mardi 2 août 2016

ԳԼԽԱՇՈՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹԻՒՆԸ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Նկատա՞ծ էք, որ մեր եկեղեցիներու մէջ բոլոր խորաններու վրայէն խոնարհաբար մեզի նայող Աստուածածինները միշտ իրենց գլուխը ծածկուած կը պատկերուին։ Հայկական եկեղեցիներու մէջ եւս յաճախ կարելի է տեսնել, որ կիները իրենց գլուխները կը ծածկեն, յատկապէս երբ կը մօտենան Սուրբ Հաղորդութեան։ Տղամարդիկ, սակայն, միշտ գլխաբաց ներկայ կը գտնուին ծիսակատարութեանց։ Իրաւացիօրէն հարցում մը կը ծագի՝ ինչո՞ւ։
Թէեւ քսանմէկերորդ դարու մէջ ոմանք կը փորձեն եկեղեցական այդ սովորոյթի մէջ կիներու իրաւունքի ոտնահարում տեսնել, այնուամենայնիւ գլխաշորի կիրառութիւնը կը թելադրուի առաքելական շրջաններէն եւ առաւելաբար ունի աստուածաբանական հիմք։
Սուրբ Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն գրուած իր առաջին նամակին մէջ կը գրէ.

«Կը գովեմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, որ ամէն բանի մէջ կը յիշէք զիս ու կը պահէք սորվեցուցածներս՝ ինչպէս ես աւանդեցի ձեզի: Բայց կ՚ուզեմ որ գիտնաք թէ ամէն այր մարդու գլուխը Քրիստոսն է, ու կնոջ գլուխը՝ այր մարդը, եւ Քրիստոսի գլուխը՝ Աստուած: Ամէն այր մարդ՝ որ կ՚աղօթէ կամ կը մարգարէանայ ծածկուած գլուխով, կ՚անպատուէ իր գլուխը: Իսկ ամէն կին՝ որ կ՚աղօթէ կամ կը մարգարէանայ չծածկուած գլուխով, կ՚անպատուէ իր գլուխը. քանի որ միեւնոյնն է՝ որպէս թէ ածիլուած ըլլար: Որովհետեւ եթէ կինը չի ծածկուիր, թող կտրէ իր մազերն ալ. իսկ եթէ ամօթ է կնոջ մը՝ իր մազերը կտրելը կամ ածիլուիլը, թող ծածկուի:Արդարեւ այր մարդը պարտաւոր չէ ծածկել գլուխը, քանի որ Աստուծոյ պատկերն ու փառքն է. բայց կինը՝ մարդո՛ւն փառքն է: Որովհետեւ ո՛չ թէ այր մարդը կնոջմէն է, հապա՝ կինը այր մարդէն. ո՛չ ալ այր մարդը ստեղծուեցաւ կնոջ համար, հապա՝ կինը մարդուն համար: Հետեւաբար կինը պարտաւոր է շուք դնել իր գլուխին՝ հրեշտակներուն պատճառով: Սակայն ո՛չ այր մարդը առանց կնոջ է, ո՛չ ալ կինը առանց այր մարդու՝ Տէրոջմով: Որովհետեւ ինչպէս կինը այր մարդէն է, նոյնպէս ալ այր մարդը կնոջ միջոցով. բայց ամէն բան՝ Աստուծմէ: Դո՛ւք ձեզմէ դատեցէք. պատշա՞ճ է որ կին մը աղօթէ Աստուծոյ՝ չծածկուած գլուխով: Նոյնինքն բնութիւնն ալ չի՞ սորվեցներ ձեզի, թէ այր մարդ մը եթէ երկար մազեր ունի, ատիկա անպատուութիւն է իրեն: Իսկ կին մը եթէ երկար մազեր ունի, ատիկա փառք է իրեն. որովհետեւ մազերը ծածկոցի տեղ տրուած են իրեն: Սակայն եթէ մէկուն յարմար թուի հակառակիլ, ո՛չ մենք այդպիսի սովորութիւն ունինք, ո՛չ ալ Աստուծոյ եկեղեցիները» (Ա Կոր. 11:2-16)։

Շեշտադրելով հանդերձ Աստուծոյ եւ իրարու առջեւ տղամարդու եւ կնոջ հաւասարութիւնը, Պօղոս Առաքեալ այնուամենայնիւ կը յիշեցնէ, որ տղամարդը պտուղն է արարչագործութեան եւ Աստուծոյ փառքի ու պատկերի կրողը, ան նաեւ բնութեան օրէնքով զրկուած է բնական «շղարշէն»՝ երկայն մազերէն եւ ի հոգեւորս կոչուած է տէր ըլլալու կնոջը այդ իսկ պատճառով աղօթքի ատեն գլխաբաց կենալը ցոյց կուտայ անոր բարձր հոգեւոր գիտակցութիւնը։ Միեւնոյն գիտակցուած հոգեւորութեան կը կոչուին նաեւ կիները՝ որպէս տարբերակման նշան կրելով գլխաշոր, որ խորհուրդն ունի Աստուծոյ եւ տղամարդու առջեւ հոգեւոր խոնարհութեան եւ հնազանդութեան։

Նկատա՞ծ էք, որ մեր եկեղեցիներու մէջ բոլոր խորաններու վրայէն խոնարհաբար մեզի նայող Աստուածածինները միշտ գլուխնին ծածկուած կը պատկերուին։ Հայազն ամէն փափկասուն կին գլուխը շուքով ծածկելով կարծես Ս. Կոյսի սրբութեան եւ հնազանդութեան կերպարի կը վերածուի՝ պահպանելով նաեւ Աստուածաշնչեան պատուիրանը։

http://www.jeaap.net/2016/08/le-port-du-voile-dans-leglise.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...