Recevoir les nouveaux articles par Email

mardi 17 juillet 2018

PREMIER FESTIVAL ARMENIEN - ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆ

Կիրակի, Սեպտեմբեր 16-ին ժամը 12-էն մինչեւ 18
15, rue Jean Goujon, Paris


Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմը եւ Առաջնորդարանի ընկերները ուրախութեամբ կը յայտարարեն՝ 8-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի մասնակցութեամբ, Փարիզի առաջին հայկական փառատօնի կազմակերպման մասին:

Այս բացօթեայ փառատօնը Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարի առջեւի Jean Goujon փողոցին մէջ տեղի պիտի ունենայ: Փառատօն ընթացքին փողոցը երթեւեկի պիտի փակուի:

Ծրագիրը կ'ընդգրկէ՝ հայկական ճաշեր, երաժշտական ծրագիր, պարի հարթակ, ֆրանսերէն եւ հայերէն գիրքերու վաճառք, յուշանուէրներ, մանուկներու համար խաղեր, բազմաթիւ նուէրներով վիճակահանութիւն, վատ եղանակի պարագային վրաններ:

Եթէ կը փափաքիք մասնակցիլ, կամ կ'ուզէք սեղանիկի (stand) մը համար տեղ ունենալ, կրնաք դիմել փառատօնի յանձնախումբին՝


Հեռ.՝ 01 43 59 67 03
Ել-գիր՝ festival@diocesearmenien.fr


Եթէ Փարիզի Հայկական Փառատօնին կը փափաքիք զօրավիգ ըլլալ, կրնաք ձեր նուիրատուութիւնը ղրկել, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմին (Diocèse de France de l'église apostolique arménienne):

Ձեր օրագրերուն մէջ մի մոռնաք նշելու այս ուրախ եւ անակնկալներով լեցուն օրուան թուականը եւ ժամը:

samedi 14 juillet 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՎԱՐԴԱՎԱՌԷՆ ՅԵՏՈՅ Բ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 2EME DIMANCHE APRES LE VARTAVAR

ÉSAIE (3.16-26)
16L'Eternel dit: Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, Et qu'elles marchent le cou tendu Et les regards effrontés, Parce qu'elles vont à petits pas, Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, 17Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, L'Eternel découvrira leur nudité. 18En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, Et les filets et les croissants; 19Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles; 20Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, Les boîtes de senteur et les amulettes; 21Les bagues et les anneaux du nez; 22Les vêtements précieux et les larges tuniques, Les manteaux et les gibecières; 23Les miroirs et les chemises fines, Les turbans et les surtouts légers. 24Au lieu de parfum, il y aura de l'infection; Au lieu de ceinture, une corde; Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve; Au lieu d'un large manteau, un sac étroit; Une marque flétrissante, au lieu de beauté. 25Tes hommes tomberont sous le glaive, Et tes héros dans le combat. 26Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil; Dépouillée, elle s'assiéra par terre.

Ա ՆԱՄԱԿ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.25-31)
25Որովհետեւ Աստուծոյ յիմարութիւնը մարդոցմէ աւելի իմաստուն է, եւ Աստուծոյ տկարութիւնը մարդոցմէ աւելի ուժեղ է:
26Արդարեւ դուք կը տեսնէք ձեր կոչումը, եղբայրնե՛ր, թէ ի՛նչպէս ո՛չ թէ շատ իմաստուններ՝ մարմինի համեմատ, շատ զօրաւորներ, շատ ազնուականներ կանչուեցան, 27հապա Աստուած ընտրեց աշխարհի յիմարնե՛րը՝ որպէսզի ամօթահար ընէ իմաստունները: Աստուած ընտրեց աշխարհի տկարնե՛րը՝ որպէսզի ամօթահար ընէ հզօրները. 28Աստուած ընտրեց աշխարհի ստորիննե՛րը, անարգուածնե՛րն ու բա՛ն մը չեղողները, որպէսզի ոչնչացնէ բա՛ն մը եղողները. 29որպէսզի ո՛չ մէկ մարմին պարծենայ Աստուծոյ առջեւ: 30Բայց դուք Քրիստոս Յիսուսով անկէ՛ էք, որ Աստուծմէ մեզի համար իմաստութիւն, արդարութիւն, սրբութիւն եւ ազատագրութիւն եղաւ. 31որպէսզի, ինչպէս գրուած է. «Ո՛վ որ պարծենայ, թող պարծենայ Տէրոջմո՛վ»:

1 CORINTHIENS (1.25-31)
25Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; 28et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 31afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.


samedi 7 juillet 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ (ՎԱՐԴԱՎԱՌ) - LECTURES DE LA FETE DE TRANSFIGURATION (VARTAVAR)

ԶԱՔԱՐԻԱ (14.16-21) 
16 Երուսաղէմի վրայ եկած բոլոր ազգերուն մնացորդները ամէն տարի Թագաւորին, զօրքերու Տէրոջը, երկրպագութիւն ընելու եւ տաղաւարահարներու տօնը կատարելու պիտի գան։
17 Երկրի ազգատոհմերէն ով որ Երուսաղէմ չելլէ թագաւորին, զօրքերու Տէրոջը, երկրպագութիւն ընելու, անոր վրայ պիտի անձրեւէ։ 18 Եթէ Եգիպտացիներու ազգատոհմը չելլէ ու չգայ, (որոնք անձրեւ չունին,) անոնց վրայ պիտի ըլլայ այն հարուածը, որով Տէրը պիտի զարնէ այն ազգերը, որոնք տաղաւարահարներու տօնը կատարելու չեն ելլեր։ 19 Ասիկա պիտի ըլլայ Եգիպտոսի պատիժը եւ տաղաւարահարներու տօնը կատարելու չելլող բոլոր ազգերուն պատիժը։ 20 Այն օրը ձիերուն սանձի զարդերուն վրայ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ պիտի գրուի։ Տէրոջը տանը կաթսաները սեղանին առջեւի կոնքերուն պէս պիտի ըլլան։ 21 Երուսաղէմի մէջ եւ Յուդայի մէջ ամէն կաթսայ զօրքերու Տէրոջը սուրբ պիտի ըլլայ։ Բոլոր զոհ ընողները պիտի գան, անոնցմէ պիտի առնեն ու անոնց մէջ պիտի եփեն։ Այն օրը անգամ մըն ալ զօրքերու Տէրոջը տանը մէջ Քանանացի պիտի չըլլայ։


ZACHARIE (14.16-21)
16Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles. 17S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18Si la famille d'Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l'Eternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19Ce sera le châtiment de l'Egypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 20En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à L'Eternel! Et les chaudières dans la maison de l'Eternel Seront comme les coupes devant l'autel. 21Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à l'Eternel des armées; Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront Et s'en serviront pour cuire les viandes; Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Eternel des armées, En ce jour-là.

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ Ա ՆԱՄԱԿԸ (1:1-7)
1Կեանքի Խօսքին մասին - որ սկիզբէն էր, որ մենք լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որ դիտեցինք ու մեր ձեռքերը շօշափեցին. 2(արդարեւ կեանքը յայտնուեցաւ, մենք տեսանք զայն, եւ կը վկայենք ու կը պատմենք ձեզի այդ յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը քով էր եւ յայտնուեցաւ մեզի.) - 3ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ կը պատմենք ձեզի, որպէսզի դո՛ւք ալ հաղորդութիւն ունենաք մեզի հետ: Մեր հաղորդութիւնը Հօրը հետ է, եւ իր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի հետ: 4Կը գրենք ձեզի այս բաները, որպէսզի ձեր ուրախութիւնը լման ըլլայ: 5Եւ սա՛ է այն պատգամը՝ որ լսեցինք իրմէ ու կը հաղորդենք ձեզի, թէ Աստուած լոյս է, եւ անոր մէջ բնաւ խաւար չկայ: 6Եթէ ըսենք. «Մենք հաղորդութիւն ունինք անոր հետ», սակայն խաւարի մէջ ընթանանք, կը ստենք ու չենք կիրարկեր ճշմարտութիւնը: 7Իսկ եթէ լոյսի մէջ ընթանանք, ինչպէս ան լոյսի մէջ է, հաղորդութիւն կ՚ունենանք իրարու հետ, եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի արիւնը կը մաքրէ մեզ ամէն մեղքէ:

samedi 30 juin 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Զ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 6EME DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE

ԵՍԱՅԻ (3:1-11)
1 Վասն զի ահա զօրքերու Եհովա ՏէրըԵրուսաղէմէն եւ Յուդայէն պիտի վերցնէ գաւազանը եւ ցուպը, Հացին բոլոր զօրութիւնն ու ջուրին բոլոր զօրութիւնը,2 Կտրիճն ու պատերազմող մարդը,Դատաւորն ու մարգարէն, գուշակութիւն ընողն ու ծերը,3 Յիսնապետն ու պատուաւոր մարդը,Խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը եւ հանճարեղ կախարդը։4 Անոնց վրայ մանուկները իշխան պիտի կարգեմ, Անոնց վրայ տղաք պիտի իշխեն։ 5 Ժողովուրդը՝ իրարմէ Ու ընկերը իր ընկերէն հարստահարութիւն պիտի կրեն. Մանուկները ծերերուն վրայ պիտի գոռոզանան Եւ անարգները՝ պատուականներուն։ 6 Այն ատեն մարդ իր հօրը տունէն եղող իր եղբայրը պիտի բռնէ ու ըսէ. «Դուն հանդերձ ունիս, Մեր վրայ իշխան եղիր Ու այս աւերակը քու ձեռքիդ տակ թող ըլլայ»։ 7 Այն օրը անիկա պատասխան պիտի տայ՝ ՝ ու ըսէ. «Ես առաջնորդ չեմ ըլլար, Վասն զի իմ տանս մէջ ո՛չ հաց կայ եւ ո՛չ հանդերձ. Զիս ժողովուրդին վրայ իշխան մի՛ կարգէք»։ 8 Քանզի Երուսաղէմ սասանեցաւ եւ Յուդա ինկաւ։ Վասն զի անոնց լեզուներն ու գործերը Տէրոջը դէմ են, Որպէս զի բարկացնեն անոր փառաւոր աչքերը։ 9 Անոնց երեսներուն տեսքը իրենց դէմ կը վկայէ Եւ իրենց մեղքերը Սոդոմի պէս կը յայտնեն, չեն ծածկեր։ Վա՜յ անոնց անձին, վասն զի իրենց վրայ չարիք բերին։ 10 Արդարին ըսէք թէ իրեն աղէկ պիտի ըլլայ. Վասն զի անոնք իրենց գործերուն պտուղը պիտի ուտեն։ 11 Վա՜յ անօրէնին, գէշ պիտի ըլլայ անոր, Վասն զի անոր ձեռքերուն գործերուն փոխարէնը իրեն պիտի տրուի։


ÉSAIE (3.1-11)
1Le Seigneur, l'Eternel des armées, Va ôter de Jérusalem et de Juda Tout appui et toute ressource, Toute ressource de pain Et toute ressource d'eau,
2Le héros et l'homme de guerre, Le juge et le prophète, le devin et l'ancien,
3Le chef de cinquante et le magistrat, Le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur.
4Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, Et des enfants domineront sur eux.
5Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple; L'un opprimera l'autre, chacun son prochain; Le jeune homme attaquera le vieillard, Et l'homme de rien celui qui est honoré.
6On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle: Tu as un habit, sois notre chef! Prends ces ruines sous ta main! -
7Ce jour-là même il répondra: Je ne saurais être un médecin, Et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtement; Ne m'établissez pas chef du peuple!
8Jérusalem chancelle, Et Juda s'écroule, Parce que leurs paroles et leurs oeuvres sont contre l'Eternel, Bravant les regards de sa majesté.
9L'aspect de leur visage témoigne contre eux, Et, comme Sodome, ils publient leur crime, sans dissimuler. Malheur à leur âme! Car ils se préparent des maux.
10Dites que le juste prospérera, Car il jouira du fruit de ses oeuvres.
11Malheur au méchant! il sera dans l'infortune, Car il recueillera le produit de ses mains.ՆԱՄԱԿ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (11:13-24)
13Բայց ձեզի՝ հեթանոսներուդ կ՚ըսեմ. «Քանի որ հեթանոսներուն առաքեալն եմ՝ կը փառաւորեմ իմ սպասարկութիւնս, 14յուսալով բարի նախանձը գրգռել իմ մարմինէս եղողներուն, եւ փրկել անոնցմէ ոմանք»: 15Որովհետեւ եթէ անոնց մեկուսացուիլը աշխարհի հաշտութիւն եղաւ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլայ անոնց վերստին ընդունուիլը, եթէ ոչ՝ կեանք մեռելներէն: 16Ուրեմն՝ եթէ երախայրիքը սուրբ է, նոյնն է նաեւ զանգուածը. ու եթէ արմատը սուրբ է, ուրեմն ճիւղերն ալ: 17Եթէ այդ ճիւղերէն ոմանք կտրուեցան, ու դո՛ւն՝ որ վայրի ձիթենի էիր, պատուաստուեցար անոնց մէջտեղ եւ հաղորդակից եղար անոնց հետ ձիթենիին արմատին ու պարարտութեան, 18մի՛ պարծենար ճիւղերուն դէմ: Իսկ եթէ պարծենաս, գիտցի՛ր թէ դո՛ւն չես որ կը կրես արմատը, հապա արմա՛տը՝ քեզ: 19Ուրեմն պիտի ըսես. «Ճիւղերը կտրուեցան՝ որպէսզի ես պատուաստուիմ»: 20Լա՛ւ. անոնք կտրուեցան անհաւատութեան պատճառով, ու դուն հաստատ մնացած ես հաւատքով: Մեծամիտ մի՛ ըլլար, հապա վախցի՛ր. 21որովհետեւ եթէ Աստուած չխնայեց բնական ճիւղերուն, գուցէ չխնայէ նաեւ քեզի: 22Ուրեմն տե՛ս Աստուծոյ քաղցրութիւնն ու խստութիւնը. խստութիւն՝ ինկածներուն հանդէպ, իսկ բարութիւն՝ քեզի հանդէպ, եթէ յարատեւես անոր քաղցրութեան մէջ. այլապէս՝ դո՛ւն ալ պիտի կտրուիս: 23Իսկ անոնք ալ պիտի պատուաստուին՝ եթէ չմնան իրենց անհաւատութեան մէջ, որովհետեւ Աստուած կարող է դարձեալ պատուաստել զանոնք: 24Քանի որ եթէ դուն կտրուեցար այն ձիթենիէն՝ որ բնութեամբ վայրի էր, եւ հակառակ բնութեան՝ պատուաստուեցար լաւ ձիթենիի մը վրայ, ա՛լ ո՜րչափ աւելի ասոնք՝ որ բնական ճիւղերն են, պիտի պատուաստուին իրենց սեփական ձիթենիին վրայ:

vendredi 29 juin 2018

CALENDRIER RITUEL (JUILLET - AOÛT 2018)

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ ՓԱՐԻԶԻ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ 
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE DE PARIS
Կիրակի, 8 Յուլիս 2018
ՎԱՐԴԱՎԱՌ
Պայծառակերպութիւն 
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինԵրկուշաբթի, 9 Յուլիս 2018
ՄԵՌԵԼՈՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 10:00-ին
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց`
ժամը 11:00-ին


***
 
Կիրակի, 12 Օգոստոս 2018
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Պատարագի աւարտին՝ Խաղողօրհնէք


Երկուշաբթի, 13 Օգոստոս 2018
ՄԵՌԵԼՈՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 10:00-ին
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց 
ժամը 11:00-ին
Dimanche, 8 juillet 2018
VARTAVAR
Transfiguration 
De notre Seigneur Jésus Christ
Office des matines à 9h30
Sainte Messe à 10h30


Lundi, 9 juillet 2018
MERELOTS
Office des matines à 10h
Office de Requiem pour tous les défunts 
à 11h

***

Dimanche, 12 août 2018
ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE
KHAGHOGHORHNEQ
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30
Bénédiction du raisin a la fin de la Messe


Lundi, 13 août 2018
MERELOTS
Office des matines à 10h
Office de Requiem pour tous les défunts
à 11h

samedi 2 juin 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ ՍՐԲՈՅ ԷՋՄԱԻԱԾՆԻ ՏՕՆԻ - LECTURES POUR LA FETE DE SAINT ETCHMIADZINE

PROVERBS (9.1-6)
1La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept colonnes.
2Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, Et dressé sa table.
3Elle a envoyé ses servantes, elle crie Sur le sommet des hauteurs de la ville:
4Que celui qui est stupide entre ici! Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens:
5Venez, mangez de mon pain, Et buvez du vin que j'ai mêlé;
6Quittez la stupidité, et vous vivrez, Et marchez dans la voie de l'intelligence!
 

ZACHARIE (3.7-4.9)
7Ainsi parle l'Eternel des armées: Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
8Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. 9Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour. 10En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.


1L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. 2Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; 3et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. 4Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon seigneur? 5L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. 6Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées. 7Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!
8La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 9
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous.


ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (9:1-10)
1Արդարեւ առաջին ուխտն ալ ունէր պաշտամունքի կանոններ, նաեւ աշխարհային սրբարան մը. 2որովհետեւ խորան մը կառուցանուած էր: Առաջինը, որուն մէջ կային աշտանակը, սեղանը եւ առաջադրութեան հացը, Սրբութիւն կը կոչուէր: 3Իսկ երկրորդ վարագոյրին ետեւ կար խորան մը՝ որ Սրբութիւններու սրբութիւն կը կոչուէր. 4անոր մէջ էին ոսկիէ բուրվառը եւ ամէն կողմէ ոսկեպատ ուխտին տապանակը, որուն մէջ կային ոսկիէ սափորը՝ մանանայով լեցուն, Ահարոնի գաւազանը՝ որ ծաղկեցաւ, եւ ուխտին տախտակները: 5Անոր վրայ ալ՝ փառքի քերովբէները, որ հովանի կ՚ընէին Քաւութեան վրայ: Այս մասին հիմա մանրամասն խօսելու կարիք չկայ: 6Ասոնք այսպէս կառուցանուած ըլլալով, քահանաները ամէն ատեն կը մտնէին առաջին խորանը՝ պաշտամունք կատարելու: 7Իսկ միայն քահանայապետը կը մտնէր երկրորդին մէջ, տարին մէ՛կ անգամ. բայց ո՛չ առանց արիւնի, որ կը մատուցանէր իրեն համար, նաեւ ժողովուրդին անգիտութեան մեղքերուն համար: 8Սուրբ Հոգին սա՛ կը բացայայտէր, թէ սրբարանին ճամբան յայտնաբերուած չէր, քանի դեռ կը կենար առաջին խորանը, 9որ նախատիպար մըն էր ներկայ ատենին համար: Անոր մէջ կը մատուցանուէին ընծաներ ու զոհեր, որոնք չէին կրնար կատարեալ ընել պաշտամունք կատարողը՝ խղճմտանքին հանդէպ. հապա՝ կերակուրներով, խմելիքներով 10եւ տարբեր լուացումներով՝ միայն մարմնաւոր կանոններ էին, որոնք կը պարտադրուէին մինչեւ ուղղումի ատենը:

mardi 29 mai 2018

FETE DE LA VIERGE GAYANE ET DES SAINTES RELIGIEUSES DE GAYANEANK

Un groupe de femmes qui avaient voué leur vie au Christ, vivaient à Rome au IVe siècle, mais elles durent se s'enfuir  parce que l'empereur Dioclétien voulait épouser la plus belle d'entre elles, Hripsimé.
Elles se réfugièrent en Arménie, mais là le Roi Tiridate, fasciné par la beauté de Hripsimé, lui proposa à son tour de l'épouser. Elle refusa avec opiniâtreté. Elle fut fortifiée dans sa décision par l'Esprit-Saint, et encouragée par la Mère Supérieure Gayané.
Le Roi Tiridate ordonna alors de faire mourir toutes les religieuses par la torture.
Le remords accabla le Roi qui tomba malade. La sœur du Roi fit un rêve lui indiquant que la seule personne capable de guérir le Roi était Grégoire, mais qui était condamné et emprisonné au fond d’un cachot.
Sur l’ordre du Roi, Grégoire fût relâché. Le Roi guérit. Lui et le peuple d'Arménie se convertirent au christianisme en 301.


VIVRE L’ANNÉE LITURGIQUE 
DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE

dimanche 27 mai 2018

SAINTE HRIPSIME - SOURP HRIPSIME

D’après certains historiens, Sainte Hripsimé était une descendante de la famille impériale de Rome qui prit la fuite avec nombre d'autres femmes chrétiennes, à cause des persécutions.
L'une des vierges, du nom de Gayané, était à leur tête. Elles vinrent en Arménie, s'établirent à proximité de la cité de Vagharchabad où elles trouvèrent un pressoir abandonné, et y vécurent.
Elles assuraient leur vie par la fabrication et la vente de colliers de perles (chapelets). Certains avaient cru qu'elles étaient au nombre de 37, mais selon l'historien Khorenatzy, elles étaient plus de 70.
Le Roi Tiridate d'Arménie, qui était encore un païen à cette époque, voulut épouser Sainte Hripsimé et ordonna qu'elle lui fut amenée dans son palais.
Quand Hripsimé fut conduite devant le Roi, elle refusa de renier sa foi chrétienne, et refusa également l’offre de mariage du Roi.
Alors, le Roi Tiridate appela Sainte Gayané à son palais, et lui demanda de persuader Hripsimé de se soumettre à son ordre. Mais au contraire, Gayané dit à Hripsimé de ne pas se soumettre et de poursuivre sa résistance, même jusqu'au martyre.
Du fait de sa bravoure, Sainte Gayané souffrit de grandes tortures. Hripsimé, elle aussi, resta résolue dans sa foi. Par la suite, elles s'échappèrent toutes les deux du palais du Roi Tiridate, et retournèrent dans leur demeure.

samedi 26 mai 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Ա ԿԻՐԱԿԻԻ (ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ) - LECTURES DU 1ERE DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE (COMMEMORATION DU PROPHETE ELIE)


1 LIVRE DES ROIS (18:29-46)
29Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30Elie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit l'autel de l'Eternel, qui avait été renversé. 31Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Eternel avait dit: Israël sera ton nom; 32et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Eternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. 33Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. 34Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 35L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 36Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit: Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! 37Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Eternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur! 38Et le feu de l'Eternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Eternel qui est Dieu! C'est l'Eternel qui est Dieu! 40Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie; qu'aucun d'eux n'échappe! Et ils les saisirent. Elie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. 41Et Elie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 42Achab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, 43et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit: Il n'y a rien. Elie dit sept fois: Retourne. 44A la septième fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit: Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel. 46Et la main de l'Eternel fut sur Elie, qui se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel.

mercredi 23 mai 2018

Le reliquaire sacré de St Grégoire l’illuminateur dans l'église St Jean-Baptiste de Paris

À l'occasion du 60ème anniversaire de la consécration de l'église Saint Grégoire l'Illuminateur de Chaville, le 3 juin, la Divine liturgie dominicale sera célébrée par Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France de l’Eglise arménienne.
A cette occasion, la sainte relique de Saint Grégoire l'Illuminateur sera apportée depuis la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris, et le Primat bénira les fidèles présents.

Le 2 juin, le jour de la fête de « la sortie de la fosse» de Saint Grégoire l'Illuminateur, un office solennel sera célébré à l'église Saint Jean-Baptiste de Paris a 18h, durant lequel Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse, bénira les fidèles présents avec le reliquaire sacré de St Grégoire l’illuminateur.


Յունիս 3, 2018-ին՝ Շավիլի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ օծման 60-րդ տարեդարձի առիթով, թեմիս բարեխնամ առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Վահան եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի կողմէ, կը մատուցուի Սուրբ և Անմահ Պատարագ: Այս առիթով Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցիէն կը բերուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի սրբազան մասունքը, որով սրբազան հայրը պիտի օրհնէ ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդը։

Յունիս 2֊-ին՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի ելն ի Վիրապէն տօնի օրը, ժամը 18-ին Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ կը կատարուի հանդիսաւոր ժամերգութիւն, որու ընթացքին թեմիս բարեխնամ առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Վահան եպիսկոպոս Յովհաննէսեանը սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի սրբազան մասունքով պիտի օրհնէ ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդը։

samedi 19 mai 2018

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ - LECTURES POUR LA PENTECÔTE

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (2:1-21)
1Երբ Պենտեկոստէի տօնը հասաւ, բոլորն ալ միաբան՝ մէկ տեղ էին: 2Յանկարծ շառաչ մը եղաւ երկինքէն՝ սաստկաշունչ հովի մը ձայնին պէս, ու լեցուց ամբողջ տունը՝ ուր նստած էին: 3Եւ բաժնուած լեզուներ երեւցան իրենց՝ որպէս թէ կրակէ, ու հանգչեցան անոնցմէ իւրաքանչիւրին վրայ: 4Բոլորն ալ լեցուեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խօսիլ ուրիշ լեզուներով, ինչպէս Հոգին իրենց խօսիլ կու տար:
5Երուսաղէմ բնակող Հրեաներ կային, բարեպաշտ մարդիկ՝ երկինքի տակ եղած ամէն ազգէ: 6Երբ այս ձայնը եղաւ, բազմութիւնը համախմբուեցաւ ու շփոթեցաւ, որովհետեւ կը լսէին թէ անոնք կը խօսէին իրենցմէ իւրաքանչիւրին սեփական բարբառով: 7Բոլորն ալ զմայլած էին եւ կը զարմանային՝ իրարու ըսելով. «Ահա՛ ասոնք բոլորն ալ՝ որ կը խօսին, միթէ Գալիլեացի չե՞ն: 8Ուրեմն ի՞նչպէս կը լսենք՝ մեր իւրաքանչիւրին սեփական բարբառով, այն երկրին՝ որուն մէջ ծնած ենք. 9Պարթեւներ, Մարեր ու Եղամացիներ, եւ անոնք որ կը բնակին Միջագետքի, Հրէաստանի, Կապադովկիայի, Պոնտոսի, Ասիայի, 10Փռիւգիայի, Պամփիւլիայի ու Եգիպտոսի մէջ, եւ Կիւրենէի մօտ՝ Լիպիայի կողմերը, նաեւ Հռոմէն գաղթած Հրեաներ ու նորահաւատներ, 11Կրետացիներ եւ Արաբներ, կը լսենք թէ անոնք կը խօսին Աստուծոյ մեծամեծ գործերուն մասին՝ մե՛ր լեզուներով»: 12Բոլորն ալ զմայլած էին, ու տարակուսած՝ կ՚ըսէին իրարու. «Ի՞նչ կրնայ ըլլալ ասիկա»: 13Ոմանք ալ ծաղրելով կ՚ըսէին. «Անոնք լի են անոյշ գինիով»:
14Բայց Պետրոս կանգնեցաւ տասնմէկին հետ, բարձրացուց ձայնը եւ ըսաւ անոնց. «Ո՛վ Հրէաստանցիներ, ու դուք բոլորդ՝ որ կը բնակիք Երուսաղէմ, սա՛ գիտցէ՛ք եւ մտի՛կ ըրէք իմ խօսքերս. 15որովհետեւ ասոնք ո՛չ թէ արբեցած են՝ ինչպէս դուք կ՚ենթադրէք, քանի դեռ օրուան երրորդ ժամն՝՝ է, 16հապա ասիկա ա՛յն է՝ որ ըսուեցաւ Յովէլ մարգարէին միջոցով.
17“Վերջին օրերը,- կ՚ըսէ Աստուած,- իմ Հոգիէս պիտի թափեմ ամէն մարմինի վրայ, եւ ձեր որդիներն ու աղջիկները պիտի մարգարէանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ու ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն:
18Իմ ծառաներուս եւ աղախիններուս վրայ ալ այդ օրերը իմ Հոգիէս պիտի թափեմ, ու պիտի մարգարէանան: 19Վերը՝ երկինքը՝ սքանչելիքներ ցոյց պիտի տամ, եւ վարը՝ երկիրը՝ նշաններ, արիւն, կրակ ու ծուխի մառախուղ. 20արեւը պիտի փոխուի խաւարի, եւ լուսինը՝ արիւնի, դեռ Տէրոջ մեծ ու երեւելի օրը չեկած: 21Եւ ո՛վ որ կանչէ Տէրոջ անունը՝ պիտի փրկուի”:

ACTES DES APOTRES  (2:1-21)
1Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 8Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 9Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 10la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 12Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? 13Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux.
14Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 15Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:
17Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 18Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 19Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; 20Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux.
21Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

vendredi 18 mai 2018

Թատերական յայտագիր - «ԻՄ ՏՈՒՆՍ, ԿԱՄ ԱՆԿԱԽ ԱՄԷՆ ԲԱՆԷՆ»


Սոյն թուականի Մայիսի 27-ին Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ մայր տաճարի Նուրհան Ֆրէնկեան սրահի մէջ «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան նախաձեռնութեամբ կը կազմակերպուի թատերական ներկայացում մը Հայաստանէն եկած դերասաններու մասնակցութեամբ, որ կը կոչուի «ԻՄ ՏՈՒՆՍ, ԿԱՄ ԱՆԿԱԽ ԱՄԷՆ ԲԱՆԷՆ»։ Կատակերգական ժանրի ներկայացումը կընթանայ հայերէնով եւ կը շոշափէ հայկական իրականութեան զաւեշտալի երէսները։
Սկիզբ ներկայացման՝ 16։00
Մասնակցութիւն՝ 20 եւրո։

Արձանագրուելու համար հեռաձայնել՝ 06 50 66 83 85, 06 98 26 44 94

mercredi 16 mai 2018

ԵՐԵԿՈՅԹ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 103-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

Փարիզի Մայր եկեղեցւոյ «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան կազմակերպութեամբ Ապրիլ 21-ին եկեղեցւոյ սրահի մէջ տեղի ունեցաւ գրական եւ երաժշտական երեկոյ, մասնակցութեամբ Հայաստանէն ժամանած դերասաններու եւ երգիչներու։ Արմինէ Հայրիյաեանի, Գէորգ Չուլեանի, Մաշա Մնջոյեանի, Պետրոս Պետրոսեանի, Դավիթ Խաչատրեանի հիանալի կատարումները երեկոն լեցուցին թէ յուզմունքով, թէ հայրենասիրութեամբ եւ թէ վճռականութեամբ դէպի ապագան։
Երեկոյեան աւարտին ներկայ հանդիսատեսները հնարաւորութիւն ունեցան նաեւ երգ մը կատարել երգիչներու հետ։ Ինչպէս իր շնորհակալութեան խօսքի մէջ Տէր Յուսիկը անդրադարձաւ, ցեղասպանութիւն ապրածներու նոր սերունդներս մեր ուժը, մեր սէրը եւ առաջընթացը պէտք է ցոյց տանք ամբողջ աշխարհին եւ յատկապէս «եղեռնագործ հրէշին» նաեւ մեր մշակոյթով եւ նորն ու գեղեցիկը արարելու բացարձակ ձիրքով։

lundi 7 mai 2018

CALENDRIER RITUEL - Mai 2018

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE
Հինգշաբթի 10 Մայիս 2018
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ


Կիրակի 20 Մայիս 2018

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինԿիրակի 27 Մայիս 2018
Յիշատակ Եղիայի մարգարէին
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8.30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Գոհաբանական Մաղթանք,
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
տարեդարձին առթիւ – 28 Մայիս 1918

Յաւարտ Ս. Պատարագի հոգեհանգիստ՝
Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի մարտերուն զոհուած հերոսներու հոգւոցն ի հանգիստ


 
Երկուշաբթի 28 Մայիս 2018
 

ՍՐԲՈՑ ԿՈՒՍԱՆԱՑՆ 
ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին

Jeudi 10 mai 2018
HAMPARTSOUM – ASCENSION


Dimanche 20 mai 2018
PENTECÔTE
Office des matines à 8h

Sainte Messe à 10h30 


Dimanche 27 mai 2017
 Commémoration du prophète Elie
Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30 

Te Deum pour  
l'Anniversaire de la 1ère République 
d'Arménie de 28 mai 1918
Commémoration de la bataille de  
Sardarabad, 
Bach Aparan et Gharakilissa
Et requiem pour les hérosLundi 28 mai 2018
FETE DES SAINTES VIERGES
 HRIPSIMIENNES ET GAYANEE
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30
dimanche 6 mai 2018

100 ans de la première République d’Arménie (conférence, film)

A l'occasion des 100 ans de la première République d’Arménie, le groupe de jeunes "Saint Jean Baptiste" de Paris, organise le 
25 mai 2018 à 19h30, une soirée dédiée à notre patrie l'Arménie.

Au programme, la conférence "Le rôle de l'église arménienne durant la 1ère république d'Arménie (1918-1920)" animée par le Pr. Aram Mardirossian 

suivie par la diffusion du film "Les trésors d'Arménie" de Narek Voskanyan.

Cocktail à l’issue de la soirée.

Réservation par email à l’adresse jeaap@live.fr 
ou par téléphone au 06.85.67.90.99.
P.A.F : 15€
La vente en ligne est disponible via : https://www.weezevent.com/soiree-dediee-a-notre-patrie-larmenie

mardi 1 mai 2018

Cours Intensifs d'été de Langue et Culture Arméniennes à Venise / Վենետիկի Մէջ Հայերէն Լեզուի Եւ Մշակոյթի Ամառնային Խտացեալ Դասընթացք


Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN,
Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne et « Yegeghetsaser Yeridasartner » les jeunes du Diocèse présentent :

Monseigneur Levon ZEKIYAN
Ancien Professeur de la chaire d’arménologie de l’Université Ca Foscari
Président – Fondateur de l’Association Padus-Araxes,
laquelle, en collaboration depuis 32 ans avec les universités de Venise, organise
des cours intensifs d'été de langue et culture arméniennes dans la cité des Doges.

mardi 15 mai 2018 à 20h

Cathédrale Arménienne St Jean Baptiste
Salle Nourhan Fringhian
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris

- Monseigneur ZEKIYAN présentera le séminaire d’enseignement en transmettant les informations nécessaires.
- Un film de 10 minutes sur les cours sera projeté.
- Les anciens enseignants et étudiants prononceront de brèves allocutions.
- la soirée sera suivie d’une collation.

Entrée libre

http://www.padus-araxes.com/en/home-page/


Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ
Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
եւ թեմի Եկեղեցասէր Երիտասարդները կը ներկայացնեն՝

samedi 28 avril 2018

ԶԱՏԻԿԻ Ե ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին) - LECTURES POUR LE 5eme DIMANCHE DE PAQUES (Fête de l'apparition de la Sainte Croix)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (17:1-15) 
1Ամփիպոլիսէն եւ Ապողոնիայէն անցնելով՝ Թեսաղոնիկէ եկան, ուր Հրեաներուն ժողովարանը կար: 2Պօղոս ալ՝ իր սովորութեան համաձայն՝ մտաւ անոնց մէջ, ու երեք Շաբաթ օրեր խօսեցաւ անոնց հետ Գիրքերուն մասին, 3բացատրելով եւ փաստարկելով անոնց թէ Քրիստոս պէ՛տք է չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն առնէր. եւ ըսաւ. “Այս Յիսուսը՝ որ ես կը հռչակեմ ձեզի, Քրիստո՛սն է”: 4Անոնցմէ ոմանք անսացին ու միացան Պօղոսի եւ Շիղայի, նաեւ՝ բարեպաշտ Յոյներէն մեծ բազմութիւն մը. առաջնակարգ կիներէն հաւատացողներն ալ սակաւաթիւ չէին: 5Բայց չանսացող Հրեաները նախանձեցան, եւ քանի մը դատարկապորտ, գռեհիկ մարդիկ առնելով՝ բազմութիւն ժողվեցին, ամբողջ քաղաքին մէջ աղմուկ հանեցին, ու Յասոնի տան վրայ յարձակելով կը փնտռէին զանոնք՝ որ ամբոխին տանին: 6Երբ չգտան զանոնք, Յասոնը եւ քանի մը եղբայրներ քաշկռտելով տարին քաղաքապետներուն առջեւ՝ գոռալով. «Անոնք որ երկրագունդը տակնուվրայ ըրին՝ հոս ալ հասած են, 7ու Յասոն ընդունած է զանոնք: Ասոնք բոլորը կը գործեն կայսրին հրամաններուն դէմ, ըսելով թէ ուրիշ թագաւոր մը կայ՝ Յիսուս անունով»: 8Բազմութիւնն ու քաղաքապետները վրդովեցան՝ լսելով այս բաները: 9Բայց երբ երաշխիք առին Յասոնէն եւ միւսներէն՝ արձակեցին զանոնք:
10Եղբայրներն ալ իսկոյն՝ գիշերուան մէջ՝ Բերիա ղրկեցին Պօղոսն ու Շիղան, որոնք հոն հասնելով՝ գացին Հրեաներուն ժողովարանը: 11Ասոնք աւելի ազնիւ էին՝ քան Թեսաղոնիկէի մէջ եղողները. Աստուծոյ խօսքը ընդունեցին լման յօժարութեամբ, եւ ամէն օր կը զննէին Գիրքերը, տեսնելու թէ այդպէ՛ս են այդ բաները: 12Ուստի անոնցմէ շատերը հաւատացին, ու մեծայարգ յոյն կիներէն եւ այր մարդոցմէն հաւատացողներն ալ սակաւաթիւ չէին: 13Բայց երբ թեսաղոնիկեցի Հրեաները գիտցան թէ Բերիայի մէջ ալ Պօղոս հռչակեց Աստուծոյ խօսքը, հո՛ն ալ եկան ու գրգռեցին բազմութիւնը: 14Այն ատեն եղբայրները իսկոյն Պօղոսը ճամբեցին՝ որ երթայ մինչեւ ծովեզերքը, բայց Շիղա եւ Տիմոթէոս մնացին հոն: 15Անոնք որ կը տանէին Պօղոսը՝ հասցուցին զայն մինչեւ Աթէնք, ապա մեկնեցան՝ պատուէր ստանալով Շիղայի ու Տիմոթէոսի համար, որ շուտով գան իրեն:

ACTES DES APÔTRES  (17:1-15)
1Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. 2Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Ecritures, 3expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 4Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
5Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. 6Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, 7et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. 8Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats, 9qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution.
10Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. 13Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. 14Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer; Silas et Timothée restèrent à Bérée. 15Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt.


dimanche 22 avril 2018

PELERINAGE - COLONIE DE VACANSES

Le bureau du Primat est heureux d’annoncer que les bulletins d’inscription pour les jeunes de 8 à 16 ans qui souhaitent participer dans le camp Diocésain d’été, du 16 au 20 juillet 2018, sont disponibles au bureau du Diocèse. 
Des exemplaires du bulletin peuvent être téléchargées du site du Diocèse ou ici : INSCRIPTION

Le programme inclura cours d'histoire, la langue et la foi arméniennes. Les après-midi seront consacrés aux activités récréatives et sportives. La colonie d’été est une belle occasion pour que nos enfants rencontrent d'autres Arméniens de leur âge et établissent des liens en renforçant leurs connaissances de la culture arménienne et de notre foi.

La Maison d'accueil possède un parc de quatre hectares, une communauté de pères maristes et permanents dans un cadre moderne et authentique. 

Merci de contacter le Bureau du Primat au 0143596703 ou envoyer un e-mail au bureauduprimat@diocesearmenien.fr

vendredi 20 avril 2018

Veillée littéraire et musicale dédiée aux victimes du génocide de 1915 - «Անլռելի զանգակատուն»

Samedi 21 avril à 19h30 en présence d’artistes venus d’Arménie dont,
Aminé Hayriyan (actrice),
Kevork Choulyan (acteur),
Macha Mnjoyan (chanteuse),
Bedros Bedrossyan (chanteur populaire),
Tavit Khachatryan (chanteur populaire)

Cathédrale Apostolique Arménienne - Salle Nourhan Fringhian

Participation libre

1ère partie : Poésie, chants
(Lecture du poème «Անլռելի զանգակատուն» - Le clocher qui sans cesse résonne*)

2ème partie : Projection d'un court métrage (20 min)

samedi 7 avril 2018

ԶԱՏԻԿԻ Բ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Նոր Կիրակի) - LECTURES POUR DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES (Nouveau Dimanche)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (5:34-6:7) 
34Բայց փարիսեցի մը՝ որուն անունը Գամաղիէլ էր, Օրէնքի վարդապետ մը, պատուաւոր մէկը՝ ամբողջ ժողովուրդին առջեւ, կանգնեցաւ ատեանին մէջ, եւ հրամայեց որ առաքեալները կարճ պահ մը դուրս հանեն. 35ապա ըսաւ. «Իսրայելացի՛ մարդիկ, դուք ձեզի ուշադի՛ր եղէք թէ ի՛նչ պիտի ընէք այս մարդոց հանդէպ: 36Քանի որ այս օրերէն առաջ Թեւդաս ելաւ, իր մասին ըսելով թէ երեւելի մէկն է, ու թիւով չորս հարիւրի չափ մարդիկ յարեցան իրեն. ինք սպաննուեցաւ, եւ բոլոր անոնք որ անսացին իրեն՝ ցրուեցան ու ոչնչացան: 37Անկէ ետք Յուդա Գալիլեացին ելաւ՝ աշխարհագիր եղած օրերը, եւ շատ ժողովուրդ քաշեց իր ետեւէն. ի՛նք ալ կորսուեցաւ, ու բոլոր անոնք որ անսացին իրեն՝ ցրուեցան: 38Եւ հիմա կ՚ըսեմ ձեզի. “Հեռո՛ւ մնացէք՝՝ այդ մարդոցմէն, ու թողուցէ՛ք զանոնք. որովհետեւ եթէ այդ ծրագիրը կամ գործը մարդոցմէ է՝ պիտի քանդուի, 39իսկ եթէ Աստուծմէ է՝ չէք կրնար քանդել ատիկա. որպէսզի Աստուծոյ դէմ իսկ կռուող չգտնուիք”»:40Անոնք ալ անսացին անոր. եւ առաքեալները կանչելով՝ ծեծեցին, ու պատուիրելով որ այլեւս Յիսուսի անունով չխօսին՝ արձակեցին զանոնք: 41Իրենք ալ մեկնեցան ատեանին առջեւէն, ուրախանալով որ արժանացան Տէրոջ անունին համար անպատուուելու: 42Ու ամէն օր տաճարը եւ տուներուն մէջ չէին դադրեր սորվեցնելէ ու Յիսուս Քրիստոսը աւետելէ:

1Այդ օրերը, երբ աշակերտները շատցան, Հելլենացիներուն կողմէն տրտունջ մը եղաւ Եբրայեցիներուն դէմ. որովհետեւ իրենց այրիները կ՚անտեսուէին ամէն օրուան ողորմութեան սպասարկութեան ատեն: 2Տասներկուքը կանչեցին աշակերտներուն բազմութիւնը եւ ըսին. «Մեզի չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: 3Ուրեմն, եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս զբաղումին համար, 4իսկ մենք յարատեւենք աղօթքի եւ Աստուծոյ խօսքին սպասարկութեան մէջ»: 5Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: 6Ասոնք ներկայացուցին առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը դրին անոնց վրայ: 7Եւ Աստուծոյ խօսքը կ՚աճէր, աշակերտներուն թիւը չափազանց կը շատնար Երուսաղէմի մէջ, ու քահանաներէն մեծ բազմութիւն մը կը հնազանդէր նոր հաւատքին:


ACTES DES APOTRES  (5:34-6:7)
34Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 35Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 36Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 37Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti: il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 38Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes, elle se détruira; 39mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu.
40Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. 41Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. 42Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

1En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 6Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.

mercredi 4 avril 2018

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

Վերջին անգամ 2014թ. աւարտին էր, որ անհրաժեշտութիւն առաջացած էր մաքրելու Փարիզի մեր եկեղեցւոյ աղտոտուած ջահերը։ Հաշուի առնելով, որ կազմակերպութեան մը միջոցաւ այդ աշխատանքը կեանքի կոչելը, եկեղեցւոյ դժուարին նիւթական կացութեան մէջ յաւելեալ մեծ ծախք պիտի ըլլար, Մայր Տաճարի «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամներ` ընդառաջելով Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի յորդորին, ստանձնեցին իւրովսանն ի կատար ածել այս «յանդուգն» աշխատանքը։ Եւ փայլուն կերպով յաջողեցան։

Այս տարի եւս Զատկական տօնակատարութիւններուն ընդառաջ` օրհնութեամբ թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան եպս. Յովհաննէսեսնի, երիտասարդները յախուռն ուժերով աղօթքով եւ երկիւղածութեամբ վեր բարձրացուցին մեծ սանդուխները` ձեռնամուխ ըլլալով ջահերու փայլեցման։

Եռօրեայ աննկուն աշխատանքի արդիւնքով, եկեղեցին հայկական մեր հաւատացեալներուն կը ներկայանայ աւելի մաքուր, փայլուն եւ պայծառացած։

Շնորհակալութիւն երիտասարդներուն եւ բոլոր անոնց, որ օգտակար եղան ու կը գնահատեն։
Որքան տեղին են Սաղմոսի խօսքերը.

« Բան մը կը խնդրեմ Տէրոջմէն
Ու ասիկա կ՚աղաչեմ,
Որ կեանքիս բոլոր օրերը
Տէրոջը տանը մէջ բնակիմ՝
Տէրոջը վայելչութիւնը տեսնելու
Ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար » (27.4)

lundi 2 avril 2018

Portons La Joie De Pâques Aux Personnes Âgées!

A l’occasion de la fête de Pâques, les jeunes des paroisses arméniennes de la région parisienne sont heureux d’annoncer un nouveau projet sous le haut patronage de Monseigneur Vahan Hovhanessian. Ce projet a pour vocation de porter la joie de Pâques dans les maisons des personnes âgées vivant seuls et qui n’ont pas la possibilité de se rendre à la Cathédrale ou dans l’une des églises arméniennes de la région parisienne.

Le soir de Pâques et les jours suivants, le groupe, accompagné de l’Evêque, rendra visite à ces personnes âgées, afin de passer un moment en leur compagnie en chantant des cantiques et leur offrira des paniers de Pâques.

Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin de votre réactivité : si vous connaissez une personne âgée qui serait intéressée par ce projet, merci de contacter le bureau diocésain.

E-mail : leprimat@diocesearmenien.fr
Tél: 01 43 59 67 03

Information à diffuser et à partager le plus possible !

samedi 31 mars 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE PAQUES

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (1:15-26)

15Այդ օրերը՝ Պետրոս կանգնեցաւ աշակերտներուն մէջ, (հաւաքուած բազմութիւնը հարիւր քսան հոգիի չափ էր,) եւ ըսաւ. 16«Մարդի՛կ եղբայրներ, պէ՛տք էր որ իրագործուէր այն գրուածը, որ նախապէս Սուրբ Հոգին ըսեր էր Դաւիթի բերանով՝ Յուդայի մասին, որ առաջնորդ եղաւ Յիսուսը բռնողներուն. 17որովհետեւ ան մեզի հետ՝ մեր համրանքէն էր, եւ բաժին վիճակուած էր անոր այս սպասարկութենէն: 18Ուրեմն ասիկա տիրացաւ ագարակի մը՝ անիրաւութեան վարձքով, ու գլխիվայր իյնալով՝ մէջտեղէն ճեղքուեցաւ, եւ իր բոլոր աղիքները դուրս թափեցան: 19Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները գիտցան այս բանը, այնպէս որ այդ ագարակը կոչուեցաւ իրենց բարբառով Ակեղդամա, այսինքն՝ Արիւնի ագարակ:
20Որովհետեւ գրուած է Սաղմոսներու գիրքին մէջ. “Անոր բնակարանը ամայի թող ըլլայ, եւ անոր մէջ ո՛չ մէկը բնակի”, նաեւ. “Անոր պաշտօնը ուրի՛շը առնէ”: 21Ուրեմն պէտք է որ այս մարդոցմէն՝ որոնք մեզի հետ էին այն ամբողջ ժամանակը, երբ Տէր Յիսուս մտաւ ու ելաւ մեր մէջ, 22Յովհաննէսի մկրտութենէն սկսեալ մինչեւ այն օրը՝ երբ համբարձաւ մեզմէ, ասոնցմէ մէկը մեզի հետ վկայ ըլլայ անոր յարութեան»: 23Ուստի երկու հոգի կայնեցուցին, Յովսէփը՝ որ Բարսաբա կը կոչուէր եւ Յուստոս մականուանուեցաւ, ու Մատաթիան, 24եւ աղօթելով՝ ըսին. «Տէ՛ր, դուն որ կը ճանչնաս բոլորին սիրտերը, յայտնէ՛ մեզի թէ ո՛ր մէկը ընտրեցիր այս երկուքէն. 25որպէսզի բաժին առնէ այս սպասարկութենէն ու առաքելութենէն, որմէ Յուդա ինկաւ՝ երթալու համար իր տեղը»: 26Եւ անոնց համար վիճակ ձգեցին, ու վիճակը ելաւ Մատաթիայի. եւ ան համրուեցաւ տասնմէկ առաքեալներուն հետ:


ACTES (1:15-26)
15En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: 16Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 17Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. 18Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 19La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang.
20Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge!
21Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, 22depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. 23Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 24Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, 25afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres.


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (16:1-8)
1Երբ Շաբաթը անցաւ, Մարիամ Մագդաղենացին, Յակոբոսի մայրը՝ Մարիամ, ու Սողովմէ բոյրեր գնեցին, որպէսզի երթան եւ օծեն զայն: 2Մէկշաբթի առտուն՝ շատ կանուխ, երբ արեւը կը ծագէր, գացին գերեզմանը, 3ու կ՚ըսէին իրարու. «Մեզի համար ո՞վ պիտի գլորէ քարը՝ գերեզմանին դռնէն», 4որովհետեւ շատ մեծ էր: Բայց նայելով՝ տեսան թէ քարը գլորուած էր: 5Մտնելով գերեզմանէն ներս՝ տեսան երիտասարդ մը, որ նստած էր աջ կողմը՝ ճերմակ պարեգօտ հագած, եւ զարհուրեցան: 6Ան ալ ըսաւ անոնց. «Մի՛ զարհուրիք. Յիսուս Նազովրեցի՛ն կը փնտռէք՝ որ խաչուեցաւ: Ան յարութի՛ւն առաւ, հոս չէ: Ահա՛ այն տեղը՝ ուր դրին զայն: 7Ուրեմն գացէ՛ք, ըսէ՛ք անոր աշակերտներուն ու Պետրոսի՝ թէ ահա՛ ձեզմէ առաջ կ՚երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զայն՝ ինչպէս ըսաւ ձեզի»: 8Անոնք՝ դողով եւ հիացումով համակուած՝ դուրս ելան՝՝ ու փախան գերեզմանէն, եւ ո՛չ մէկ բան ըսին ոեւէ մէկուն, քանի որ կը վախնային:


EVANGILE SELON ST. MARC (16:1-8)
1Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. 2Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 3Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? 4Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 5Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 7Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 8Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...