mercredi 16 août 2017

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԾԻՍԱԿԱՐԳԵՐ ԵՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿԸ ԿԻՐԱՐԿԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ


Քրիստոնէական որեւէ Եկեղեցի չի կրնար ապրեցնել իր հաւաքական կեանքը առանց ծիսակատարութիւններու: Դասական իմաստով ծէսը աւանդաբար կամ գրաւոր հաստատուած գործողութիւններու, խօսքերու եւ խորհրդանիշերու կիրառութիւնն է, որ քրիստոնէական կրօնքին մէջ հաւատքի հետ միաձուլուելով միջոց մը կը հանդիսանայ մարդու եւ Աստուծոյ յարաբերութեանց:
Ծիսակարգերու շարքի ամէնէն յայտնիները եկեղեցւոյ խորհուրդներն են: Խորհուրդները հաւատացեալներուս համար տեսանելի միջոցներով Աստուածային անտեսանելի շնորհներուն հաղորդ դառնալու միջոցներ են: Անոնք Հայոց Եկեղեցւոյ մէջ եօթն են՝


ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ, որով մարդը քրիստոնեայ եւ եկեղեցւոյ անդամ կը դառնայ եւ ադամականմեղքէն ազատուելով փրկութեան յոյսը կը ժառանգէ:
ԴՐՈՇՄ, որով նոր քրիստոնեան Ս. Միւռոնի միջոցաւ Սուրբ Հոգիի շնորհները կ՚առնէ իր վրայ՝ լաւագոյնս ապրելու համար իր քրիստոնէական կեանքը:
ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ, որով քրիստոնեան հաղորդ կը դառնայ իր փրկիչ Աստուծոյ՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան՝ ճաշակելով Պատարագի ընթացքին փոխակերպուած հացը եւ գինին:
ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ, որու միջոցաւ մարդը ընդունելով իր մեղքերը կը զղջայ, կը խոստովանի, կը հատուցէ եւ քահանայական միջնորդութեամբ մեղքերու թողութիւն կը ստանայ Սուրբ Երրորդութեան կողմէ:
ՊՍԱԿ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ, որով Աստուծոյ անտեսանելի ներգործութեամբ իրարու կը կապուին եւ մէկ մարմին կը դառնան իրար սիրող այր եւ կինը:
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
, որով Սուրբ Հոգիի օծումը եւ քահանայագործելու իշխանութիւն կը տրուի եկեղեցւոյ սպասաւորներուն:
ԿԱՐԳ ՀԻՒԱՆԴԱՑ կամ ՎԵՐՋԻՆ ՕԾՈՒՄ, որու միջոցաւ Աստուծոյ բժշկութիւնն ու օրհնութիւնը կը բաշխուի հիւանդներուն կամ վերջին աղօթքը կը կատարուի մահամերձ մարդու համար:


Բացի Եկեղեցւոյ 7 խորհուրդներէն եկեղեցւոյ մէնօրեայ ծիսական կեանքին մաս կը կազմեն 7 տեսակ ժամերգութիւնները՝ հաւաքական աղօթքները՝ բաշխուած օրուայ տարբեր ժամերուն համապատասխան՝

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ, ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ, ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ, ՃԱՇՈՒ, ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ, ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ,
ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ:


Այս ժամերգութիւնները, որ վանքերուն մէջ կը կատարուին պարտադիր կարգով, քաղաքային եկեղեցիներու մէջ կը գործածուին ըստ անհրաժեշտութեան՝ առիթ տալով ժողովուրդին միասնաբար Աստուած պաշտել:

Խորհուրդներէն եւ ժամերգութիւներէն զատ Եկեղեցւոյ մէջ կան նաեւ տարատեսակ այլ ծիսակարգեր, ինչպէս օրինակ՝ հոգեհանգիստն ու յուղարկաւորութիւնը կամ մանուկներու քառասունքի կարգը, ու նաեւ՝ օրհնութեան արարողութիւններ, ինչպէս օրինակ՝ աղի, մատաղի, ծիսական պարագաներու օրհնութիւնը, տնօրհնէքը, որ գործնական միջոցներ կը հանդիսանան Աստուծոյ Խօսքը եւ օրհնութիւնները հաւատացեալներուն փոխանցելու համար:

http://www.jeaap.net/2017/08/quels-sont-les-rituels-et-les.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...