mardi 25 octobre 2016

ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆԸ - PRIÈRE A LA SAINTE TRINITÉ

Ով անճառելի բնութիւն, արարչակից եւ համագոյ, միասնական Սուրբ Երրորդութիւն, զոր դաւանելու մէջ երբեք չերկմտեցայ, զոր սիրեցի եւ կը պաշտեմ իմ մանկութենէս, որու փրկութեան յոյսը զիս կ՚ուրախացնէ, զոր յիշելով միշտ կը մխիթարուիմ զիս խեղդող խաւարային տրտմութենէս:
Այցելէ քու ծառայիդ, որպէսզի առիթ չտրուի նենգաւոր սատանային պարծենալու իմ հանդէպ յաղթութեամբ: Օգնական եղիր ինծի, մանաւանդ երբ իմ դէմս կը պատերազմի նենգ թշնամին, որովհետեւ իմ մարմնի եւ մտքի ուժս տկար է անոր չար խորհուրդներուն առջեւ: Քեզմով մարտնչելովս, սակայն, կը տկարանայ վիշապը եւ ամօթահար կը հեռանայ, եւ ես Քու շնորհիւդ կը կենամ գլուխս բարձր եւ բերկրութեամբ լեցուն, որովհետեւ անհնար է որ Քեզ կրողները եւ Քու անունովդ խրախուսուողները չյաղթեն չարին, այդպիսով իրապէս արժանի դառնալով կոչուելու քու ծառաներդ:
Թող իմ բերանս լեցուի գոհութեամբ օրհնելու Քու փառքդ, Ամենասուրբ Երրորդութիւն՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետ (1050-1129)

Ô nature merveilleuse, consubstantielle au Créateur, Trinité Sainte et une, que je n'ai jamais manqué de confesser, que j'ai aimée, et que je sers depuis mon enfance, dont l'espérance du salut me réjouit toujours, qui me console toujours de la morosité étouffante et enténébrée lorsque je l'invoque, visite ton serviteur, afin d'empêcher le Malin de se glorifier de m'avoir terrassé. Fortifie-moi et surtout, combats pour moi ce champion implacable et cruel, car mon corps et mon esprit sont faibles face à ses mauvais desseins. Mais lorsque je lutte à tes côtés, le dragon s'affaiblit et, honteux, disparaît, et moi, grâce à Toi, je garde la tête haute et suis rempli de joie, puisque ceux qui Te portent et qui sont encouragés par l'invocation de ton Nom peuvent le vaincre, et que, ceci étant accompli et scellé en vérité, je suis digne d'être appelé ton serviteur. Que ma bouche s'emplisse alors de louanges, afin de bénir ta gloire, Père véritable de ton Fils Unique, Verbe incarné du Père, Seigneur et Sauveur du monde, Saint-Esprit de Dieu, communiant au Père et au Fils dans toutes les grandeurs et toutes les œuvres, identique en nature, vrai Dieu de Dieu, maintenant et toujours et dans l’éternité de l’éternité. Amen.

Jean le Diacre (1050-1129)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...