Un nouvel événement dédié à la commémoration du centenaire du Génocide Arménien s’est tenu le 5 novembre, en la Cathédrale Saint Jean Baptiste, siège de l’Archevêché de Paris. Ce jour-là, le conseil diocésain de l’église arménienne avait organisé dans la salle Nourhan Fringhian, une exposition de cartes postales provenant du Musée-Institut du Génocide d’Erevan.  Ces cartes postales, imprimées avant le génocide dans des pays du monde entier, représentaient des églises arméniennes d’Arménie occidentale, d’Iran, de Russie, de Géorgie, d’Arménie et d’autres pays encore. C’est Monsieur Demoyan en personne, directeur de l’Institut-Musée du Génocide, qui nous a fait l’honneur de présenter l’exposition. Celle-ci est accessible au public jusqu’au 22 novembre.
Après le vernissage, nous avons eu le privilège d’assister à une conférence passionnante, dont le thème était « les martyrs de l’église arménienne ». Les conférenciers étaient le Pr Aram Mardirossian, Professeur en Histoire du Droit à l’université Paris Ouest, et Monsieur Sahag Sukiasyan, enseignant à l’Institut Catholique de Paris. La conférence a été composée de 2 parties : « le martyr et la sainteté selon le livre des canons arméniens» et « le martyr arménien au début du 20ème siècle  ».
(Traduction: Anahit)


jeudi 12 novembre 2015

ՀԱՒԱՏՔԸ՝ ԳՈՐԾՈՎ - LA FOI A TRAVERS LES ACTES

Փարիզի եկեղեցասէր երիտասարդները, բացի իրենց ներկայութենէն եկեղեցական կեանքի մէջ, բացի մասնակցութենէն միջոցառումներուն, դասախօսութիւններուն եւ Աստուածաշունչի սերտողութիւններուն, մշտապէս կը փայլին նաեւ իրենց ծառայասիրութեամբ: Արդէն սովորութիւն դարձած է տարին քանի մը անգամ, յատկապէս Տաղաւար տօներէն առաջ միաւորեալ ուժերով զիրենք հոգեպէս սնող եկեղեցւոյ մաքրութիւնը կազմակերպել: Մէկ տարի առաջ երիտասարդները ստանձնեցին նաեւ մասնակցութիւնը խորանի յետնամասի եւ աւանդատան նորոգութեան, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ ջահերը լուալու դժուարին գործը: Ծառայասիրութեան վերջին դրսեւորումը ցուցաբերուեցաւ նաեւ անցեալ շաբաթ, երբ իրենց հոգեւոր հովիւ Տէր Յուսիկի կոչին ընդառաջելով երիտասարդ-երիտասարդուհիները ստանձնեցին կարգ մը վնասուած եկեղեցական զգեստներու վերանորոգութեան աշխատանքը: Խորապէս շնորհակալ ենք երիտասարդներուն մշտապէս իրենց օգտակարութիւնը Մայր Տաճարին մատուցելու համար եւ մեծապէս մխիթարուած ենք, որ Աստուծոյ Խօսքի սերմերը գործնական պտուղ կու տան անոնց սիրտերու եւ կեանքերու մէջ՝ հաւատքը գործերով ապացուցելով:

 
Les Jeunes de l’Eglise participent à la vie de l’Eglise, aux événements, conférences et Etudes Bibliques. Mais ils prennent également part aux différents travaux du quotidien. Ils avaient déjà l’habitude de se réunir plusieurs fois par an -en général les veilles de grandes fêtes- pour participer ensemble au nettoyage de la cathédrale. Il y a un an, ces derniers ont participé à la rénovation de l’autel de l’église ainsi que de la sacristie, et ont procédé à la minutieuse tâche de laver les lustres de l’église.
La dernière occasion pour eux de manifester leur aide a été de répondre dernièrement à l’appel de leur prêtre paroissial Der Husik pour remettre en état quelques-uns des vêtements ecclésiastiques.
Nous remercions du fond du cœur tous ces jeunes pour leur contribution à la vie de notre église et sommes heureux que les germes de la Parole de Dieu donnent un fruit opérationnel au sein de leurs cœurs et de leurs vies, en faisant vivre leur foi à travers les actes.

(Traduction: Anahit)

samedi 7 novembre 2015

LES ANGES

Dieu, a créé les créatures matérielles, l'univers, les étoiles, l'homme, etc.
Avec tout cela, Il a fait une foule innombrable d'anges, des êtres supérieurs à la nature humaine (Dn 7.10; Ps 68.18; Mt  26.53.).
Aux anges ont été dévolues l'adoration et la glorification de Dieu dans le ciel, l'obéissance et l'exécution de Ses ordres (Ps 19.2 ; Mt 5.16.); et sur la terre, donnée aux hommes, ils doivent les secourir et aider leurs prières à monter vers Dieu (Ps 115.16.).
Les anges sont de purs esprits, invisibles et immortels (Mc 12.25.) ; ils sont les messagers de Dieu ; en hébreu on les nomme Mal'ak (Envoyé), en grec Aggelos (Messager).
L'une des missions des anges est de transmettre les messages de Dieu à ceux qu'il aime ; une autre de leur fonction est de protéger les croyants (He 1.14.) ; alors Dieu leur Idonne un corps pour les rendre visibles aux hommes vers lesquels II les envoie (Ez 1.26 ; Jn 20.12.).
Il y a les bons anges ou anges de lumière ; ils assistent au Conseil de Dieu, ce sont les Fils de Dieu (Jb 1.6.); le Créateur les couvre de gloire, c'est la récompense de leur dévouement et de leur fidélité sans limite.
Les bons anges sont divisés en trois hiérarchies :

1. Les Séraphins, les Chérubins, les Trônes.
2. Les Dominations, les Vertus, les Puissances.
3. Les Principautés, les Archanges, les Anges (Col. 1.16).

Parmi les bons anges on connaît Michel ou Michaël qui terrassa Lucifer, et dont Dieu a fait la Prince et le Patron de son peuple fidèle (Dn 10.13, 21); Raphaël qui conduisit Tobie; Gabriel, que Dieu Tout-Puissant envoya à la Très Sainte-Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle allait porter le Fils de Dieu (Lc 1.26).
Il y a aussi les mauvais anges ou anges des ténèbres ou démons ; eux aussi ont été créés par Dieu mais ils se sont rebellés contre Lui.

Albert KHAZAINEDJIAN
(Le catéchisme de la sainte église arménienne 
apostolique universelle orthodoxe)

vendredi 6 novembre 2015

«ԿԱՆԹԵՂԻ» ՆՈՐ ՏԵՍՔԸ

Գիտէի՞ք արդեօք, որ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցին մինչեւ «ԿԱՆԹԵՂ» ամսաթերթիկի հրատարակութիւնը տարիներու ընթացքին ունեցած է նաեւ այլ պարբերական հրատարակութիւններ: Առաջին փորձը կատարած է Գերշ. Տ. Տիրան Արք. Ներսոյեան (այն ժամանակ՝ վարդապետ) 1938-ին՝ հրատարակութեան պատրաստելով «ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ» անուամբ թերթը, որ կարճ կեանք ունեցաւ՝ մինչեւ 1939-ի փետրուար:
Աւելի քան 50 տարի վերջ՝ 1991-ի Յունուար 1-ին նոր տպագրութեան նախաձեռնութեամբ հանդէս կու գայ Մայր Եկեղեցւոյ վարչութիւնը՝ օրհնութեամբ Գերշ. Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեանի: Կը պատրաստուի «ՁԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ» երկամսեայ թերթը, որ կը հրատարակուի մինչեւ 1994թ:


mercredi 4 novembre 2015

Ի՞ՆՉ ՏՈՒԱԾ ԵՆ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 16 ՏԱՐԻՆԵՐԸ - CE QUE NOUS A APPORTÉ S.S. KAREKINE II DEPUIS CES 16 DERNIÈRES ANNÉES

Նոյեմբերի 4-ին լրացաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օծման եւ գահակալութեան 16-րդ տարին: Տասնվեց տարիներու ընթացքին Հայ Եկեղեցւոյ ծոցին մէջ արձանագրուած բազմաթիւ ձեռքբերումներէն 16-ը կը ներկայացնենք ստորեւ.

Ա. Կառուցուել եւ բարեկարգուել են հոգեւոր կրթա-կան հաստատութիւնները. Այժմ շուրջ 300 ուսանողներ բարձրագոյն կրթութիւն կը ստանան՝ համալրելու համար հոգեւորականաց շարքը:
Բ. Դպրոցներ բացուած են Վաղարշապատ քաղաքի, Հառիճի մէջ եւ այլուր:
Գ. Երեւանի եւ մարզերու թիւով 7 Հա-յորդեաց տուներու մէջ ազգային-հայրե-նասիրական, մշակութային կրթութիւն կը սատանան շուրջ 5000 սաներ:
Դ.Կ՚ուսումնասիրուին եւ կը տպագրուին հարիւրաւոր հայագիտական եւ հոգեւոր գիրքեր եւ յօդուածներ:
Ե. Հիմնուած են հարիւրաւոր կիրակնօր-եայ դպրոցներ: 
Զ. Նորոգուած են հարիւրէ աւելի եկեղե-ցիներ:
Է. Կառուցուած են եւ կառուցման մէջ կը գտնուին տասնեակ նոր եկեղեցիներ: 
Ը. 6-դարեայ ընդմիջումէ ետք գումար-ուեցաւ Եպիսկոպոսաց ժողովը:
Թ. Երեք հարիւրէ աւելի եկեղե-ցականներ ձեռնադըրուած են Գարեգին Բ.-ի գահակալութենէն վերջ:
Ժ. Մեծապէս զարկ տրուած է եկեղեցի-պետութիւն փոխյարաբերութիւններու զարգացման:
ԺԱ. Յառաջընթաց արձանագրուած է թեմերէն ներս ներեկեղեցական կեանքի կազմակերպումի մէջ:
ԺԲ. Աշխուժացած է Հայ Եկեղեցւոյ դերակատարու-թիւնը միջեկեղեցական յարաբերութիւններու Էքիւ- մենիք դաշտին մէջ: 
ԺԳ. Ընդլայնուած է հոգեւոր քարոզչութեան ասպա-րէզը Հայաստանի մէջ՝ մուտք գործելով հիւան- դանոցներ, կալանավայրեր, դպրոցներ եւ այլ ուսում-նական հաստատութիւններ:
ԺԴ. Զօրացած է Եկեղեցւոյ ընկերային ծառայութիւնը:
ԺԵ. Հիմադրուած է  «Շողակաթ» հոգեւոր-մշակութային հեռուստաընկերութիւնը:
ԺԶ. Սրբադասուած են Մեծ Եղեռնի նահատակները:
Ce 4 novembre a été marqué par la 16ème
commémoration du sacre et de l’intronisation de Sa Sainteté Karekine II, Catholicos de tous les Arméniens. Durant ces 16 années, de nombreuses réalisations ont été enregistrées au sein de l'église arménienne. Voici 16 d’entre elles :

1) De nouveaux établissements d'enseignement religieux ont été construits, le séminaire religieux Gevorgyan a été rénové. Actuellement, près de 300 étudiants reçoivent un enseignement supérieur pour permettre d’accroître le nombre des religieux.
2) Ouverture d'écoles à Vagharchabat, Harige et ailleurs.
3) Des maisons culturelles arméniennes ont vu le jour. Aujourd'hui, dans 7 maisons à Erevan et en Province près de 5.000 citoyens arméniens reçoivent un enseignement patriotique et culturel.
4) Des centaines de livres arméniens et spirituels ont été imprimés.
5) Des centaines d'écoles du Dimanche ont été fondées dans toute l’Arménie.
6) Plus d’une centaine d’églises et de monastères ont été rénovés.
7) Plus d’une centaine de nouvelles églises ont été construites ou sont en cours de construction.
8) Après 600 ans un synode s’est réuni au Saint Siège.
9) Plus de 300 religieux ont été ordonnés depuis le début de la nomination de S.S. Karekine II.
10) Un effort important a été fait dans  le développement des relations Église-État.
11) Un développement sans précédent a été enregistré dans l’organisation de la vie interne des Diocèses.
12)
Le rôle de l’église arménienne s’est renforcé  dans le domaine des relations œcuméniques.
13) Le champ d’action de la prédication spirituelle s’est élargi en Arménie jusque dans les hôpitaux, les prisons, les écoles et d’autres établissements scolaires.
14) Le service social de l’Eglise enregistre une progression.
15) La chaîne de télévision  spirituelle et culturelle  «Shoghagat » a été fondée.
16) Les victimes de Génocide des Arméniens ont été canonisées.

mardi 3 novembre 2015

CALENDRIER RITUEL - NOVEMBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE Շաբաթ 7 Նոյեմբեր 2015
Տօն Սրբոց Հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի եւ Միքայէլի
եւ ամենայն երկնային զօրացն
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինՇաբաթ 28 Նոյեմբեր 2015
Սրբոց Առաքելոցն եւ Առաջին Լուսաւորչացն մերոց
Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Samedi 7 Novembre 2015
Fête des Saints Archanges 

Gabriel et Michel 
et de toutes les puissances célestes
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30Samedi 28 Novebre 2015
Fête de nos Sts Apôtres et premiers Illuminateurs
Thaddée et Barthélémy

Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30lundi 2 novembre 2015

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ՝ ՆՈՒԷՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ - DES NOUVEAUX TESTAMENTS OFFERTS AU GROUPE DE JEUNES DE NOTRE ÉGLISE

Փարիզի «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան գործունէութեան ամենէն յայտնի կողմը՝ ամէնշաբաթեայ հանդիպումներն են՝ Աստուածաշունչը երիտասարդներուն մատչելի դարձնելու եւ Աստուծոյ Խօսքը որպէս կենսակերպ ջամբելու անոնց:
Երիտասարդներու սէրը դէպի եկեղեցին եւ Սուրբ Գիրքը աւելի խրախուսելու նպատակով Փարիզի Մայր Տաճարի Ծխական Խորհուրդը 5 նորատիպ հայերէն Նոր Կտակարաններ նուիրեց երիտասարդաց միութեանը, ինչը երիտասարդները ընդունեցին սրտագին ուրախութեամբ եւ երախտագիտութեամբ:

Յիշեցնենք, որ Աստուածաշունչի մեկնութեան երիտասարդական հաւաքները տեղի կ՚ունենան ամէն Ուրբաթ, ժամը 20:00-ին:
Մուտքը ազատ է բոլոր երիտասարդներուն համար:

L'activité la plus importante du groupe de jeunes "Saint -Jean-Baptiste" de Paris consiste en des réunions hebdomadaires autour de la Bible, dans le but de la rendre plus accessible et de leur transmettre la parole de Dieu pour rendre leur vie plus lumineuse au quotidien.
Afin d'encourager l'amour des jeunes envers la Bible et l'église, le conseil paroissial de la cathédrale de Paris a offert aux groupes de jeunes 5 nouveaux testaments en langue arménienne qui ont été acceptés avec joie et gratitude.

Pour rappel, les rencontres des jeunes autour des études bibliques sont organisées tous les vendredis à 20h00.
L'entrée est libre. 
(Traduction: Houry Assadourian)

dimanche 1 novembre 2015

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿԻ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ - LES JEUNES DE L’EGLISE PRENNENT PART A UN ENREGISTREMENT

Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի առթիւ Փարիզի «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը հանդէս եկած էր մի քանի նախաձեռնութիւններով: Անոնցմէ մին այս օրերուն միայն տուաւ իր գեղեցիկ պտուղը՝ որպէս յարգանքի տուրքի ընծայում նահատակներու յիշատակին:
Հայաստանէն յայտնի երգահան Արա Գէորգեան Մեծ Եղեռնի 100-ամեակի առթիւ ներկայացուցած էր իր նոր ստեղծագործութիւնը՝ REMEMBER (թրգմն.՝ ՅԻՇԷ), որու համար կը նախատեսուէր պատրաստել տեսահոլովակ: Հոլովակի գաղափարը այն էր, որ Ծիծեռնակաբերդի մէջ հաւաքուած շուրջ 700 հոգինոց երգչախումբի կատարման պիտի միանային աշխարհի մէջ սփռուած հայերը՝ ներկայացնելով իրենց համայնքները: Ֆրանսան ներկայացնելու պատիւը բաժին ինկաւ մեր երիտասարդաց միութեան, որու անդամները երկարատեւ տքնաջան աշխատանքով յաջողեցան սորվիլ երգը եւ երգել Հայոց Ցեղասապանութեան նահատակներու յիշատակը յաւերժացնող՝ Կոմիտաս Վարդապետի յուշարձանի մօտ: Ստորեւ կը ներկայացնենք տեսագրութիւնը՝ շնորհակալութիւն յայտնելով այս գաղափարին օժանդակող բոլոր անհատներուն՝ Արա Գէորգեանին, Աննա Մաճկալեանին, Մկրտիչ Մկրտչեանին եւ Մուրադ Ամիրխանեանին (Adam Barro).A l’occasion du centenaire du génocide arménien, les jeunes de l’église Saint Jean-Baptiste de Paris ont présenté plusieurs initiatives. L'une d'entre elles a récemment porté sa pierre à un édifice particulier. En effet, le célèbre compositeur Ara Gévorgyan a présenté sa dernière création musicale « REMEMBER » (traduction- « Souvenez vous »), à l’occasion de la commémoration des 100 ans du génocide arménien. Une vidéo était alors prévue sous forme de clip. Le concept était de rassembler 700 choristes et musiciens au Mémorial du génocide à Dsidsernagapert et d'accompagner leur performance avec des groupes d'arméniens de chacun des pays de la diaspora, représentant chacun leur communauté.
Le groupe des jeunes de notre église a eu l’honneur de représenter la France. Après une longue préparation, c’est près du monument Komitas que  les membres du groupe ont chanté ensemble la chanson dédiée à la mémoire des martyres du génocide arménien.
Nous vous présenterons l’enregistrement.
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont soutenu cette idée et ont participé à ce projet, ainsi qu’à Ara Gévorgyan, Anna Matchkalyan, Mgrdich Mgrdchyan et Mourad Amirkhanyan (Adam Barro).
(Traduction : Chouchane Dourian)


samedi 31 octobre 2015

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՄԲԱԿ - COURS DE MINIATURE ARMÉNIENNE

Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի օրհնութեամբ Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարը հանդէս կու գայ կրթադաստիարակչական նոր նախաձեռնութեամբ. շուտով Մայր Տաճարին կից կը սկսի գործել հայկական մանրանկարչութեան դասընթացք, որուն մասնակցելու կը հրաւիրուին թէ մանուկներ (6-16 տարեկան), թէ մեծահասակներ (16 տարեկանէն բարձր): Բոլոր անոնք, որ կը փափաքին մասնակցիլ եւ հմտանալ հայկական պատկերագրութեան մէջ, կը խնդրենք կապ հաստատել Արժ. Տ. Յուսիկ. Քհնյ. Սարգսեանի հետ (հեռ.՝ 07 62 82 62 25, էլ. հասցէ՝ fr.husik@gmail.com) կամ լրացնել հետեւեալ դիմումնագիրը՝ ստորեւ

Avec la bénédiction de Mgr. Vahan Hovhannessian, Primat du Diocèse de France, des cours de miniature arménienne seront dispensés au sein de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris. Ces cours sont destinés autant aux enfants (de 6 à 16 ans) qu’aux adultes (plus de 16 ans). Les personnes intéressées sont priées de contacter le Père Houssik Sargsyan soit par téléphone (0762826225), soit par e-mail (fr.husik@gmail.com) ou bien en complétant la demande d’inscription suivante

vendredi 30 octobre 2015

ՈՒՐԿԷ՞ ՅԱՌԱՋ ԵԿԱԾ Է HALLOWEEN-Ը


Այս օրերուս, ինչպէս ամէն տարի, փողոցներու մէջ կրնանք նշմարել մեծ թիւով երիտասարդութիւն՝ դիմակաւորուած հրէշային կերպարներով կամ դդումներով: Անշուշտ, կարելի է մտածել, որ ասիկա պարզ տօնախմբութիւն մըն է, դիմակահանդէս, զուարճանալու հերթական առիթ մը, սակայն… կ՚արժէ, կարծեմ, քիչ մը ծանօթանալ ասոր ոչ այնքան քրիստոնէական նախապատմութեան:
Տակաւին վաղ միջնադարուն Եւրոպայի կելտական հեթանոս ցեղախումբերը սովորութիւն ունէին Հոկտեմբերի վերջին օրերուն տօնել իրենց տարեմուտը՝ գինարբուքով, անբարոյ տեսարաններով զուարճանալով: Տօնի գիշերը, ըստ սովորութեան կը մարէին բոլոր տուներու լոյսերը եւ մարդիկ դդումէ պատրաստուած լապտերներով փողոց դուրս կու գային՝ մասնակցելու այդ օրերուն յատուկ մոգութիւններու եւ գուշակութիւններու: Բոլորը կը հաւատային, որ այդ պահերուն մոգական չար ուժերը կը լեցուին քաղաքը՝ մարդկանց վախ ներշնչելու համար, ուրկէ եւ յառաջացաւ այդ գիշեր դիմակներ կրելու եւ մարդկանց սարսափեցնելու սովորութիւնը:

D’OU VIENT HALLOWEEN ?

 A cette période de l’année, comme tous les ans, on peut remarquer dans la rue des jeunes portant des masques en forme de monstre ou de citrouille. Bien sûr, on pourrait penser qu’il s’agit là d’une simple fête, d’une ènième occasion de s’amuser. Cependant… cela mérite, à notre avis, de faire plus ample connaissance avec les origines de cette fête qui n’est pas chrétienne.
A l’époque reculée des celtes païens, il existait une coutume : celle de fêter avec ivresse et débauches les derniers jours du mois d’octobre qui marquaient leur nouvelle année. Selon la tradition, les lumières s’éteignaient au sein de chaque maison durant la nuit de la fête, alors que les uns et les autres sortaient dans les rues avec des lanternes préparées à partir de citrouilles afin de participer à des opérations de magie et de sorcellerie. Tous croyaient qu’à ces moments-là, les forces magiques obscures envahissaient la ville afin d’y insuffler la peur, d’où la coutume de porter des masques et d’effrayer les gens.

jeudi 29 octobre 2015

Un premier conseil d'administration des jeunes

Durant ces 7 premières années suivant la naissance de leur groupe (sous le nom de "Jeunes de l'Eglise Apostolique Arménienne de Paris", JEAAP), les jeunes de l'église de Paris n'avaient pas encore eu l'opportunité de mettre en place une organisation administrative . Il existait bien sûr un noyau de personnes dévouées qui assumaient certaines tâches, mais sans avoir de statut officiel. A partir de 2014, ce groupe s'est restructuré en prenant le nom de "Saint-Jean-Baptiste", mais il a fallu un peu de temps afin de pouvoir élire des responsables administratifs. Ceci dans le but de représenter ce groupe au sein de la communauté arménienne, auprès du diocèse de France mais aussi de l'Union mondiale des Jeunes de l'Eglise Apostolique arménienne (HEHEM). Il s'agissait également de constituer un groupe moteur. C'est donc dans cette perspective, sur les conseils du Primat, que s'est formé le conseil d'administration du groupe de jeunes "Saint-Jean-Baptiste" avec la composition suivante:

mercredi 28 octobre 2015

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Իր գոյութեան 7 տարիներու ընթացքին Փարիզի եկեղեցասէր երիտասարդները ինչ-ինչ պարագաներու բերումով չէին ունեցած կազմակերպչական կամ վարչական մարմին մը, որ հանդիսանար համակարգողը երիտասարդներու գործունէութեան։ Անշուշտ կար որոշակի կորիզ մը` քանի մը նուիրեալ երիտասարդներ, որ իրենց ուսերու վրայ կ՚առնէին որոշակի գործառոյթներ, սակայն առանց պաշտօնապէս յայտնի ըլլալու։ 2014-էն սկսեալ երիտասարդներու համախմբումը սկսաւ կանոնաւոր երիտասարդաց միութեան ձեւաչափի մէջ մտնել, հետեւաբար պիտի հասունանար պահը, երբ երիտասարդներու մէջէն պիտի ընտրուէր վարչական պատասխանատու այն մարմինը, որը պիտի ներկայացնէր միութեան անդամ երիտասարդներու ձայնը համայնքի մէջ, ներկայանար Ֆրանսահայոց թեմին եւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդական Միաւորումին (ՀԵՀԵՄ) եւ պարզապէս պիտի շարժիչը դառնար երիտասարդաց միութեան։ Այս հարցը լուծելու նպատակով Առաջնորդ Սրբազանի յորդորով  կազմուեցաւ Փարիզի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան վարչակազմակերպչական խորհուրդը հետեւեալ կազմով`

lundi 26 octobre 2015

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ՆՈՐ ԿԱՅՔԷՋԸ - Nouveau site web du diocèse de France

 Ֆրանսայի Հայոց Թեմը գլխավորութեամբ վիճակիս բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հանրութեանը կը ներկայացնէ իր նորաստեղծ պաշտօնական կայքէջը՝ http://www.diocesearmenien.fr/
Այժմ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ հետեւորդները եւ պարզապէս համակիրները կրնան դիւրաւ տեղեկութիւններ ստանալ Եկեղեցւոյ, Թեմի, Առաջնորդի, Ծուխերու եւ միւս բոլոր եկեղեցական կառոյցներու վերաբերեալ՝ այցելելով այս նոր հասցէն:


Le diocèse de France de l'église apostolique arménienne vient de lancer son nouveau site web.
Vous pourrez le consulter à l'adresse suivante: http://www.diocesearmenien.fr

Il sera possible d'y trouver:
  • des informations sur toutes les paroisses de notre diocèse et sur le clergé qui les sert,
  • les divers programmes et activités de l'Eglise Apostolique Arménienne en France
  • un calendrier qui intégrera tous les événements majeurs des diverses paroisses de notre diocèse
  • une présentation détaillée de l'histoire de l'Eglise Apostolique Arménienne
  • des informations sur les enseignements de l'Eglise Apostolique Arménienne et sur sa doctrine
  • mais aussi, des prières et des réflexions.

dimanche 25 octobre 2015

Concert de chants liturgiques arméniens dans la Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris

Columns
(Colonnes)
"Columns" est le reflet du travail d'apprentissage que Teatr ZAR a mené pendant trois ans lors de la préparation de la pièce de théâtre "Armine, Sister", par une méthode d'immersion dans le monde des modes musicaux.


Concert de chants liturgiques arméniens présenté par Teatr Zar (Pologne) et avec la participation des membres de la chorale Akn.

Direction : Aram Kerovpyan (chef des chantres et de musique de la Cathedrale arménienne de Paris).
Columns sera accueilli le mardi 27 octobre à 20h30 par la Cathédrale apostolique arménienne de Paris Saint-Jean-Baptiste (15 rue Jean-Goujon, 75008 Paris.


Entrée libre

samedi 24 octobre 2015

Fête de la découverte de la Sainte Croix

L'église apostolique arménienne fête la découverte de la Sainte Croix le septième dimanche suivant l'Exaltation de la Sainte Croix, à la fin de l'année. C'est la première des fêtes se référant à la Sainte Croix établie par l'église, bien que se situant en dernier chronologiquement dans le calendrier liturgique. En voici l'origine:  lorsque l'empereur de Rome Constantin (306-337) et sa mère, Hélen, embrassent la foi chrétienne, ils souhaitent renforcer le christianisme. La reine Hélen effectue un pèlerinage à Jérusalem, en ayant la volonté de visiter les Lieux Saints, mais aussi celle de retrouver la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était cachée en raison de la haine vouée par les juifs. A son arrivée, la reine retrouve, après maints interrogatoires, un juif nommé Judas, qui connait le lieu où est enterrée la Croix. Il montre alors une vaste décharge, où devait avoir été jetée 300 ans auparavant, la Croix de Notre Seigneur. Sur les ordres de Hélen, une multitude d'ouvriers commencent à creuser. Pour accélérer les recherches, elle fait jeter dans la décharge de l'or qui lui appartient, afin d'augmenter la motivation des ouvriers, qui ainsi travaillent plus vite.

vendredi 23 octobre 2015

ՏՕՆ ԳԻՒՏԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին Վերացման Սուրբ Խաչի Եօթերորդ Կիրակիին կը տօնէ տարուայ վերջին Խաչի Տօնը՝ Գիւտ Խաչը։ Թէեւ Սուրբ Խաչափայտը յայտնաբերելու այս տօնը վերջինը կը տօնուի, սակայն առաջին Սուրբ Խաչի տօնն է, որ կանոնականացուած է Եկեղեցիի կողմէն։ Ահաւասիկ տօնի պատմութիւնը. երբ Հռոմի Կոստանդիանոս Կայսրը (306-337) եւ իր մայրը՝ Հեղինէն կ՚ընդունին Քրիստոնէական հաւատքը, կը լուծուին Քրիստոնէութեան զօրացմանը։ Հեղինէ Թագուհի կը ծրագրէ ուխտագնացութիւն մը՝ դէպի Երուսաղէմ՝ իր միտքին մէջ ունենալով Սուրբ Տեղերը այցելելու կարգին գտնել նաեւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչափայտը, որը հրեաների ատելութեան պատճառաւ անարգուած ու թաքցուած էր։
Երբ թագուհին Երուսաղէմ կը հասնի, իր հարցուփորձերուն հետեւանքով կը գտնէ Յուդա անունով հրեայ մը, որուն յայտնի կ՚ըլլայ Խաչափայտին գտնուելու տեղը։ Յուդա երկար համառելէն վերջ ցոյց կու տայ մեծ աղբանոց մը, ուր մօտաւորապէս երեքհարիւր տարի առաջ նետուած պիտի ըլլար մեր Տիրոջ խաչափայտը։ Հեղինէ կը հրահանգէ եւ աշխատաւորներու մեծ բազմութիւն մը կը սկսին փորել հոն։ Երբ Հեղինէ կը տեսնէ թէ գործը դանդաղ կ՚ընթանայ իր գանձը բերել կու տայ եւ մէջէն ոսկիներ կը նետէ աղբանոցին մէջ ու կ՚ըսէ թէ՝ ով որ գտնէ պիտի տիրանայ ոսկիին։ Ուստի մարդիկ առաւել արագ կը սկսին փորել։

vendredi 16 octobre 2015

L'Office divin dans l'Eglise Arménienne

L'office  divin est riche dans l'Eglise  Arménienne, aussi bien par son contenu que par son expression ( rites, cérémonies). L'office quotidien se trouve ordonné dans le "JAMAKIRK" ( Livre d'heures), et contient  un cycle de neuf heures, réparties en trois groupes :
  1. De la nuit, de l'aube, du matin.
  2. De la troisième, sixième, neuvième heure
  3. Du soir, de la paix, du requiem.
Les services des heures sont consacrés à la Sainte Trinité ou à l'une de ses trois personnes ; à la mémoire de Jésus Christ  et aux mystères.
Le service quotidien de l'Eglise Arménienne est composé de psaumes, de chants, de lectures des Saintes Ecritures. La division des neuf heures semble être un système monastique; le service de chaque heure se célèbre en sa propre heure. Plus tard on les a réparties en trois groupes. Le service de chaque heure commence et se termine par le Pater.

PAPKEN I
Catholicos coadjuteur de Cilicie
(1928-1936)

vendredi 9 octobre 2015

LA FÊTE DES SAINTS TRADUCTEURS

Chaque année, le 2e samedi du mois d’octobre (le 14 octobre cette année), l’église arménienne et les fidèles fêtent les Saints Traducteurs. Sans exagération, nous pouvons affirmer que cette fête est la plus importante de notre église nationale, puisque le fruit du travail des Saints Traducteurs a contribué à protéger l’âme arménienne jusqu'à nos jours.
L’Église Apostolique arménienne fête sous le nom de Saint Traducteurs : Saint Mesrop Machtots, ses disciples et élèves Eghiché, Movses Khorenatsi, David Anhakht et d’autres dont la mémoire reste inoubliable. Nous mettons aussi au rang des Saint Traducteurs : Saint Grégoire de Narek ainsi que Saint Nerses Chnorhali.
En l’an 405, après l’invention de ces nouvelles lettres, les Saints Traducteurs ont commencé par la traduction de la Bible, contribuant ainsi à réveiller la culture arménienne. Après ceci, ils ont entrepris la traduction des écritures  des Pères de l'église.

ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ

Ամէն տարի, Հոկտեմբեր ամսուան 2րդ Շաբաթ օրը (այս տարի Հոկտեմբեր 14) Հայոց Եկեղեցին ու ժողովուրդը կը տօնախմբեն Սուրբ Թարգմանիչներու տօնը: Առանց չափազանցութեան կրնանք ըսել, որ  ազգային-եկեղեցական տօներու շարքին ասիկա ամենէն կարեւորներէն է, քանի որ Սուրբ Թարգմանիչներու անձնդիր գործի եւ հաւատքի պտուղը եղաւ հայ ազգի պահպանութիւնն ու ոգիի յաղթութիւնը անցեալէն ցայսօր:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Սուրբ Թարգմանիչ վարդապետներուն անուան տակ կը տօնէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի, անոր աւագ ու կրտսեր աշակերտներու` Եղիշէի, Մովսէս Խորենացիի, Դաւիթ Անյաղթի եւ այլոց անմար յիշատակը: Շարքին մէջ կը մտնեն նաեւ յետագայ դարերուն թարգմանչաց սերունդի գործն ու առաքելութիւնը շարունակած Սբ. Գրիգոր Նարեկացին եւ Սբ Ներսէս Շնորհալին:

405 թուականի գրերու գիւտէն ի վեր, սկսելով Աստուածաշունչ մատեանի հայերէն թարգմանութեամբ, թարգմանիչ վարդապետները իրենց գործունէութեամբ նպաստեցին Հայոց աշխարհի հոգեւոր-մշակութային զարթօնքին: Սուրբ Գիրքի թարգմանութեան յաջորդեցին Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերու բազմաբնոյթ երկերու հայերէն թարգմանութիւնները:

jeudi 8 octobre 2015

Conférence sur les oeuvres de Soeur Arousiag en Arménie


Vendredi 2 octobre dernier, c'est avec des yeux pétillants que Lucile et Alexandre nous ont raconté leur expérience d'une année passée bénévolement aux côtés de Soeur Arousiag en Arménie, peu après leur mariage. Au début de la soirée, Monseigneur Vahan Hovhanessian a prononcé un petit discours, et Monsieur Wallut, producteur de l'émission "Chrétiens orientaux", nous a présenté son documentaire consacré aux oeuvres de la Soeur, intitulé "Arménie, les enfants de l'Espérance".
Ce magnifique documentaire ainsi que le témoignage lumineux de Lucile et Alexandre, nous ont permis de mieux nous rendre compte des actions de cette religieuse arménienne catholique, qui a eu le courage de quitter sa congrégation à Rome pour s'installer à Gumri afin d'aider les jeunes arméniens suite au séisme de 1988 en Arménie.
Soeur Arousiag, aidée des autres Soeurs qui l'entourent, a ainsi créé un orphelinat à Gumri (le centre éducatif Notre-Dame d'Arménie) qui accueille 45 enfants âgés de 6 à 20 ans. La religieuse organise aussi, le temps des vacances d'été, des colonies de vacances à Tsaghgatzor, sur des périodes de 16 jours, accueillant 850 enfants orphelins ou défavorisés. Au fil des années, Soeur Arousiag a aussi créé un lycée professionnel (Diramayr) à Gumri, une chorale de renommée internationale composée de 34 jeunes filles de 11 à 24 ans, un centre de jour pour les personnes âgées, ainsi qu'un foyer de jeunes filles à Erevan.

mardi 6 octobre 2015

Etude Biblique hebdomadaire avec Mgr. Vahan HOVHANESSIAN

Les rencontres hebdomadaires des sessions de l'étude biblique ont repris mercredi 16 septembre à 20h00. Mgr Vahan a commencé la session avec une introduction de l'Evangile selon Marc, expliquant le context historique ainsi que son style littéraire. Ensuite, les participants ont entamé la lecture du premier chapitre en posant des questions relatives à la lecture.
 

La prochaine session aura lieu mercredi 7 octobre, à 19h00 dans la salle Nourhan Fringhian. 
La porte est grande ouverte à tous. 
Vous pouvez venir simplement munis de vos Bibles arméniennes ou françaises. 
Info: bureauduprimat@yahoo.fr, 
tel: 0143596703.

jeudi 1 octobre 2015

LA REPRISE DE L'ÉCOLE DE DIMANCHE - ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ


L'Ecole du Dimanche de la cathédrale St Jean-Baptiste de Paris, qui fonctionne sous l'égide du Comité des Dames de l'Eglise, a repris ses cours le 11 octobre 2015. Les parents qui souhaitent offrir un enseignement arménien à leurs enfants, peuvent les inscrire à ces cours afin d'approfondir leurs connaissances de la langue, enrichir leur culture et mieux connaître l'histoire  et la religion arménienne.
Les cours auront lieu tous les dimanches de 10h00 à 12h00 dans la salle Nourhan Fringhian de l'église et ils sont gratuits.
Pour toute information contacter Comité des Dames: 06 15 02 76 84Սոյն թուականի Հոկտեմբերի 11-էն սկսեալ նոր ուսումնական տարին կը սկսի Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ կի- րակնօրեայ դպրոցը, որ կը գործէ եկեղեցւոյս Տիկնանց Յանձնախումբի հոգածութեամբ: Կոչ կ’ուղղենք իրենց զաւակներու հայեցի եւ քրիստո- նէական դաստիարակութեամբ մտա- հոգ ծնողներուն բերել սեփական զաւակները Կիրակնօրեայ Դպրոց` հարստանալու հայերէնի գիտելիք- ներով, Աստուածաշունչի եւ հայոց պատմութեան իմացութեամբ:
Դասերը տեղի կ’ունենան ամէն Կիրակի ժամը 10:00-12:00, Մայր Եկեղեցւոյ Նուրհան Ֆրէնկեան սրահին մէջ: Դպրոցը անվճար է:
Յաւելեալ տեղեցկութիւններու համար դիմել Տիկնանց Յանձնախումբին – 06 15 02 76 84

mercredi 30 septembre 2015

CALENDRIER RITUEL - OCTOBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Կիրակի 4 Հոկտեմբեր 2015
111-րդ Տարեդարձ

Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ
Մայր տաճարի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի մատուցմամբ: Յաւարտ Պատարագի՝ Ջրօրհնէք՝
Ս. Էջմիածնէն բերուած նոր Միւռոնով,

հոգեհանգիստ եկեղեցւոյ հանգուցեալ բարերարներու հոգիներուն ի հանգիստ,
 ապա մատաղի օրհնութիւն

Շաբաթ 10 Հոկտեմբեր 2015
ՏՕՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ՝
Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Կիրակի 25 Հոկտեմբեր 2015
ԳԻՒՏ Ս. ԽԱՉԻ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Շաբաթ 31 Հոկտեմբեր 2015
Տօն Ամենայն Սրբոց
հնոց եւ նորոց, յայտից եւ անյայտից

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Dimanche 4 Octobre 2015 
111ème anniversaire
de la consécration de la
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris
 
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30
Sainte Messe solennelle célébrée par 
le Primat du Diocèse de France, 
Monseigneur Vahan Hovhanessian. 
A la fin de la messe sera célébré  une Bénédiction de l'eau avec le Saint Muron nouvellement bénit à Saint Etchmiadzine, puis un requiem pour tous les bienfaiteurs de la Cathédrale et bénédiction du Madagh
 
Samedi 10 Օctobre 2015
TARKMANTCHATS
Fête de nos Saints Traducteurs, Mesrob, Yéghiché, Moïse le Poète, David l'Invincible, Grégoire de Nareg et Nesès Chnorhali.

Office des matines à 9h
 Sainte Messe à 10h30


Dimanche 25 Octobre 2015
 Kude Khatchi (Découverte de la Croix)
Office des matines à 8h
 Sainte Messe à 10h30


Samedi 31 Octobre 2015
Fête de Tous les  Saints,
Anciens ou nouveaux, connus et inconnus

Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30mardi 29 septembre 2015

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ - BROCANTE DE LIVRES

Փարիզի Մայր Տաճարի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը Սեպտեմբեր 20-ին եկեղեցւոյ բակին մէջ կազմակերպած էր գիրքերու տօնավաճառ մը:Գիրքերը երիտասարդներուն սիրայօժար տրամադրած էր Մայր Եկեղեցւոյ գրադարանը, ինչպէս նաեւ անհատներ՝ իրենց անձնական գրադարաններէն: Հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն բազմաթիւ գիրքերու մէջ կարելի էր գտնել թէ գեղարուեստական, թէ հոգեւոր, թէ մշակութային գրականութիւն:Այս առաջին նմանօրինակ նախաձեռնութիւնն էր, որ երիտասարդաց միութիւնը կազմակերպած էր երիտասարդական դրամագլուխ մը ունենալու նպատակով, գումար, որ ի պահանջել հարկին պիտի գործածուի միութեան աշխատանքները առաւել կազմակերպուած դարձնելու համար: Թէ վաճառքի կազմակերպումը, թէ բուն վաճառքը ընթացան թեթեւ ընտանեկան եւ սիրալից մթնոլորտի մէջ՝ ոգեւորելով և հետաքրքրութիւն յառաջացնելով եկեղեցւոյ հաւատացեալներու մօտ:Աստծոյ օրհնութեամբ կը սպասենք ու կը նախատեսենք յետագայ նորանոր ծրագիրներ:


Le dimanche 20 octobre 2015, les jeunes de l'Eglise arménienne "Saint-Jean-Baptiste" de Paris ont organisé une brocante de livres dans la cour de l'église. Ces livres ont été fournis par la bibliotheque de l'Eglise. Ainsi que par des personnes qui ont offert des livres de leur bibliotheque personnelle. C'était une sélection de livres arméniens, français et anglais. Les gens avaient le choix entre différentes catégories de livres: spiritualité,  religion,  romans,  culture, etc. Cette brocante est le premier événement organisé par l'association des jeunes de l'Eglise "Saint-Jean Baptiste". Le but est de financer notre nouvelle association. C'était une réussite sur le plan humain ainsi que financier. Les jeunes ont coopéré ensemble pour un seul but en harmonie et joie. Les fidèles présents de la communauté arménienne étaient curieux et impressionnés face à cette nouvelle idée.
En espérant que d'autres événements succéderont à celui-ci avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus.
(Pauline Z.)

lundi 28 septembre 2015

Conférence ce vendredi 2 octobre sur les Oeuvres de Soeur Arousiag "Les bonnes oeuvres vues à travers le prisme du christianisme"

Chers Amis,
Les Jeunes de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris vous proposent, sous l'égide de Monseigneur Vahan Hovhanessian, une projection-conférence ce Vendredi 2 octobre 2015, à 20 heures, sur les Oeuvres de Soeur Arousiag en Arménie.
Soeur Arousiag est une religieuse arménienne catholique qui a fondé un orphelinat à Gyumri,  et qui a également ouvert un lycée professionnel (DIramayr), un foyer de jeunes filles, une maison de jours pour personnes agées, etc... Elle organise aussi chaque été un camp de vacances pour les enfants en difficulté.

Nous avons invité 2 jeunes bénévoles français catholiques (Lucile et Alexandre) qui ont consacré une année de leur vie après le mariage, à aider Soeur Arousiag en Arménie. Ce jeune couple va nous raconter son expérience.  De retour en France ils ont créé une association pour aider l'orphelinat, l'association s'appelle "Notre Arménie" (http://www.notrearmenie.org/).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...