jeudi 16 juin 2016

ԻՆՉՈՒ՞ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՄՈՄ ԿԸ ՎԱՌԵՆՔ - POURQUOI ALLUMONS-NOUS DES CIERGES À L’ÉGLISE ?

Մոմավառութիւնը քրիստոնեայ գրեթէ բոլոր եկեղեցիներուն յատուկ սովորոյթ մըն է, որ կու գայ շատ հինէն, հաւանաբար քրիստոնէութեան առաջին դարերէն:  Ինչպէս յայտնի է, ելեկտրական լամբի յայտնագործումը տեղի ունեցած է միայն 19-րդ դարու սկիզբը, հետեւաբար առաջին դարէն սկսեալ քրիստոնէական հաւաքատեղիները եւ եկեղեցիները կը լուսաւորուէին մոմերու օգնութեամբ: Ատոր համար է, օրինակ, որ խորանի վրայ, կամ գրակալներու կողքերը մշտապէս մոմեր կան մինչեւ այսօր: Տաճարը մոմերով լուսաւորելու սովորութեան մասին կը վկայէ նաեւ Աստուածաշունչը (Գ Թագ. Է 49): Ելեկտրական լամբի կիրառութեամբ սակայն մոմ վառելու սովորոյթը չկորսուեցաւ, քանի որ անիկա ժամանակի ընթացքին ձեռք բերած էր նաեւ խորհրդանշական իմաստ: Քրիստոս քրիստոնեաները լոյսի մը հետ կը համեմատէ՝ ըսելով «Դուք էք լոյսը աշխարհի» (Մատթ. Ե 14): Երբ մոմ կը վառենք ձեւով մը խորհրդանշաբար կը հաստատենք Քրիստոսի խօսքի իրականութիւնը մեր կեանքին մէջ եւ այն որ քրիստոնեաներս աստուածային սիրով, հաւատքով եւ յոյսով կը վառուինք ու կը լուսաւորենք շրջապատը:
Կարեւոր է, սակայն, անդրադառնալ տարածուած այն թիւրիմացութեան, թէ մոմավառութիւնը կրնայ մեղքերու թողութիւն պարգեւել կամ ի կատար ածել աղօթական խնդրանքը: Որքան ալ որ մոմավառութեան բարեպաշտական սովորութիւնը կարեւոր է քրիստոնէական կեանքի մէջ, այնուամենայնիւ անիկա բաւարար չէ ամբողջական քրիստոնէական կեանք ապրելու կամ քրիստոնեայ ըլլալու համար: Մոմավառութիւնը միմիայն արտաքին միջոց մըն  է մեր ներքին հոգեւոր կեանքը կազմակերպելու եւ ինչու ոչ նաեւ մոմ գնելու միջոցաւ եկեղեցւոյ ծախսերուն մեր նիւթական մասնակցութիւնը ունենալու համար:
«Թող փայլի ձեր լոյսը մարդոց առջեւ, որպէսզի տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառաւորեն ձեր Հայրը, որ երկնքի մէջ է» (Մատթ. Ե 16):

Allumer un cierge est une coutume spécifique  de la plupart des églises chrétiennes qui nous vient de très loin, dès les premiers siècles du christianisme environ. Comme nous le savons, la lampe électrique fut découverte seulement au début du 19 ème siècle, ainsi au début de l'ère chrétienne les lieux de culte et les églises étaient illuminés à l'aide de bougies. C’est pour cette même raison, par exemple, que jusqu'à nos jours, nous retrouvons des cierges sur l'autel ou à proximité des lutrins. De plus, la Bible témoigne de l'usage d'illuminer  le temple avec des chandeliers (1 Rois Chapitre 7 verset 49). Par la suite, cette coutume d'allumer une bougie ne s'est pas perdue  malgré l'utilisation de la lampe électrique, car au cours du temps elle est devenue en premier lieu un symbole emblématique. Le Christ l'a comparé avec les Chrétiens en disant :  « vous êtes la lumière du monde ». (Matthieu 5:14). Lorsque nous allumons un cierge, de manière rituelle, nous confirmons les paroles de Jésus-Christ dans nos vies et ainsi, nous chrétiens, nous nous comportons avec l'amour, la foi et l'espoir de Dieu et nous illuminons notre entourage.


Cependant il est important de se rendre compte du malentendu répandu stipulant qu' allumer un cierge peut accorder la rémission des péchés ou réaliser une prière. Bien que le fait d'allumer une bougie est un rite de dévotion important dans la vie d'un chrétien, il ne suffit pas complètement pour vivre en croyant ou pour être chrétien. Ce geste est juste un moyen extérieur de structurer notre foi interne; par ailleurs, le fait d'acheter des bougies peut être en quelque sorte une contribution matérielle de notre part aux  dépenses de l’Église.
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5:16).

(Traduction: Aline) 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...