Recevoir les nouveaux articles par Email

jeudi 31 mars 2016

ՄԵՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ երիտասարդաց միութեան երիտասարդներով առաջնորդութեամբ Տէր Յուսիկ քահանայ Սարգսեանի Մարտի 5-ից 6-ը երկօրեայ աղօթական առանձնացում ունեցանք Նորմանդի կոչուող շրջանի ծովափնեայ Քաբուռ քաղաքում։ Ուխտագնացութիւնը սկսեցինք Մայր Տաճարից աղօթքով և ճանապարհ ընկանք նշանաբան ունենալով Տէր Յիսուսի խօսքերը. «Խաղաղութիւն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղութիւնն եմ տալիս ձեզ. ձեզ չեմ տալիս այնպէս, ինչպէս այս աշխարհն է տալիս. ձեր սրտերը թող չխռովուեն, եւ չվախենաք» (Յհ 14:26)։ Ճանապարհը շատ ուրախ անցանք՝ միասին երգելով շարականներ, ժողովրդական երգեր եւ երբ հասանք Քաբուռ և տեղաւորուեցինք կացարաններում, հիւրանոցը 2 օր դարձրեցինք մեր տունը. վայր, որտեղ միայն 20 հոգի աղօթող երիտասարդներ էին հաւաքուած, վայր, որտեղ բոլոր սենեակների դռները բաց էին բոլորին առջեւ... Այստեղ կ՚ուզեմ մեր միութեան անունից մասնաւոր շնորհակալութիւն յայտնել Պրն. Սարգիս Պետոյեանին, ով մեզ համար ընտրեց այդքան յարմար այդ հիւրատունը եւ հոգաց սենեակների վարձակալման ծախսերը:

Տեղաւորուելուց յետոյ մեր տնարար աղջիկները, օգնական ունենալով տղաներին, անմիջապէս ձեռնամուխ եղան պահոց կերակուրներ պատրաստելուն եւ ճաշելուց յետոյ միասնաբար պտոյտ ունեցանք ովկիանոսի ափով: Երեկոյեան աստուածաշնչեան սերտողութեան ժամ էր՝ «Աստուածաշունչի երիտասարդները» նիւթով: Տէր Յուսիկը մեզ ներկայացրեց մի քանի աստուածաշնչային երիտասարդների կերպարներ՝ նրանց կեանքը, մտայնութիւնը եւ գործը համադրելով այսօրուայ երիտասարդի կեանքին: Աւելի ուշ ժամի թէյի սեղանի շուրջ հետաքրքրական քննարկում էր՝ «որո՞նք են եկեղեցու ներկայիս խնդիրները»: Փորձեցինք նաեւ լուծումներ առաջարկել։

mercredi 30 mars 2016

LA BONNE NOUVELLE AU SEIN DE NOS MAISONS DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST


Les Saints Pères de l'église affirment que le foyer, la maison du chrétien est une petite église. Comme dans l'église on y trouve la paix, la sainteté, la prière et l'amour, de la même manière que dans la vie du chrétien, chaque maison doit être remplie de la paix divine, de sainteté, de prière et d'amour. Pour atteindre ce but, il est important de chercher à mener une vie intérieure chrétienne et proche de la sainteté autant que possible, compatible avec les préceptes de l'Évangile et de l'Église. Une des exemples de ces principes est la tradition de "bénédiction de la maison" qui se déroule 2 fois par an dans les maisons des chrétiens au sein l'église apostolique arménienne après les fêtes de Noël et de Pâques. Cette belle cérémonie se distingue par quelques particularités : Tout d’abord la maison est bénie par le biais de la magnifique lumière issue de la Résurrection de Jésus Christ, la lumière et la nouvelle du Salut sont apportées au sein des foyers des familles arméniennes.
Durant la bénédiction de la maison, le prêtre prononce des prières pour chaque membre de la famille qui sont tous bénis avec le signe de la croix propre à la rédemption. Ils se font bénir et ils dégustent ensuite les bienfaits familiaux les plus importants : le pain, l’eau et le sel.
Par le biais de la cérémonie de la bénédiction de la maison, Dieu, par sa présence invisible, purifie l’ensemble de la famille en les comblant de paix, d’amour, de chaleur, et de grâce.

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԻՍԸ ՄԵՐ ՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերը կ՚ըսեն, որ քրիստոնեայի օջախը, անոր տունը փոքրիկ եկեղեցի մըն է: Ինչպէս եկեղեցիի մէջ կը յարատեւեն խաղաղութիւնը, մաքրութիւնը, աղօթքը եւ սէրը, ճիշտ այդպէս ալ քրիստոնէական իւրաքանչիւր օջախ, իւրաքանչիւր տուն պէտք է լեցուի Աստուածային խաղաղութեամբ, մաքրութեամբ, աղօթքով ու սիրով: Ասոր նպաստող ամենէն կարեւոր պայմաններն են մարդու ներքին քրիստոնէական կեանքը եւ սրբութեան ձգտումը, ինչպէս նաեւ Աւետարանի ու Եկեղեցւոյ հռչակած սրբարար սկզբունքներու համաձայն ապրիլը: Այդօրինակ սկզբունքներէն մէկն է Տնօրհնէքներու աւանդութիւնը, որ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ տարեկան երկու անգամ կը կատարուի հայկական օջախներու մէջ՝ մէկը Սուրբ Ծնունդէն եւ միւսը Սուրբ Յարութեան տօնէն ետքը: Գեղեցիկ այս արարողակարգը կը կարեւորուի քանի մը առանձնայատկութիւններով: Նախ տնօրհնէքի միջոցով Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան լոյսը, յոյսը եւ փրկութեան աւետիսը կը բերուի հայորդիներու ընտանեկան օջախներ: Տնօրհնէքի ընթացքին աղօթք կը հնչէ ընտանիքի իւրաքանչիւր անդամի համար եւ ամէնքը կ'օրհնուին փրկչական խաչի նշանով: Կ'օրհնուին եւ կը ճաշակուին նաեւ ընտանեկան ամենէն կարեւոր բարիքները` հացը, ջուրն ու աղը: Տնօրհնէքի արարողութեան միջոցաւ Աստուած իր աներեւոյթ ներկայութեամբ կը սրբէ ընտանեկան յարկը` զայն լեցնելով իր խաղաղութեամբ, սիրով, ջերմութեամբ եւ շնորհներով:

dimanche 27 mars 2016

SI LE CHRIST N’ETAIT PAS RESSUSCITE… - ԵԹԷ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱԾ ՉԷ…

Pâque, fête de la Résurrection du Christ, est la plus grande parmi les fêtes de la vie religieuse du monde chrétien. C’est sur la Résurrection du Christ que se base le fondement de la foi chrétienne. C’est autour de ce grand accomplissement que se développe l’histoire millénaire des fidèles. Ce n’est pas par hasard que l’apôtre Paul dit « Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est elle aussi, vaine » (1ère Epître aux Corinthiens, chapitre XV, verset 14). Il est impossible d’imaginer par quel chemin serait allée l’histoire de l’humanité, si Jésus n’était pas Ressuscité. Oui, chers fidèles, si le Christ n’était pas Ressuscité, l’homme serait encore esclave de la mort. Si le Christ n’était pas Ressuscité, le royaume de Satan aurait depuis longtemps éradiqué l’être humain. Si le Christ n’était pas Ressuscité, nous êtres humains, n’aurions jamais pu ressentir l’Amour de Dieu, ni sa préoccupation paternelle envers nous. Si le Christ n’était pas Ressuscité, l’humanité n’aurait aucun espoir ni foi de Salut.
C’est une grande Grâce que d’accueillir en soi la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ, une grande consolation de vivre avec la Résurrection du Sauveur, d’espérer, de combattre et de lutter.
Gloire à la Résurrection du Christ. Amen. 

Եկեղեցական տօներու շարքին Յարութեան Տօնը՝ Սուրբ Զատիկը, յիրաւի, ամենէն մեծ տօնը կը սեպուի քրիստոնեայ ողջ աշխարհի համար: Փրկչի Յարութեամբ է, որ սկիզբը կը դրուի քրիստոնէական հաւատքին: Մեծագոյն այս իրողութեան շուրջ է որ կը զարգանայ Աստուծոյ հաւատացող մարդոց երկհազարամեայ պատմութիւնը: Պատահական չէ, որ Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Եթէ Քրիստոս Յարութիւն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզութիւնը ունայն է, ու ձեր հաւատքն ալ ունայն է» (Ա Կորնթ. 15:14):

samedi 26 mars 2016

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ

Անհերքելի փաստ մըն է՝ մարդկային կեանքը այս աշխարհի վրայ ունի սկիզբ եւ ունի վախճան. ինչպէս Ժողովողը կ'ըսէ՝ «Ամէն ինչի ատենը կայ, ու երկնքի տակ եղող ամէն բանի ժամանակը՝ ծնելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ» (Ժող. Գ 1-2): Այս գաղափարը ստիպած է մարդ արարածին աշխարհիս վրայ գոյութեան բոլոր ժամանակներուն մշտապէս ձգտիլ եւ փափաքիլ հասնելու յաւերժութեան, բացա-յայտել անմահութեան գաղտնիքը, գտնել այն զէնքը, դեղահատը կամ շիճուկը, այն միջոցը, որով կարելի պիտի ըլլար ոչնչացնել մահը եւ անոր կործանիչ իշխանութիւնը: Այս ապարդիւն փնտռտուքի ընթացքին, սակայն, ադամորդին կը մոռնայ, որ յաւիտենական կեանքի եւ անմահութեան բանաձեւը վաղուց անտի հռչակուած եւ յայտնի է. «Ե՛ս եմ յարութիւնն ու կեանքը: Ա՛ն որ կը հաւատայ ինծի, թէեւ մեռնի, պիտի ապրի. եւ ո՛վ որ կ'ապրի եւ կը հաւատայ ինծի, յաւիտեան պիտի չմեռնի: Դուն կը հաւատա՞ս ասոր» (Յովհ. ԺԱ 25-26): Հաւատքն առ Յիսուս Քրիստոս Տէրը, նորոգումը Անոր Յարութեան կենսաբեր աւետիսով եւ աստուածային ճըշմարտութեամբ ապրիլը մեր անմահ հոգին վեր կը հանէ առ Ամենասուրբ Երրորդութիւնը եւ կ'արժանացնէ յաւիտենական կեանքի, քանզի Քրիստոս է «Յարութիւնն եւ կեանքը»:

«Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց,
մահուամբ զմահ կոխեաց 
եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց:
Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն»:    

Տէր  Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան


http://www.jeaap.net/2016/03/le-christ-est-ressuscite.html

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE PAQUES

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (1:15-26)

15Այդ օրերը՝ Պետրոս կանգնեցաւ աշակերտներուն մէջ, (հաւաքուած բազմութիւնը հարիւր քսան հոգիի չափ էր,) եւ ըսաւ. 16«Մարդի՛կ եղբայրներ, պէ՛տք էր որ իրագործուէր այն գրուածը, որ նախապէս Սուրբ Հոգին ըսեր էր Դաւիթի բերանով՝ Յուդայի մասին, որ առաջնորդ եղաւ Յիսուսը բռնողներուն. 17որովհետեւ ան մեզի հետ՝ մեր համրանքէն էր, եւ բաժին վիճակուած էր անոր այս սպասարկութենէն: 18Ուրեմն ասիկա տիրացաւ ագարակի մը՝ անիրաւութեան վարձքով, ու գլխիվայր իյնալով՝ մէջտեղէն ճեղքուեցաւ, եւ իր բոլոր աղիքները դուրս թափեցան: 19Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները գիտցան այս բանը, այնպէս որ այդ ագարակը կոչուեցաւ իրենց բարբառով Ակեղդամա, այսինքն՝ Արիւնի ագարակ:
20Որովհետեւ գրուած է Սաղմոսներու գիրքին մէջ. “Անոր բնակարանը ամայի թող ըլլայ, եւ անոր մէջ ո՛չ մէկը բնակի”, նաեւ. “Անոր պաշտօնը ուրի՛շը առնէ”: 21Ուրեմն պէտք է որ այս մարդոցմէն՝ որոնք մեզի հետ էին այն ամբողջ ժամանակը, երբ Տէր Յիսուս մտաւ ու ելաւ մեր մէջ, 22Յովհաննէսի մկրտութենէն սկսեալ մինչեւ այն օրը՝ երբ համբարձաւ մեզմէ, ասոնցմէ մէկը մեզի հետ վկայ ըլլայ անոր յարութեան»: 23Ուստի երկու հոգի կայնեցուցին, Յովսէփը՝ որ Բարսաբա կը կոչուէր եւ Յուստոս մականուանուեցաւ, ու Մատաթիան, 24եւ աղօթելով՝ ըսին. «Տէ՛ր, դուն որ կը ճանչնաս բոլորին սիրտերը, յայտնէ՛ մեզի թէ ո՛ր մէկը ընտրեցիր այս երկուքէն. 25որպէսզի բաժին առնէ այս սպասարկութենէն ու առաքելութենէն, որմէ Յուդա ինկաւ՝ երթալու համար իր տեղը»: 26Եւ անոնց համար վիճակ ձգեցին, ու վիճակը ելաւ Մատաթիայի. եւ ան համրուեցաւ տասնմէկ առաքեալներուն հետ:

 
ACTES (1:15-26)
15En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: 16Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 17Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. 18Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 19La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang.
20Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge!
21Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, 22depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. 23Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 24Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, 25afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres.


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (16:1-8)
1Երբ Շաբաթը անցաւ, Մարիամ Մագդաղենացին, Յակոբոսի մայրը՝ Մարիամ, ու Սողովմէ բոյրեր գնեցին, որպէսզի երթան եւ օծեն զայն: 2Մէկշաբթի առտուն՝ շատ կանուխ, երբ արեւը կը ծագէր, գացին գերեզմանը, 3ու կ՚ըսէին իրարու. «Մեզի համար ո՞վ պիտի գլորէ քարը՝ գերեզմանին դռնէն», 4որովհետեւ շատ մեծ էր: Բայց նայելով՝ տեսան թէ քարը գլորուած էր: 5Մտնելով գերեզմանէն ներս՝ տեսան երիտասարդ մը, որ նստած էր աջ կողմը՝ ճերմակ պարեգօտ հագած, եւ զարհուրեցան: 6Ան ալ ըսաւ անոնց. «Մի՛ զարհուրիք. Յիսուս Նազովրեցի՛ն կը փնտռէք՝ որ խաչուեցաւ: Ան յարութի՛ւն առաւ, հոս չէ: Ահա՛ այն տեղը՝ ուր դրին զայն: 7Ուրեմն գացէ՛ք, ըսէ՛ք անոր աշակերտներուն ու Պետրոսի՝ թէ ահա՛ ձեզմէ առաջ կ՚երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զայն՝ ինչպէս ըսաւ ձեզի»: 8Անոնք՝ դողով եւ հիացումով համակուած՝ դուրս ելան՝՝ ու փախան գերեզմանէն, եւ ո՛չ մէկ բան ըսին ոեւէ մէկուն, քանի որ կը վախնային:


EVANGILE SELON ST. MARC (16:1-8)
1Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. 2Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 3Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? 4Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 5Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 7Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 8Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.

vendredi 25 mars 2016

LE CHRIST EST RESSUSCITE

C’est un fait indéniable : dans ce monde, la vie humaine a un début et une fin, comme il est écrit dans le livre de l’Ecclésiaste « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naitre, et un temps pour mourir … » (Ecc, chap 3. 1-2). Cette idée oblige l’homme à toujours espérer percer le secret de la résurrection et de l’immortalité, trouver l’arme, le médicament, la potion ou la méthode qui permettra de vaincre la mort, ainsi que son pouvoir.  Cette recherche est inutile, puisque la vie éternelle a toujours existé. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » (Jean chap 11. 25-26). La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la croyance en sa résurrection, et vivre dans la vérité, transforme et élève notre esprit vers la Sainte Trinité et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Puisque le Christ est « la résurrection et la vie » parce que

« Le christ est  ressuscité d’entre les morts ; 
par sa mort il a vaincu la mort, 
et par sa résurrection le Christ nous a donné la vie.  
Gloire à lui pour toujours. Amen ».

Père Houssik SARGSYANhttp://www.jeaap.net/2016/03/blog-post_25.html

POURQUOI COLORE-T-ON DES OEUFS A PAQUES? - ԻՆՉՈ՞Ւ ԶԱՏԻԿԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ՀԱՒԿԻԹ ԿԸ ՆԵՐԿԵՆՔ

Selon la tradition, après la Résurrection de Jésus, à une  période  où le christianisme  était encore sous le joug des persécutions, Sainte Marie Madeleine (dont le Christ avait chassé les sept démons) est arrêtée  et menée devant  le tribunal de Tibère. Lorsque Tibère lui demande à quelle foi elle adhère, elle répond courageusement qu’elle croit en Jésus le Nazaréen qui est ressuscité. Tibère commence alors à se moquer de la foi chrétienne, proclamant qu’il croit plus probable la transformation d’un œuf blanc en un œuf rouge que la résurrection d’une personne morte.  Grâce à la puissance de la foi, Marie Madeleine sort d’un panier un œuf rouge comme le sang et quitte le roi en proclamant: « Le Christ est ressuscité d’entre les morts ». Selon le grand docteur de la foi, Grégoire de Tatev, l’œuf symbolise  la planète Terre, et la couleur rouge – le sang très saint du Christ par lequel le monde entier a été peint, s’est sanctifié et a été délivré des péchés.

Աւանդութեան մը համաձայն Քրիստոսի յարութենէն ետք, երբ քրիստոնէութիւնը տակաւին հալածանքի ենթակայ էր, կը ձերբակալուի եւ Տիբերիոս կայսեր դատաստանին կը յանձնուի Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացին, որու մէջէն Յիսուս եօթ դեւ դուրս հանած էր: Երբ Տիբերիոս կը հարցնէ  Մագդաղենացիին, թէ ինչ հաւատքի կը պատկանի, Մարիամ քաջաբար կը պատասխանէ, որ կը հաւատայ յարութիւն առած Յիսուս Նազովրեցիին: Տիբերիոս կը ծաղրէ քրիստոնէական հաւատքը՝ ըսելով թէ աւելի շուտ ճերմակ հաւկիթը կարմիր կը դառնայ, քան մեռած մէկը յարութիւն կ'առնէ մեռելներէն: Մագդաղենացին հաւատքի զօրութեամբ ձեռքի զամբիւղէն դուրս կը բերէ արեան պէս կարմրած հաւկիթ մը եւ արքային մեկնելով կ'ըսէ՝ «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»: Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի եռամեծ վարդապետի՝ հաւկիթը կը խորհրդանշէ աշխարհը՝ երկիր մոլորակը, իսկ կարմիր գոյնը՝ Քրիստոսի սրբասուրբ արիւնը, որով ներկուեցաւ, սրբուեցաւ ու մեղքերից ազատուեցաւ համայն աշխարհը:

mercredi 23 mars 2016

ՏԱՍՆԵՐԵՔ ՄՈՄԵՐԸ - Les treize bougies

Քրիստոսի Յարութեան Տօնէն քանի մը օր առաջ՝ Հինգշաբթի երեկոյեան, որ ծիսական օրացոյցով կը համարուի Աւագ Ուրբաթի յիշատակութիւն, Հայաստանեայց եկեղեցին կը կատարէ կարգ Խաւարմանը: Ասիկա խորհրդաւոր եւ հոգեցունց արարողութիւն մըն է, որ մեզ կը տանի դէպի Քրիստոսի կեանքի վերջին օրերը, ականատեսները դարձնելով Տիրոջ ձերբակալութեան եւ չարչարանքներու: Այդ երեկոյ խորաններու վրայ 13 մոմեր կը վառուին: Կեդրոնը մեծադիր մոմ մըն է՝ խորհրդանիշը Յիսուսի եւ զայն կը շրջապատեն 12 մոմեր՝ խորհրդանիշ ըլլալով առաքեալներու: Մոմերէն մէկը, որ սեւ է, կը ներկայացնէ Յուդա Իսկարիովտացին, որ մատնեց Յիսուսը: Ի տարբերութիւն միւս մոմերուն, այս մէկը վառուած չէ, քանի որ Յուդան, Քրիստոսը ուրանալով, զրկուեցաւ Աստուածային լոյսէն: Խաւարումի այս երեկոյին հոգեւոր հայրեր Աւետարանէն 7 ընթերցումներով կը ներկայացնեն Տիրոջ կեանքի վերջին ողբերգական իրադարձութիւնները եւ իւրաքանչիւր ընթերցումէ վերջ խորանի վրայէն կը մարուին երկուքական մոմեր։ Աւետարանը կը պատմէ, որ երբ հռոմէացի զինուորներ եկան հրեաներու հետ Յիսուսը ձերբակալելու, բոլոր առաքեալները փախուստի դիմեցին եւ լքեցին իրենց Վարդապետը: Ահա Յիսուսի այս դրուագն է, որ խորհրդանշականօրէն կ՚արտայայտէ մոմերու մարումը խորանին վրայ: Եւ միայն մէկ մոմ՝ Յիսուսը խորհրդանշող, կը լուսաւորէ խաւարի մէջ կորսուած եկեղեցին:

Quelques jours avant la fête de la Résurrection du Christ, le soir du jeudi, qui d’après le calendrier rituel est considéré comme le début du Vendredi Saint, l’église arménienne célèbre l’Office des Ténèbres. C’est un office très mystique et spirituel, qui nous mène vers les derniers jours de la vie du Christ, nous rendant témoins de l’arrestation et des souffrances du Christ. Ce soir-là, treize bougies sont allumées sur l’autel : au centre, la plus grande bougie symbolise le Christ ; autour, les douze autres représentent les douze apôtres. L’une des bougies, qui est noire, symbolise Judas l’Iscariote, qui a dénoncé Jésus.

ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ 7 ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐԸ - SEPT LECTURES DE L'OFFICE DES TENEBRES

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 13:16 - 18:1
16Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ծառան իր տիրոջմէն մեծ չէ, ո՛չ ալ ղրկուածը՝ զինք ղրկողէն մեծ է”: 17Եթէ գիտէք այս բաները, երանելի՜ էք՝ եթէ ընէք զանոնք: 18Ես կը խօսիմ՝ ո՛չ թէ ձեր բոլորին համար, որովհետեւ ես կը ճանչնամ իմ ընտրածներս. հապա՝ որպէսզի իրագործուի այն գրուածը. “Ան որ հաց կ՚ուտէր ինծի հետ՝ կրունկ վերցուց ինծի դէմ”: 19Այժմէ՛ն կ՚ըսեմ ձեզի՝ ըլլալէ՛ն առաջ, որպէսզի երբ ըլլայ՝ հաւատաք թէ ես ան եմ: 20Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ ընդունի ա՛ն՝ որ ես կը ղրկեմ, կ՚ընդունի զի՛ս, եւ ո՛վ որ կ՚ընդունի զիս՝ կ՚ընդունի զիս ղրկո՛ղը”»:
21Երբ Յիսուս ըսաւ ասիկա՝ վրդովեցաւ իր հոգիին մէջ, եւ վկայեց՝ ըսելով. «Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ ձեզմէ մէկը պիտի մատնէ զիս»:22Ուստի աշակերտները իրարու կը նայէին, վարանած՝ թէ որո՛ւ մասին կը խօսէր: 23Աշակերտներէն մէկը կար՝ Յիսուսի քով նստած, որ Յիսուս կը սիրէր: 24Ուրեմն Սիմոն Պետրոս նշան կ՚ընէր անոր, հարցափորձելու թէ ո՛վ պիտի ըլլայ ան՝ որուն մասին կը խօսէր: 25Ան ալ՝ իյնալով Յիսուսի կուրծքին վրայ՝ ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ո՞վ է անիկա»: 26Յիսուս պատասխանեց. «Ա՛ն է՝ որուն թաթխելով կու տամ այս պատառը»: Եւ թաթխելով պատառը՝ տուաւ Իսկարիովտացի Սիմոնեան Յուդայի:27Պատառէն ետք՝ Սատանան մտաւ անոր ներսը. ուստի Յիսուս ըսաւ անոր. «Ինչ որ պիտի ընես՝ շուտո՛վ ըրէ»: 28Բայց սեղան նստողներէն ո՛չ մէկը հասկցաւ թէ ինչո՛ւ ըսաւ անոր ասիկա. 29որովհետեւ ոմանք կը կարծէին թէ քանի որ Յուդա՛ ունէր գանձանակը՝ Յիսուս կ՚ըսէր անոր. «Գնէ՛ ինչ որ պէտք է մեզի այս տօնին». կամ՝ որպէսզի բան մը տայ աղքատներուն: 30Ան ալ՝ ստանալով պատառը՝ իսկոյն դուրս ելաւ. սակայն գիշեր էր:
31Երբ ան դուրս ելաւ՝ Յիսուս ըսաւ. «Հի՛մա մարդու Որդին փառաւորուեցաւ, եւ Աստուած փառաւորուեցաւ անով: 32Եթէ Աստուած փառաւորուեցաւ անով, Աստուած ալ իրմով պիտի փառաւորէ զայն, ու շուտո՛վ պիտի փառաւորէ զայն: 33Որդեակնե՛ր, քիչ մը ատեն ալ ձեզի հետ եմ. պիտի փնտռէք զիս, եւ ինչպէս Հրեաներուն ըսի. “Դուք չէք կրնար գալ ուր որ ես կ՚երթամ”, հիմա ձեզի՛ ալ կ՚ըսեմ: 34Նոր պատուիրան մը կու տամ ձեզի. “Սիրեցէ՛ք զիրար”. ինչպէս ես սիրեցի ձեզ, դո՛ւք ալ սիրեցէք զիրար: 35Ասո՛վ բոլորը պիտի գիտնան թէ իմ աշակերտներս էք, եթէ սէր ունենաք իրարու հանդէպ»:
36Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ո՞ւր կ՚երթաս»: Յիսուս պատասխանեց անոր. «Ուր որ ես կ՚երթամ՝ դուն հիմա չես կրնար հետեւիլ ինծի. բայց յետոյ պիտի հետեւիս ինծի»: 37Պետրոս ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ինչո՞ւ հիմա չեմ կրնար հետեւիլ քեզի. ես իմ ա՛նձս ալ պիտի ընծայեմ քեզի համար»: 38Յիսուս պատասխանեց անոր. «Քու ա՞նձդ պիտի ընծայես ինծի համար: Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի. “Աքաղաղը պիտի չկանչէ՝ մինչեւ որ դուն երե՛ք անգամ ուրանաս զիս”»:

lundi 21 mars 2016

LA SEMAINE SAINTE

La Semaine Sainte présente la dernière période de la vie de Jésus. Elle concerne les moments les plus importants des journées terrestres du Seigneur, raison pour laquelle, les évangélistes y consacrent près du tiers de leurs écrits. La Semaine Sainte commence par le rappel d'un jour exaltant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et se termine par l'événement majeur de la foi chrétienne: la Résurrection du Fils de Dieu.
Les Rameaux commémorent l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Au moment de cette fête, la vue de la nature heureuse, pleine de eurs multicolores, avec des arbres à nouveau recouverts de feuilles, ont amené nos pères à appeller ce jour "Dzaghgazart" = Orné de eurs.
Le Lundi Saint : Le mystère de ce jour se rapporte au passage de l'Evangile selon St Matthieu, où Jésus place son apostolat dans le « sauvetage » de l'humanité pécheresse (St Matthieu, XX-28).
Le Mardi Saint : On lit ce jour-là la parabole des vierges sages et des vierges folles (qui ont pris, ou pas, la précaution de remplir leur lampe à huile), appel à la vigilance et à la préparation spirituelle pour pouvoir être digne du Royaume de Dieu (St Matthieu, XXV-1 à 13).
Le Mercredi Saint : Deux événements sont rappelés ce-jour la, le premier est l'onction du Christ par une femme, deuxième, la trahison d'un de ses disciples qui va aller le dénoncer auprès du grand prêtre (St Marc, XIV-1 à 11).
Le Jeudi Saint : Ce jour concerne tout d'abord le dernier repas (Cène) de Jésus Christ. A l'occasion de ce dernier repas, Jésus éta- blit le plus grand des Sacrements de l'Eglise : Le Mystère de la Sainte Communion. C'est aussi un jour d'appel à l'humilité et à l'assistance mutuelle où Jésus lave les pieds de ses disciples.
Le Vendredi Saint : Jour de commémoration des souffrances endurées par Notre Seigneur et de sa cruci xion. Il est devenu tradi- tionnel de célébrer les of ces de prime (avant l'aube) et du matin (matines) le soir du Jeudi Saint jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ces of ces sont connus sous le nom d'" of ce des Ténèbres " car ils rappellent le moment où, Jésus étant sur la Croix, le ciel s'assombrit et que le Fils de Dieu mourut. Dans la soirée, la mise au tombeau de Jésus est rappelée par un service de veille (vigile). 
Le Samedi Saint : Deuxième jour de la mise au tombeau de Jésus. Dans la soirée, une Messe de Veille est célébré, moment d'illu- mination par la foi, des âmes et des esprits, pour accueillir la Résurrection de Jésus, martyrisé, cruci é et enseveli.

Kegham Torossian 

samedi 19 mars 2016

Ouvrez la porte (Cérémonial du dimanche après-midi des Rameaux)

La Sainte Eglise Apostolique Arménienne compte parmi ses fêtes une belle célébration liturgique, celle de l'Ouverture des portes (littéralement "Ouvrez la porte"), qui a toujours lieu à la fin de l'office du soir du dimanche des Rameaux (cette liturgie a lieu également au cours de la célébration d'inauguration d'une église nouvellement construite). On a l’impression que cette célébration, magnifiée par des cantiques admirablement ornés, exprime la pensée et l’âme des Ecritures Saintes  et est une approche mystérieuse qui conduit vers les souffrances du Christ lors de la Semaine Sainte. Cette cérémonie s'appelle "Tourenpatsek" (ouvrant la porte), car elle a un lien direct avec la porte; en effet, elle se déroule en règle générale devant les portes de l'église, parfois aussi devant les portes du "gavit" de l'église (de nos jours il est possible aussi de voir cette cérémonie se dérouler devant le rideau de l'autel). Cette porte ou ce rideau symbolisent les portes du Royaume Céleste; depuis l'extérieur de ces portes, par l'intermédiaire du prêtre, les fidèles demandent à Dieu de pouvoir entrer dans le Royaume. De l'autre côté des portes ou bien du rideau, un autre prêtre, comme symbole de la voix Divine, débute un dialogue de questions/réponses avec les personnes restées dans le "monde extérieur"; Dans quel but cette belle petite image du terrible Tribunal est placée devant nous à ce moment du rituel:

Le prêtre en habit d'officiant commence à dire d'une voix plaintive :
CANTIQUE "Ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous Seigneur la porte de la miséricorde pour que nous puissions t'implorer''.

Quel-qu'un de l'intérieur, répond au prêtre :
"Qui sont-ils pour que je leur ouvre la porte ? Car cette porte est celle du Seigneur et ce sont les justes qui entrent".
Le prêtre dit de l'extérieur :
"I1 n'y a pas que les justes qui entrent, les pécheurs qui ont été justifiés par la confession et la repentance entrent aussi".
On dit de l'intérieur :
"Car ceci est la porte du ciel et la vallée de tristesse que Dieu fit voeu à Jacques, lieu de repos des justes, purgatoire des pécheurs, demeure royale du Christ, résidence des anges, salle des saints, refuge et maison de Dieu".
Le prêtre dit de l'extérieur :
"Ce que tu dis de la sainte Église est digne et juste, car pour nous, elle est une mère immaculée et c'est d'elle que nous naissons en tant qu'enfant de la lumière et de la vérité. Elle est pour nous, espérance de vie et c'est par elle que nous trouvons la rédemption de notre esprit car elle est chemin de vérité et c'est par elle que nous nous élevons vers notre Père céleste, auprès du Christ".

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE RAMEAUX

Cantique des Cantiques (1.1-2.3)
1Cantique des cantiques, de Salomon.
2Qu'il me baise des baisers de sa bouche! Car ton amour vaut mieux que le vin,
3Tes parfums ont une odeur suave; Ton nom est un parfum qui se répand; C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.
4Entraîne-moi après toi! Nous courrons! Le roi m'introduit dans ses appartements... Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi; Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime.
5Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
6Ne prenez pas garde à mon teint noir: C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée.
7Dis-moi, ô toi que mon coeur aime, Où tu fais paître tes brebis, Où tu les fais reposer à midi; Car pourquoi serais-je comme une égarée Près des troupeaux de tes compagnons? -
8Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais paître tes chevreaux Près des demeures des bergers. -
9A ma jument qu'on attelle aux chars de Pharaon Je te compare, ô mon amie.
10Tes joues sont belles au milieu des colliers, Ton cou est beau au milieu des rangées de perles.
11Nous te ferons des colliers d'or, Avec des points d'argent. -
12Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum.
13Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins.
14Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troëne Des vignes d'En-Guédi. -
15Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes. -
16Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable! Notre lit, c'est la verdure. -
17Les solives de nos maisons sont des cèdres, Nos lambris sont des cyprès. -

1Je suis un narcisse de Saron, Un lis des vallées. -
2Comme un lis au milieu des épines, Telle est mon amie parmi les jeunes filles. -
3Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais.

Zacharie (9.9-15)
9Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse.
10Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
11Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.
12Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le double.
13Car je bande Juda comme un arc, Je m'arme d'Ephraïm comme d'un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme.
14L'Eternel au-dessus d'eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme l'éclair; Le Seigneur, l'Eternel, sonnera de la trompette, Il s'avancera dans l'ouragan du midi.
15L'Eternel des armées les protégera; Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde; Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin; Ils seront pleins comme une coupe, Comme les coins de l'autel.

Նամակ Փիլիպեցիներուն (4:4-7)
4թէեւ ե՛ս ալ ունենալու էի նոյն վստահութիւնը մարմինի վրայ: Եթէ ուրիշ մէկը կը կարծէ թէ վստահութիւն ունի մարմինի վրայ, ա՛լ աւելի ե՛ս՝ 5ութերորդ օրը թլփատուած, Իսրայէլի ցեղէն, Բենիամինի տոհմէն, Եբրայեցի մը՝ Եբրայեցիներէն, Օրէնքին համեմատ՝ Փարիսեցի, 6նախանձախնդրութեան համեմատ՝ եկեղեցին կը հալածէի, Օրէնքէն եղած արդարութեան համեմատ՝ անմեղադրելի էի: 7Բայց ինչ որ շահ էր ինծի, վնաս համարեցի զայն՝ Քրիստոսի համար:

jeudi 17 mars 2016

"La Passion du Christ" Pourquoi? – Séance spéciale d'étude biblique et la projection du film

Le Bureau du primat est heureux d'annoncer que la séance biblique sera remplacée par la projection du film de Mel Gibson "La Passion du Christ" qui aura lieu le mercredi saint, 23 mars à 20h00 dans la salle Nourhan Fringhian (15 rue Jean Goujon 75008, Paris). Le film sera projeté avec des sous-titres en français. La soirée débutera par une brève conférence présentée par Son Eminence Mgr. Vahan Hovhanessian, primat, qui nous expliquera la raison impérative de la crucifixion de notre seigneur Jésus Christ et son importance pour notre salut. Après la séance une réception aura lieu, organisée par le Comité des dames de la Cathérdale. Nous vous attendons nombreux. Vous êtes tous les bienvenus.

mardi 15 mars 2016

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԸ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐ - LA FÊTE DES RAMEAUX, JOUR DE BÉNÉDICTION DES ENFANTS


Շուրջ մէկ տասնամեակ է որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Ծաղկազարդի օրը Հայոց եկեղեցւոյ մէջ հռչակուած է որպէս մանուկներու օրհնութեան օր: Աստուածաշունչ մատեանը մեզի կը պատմէ, թէ ինչպէս Տէր Յիսուս իր մահէն եւ Յարութենէն մէկ շաբաթ առաջ Երուսաղէմ եկաւ, սակայն այս անգամ Ան սովորականին պէս համեստօրէն չէր որ մտաւ Երուսաղէմ, այլ յատուկ թագաւորական կեցուածքով՝ բազմած աւանակի վրայ եւ բազմահոծ ժողովուրդի թափօրական ուղեկցութեամբ, որոնք կ՚օրհնէին զԱստուած, ծառերէն պոկուած ճիւղերը եւ իրենց հագուստները գետինը տարածելով բնական գորգ մը կը ստեղծէին Երկնաւոր Թագաւորին համար: Մատթէոս աւետարանիչ կը մանրամասնէ, որ Աստուածորդիին այս փառահեղ մուտքէն ամենէն շատ ոգեւորուած էին Երուսաղեմի մանուկները. «Երբ քահանայապետներն ու դպիրները տեսան Յիսուսի գործած սքանչելիքները, եւ մանուկները՝ որոնք տաճարին մէջ կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին», ընդվզեցան եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն անոնք»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երեխաներուն ու ծծկերներուն բերանով գովաբանութիւն կատարեցիր» (Մատթ. ԻԱ 15-16): Ահա այս իրադարձութիւնն է, որ մեծ շուքով կը տօնենք Ծաղկազարդի տօնին: Տէր Յիսուս բազմիցս շեշտած է մանուկներու անմեղ էութիւնն ու հաւատքի անաղարտութիւնը եւ նոյնիսկ մեծահասակներուն կոչ ըրած է նմանիլ մանուկներուն: Ահա այս պատճառով Գարեգին Բ Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ Ծաղկազարդի օրը Հայկական եկեղեցիներու մէջ տեղի կ՚ունենան Մանուկներու օրհնութեան յատուկ արարողութիւններ: Կը յորդորենք մեր փարիզաբնակ ծնողներուն եւ մեծ ծնողներուն մարտի 20-ին իրենց պզտիկներու հետ գալ Փարիզի Մայր Եկեղեցին, ներկայ գտնուիլ Պատարագին, հաղորդուիլ եւ ստանալ մասնաւոր օրհնութիւնը կարգի ընթացքին:

samedi 12 mars 2016

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՀՈՑ Զ ԿԻՐԱԿԻԻ (ԳԱԼՍՏԵԱՆ) - LECTURES POUR LE 6ème DIMANCHE DE CAREME (LA VENUE)

ÉSAIE (66.1-24)
Ainsi parle l'Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? 2Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Eternel. Voici sur qui je porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole. 3Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un homme, Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles; Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. 4Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté; Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, Et ils ont choisi ce qui me déplaît. 5Ecoutez la parole de l'Eternel, Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, Qui vous haïssent et vous repoussent A cause de mon nom: Que l'Eternel montre sa gloire, Et que nous voyions votre joie! -Mais ils seront confondus. 6Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Eternel, Qui paie à ses ennemis leur salaire. 7Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté; Avant que les souffrances lui vinssent, Elle a donné naissance à un fils. 8Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils! 9Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l'Eternel; Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d'enfanter? dit ton Dieu. 10Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, Vous tous qui l'aimez; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle; 11Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que vous savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire. 12Car ainsi parle l'Eternel: Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent débordé, Et vous serez allaités; Vous serez portés sur les bras, Et caressés sur les genoux. 13Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez consolés dans Jérusalem. 14Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe; L'Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. 15Car voici, l'Eternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit sa colère en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu. 16C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, C'est par son glaive qu'il châtie toute chair; Et ceux que tuera l'Eternel seront en grand nombre. 17Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à un, Qui mangent de la chair de porc, Des choses abominables et des souris, Tous ceux-là périront, dit l'Eternel. 18Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations Et toutes les langues; Elles viendront et verront ma gloire. 19Je mettrai un signe parmi elles, Et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n'ont entendu parler de moi, Et qui n'ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les nations. 20Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrande à l'Eternel, Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A Jérusalem, dit l'Eternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la maison de l'Eternel. 21Et je prendrai aussi parmi eux Des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Eternel. 22Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer Subsisteront devant moi, dit l'Eternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. 23A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Eternel. 24Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.


ՆԱՄԱԿ ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (2:8-3:17)
8Զգուշացէ՛ք որ ո՛չ մէկը որսայ ձեզ փիլիսոփայութեամբ եւ ունայն խաբէութեամբ, մարդոց աւանդութեան ու աշխարհի սկզբունքներուն համաձայն, եւ ո՛չ թէ Քրիստոսի վարդապետութեան համաձայն. 9որովհետեւ Աստուածութեան ամբողջ լիութիւնը կը բնակի անոր մէջ մարմնապէս, 10ու դուք ալ ամբողջացած էք անով՝ որ գլուխն է ամէն պետութեան եւ իշխանութեան: 11Անո՛վ ալ թլփատուեցաք՝ անձեռակերտ թլփատութեամբ, մերկանալով մեղքերու մարմինէն՝՝ Քրիստոսի թլփատութեամբ: 12Անոր հետ թաղուեցաք մկրտութեամբ, նաեւ անով եւ անոր հետ յարութիւն առիք՝ հաւատալով Աստուծոյ ներգործութեան, որ մեռելներէն յարուցանեց զայն, 13եւ ձեզի՛ ալ՝ որ ժամանակին մեռած էիք յանցանքներու մէջ ու ձեր մարմինին անթլփատութեան մէջ՝ կեանք տուաւ անոր հետ: Մեր բոլոր յանցանքները ներեց մեզի, 14եւ մեզի դէմ հրամաններով եղած պարտամուրհակը՝ որ հակառակ էր մեզի՝ ջնջեց, ու մէջտեղէն վերցուց զայն՝ գամելով խաչափայտին վրայ. 15եւ մերկացուց պետութիւններն ու իշխանութիւնները, եւ հանրութեան նշաւակ դարձուց՝ անով յաղթելով անոնց:
16Ուրեմն ա՛լ ո՛չ մէկը թող դատէ ձեզ կերակուրի կամ խմելիքի համար, կամ տօներու, ամսագլուխներու կամ Շաբաթներու կապակցութեամբ, 17որոնք գալիք բաներուն շուքն են. բայց մարմինը Քրիստոսի է: 18Ո՛չ մէկը ձեզ թող զրկէ ձեր մրցանակէն՝ յօժարակամ խոնարհութեամբ ու հրեշտակներու կրօնով, միջամուխ ըլլալով չտեսած բաներուն, զուր տեղը հպարտանալով իր մարմնաւոր միտքով, 19եւ չբռնելով գլուխը՝ որմէ ամբողջ մարմինը, յօդերով ու յօդակապերով հայթայթուած եւ իրարու կցուած, կ՚աճի Աստուծոյ աճումով:
20Ուրեմն, եթէ դուք մեռաք Քրիստոսի հետ՝ այս աշխարհի սկզբունքներուն հանդէպ, ա՛լ ինչո՞ւ՝ աշխարհի մէջ ապրողներու նման՝ ենթակայ կ՚ըլլաք հրամաններու, ինչպէս՝ 21«մի՛ մերձենար, մի՛ համտեսեր, մի՛ դպչիր», 22(ասոնք՝ բոլորը գործածութեամբ սահմանուած են ապականութեան,) մարդոց պատուէրներուն ու վարդապետութիւններուն համաձայն: 23Ասոնք արդարեւ իմաստութեան կերպարանք մը ունին՝ ինքնակամ կրօնով, խոնարհութեամբ եւ մարմինին չխնայելով. բայց արժանի են ո՛չ մէկ պատիւի, հապա կը ծառայեն մարմինը գոհացնելու:

1Ուրեմն, եթէ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, փնտռեցէ՛ք այն բաները՝ որ վերն են, ուր Քրիստոս կը բազմի՝ Աստուծոյ աջ կողմը: 2Մտածեցէ՛ք վերի բաներուն մասին, ո՛չ թէ երկրի վրայ եղող բաներուն մասին. 3որովհետեւ դուք մեռաք, ու ձեր կեանքը պահուած է Քրիստոսի հետ՝ Աստուծոյ մէջ: 4Երբ Քրիստոս՝ մեր կեանքը՝ երեւնայ, այն ատեն դո՛ւք ալ փառքով պիտի երեւնաք՝ անոր հետ:
5Ուրեմն մեռցուցէ՛ք ձեր երկրաւոր անդամները.- պոռնկութիւնը, անմաքրութիւնը, անսանձ կիրքը, չար ցանկութիւնը եւ ագահութիւնը, որ կռապաշտութիւն է: 6Ասո՛նց համար Աստուծոյ բարկութիւնը կու գայ անհնազանդութեան որդիներուն վրայ, 7որոնց մէջ դո՛ւք ալ ժամանակին կ՚ընթանայիք, երբ կ՚ապրէիք անոնց մէջ: 8Բայց հիմա դո՛ւք ալ թօթափեցէ՛ք սա՛ ամէնը.- բարկութիւնը, զայրոյթը, չարամտութիւնը, հայհոյութիւնը, լիրբ խօսքերը՝ ձեր բերանէն: 9Մի՛ ստէք իրարու. հանեցէ՛ք ձեր վրայէն հին մարդը՝ իր գործերով, 10ու հագէ՛ք այն նորը, որ նորոգուած է գիտակցութեամբ՝ իր Արարիչին պատկերին համաձայն, 11եւ որուն մէջ ո՛չ Յոյն կայ, ո՛չ ալ Հրեայ, թլփատութիւն կամ անթլփատութիւն, օտար, Սկիւթացի, ստրուկ կամ ազատ. հապա Քրիստոս է ամէն ինչ, եւ բոլորին մէջ:
12Ուրեմն, որպէս Աստուծոյ ընտրեալներ՝ սուրբ ու սիրելի, հագէ՛ք գութը, կարեկցութիւնը, քաղցրութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, համբերատարութիւնը, 13հանդուրժելով իրարու եւ ներելով իրարու՝ եթէ մէկը տրտունջ մը ունենայ միւսին դէմ. ինչպէս Քրիստոս ներեց ձեզի, նոյնպէս ալ դո՛ւք ներեցէք: 14Եւ այս բոլոր բաներուն վրայ՝ հագէ՛ք սէրը, որ կատարելութեան կապն է: 15Ձեր սիրտերուն մէջ թող հովանաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք: 16Քրիստոսի խօսքը ճոխութեա՛մբ թող բնակի ձեր մէջ, որպէսզի ամբողջ իմաստութեամբ սորվեցնէք իրարու եւ խրատէք զիրար՝ սաղմոսներով, օրհներգերով ու հոգեւոր երգերով, շնորհակալութեամբ երգելով Աստուծոյ՝ ձեր սիրտերուն մէջ: 17Եւ ամէն ինչ որ կ՚ընէք, թէ՛ խօսքով եւ թէ գործով, ըրէ՛ք Տէր Յիսուսի անունով, շնորհակալ ըլլալով Աստուծմէ ու Հօրմէն՝ անոր միջոցով:

vendredi 11 mars 2016

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԵՆ ԱՅՍ ԲԱՌԵՐԸ - QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE CES MOTS ?

Անցեալ անգամ խօսեցանք Խաչակնքումի  եւ անոր խորհուրդի մասին, այսօր, ինչպէս խոստացած էինք, մեր նիւթը պիտի ըլլան կարգ մը բառեր, որոնք կը գործածուին հայկական եկեղեցւոյ մէջ, բայց հայերէն չըլլալու պատճառաւ յաճախ հասկնալի չեն մեր հաւատացեալներուն: Այս բառերը, ինչպէս օրինակ՝ ամէն, օրթի, ալէլուիա, հինէն ի վեր ճիշդ այդպէս կը կիրարկուին   գրեթէ բոլոր աւանդական եկեղեցիներուն մէջ եւ ընդհանրական ճանաչում ունին՝ ազդուած ըլլալով քրիստոնէութեան տարածման առաջին դարերու ծիսկան հիմնական լեզուներէն՝ եբրայերէնէն եւ յունարէնէն: Ամէնէն տարածուածը այդ բառերու շարքին թերեւս եբրայերէն ԱՄԷՆն է, որ համաձայնութեան նշան ըլլալով կը թարգմանուի «թող ըլլայ»: Գրաբարի մէջ յաճախ ան կը փոխարինւի «եղիցի» բառով: ԱՄԷՆը գրեթէ միշտ կ՛ըսուի աղօթքի, Աւետարանի ընթերցումի կամ քարոզի աւարտին, զայն արտասանելով հաւատացեալը կը հաստատէ, թէ ինքը կը հաւատայ եւ հաւանութիւն կու տայ խօսքին: Տէր Յիսուս ալ իր խօսքին մէջ յաճախ կ՛ըսէր. «Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ…», այսինքըն՝ «ճշմարիտ կ՛ըսեմ, ամենայն հեղինակութեամբ»: Ի դէպ, ԱՄԷՆը կը գործածուի նաեւ մահմետականութեան մէջ: Եկեղեցիներու մէջ յաճախ լսուող «անհասկնալի» բառերէն է ԱԼԷԼՈՒԻԱ եբրայերէն բառը, որ 2 բառերու միութիւն է եւ կը նշանակէ «փառաբանենք զԱստուած»: Պատարագներու և ժամերգութիւներու ժամանակ մեր հաւատացեալները կրնան լսել նաեւ օտարալեզու ՕՐԹԻ, ՊՌՈՍԽՈՒՄԷ բառերը, որոնք աւելի յաճախ կ՛երգուին Աւետարան ընթերցելէ առաջ: ՕՐԹԻ կը նշանակէ՝ «ոտքի կեցէ՛ք», քանի որ Աստուծոյ Խօսքը լսելու ատեն պատշաճ է յարգալից ոտքի կենալ: Պատշաճ է նաեւ ուշադրութեամբ ունկնդրելը, որուն համար սարկաւագը  կը հրաւիրէ ներկաները ՊՌՈՍԽՈՒՄԷ յունարէն բառով ուշադիր կենալ եւ հետեւիլ:

Եթէ ձեր ականջին խորթ կը թուին եկեղեցական կիրառութեան այլ բառեր եւս, ուրախ կ՛ըլլանք ատոնց բացատրութիւնները նաեւ տալ. գրեցէ՛ք մեզի:
Գալ անգամ կը խօսինք թէ, ինչո՞ւ եկեղեցի մէջ խունկ կը ծխէն:

La dernière fois nous avons parlé du signe de la croix et sa signification. Aujourd’hui, comme on vous l’avait promis, notre sujet traitera des mots que nous utilisons dans l’église arménienne, mais n’étant pas des mots d’origine arménienne, ils ne sont pas toujours compris par les fidèles.
Ces mots, notamment, « amen », « orti » et « alléluia », ont été utilisés depuis toujours dans les églises traditionnelles. Ces mots sont reconnus universellement, étant influencés par les langues primaires, hébreu et grec, durant la propagation du christianisme lors des premiers siècles.
Le mot le plus répandu parmi cette liste, est probablement, le mot Hébreu « AMEN », étant un signe d’accord et se traduit par « que ce soit ». Dans la langue littéraire se mot est souvent remplacé par « yeghitzi ». L’« AMEN » se dit à la fin d’une prière, une lecture de l’évangile ou une homélie. En disant « Amen » le fidèle confirme qu’il  croit et qu’il approuve ce qui s’est dit. Seigneur Jésus disait souvent dans sa parole « Amen, amen, je vous dis… », c’est-à-dire, « En vérité je dis, en toute autorité ». Au fait, le mot « AMEN » est utilisé aussi dans la religion musulmane.
Parmi les mots « incompréhensibles » que nous entendons souvent dans les églises est l’« HALLÉLUIA » en hébreu, qui est l’association de 2 mots et qui signifie « louons Dieu ».
Durant les messes et les services religieux, les croyants peuvent entendre d’autres mots en langues étrangères notamment, « ORTI » et « BROSKHOUMÉ » qui sont le plus souvent chantés avant la lecture de l’évangile. « ORTI » signifie « levez-vous » parce que, lorsque l'on écoute la parole de Dieu il est digne de se mettre debout respectueusement. Il est convenable aussi d’écouter attentivement, ainsi le diacre invite les présents par le mot grec « BROSKHOUMÉ » à rester attentif et à bien suivre.
Si vous entendez d’autres mots utilisés dans l’église que vous ne comprenez pas, nous serons heureux de vous donner les explications nécessaires. Ecrivez-nous.
La prochaine fois nous allons expliquer pourquoi on brûle de l’encens dans l’église.

(Traduction : Pauline Z.)

mardi 8 mars 2016

CALENDRIER RITUEL - MARS 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE


Կիրակի 20 Մարտ 2016
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Տօն գալստեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Դռնբացէք՝ ժամը 16-ին։

Աւագ Հինգշաբթի, 24 Մարտ 2016
Յիշատակ Վերջին Ընթրիքի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11։30-ին
Ոտնլուայ՝ ժամը 17-ին
Խաւարման Գիշեր՝ ժամը 19:30-ին

Աւագ Ուրբաթ, 25 Մարտ 2016
Յիշատակ Խաչելութեան եւ Թաղման
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Թափօր Թաղման՝ ժամը 18-ին

Աւագ Շաբաթ, 26 Մարտ 2016
Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 17-ին

Կիրակի 27 Մարտ 2016
Ս. ԶԱՏԻԿ
Տօն Յարութեան Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին.

Երկուշաբթի 28 Մարտ 2016
Յիշատակ  Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Dimanche  20 mars 2016
RAMEAUX
Entrée du Christ à Jérusalem
Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 16h

Jeudi Saint, 24 mars 2016
Commémoration de la Cène de Notre Seigneur
Matines à 8h
Sainte Messe à 11h30
Lavement des pieds à 17h
Offices des Ténèbres à 19h30

Vendredi Saint, 25 mars 2016
Vêpres et Procession à 18h 
Samedi Saint, 26 mars 2016
Vigile Pascale
Lectures vespérales à 16h
Sainte Messe de Vigile Pascale à 17h

Dimanche  27 mars 2016
PÂQUES
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ

Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30

Lundi  28 mars 2016

Office de Requiem pour tous les défunts
Début des célébrations à 9h
Sainte Messe à 10h30
mercredi 2 mars 2016

ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ... - REGARDE AVEC AMOUR...


ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ...
 (ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ)

Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած,
Ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարացս,
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց,
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան`
Ծնունդ անճառ Որդի և Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել` աչաց մարմնոյ,
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րաբուն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբիւր լուսոյ, բաշխող շնորհաց.
Ի փակիլ դրանց բնութեանց մարմնոց,
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն,
Զմեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչիլ ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
զՓոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Երևելի լոյս ստեղծեր,
զՏիւ և զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ. Տէ՜ր, ի գիշերի
զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի
զՊահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր`
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
զԽորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ`
զԼոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
զՄիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Ի քեզ նայիմք, լոյսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկօյին
Երևեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ կոչեմք,
Տէր և Աստուած, զքեզ դաւանեմք.
Է՜ջ և առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութիւն նայեա, հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի,
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեա առ մեզ, խաղաղարար,
Զի ննջեսցուք անխռովաբար.
Եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք,
Օրհնել զքեզ`ընդ Հօր հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիէլի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ յաջակողմն օդեաց դասի`
Անշէջ վառեալ զլոյս լապտերաց,
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ`
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա ի մէնջ, Տէր, 
Նշանաւ Խաչի քո զընդիմամարտ 
Եւ զաներեւոյթ գազանն,
Եւ մի տար յապականութիւն 
Զքո ժառանգութիւնս:

Բարեխօսեա՛ վասն մեր, 
Աստուածածին Մարիամ, 
Որ ծնար զտէր Աստուած, 
Որ հոուէրըն զԻսրայէլ, 
Ամենազօր եւ սքանչելի 
Փառօքն իւրովք:

REGARDE AVEC AMOUR...
(SAINT NERSES CHENORHALI)
SAINT NERSES CHENORHALI SOURCE : http://www.jeaap.net/ JEAAP )

Regarde avec amour, Père plein de tendresse,
Les œuvres créées par tes mains,
Donne-nous, en notre faiblesse,
La protection des armées des anges,
Pour nous sauver des malheurs des démons
Qui circulent dans l’obscurité,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, ineffable, Fils et Verbe de Dieu,
Engendré de l’Être incréé et éternel,
Toi, qui as créé le jour pour le travail
Et la nuit pour le repos,
Donne aux yeux du corps de reposer dans le sommeil,
Mais de veiller avec l’esprit,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, Seigneur des âmes raisonnables,
Source de lumière, dispensateur de grâces,
À la fermeture des portes de notre nature corporelle,
Donne ta lumière aux yeux de nos coeurs,
Afin que la nuit nous nous adressions à toi,
Et que nous te glorifions avec les anges.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Saint des Saints, très sainte Trinité,
Daigne nous purifier pour ta demeure
Donne-nous avec les enfants de la noce
De reposer avec toi,
Exauce la supplication de l’ami
Demandant le prêt des trois pains.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi qui as créé la lumière visible,
Et as séparé le jour de la nuit,
Fais que se lève pour nous dans la nuit
Ta lumière spirituelle,
Et que ta droite soit toujours pour nous
Comme l’ombre protectrice
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Que le feu de ton amour allumé sur la terre,
S’enflamme dans nos âmes,
Purifie les pensées de nos coeurs,
Et que resplendisse la lumière de ta connaissance,
Qu’elle nous réveille du sommeil de la mort
Et enflamme nos esprits par ton feu.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

À toi, nous adressons nos regards,
À toi, lumière inaccessible,
Cachée aux lumières sensibles,
Descendue pour nous dans le tombeau.
Dors parmi nous, ô nature éveillée,
Et éloigne de nous le mal.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Devant Toi, lumière sans ombre,
Nous nous tenons suppliants :
Toi qui es apparu le soir aux apôtres
À portes fermées,
Nous t’invoquons avec Thomas,
Nous te proclamons Dieu et Seigneur.
Descends parmi nous, ce soir,
Et donne ton salut à nos âmes.

Ici réunis, nous t’implorons
De venir à notre aide,
Toi défenseur d’Israël !
Sois notre refuge,
Et demeure parmi nous dans la paix,
Afin que nous reposions dans la sérénité,
Et revenions demain pour te louer
Avec le Père et l’Esprit.

Rends-nous dignes, Seigneur,
D’entendre le son de la trompette de Gabriel,
Dans la dernière nuit,
Et de nous trouver à ta droite, parmi les brebis,
Fais-nous entrer avec toi, notre époux Dans la chambre des noces
Comme les cinq vierges sages
Avec les lampes allumées,
Tes épouses spirituelles dans la gloire.

Éloigne de nous, Seigneur
Par le signe de la sainte Croix,
La contre-attaque des bêtes invisibles
Et ne donne pas la corruption
A ton héritage.

Intercède pour nous,
Marie, Sainte Mère de Dieu,
Qu’as enfanté le Seigneur Dieu,
Pasteur d’Israël,
Dans ta puissante et merveilleuse gloire.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...