mercredi 17 février 2016

ԵՕԹ ՇԱԲԱԹ՝ ԿԵԱՆՔԻ ԵՕԹ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Ինչպէս ծանօթ է, «Քառասնորդական» կոչուած Մեծ Պահքի շրջանի ամբողջ տեւողութիւնը 7 շաբաթ է, որոնք մեր Սուրբ Հայրերու իմաստուն դասաւորումով կը ներկայացնեն 7 հիմնական հանգրուան՝ յար եւ նման մարդկութեան կեանքին ընդհանրապէս, եւ ի մասնաւորի մարդու անձնական կեանքի ընթացքին: 
Առաջին կիրակին, որ կը կոչուի Բուն Բարեկենդան, կը յիշեցնէ Եդեմական կեանքը, թէ ինչպիսի մեծ պատուի եւ երանելի երջանիկ կեանքի արժանացած էին Ադամը եւ Եւան: Անոնք ամբողջականօրէն կը վայելէին Աստուծոյ ներկայութիւնը, բան մը որ այդքան կը պակսի մեզի այսօր:
Երկրորդ կիրակին, որ կը կոչուի Արտաքսման Կիրակի, կը յիշեցնէ անհնազանդութեան պատճառաւ Եդեմէն վտարուած, արտաքսուած մեր նախածնողքի պատմութիւնը: Արտաքսուած այս վիճակը յաճախ մեզի եւս կը վերաբերի, երբ ինքներս չփափաքելով մեր փրկութիւնը, կը խախտենք աստուածադիր պատուիրանները եւ ինքնաբերաբար դուրս կը կենանք Աստուծոյ Արքայութենէն:

Երրորդ կիրակին, որ կը կոչուի Անառակի կիրակի, կը յիշեցնէ դէպի Աստուած դարձի հնարաւորութիւնը: Անառակ որդիի առակի նմանութեամբ Աստուած՝ մեր Հայրը, կը սպասէ մեր վերադարձին դէպի Ինքը, երբ հրաժարած ենք մեղքերէն եւ աշխարհին կապող շղթաներէն:
Չորրորդ կիրակին, որ կը կոչուի Տնտեսի կիրակի, կը յիշեցնէ դարձէն ետք մարդու այս աշխարհի մէջ Աստուածահաճոյ ապրելու լաւագոյն ճանապարհը: Ամէն լաւ բան այս կեանքի մէջ լաւ կը դառնայ միմիայն Աստուծոյ ծառայեցնելու միջոցով, հետեւաբար Աստուծոյ կոչն է բարի եւ հաւատարիմ տնտես ըլլալ այս կեանքի մէջ՝ յաւիտենական կեանքի մէջ ընդունելի ըլլալու համար:
Հինգերորդ կիրակին, որ կը կոչուի Դատաւորի կիրակի, կը յիշեցնէ մեզի հանապազ աղօթքի կարեւորութիւնը: Աղօթքը պէտք չէ սահմանափակուի միայն եկեղեցւոյ մէջ ծիսական արարողութիւններու մասնակցելով, այլ ամէն մէկ քրիստոնեայ օրուան մէջ բազմիցս պէտք է ջանայ ժամանակ յատկացնել Աստուծոյ հետ զրոյցին՝ բացելով Տիրոջ առաջ իր սիրտը եւ հոգին:
Վեցերորդ կիրակին, որ կը կոչուի Գալստեան կիրակի, կը յիշեցնէ մեզի Տիրոջ Երկրորդ Գալստեան եւ ահեղ դատաստանի մասին: Մարդը պէտք չէ մոռնայ, որ կեանքը սոսկ մարմնական գոյութիւն չէ, այլ ան ունի իր յաւիտենական ու անմահ հոգեւոր երեսը, հետեւաբար քրիստոնեան միշտ իր աչքի առջեւ պարտի ունենալ մահը եւ յաւիտենական կեանքը, որուն արժանանալու համար պէտք է մաքուր, բարի, սիրառատ ու յաղթանակած ոգիով սպասել Տիրոջ ահեղ դատաստանի օրուան:
Եօթներորդ կիրակին, որ կը կոչուի Ծաղկազարդ, կը խորհրդանշէ Տէր Յիսուս Քրիստոսի արքայական մուտքը Երուսաղէմ, ուր զինք փոքրէն մեծ կը դիմաւորէր ուրախացած ժողովուրդը: Սոյն կիրակիի խորհուրդը կը յորդորէ մեզ բաց եւ անկեղծ կերպով դիմաւորել Քրիստոսի մուտքը մեր սրտերը, որպէսզի ականատեսը ըլլանք Աստուածային Սրբասուրբ Յարութեան:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...