vendredi 2 février 2018

CALENDRIER RITUEL - FÉVRİER 2018

Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ, Փարիզ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE, Paris
Հինգշաբթի 8 Փետրուար 2018
Ս. Պատարագ՝ ժամը 18։30-ին


Կիրակի 11 Փետրուար 2017
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Կը պատարագէ՝ 
Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 
Առաջնորդ Ֆրանսահայոց թեմի

Երեքշաբթի 13 Փետրուար 2018
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 18:30ին,
Jeudi 8 février 2018
Sainte Messe à 18h30 


Dimanche 11 février 2018
PARÉGUÉNTAN - Carnaval
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30
 La Messe sera célébrée par 
Mgr. Vahan Hovhanessian 
Primat du Diocèse de France

Mardi 13 février 2018
Prières de Veille à 18h30

PENDANT LA PÉRIODE DU CARÊME (12 février - 31 Mars)
 tous les mercredis à 19h - offices de Complies et du Repos
tous les vendredis à 10h du matin - office de l'AubeՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՇՐՋԱՆԻՆ (Փետրուար 12 - Մարտ 31)
 ամէն Չորեքշաբթի ժամը 19-ին՝ Խաղաղական եւ Հանգստեան Ժամերգութիւն 
ամէն Ուրբաթ՝ ժամը 10-ին՝ Արեւագալի ժամերգութիւն։
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...