vendredi 29 avril 2016

ՕԳՏԱԿԱՐ ԵՒ ՀԱՃԵԼԻ - UTILE ET AGRÉABLE


Մեծ պահքի աղօթական եւ ինքնամաքրումի շրջանը մեր եկեղեցւոյ երիտասարդներ ջանացին արժեւորել նաեւ բարեգործութեան միջոցաւ։ Առաջին առիթը տրուեցաւ Հայաստանէն հաշմանդամ երեխաներու օգնութեան «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպու-թեան եւ մեր երիտասարդաց միութեան բարեկամ «ՔՕՓԷԱ»՝ հայ ուսանողներու համակարգման կենտ-րոնի (Centre d'Orientation pour Etudiants Arméniens - COPEA) շնորհիւ։ Վերջինիս կազմակերպութեամբ «ԷԽՈ»ն Հայաս-տանի երիտասարդ եւ շատ տաղան-դաւոր երեք երգիչ-երգչուհիներու (Եւա Եգանեան, Գրիգոր Միրզոյեան, Դաւիթ Յակոբեան) մասնակցութեամբ ազգային եւ ժողովրդական երգի համերգային շրջագայութիւն մը սկսած էր Եւրոպայի մէջ (Փարիզ, Մարսէլ, Վիեննա), որու նպատակն էր հայաստանի մէջ գտնուող շուրջ երեք հարիւր հաշմանդամ երեխա-ներու համար օգնութեան միջոցներ հայթայթել։
Մարտ 19-ին Փարիզի մէջ կազմակերպուած բարեգործական ճաշ-համերգին, «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամները մասնակցեցան 15 հոգիով ուրախութեան եւ հաճելի ժամանցի հետ իրենց նպաստը բերելով նաեւ օգնութեան կարիք ունեցող մանուկներու առողջացման գործին։ Հաճելի անակնկալով մը «ԷԽՈ» կազմակերպութեան տնօրէն Սերիոժա Օհանջանեան, որ եւս ներկայ էր եւ մասնակից այս շրջագայութեան, մեր միութեանը նաեւ պատուեց կազմակերպութեան շնորհակալագիրով։
Մէկ այլ համեստ բարեսիրական նախաձեռնութիւն մըն ալ իրենք երիտասարդները ստանձնեցին՝ պատ-րաստելով հագուս-տի երկու մեծ ծան-րոցներ Հայաստա-նի եւ Արցախի սահ-մանամերձ շրջան-ներու կարիքաւոր ընտանիքներու հա-մար։
Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ մեզի բարութիւն ընելու այսպիսի առիթներ կ՚ընձեռուին։ Եթէ թեկուզ մէկ մանուկի եւ կամ ընտանիքի ուրախանալու եւ ժպտալու առիթ պիտի ընձեռենք, ապա մեր նպատակը լիովին արդարացուած կը համարենք։

Les jeunes de notre église ont souhaité mettre en valeur la période de prière et de purification du grand Carême à travers quelques bonnes actions.  La première opportunité s’est présentée  grâce à «EKHO », organisation non gouvernementale qui aide les enfants handicapés d’Arménie, grâce au soutien de notre association amie COPEA (association française des jeunes étudiants).  « EKHO »  avait organisé une tournée de concerts  de chants  nationaux et populaires arméniens  en Europe (Paris,  Marseille, Vienne) avec la participation de jeunes et talentueux artistes venant d’Arménie  (Eva Eganyan, Grigor  Mirzoyan, David Hagobyan), dont le but était  d’obtenir des fonds  pour environ trois cents enfants handicapés d’Arménie. Le 19 mars, 15 membres du groupe des jeunes de l’église Saint-Jean-Baptiste ont participé au diner-concert de bienfaisance  organisé à Paris ; contribuant ainsi, par cette présence à un événement heureux et agréable, à la réhabilitation des enfants qui ont besoin d'aide. Par une agréable surprise, Serioja Ohanjanian, le directeur de l’association «  EKHO » qui était présent, nous a honoré par une lettre de remerciement.
Une autre modeste initiative de bienfaisance a été entreprise par les jeunes, à travers la préparation de  deux grands colis de vêtements pour les familles nécessiteuses dans les régions frontalières de l'Arménie et l'Artsakh.
Nous rendons Gloire à Dieu qui nous donne de telles occasions de faire un peu de bien. Si nous parvenons à donner au moins  un simple sourire ou de la joie à un enfant, à une famille, notre objectif sera pleinement justifié.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...