dimanche 1 mai 2016

ՄԵՐ ԿԱՅՔԷՋԸ 1 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

2015 թուականի Մայիսի մէկին իր առաջին՝ «ԱՀԱՒԱՍԻԿ», յօդուածով գործունէութիւնը սկսաւ www.jeaap.net կայքէջը՝ նպատակ ունենալով դառնալու Ֆրանսահայոց թեմի Փարիզեան ծուխի գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցւոյ դաւանական, աւանդական այլեւայլ հարցերը համացանցէն օգտուողներուն լուսաբանող միջոց մը։ Մէկ իւրայատկութիւն սակայն մեր այս կայքէջը պիտի տարբերակէր մեզի ծանօթ համացանցային դարաններէն. այստեղ Եկեղեցւոյ գործունէութեան «թարգմանները» եկեղեցւոյ ծոցին մէջ մեծցող երիտասարդներն էին, որոնք կը հանդիսանան «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամ-անդամուհիները։ Առաջին իսկ օրէն սկսեալ երիտասարդներու ջանադիր աշխատանքը զօրաւիգ եղաւ Տէր Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանի այս նախաձեռնութեան, որով jeaap.net-ը արագօրէն հարստացաւ նորանոր գրառումներով, ֆրանսերէն թարգմանութիւններով, հոգին եւ միտքը զօրացնող մեկնաբանութիւններով։ Այսօր յոբելեանական այս օրով մեր ցանկութիւնն է մեր ընթերցողներուն ներկայացնել, թէ ինչ յառաջընթաց արձանագրած է մեր այս էջը մէկ տարուայ ընթացքին։ Գնահատականը, անշուշտ, կը մնայ մեր անաչառ ընթերցողին։ Այսպիսով մէկ տարուայ գործունէութեան ընթացքին՝

ա. Ֆրանսերէն եւ հայերէն լեզուներով ներկայացուած են 200-էն աւելի նիւթեր՝ Աստուածաշնչային մեկնութիւններ, Ծուխի, երիտասարդաց միութեան, փարիզահայ համայնքի գործունէութեան լուսաբանումներ, բացատրութիւններ տօներու, հայկական աւանդոյթներու եւ եկեղեցւոյ պատմութեան մասին…
բ. Կայքի այցելութիւնները կը գերազանցեն 25.000-ը, որոնց շարքին այցելուներ թէ Ֆրանսայէն եւ Հայաստանէն եւ թէ Իսրայէլէն, Միացեալ Նահանգներէն եւ Միացեալ Թագաւորութենէն, եւ մինչեւ իսկ Պրազիլէն։
գ. Մեր գործունէութեան ամէն օր կը հետեւին շուրջ 700 համակիրներ facebook-էն եւ շուրջ 40 ընթերցողներ էլ. հասցէի միջոցաւ արձանագրուած են եւ կը ստանան նոր նիւթերը իրենց փոստի մէջ։
դ. Ընթերցողներ հնարաւորութիւն ունին առցանց ժամանակացոյցի միջոցով հետեւելու Մայր Տաճարի մէջ ծաւալող ծիսական, կրթական եւ մշակութային գործունէութեան, ծանօթանալու Հայոց Եկեղեցւոյ, Ֆրանսահայոց թեմի եւ Փարիզեան ծուխի ենթաբաժիններու գործունէութեան, ձեռքի տակ մշտապէս ունենալու եկեղեցական տօներու ցանկը եւ տօնակատարութիւններու օրերն ու ժամերը։
ե. Որպէս նուէր տարեդարձի յաւելեցինք նաեւ մէկ այլ էջ, զոր կ՚անուանենք ՀՈԳԵՒՈՐ ԿԵԱՆՔ. հոս կը գտնենք մանրամասնութիւններ եկեղեցւոյ մէջ ծաւալուող հոգեւոր գործունէութեան, «ԿԱՆԹԵՂ» ամսաթերթի բոլոր թիւերը, հոգեւոր երաժտութեան, աղօթքներու, եկեղեցական տօներու պահեստներ…

Վստահ ենք, որ ընթերցողներու բանակը օրաւուր պիտի աճի եւ մեզ մղէ նոր հոգեւոր սխրանքներու՝ ի փառս Ազգի Հայոց, Հայոց Եկեղեցւոյ եւ Ամենասուրբ Երրորդութեան։
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...