dimanche 27 mars 2016

SI LE CHRIST N’ETAIT PAS RESSUSCITE… - ԵԹԷ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱԾ ՉԷ…

Pâque, fête de la Résurrection du Christ, est la plus grande parmi les fêtes de la vie religieuse du monde chrétien. C’est sur la Résurrection du Christ que se base le fondement de la foi chrétienne. C’est autour de ce grand accomplissement que se développe l’histoire millénaire des fidèles. Ce n’est pas par hasard que l’apôtre Paul dit « Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est elle aussi, vaine » (1ère Epître aux Corinthiens, chapitre XV, verset 14). Il est impossible d’imaginer par quel chemin serait allée l’histoire de l’humanité, si Jésus n’était pas Ressuscité. Oui, chers fidèles, si le Christ n’était pas Ressuscité, l’homme serait encore esclave de la mort. Si le Christ n’était pas Ressuscité, le royaume de Satan aurait depuis longtemps éradiqué l’être humain. Si le Christ n’était pas Ressuscité, nous êtres humains, n’aurions jamais pu ressentir l’Amour de Dieu, ni sa préoccupation paternelle envers nous. Si le Christ n’était pas Ressuscité, l’humanité n’aurait aucun espoir ni foi de Salut.
C’est une grande Grâce que d’accueillir en soi la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ, une grande consolation de vivre avec la Résurrection du Sauveur, d’espérer, de combattre et de lutter.
Gloire à la Résurrection du Christ. Amen. 

Եկեղեցական տօներու շարքին Յարութեան Տօնը՝ Սուրբ Զատիկը, յիրաւի, ամենէն մեծ տօնը կը սեպուի քրիստոնեայ ողջ աշխարհի համար: Փրկչի Յարութեամբ է, որ սկիզբը կը դրուի քրիստոնէական հաւատքին: Մեծագոյն այս իրողութեան շուրջ է որ կը զարգանայ Աստուծոյ հաւատացող մարդոց երկհազարամեայ պատմութիւնը: Պատահական չէ, որ Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզութիւնը ունայն է, ու ձեր հաւատքն ալ ունայն է» (Ա Կորնթ. 15:14):
Անկարելի է պատկերացնել, թէ ինչպիսի ընթացք պիտի ունենար մարդկութեան պատմութիւնը, եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չըլլար: Այո, սիրելինե՛ր, եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չըլլար, մարդը տակաւին մահուան ստրուկը պիտի ըլլար: Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չըլլար, սատանայի թագաւորութիւնը վաղուց անտի մարդկութեան հանդէպ հաշուեյարդար տեսած պիտի ըլլար: Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չըլլար, մենք՝ մարդիկս, Աստուծոյ Սէրը, Անոր հոգատարութիւնն ու Հայրական Խնամքը երբեք պիտի չհասկնայինք: Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չըլլար, մարդկությունը Փրկութեան յոյս ու հաւատ պիտի չունենար: Որքան մեծ շնորհ է Քրիստոսի Յարութեան Աւետիսը առնելը, որքան մեծ մխիթարութիւն է Փրկչի Յարութեամբ ապրիլը, յուսալը, պայքարիլը եւ յաղթելը: Փառք Յարութեանն Քրիստոսի. Ամէն:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...