mercredi 25 novembre 2015

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾԱԳՈՒՄԸ - ORIGINE DE L’EGLISE ARMÉNIENNE
Հայոց Եկեղեցւոյն նախնական սւանդութիւնը իրեն սկզբնական հիմնադիրներ կը ճանչնայ Ս. Թադէոս էւ Ս. Բարթողիմէոս առաքեալները, զորս ինքն յատուկ կոչմամբ ալ Առաջին Լուսաւորիչք Հայոց կ՚անուանէ: Անոնց գերեզմաններնալ՝ իբրեւ նուիրական սրբավայրեր կը յարգէ եւ կը պահպանէ Արտազի (Մակու) եւ Աղբակի (Պաչքալէ) վանքերուն մէջ, որոնք Հայաստանի հարաւ-արեւելեան կողմը կը գտնուին:

Աոաքելական կնիքը, զոր Հայոց Եկեղեցին իրեն սեփականած եւ իւրացուցած է եւ ամէն պաշտօնական գրութեանց մէջ համարձակօրէն հռչակած, մէկ կողմէ կը հասսւատէ անոր սկզբնական եւ նախնական ծագումը, միւս կողմէ կը հաստատէ անոր ուղղակի ինքնորոյն սկզբնաւորութիւնը՝ աոանց ուրիշ հնագոյն եկեղեցիի մը գործակցութեան: Առաքելական ծագումը, որ քրիստոնեայ եկեղեցիներէ իբր պայման կը պահանջուի, որպէսզի Քրիստոսի՝ Եկեղեցւոյ Երկնաւոր Հիմնադիրին հետ միացեալ եւ կապակցեալ ըլլալնին հաստատուի, երկու տեսակ է: Մէկը ուղղակի ծագումն է, երբ եկեղեցին առաքեալի մը քարոզութեամբ սկսած է, միւսը անուղղակի սկսած է, երբ ծագումը յաոաջ եկած է առաքեալներէ հաստատուած ուրիշ եկեղեցիի մը միջնորդութեամբ: Ըստ այնմ՝ Հայոց Եկեղեցին ամենայն իրաւամբ կրնայ հոչակել եւ իրեն սեփականել ուղղակի աոաքելական ծագումը:

Ժամանակագրութիւնը Ս. Թադէոս առաքեալին քարոզութեանց ութը տարի միջոց կը վերագրէ՝ 35-43 թթ, եւ տասնվեց տարի ալ՝ Ս. Բարթողիմէոս աոաքեալին քարոզութեանց՝ 44­-60թթ:

Հայոց Եկեղեցւոյ ուղղակի առաքելական ծագումը, եկեղեցական պատմութեան մէջ, ստոյգ եւ անհերքելի եղելութիւն մը պէտք է նկատուի, հարեւնման ուրիշ առաքելական եկեղեցիներու ծագումին:

Մաղաքիա Արք. Օրմանեան
(Հայոց Եկեղեցին)La tradition primitive et constante de cette église reconnaît pour premiers fondateurs les apôtres Saint Thadée et Saint Barthélémy, qu’elle nomme, par antonomase, les Premiers Illuminateurs de l’Arménie. Elle garde leurs tombeaux vénérés dans les anciens sanctuaires d’Ardaze (Magou) et d’Albac (Baschkalé) situés au sud-est de l’Arménie.

Le caractère d’Apostolicité, auquel a prétendu de tout temps l’église arménienne, et qu’elle a proclamé dans ses actes officiels, atteste d’une part l’origine ancienne et primitive, et de l’autre une origine directe et autocéphale, sans l’intermédiaire d’une autre église.
L’origine apostolique, requise pour toute église chrétienne, afin de se mettre en union avec son Divin Fondateur, est réputée directe, quand elle remonte à l’œuvre personnelle d’un apôtre ; elle est indirecte, quand elle dérive d’une église de fondation originairement apostolique. L’église arménienne peut à bon droit se réclamer d’une origine directement apostolique.

La chronologie généralement adoptée attribue à la mission de saint Thadée une durée de huit ans (35-43), et à celle de saint Barthélémy une durée de seize ans (44-60).

L’origine apostolique de l’église arménienne constitue donc un fait irrécusable dans l’histoire ecclésiastique. 
 
Monseigneur Malachia ORMANIAN 
(L'Eglise arménienne)
 


jeudi 19 novembre 2015

Nous prierons ensemble - Աղօթենք միասին

Chers amis,
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une soirée de prière ce vendredi 20 novembre:

à 20 heures aura lieu notre étude biblique hebdomadaire avec Der Houssik. Nous lirons ensemble la Parabole du juge et de la veuve (Luc 8, versets 1 à 8).

à 21h15 un office religieux solennel sera célébré en mémoire des victimes de l'attentat de vendredi dernier, par notre Monseigneur Vahan Hovhanessian, dans la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
Nous prierons ensemble.

Ուրբաթ Սուրբ Գիրքի Սերտողութենէն վերջ՝ ժամը 21:15-ին Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հանդիսապետութեամբ տեղի պիտի ունենայ եկեղեցական արարողութիւն, ի յիշատակ անցեալ Ուրբաթ օր տեղի ունեցած ահաբեկչական յարձակումներու անմեղ զոհերուն։
Եկէք աղօթենք միասին:

mercredi 18 novembre 2015

CONFERENCE DEDIEE AU SAINT CHREME - ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՄԻՒՌՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

« MURON DE LA VICTOIRE »

Cette année, nous avons célébré aux Saints Sièges de Saint Etchmiadzin et d’Antelias la cérémonie dédiée à la bénédiction du Saint Muron (Saint Chrême) dans l’Eglise Arménienne. La bénédiction coincidant avec la commémoration du centenaire du génocide arménien, Sa Sainteté Karekin II a déclaré le Muron « Muron de la victoire ». Et ceci pour faire référence à l’immortalité des Arméniens, à leur évolution, à leur progrès et à leur invincibilité.

« D’où provient l’utilisation du Muron ? Quel est le lien avec le peuple arménien ? Comment et pourquoi on prépare le Muron ? ».

Ces questions seront traitées par le Père Houssik Sargsyan lors d’une conférence dédiée au saint Muron. Cette conférence aura lieu le 28 Novembre à 19:00, le jour de la fête de St Thaddée et St Barthélemy, dans la salle de l’église arménienne à Paris (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris).

La conférence sera animée en français et en arménien. Des vidéos et des photos accompagneront le débat. L’entrée est libre.


«ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»
Այս տարի Սուրբ Էջմիածնի, ինչպէս նաեւ Անթիլիասի վանքերու մէջ հանդիսաւորաբար կատարուեցան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ամենանուիրական սրբութեան՝ Սուրբ Միւռոնի օրհնութիւններ: Օրհնութիւնը Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի հետ համընկնելու առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն նորօրհնեալ միւռոնը հռչակեց «ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»՝ այն դիտարկելով որպէս խորհուրդ հայութեան անմահութեան, յառաջընթացի եւ անկոտրունութեան: 

«Ուրկէ՞ յառաջացած է միւռոնի գործածութիւնը, ի՞նչ կապ ունի հայ ժողովուրդի հետ, ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ կը պատրաստուի անիկա», այս հարցերուն պիտի անդրադառնայ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեան Սուրբ Միւռոնին նուիրուած դասախօսութեան ընթացքին, որ պիտի մատուցուի Նոյեմբեր 28-ին՝ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողիմէոս առաքեալներու տօնի օրը ժամը 19:00-ին՝ Փարիզի Մայր Տաճարի սրահի մէջ (15 rue Jean Goujon, 75008 Paris):

Դասախօսութիւնը կ՚ուղեկցուի տեսանիւթերու, լուսանկարներու ցուցադրութեամբ՝ հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով: Մուտքը ազատ է:

samedi 14 novembre 2015

ԱՂՕԹՔ ՉԱՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ - PRIÈRE POUR ÊTRE PROTÉGÉ DU MAL


Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ ի սուրբ խաչ քո յուսացեալ եմ, Թագաւոր երկնաւոր. զբազմութիւն սրբոց քոց բարեխօս ունիմ առ քեզ: Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, մի՛ անտես առներ զապաւինեալս ի քեզ, այլ պահեա պատուական եւ սուրբ խաչիւ քով ի խաղաղութեան: Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտենս յաւիտենից. ամէն:
Mon âme est toujours entre tes mains et, dans la sainte Croix, j’ai placé ma confiance, ô Roi du ciel. Je regarde la multitude de tes saints comme intercesseurs auprès de toi. Ô toi, le longanime envers tous, ne méprise pas ceux qui ont trouvé refuge en Toi, mais protège-les dans la paix avec ta précieuse et sainte Croix. Délivre-nous des ennemis visibles et invisibles. Rends-nous dignes de te rendre grâces et de te glorifier avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.


vendredi 13 novembre 2015

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԹԵՄԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ - CONFERENCE-EXPOSITION ORGANISEE PAR LE DIOCESE

Նոյեմբեր 5-ին Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Առաջնորդանիստ մայր տաճարի մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին նուիրուած հերթական հանդիսութիւնը: Ֆրանսայի հայոց Թեմական Խորհուրդի նախաձեռնութեամբ փարիզահայ համայնքի ներկայացուցիչները հաւաքուած էին եկեղեցւոյ կից սրահի մէջ՝ մասնակցելու Երեւանի Ցեղասպանութեան Ինստիտուտ-Թանգարանէն բերուած նմուշներու ցուցադրութեան: Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին ցեղասպանութեան նախորդող տարիներու աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ տպագրուած բացիկները, որոնց մէջ պատկերուած էին Արեւմտեան Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի և այլ երկիրներու հայկական եկեղեցիները: Ցուցադրութիւնը իր ներկայութեամբ պատուեց Ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Տիար Հայկ Դեմոյեանը: Ցուցադրութիւնը բաց է մինչեւ Նոյեմբեր 22:
Ցուցահանդէսի բացումէն ետք տեղի ունեցաւ նաև դասախօսութիւն, որու քննարկման նյութն էր՝ «Հայ Եկեղեցւոյ նահատակները»: Բանախօսներն էին՝ Փարիզի Արեւմտեան (Paris Ouest) Համալսարանի իրաւունքի պատմութեան դասախօս Տիար Արամ Մարտիրոսեան և Փարիզի Կաթողիկէ Համալսարանի (Institut Catholique) դասախօս Տիար Սահակ Սուքիասեան: Դասախօսութիւնը ընթացաւ 2 մասով՝ նահատակութիւնը եւ սրբութիւնը ըստ Հայոց Կանոնագիրքի եւ նահատակութիւնը 20-րդ դարասկզբին:


Un nouvel événement dédié à la commémoration du centenaire du Génocide Arménien s’est tenu le 5 novembre, en la Cathédrale Saint Jean Baptiste, siège de l’Archevêché de Paris. Ce jour-là, le conseil diocésain de l’église arménienne avait organisé dans la salle Nourhan Fringhian, une exposition de cartes postales provenant du Musée-Institut du Génocide d’Erevan.  Ces cartes postales, imprimées avant le génocide dans des pays du monde entier, représentaient des églises arméniennes d’Arménie occidentale, d’Iran, de Russie, de Géorgie, d’Arménie et d’autres pays encore. C’est Monsieur Demoyan en personne, directeur de l’Institut-Musée du Génocide, qui nous a fait l’honneur de présenter l’exposition. Celle-ci est accessible au public jusqu’au 22 novembre.
Après le vernissage, nous avons eu le privilège d’assister à une conférence passionnante, dont le thème était « les martyrs de l’église arménienne ». Les conférenciers étaient le Pr Aram Mardirossian, Professeur en Histoire du Droit à l’université Paris Ouest, et Monsieur Sahag Sukiasyan, enseignant à l’Institut Catholique de Paris. La conférence a été composée de 2 parties : « le martyr et la sainteté selon le livre des canons arméniens» et « le martyr arménien au début du 20ème siècle  ».
(Traduction: Anahit)


jeudi 12 novembre 2015

ՀԱՒԱՏՔԸ՝ ԳՈՐԾՈՎ - LA FOI A TRAVERS LES ACTES

Փարիզի եկեղեցասէր երիտասարդները, բացի իրենց ներկայութենէն եկեղեցական կեանքի մէջ, բացի մասնակցութենէն միջոցառումներուն, դասախօսութիւններուն եւ Աստուածաշունչի սերտողութիւններուն, մշտապէս կը փայլին նաեւ իրենց ծառայասիրութեամբ: Արդէն սովորութիւն դարձած է տարին քանի մը անգամ, յատկապէս Տաղաւար տօներէն առաջ միաւորեալ ուժերով զիրենք հոգեպէս սնող եկեղեցւոյ մաքրութիւնը կազմակերպել: Մէկ տարի առաջ երիտասարդները ստանձնեցին նաեւ մասնակցութիւնը խորանի յետնամասի եւ աւանդատան նորոգութեան, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ ջահերը լուալու դժուարին գործը: Ծառայասիրութեան վերջին դրսեւորումը ցուցաբերուեցաւ նաեւ անցեալ շաբաթ, երբ իրենց հոգեւոր հովիւ Տէր Յուսիկի կոչին ընդառաջելով երիտասարդ-երիտասարդուհիները ստանձնեցին կարգ մը վնասուած եկեղեցական զգեստներու վերանորոգութեան աշխատանքը: Խորապէս շնորհակալ ենք երիտասարդներուն մշտապէս իրենց օգտակարութիւնը Մայր Տաճարին մատուցելու համար եւ մեծապէս մխիթարուած ենք, որ Աստուծոյ Խօսքի սերմերը գործնական պտուղ կու տան անոնց սիրտերու եւ կեանքերու մէջ՝ հաւատքը գործերով ապացուցելով:

 
Les Jeunes de l’Eglise participent à la vie de l’Eglise, aux événements, conférences et Etudes Bibliques. Mais ils prennent également part aux différents travaux du quotidien. Ils avaient déjà l’habitude de se réunir plusieurs fois par an -en général les veilles de grandes fêtes- pour participer ensemble au nettoyage de la cathédrale. Il y a un an, ces derniers ont participé à la rénovation de l’autel de l’église ainsi que de la sacristie, et ont procédé à la minutieuse tâche de laver les lustres de l’église.
La dernière occasion pour eux de manifester leur aide a été de répondre dernièrement à l’appel de leur prêtre paroissial Der Husik pour remettre en état quelques-uns des vêtements ecclésiastiques.
Nous remercions du fond du cœur tous ces jeunes pour leur contribution à la vie de notre église et sommes heureux que les germes de la Parole de Dieu donnent un fruit opérationnel au sein de leurs cœurs et de leurs vies, en faisant vivre leur foi à travers les actes.

(Traduction: Anahit)

samedi 7 novembre 2015

LES ANGES

Dieu, a créé les créatures matérielles, l'univers, les étoiles, l'homme, etc.
Avec tout cela, Il a fait une foule innombrable d'anges, des êtres supérieurs à la nature humaine (Dn 7.10; Ps 68.18; Mt  26.53.).
Aux anges ont été dévolues l'adoration et la glorification de Dieu dans le ciel, l'obéissance et l'exécution de Ses ordres (Ps 19.2 ; Mt 5.16.); et sur la terre, donnée aux hommes, ils doivent les secourir et aider leurs prières à monter vers Dieu (Ps 115.16.).
Les anges sont de purs esprits, invisibles et immortels (Mc 12.25.) ; ils sont les messagers de Dieu ; en hébreu on les nomme Mal'ak (Envoyé), en grec Aggelos (Messager).
L'une des missions des anges est de transmettre les messages de Dieu à ceux qu'il aime ; une autre de leur fonction est de protéger les croyants (He 1.14.) ; alors Dieu leur Idonne un corps pour les rendre visibles aux hommes vers lesquels II les envoie (Ez 1.26 ; Jn 20.12.).
Il y a les bons anges ou anges de lumière ; ils assistent au Conseil de Dieu, ce sont les Fils de Dieu (Jb 1.6.); le Créateur les couvre de gloire, c'est la récompense de leur dévouement et de leur fidélité sans limite.
Les bons anges sont divisés en trois hiérarchies :

1. Les Séraphins, les Chérubins, les Trônes.
2. Les Dominations, les Vertus, les Puissances.
3. Les Principautés, les Archanges, les Anges (Col. 1.16).

Parmi les bons anges on connaît Michel ou Michaël qui terrassa Lucifer, et dont Dieu a fait la Prince et le Patron de son peuple fidèle (Dn 10.13, 21); Raphaël qui conduisit Tobie; Gabriel, que Dieu Tout-Puissant envoya à la Très Sainte-Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle allait porter le Fils de Dieu (Lc 1.26).
Il y a aussi les mauvais anges ou anges des ténèbres ou démons ; eux aussi ont été créés par Dieu mais ils se sont rebellés contre Lui.

Albert KHAZAINEDJIAN
(Le catéchisme de la sainte église arménienne 
apostolique universelle orthodoxe)

vendredi 6 novembre 2015

«ԿԱՆԹԵՂԻ» ՆՈՐ ՏԵՍՔԸ

Գիտէի՞ք արդեօք, որ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցին մինչեւ «ԿԱՆԹԵՂ» ամսաթերթիկի հրատարակութիւնը տարիներու ընթացքին ունեցած է նաեւ այլ պարբերական հրատարակութիւններ: Առաջին փորձը կատարած է Գերշ. Տ. Տիրան Արք. Ներսոյեան (այն ժամանակ՝ վարդապետ) 1938-ին՝ հրատարակութեան պատրաստելով «ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ» անուամբ թերթը, որ կարճ կեանք ունեցաւ՝ մինչեւ 1939-ի փետրուար:
Աւելի քան 50 տարի վերջ՝ 1991-ի Յունուար 1-ին նոր տպագրութեան նախաձեռնութեամբ հանդէս կու գայ Մայր Եկեղեցւոյ վարչութիւնը՝ օրհնութեամբ Գերշ. Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեանի: Կը պատրաստուի «ՁԱՅՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ» երկամսեայ թերթը, որ կը հրատարակուի մինչեւ 1994թ:


mercredi 4 novembre 2015

Ի՞ՆՉ ՏՈՒԱԾ ԵՆ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 16 ՏԱՐԻՆԵՐԸ - CE QUE NOUS A APPORTÉ S.S. KAREKINE II DEPUIS CES 16 DERNIÈRES ANNÉES

Նոյեմբերի 4-ին լրացաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օծման եւ գահակալութեան 16-րդ տարին: Տասնվեց տարիներու ընթացքին Հայ Եկեղեցւոյ ծոցին մէջ արձանագրուած բազմաթիւ ձեռքբերումներէն 16-ը կը ներկայացնենք ստորեւ.

Ա. Կառուցուել եւ բարեկարգուել են հոգեւոր կրթա-կան հաստատութիւնները. Այժմ շուրջ 300 ուսանողներ բարձրագոյն կրթութիւն կը ստանան՝ համալրելու համար հոգեւորականաց շարքը:
Բ. Դպրոցներ բացուած են Վաղարշապատ քաղաքի, Հառիճի մէջ եւ այլուր:
Գ. Երեւանի եւ մարզերու թիւով 7 Հա-յորդեաց տուներու մէջ ազգային-հայրե-նասիրական, մշակութային կրթութիւն կը սատանան շուրջ 5000 սաներ:
Դ.Կ՚ուսումնասիրուին եւ կը տպագրուին հարիւրաւոր հայագիտական եւ հոգեւոր գիրքեր եւ յօդուածներ:
Ե. Հիմնուած են հարիւրաւոր կիրակնօր-եայ դպրոցներ: 
Զ. Նորոգուած են հարիւրէ աւելի եկեղե-ցիներ:
Է. Կառուցուած են եւ կառուցման մէջ կը գտնուին տասնեակ նոր եկեղեցիներ: 
Ը. 6-դարեայ ընդմիջումէ ետք գումար-ուեցաւ Եպիսկոպոսաց ժողովը:
Թ. Երեք հարիւրէ աւելի եկեղե-ցականներ ձեռնադըրուած են Գարեգին Բ.-ի գահակալութենէն վերջ:
Ժ. Մեծապէս զարկ տրուած է եկեղեցի-պետութիւն փոխյարաբերութիւններու զարգացման:
ԺԱ. Յառաջընթաց արձանագրուած է թեմերէն ներս ներեկեղեցական կեանքի կազմակերպումի մէջ:
ԺԲ. Աշխուժացած է Հայ Եկեղեցւոյ դերակատարու-թիւնը միջեկեղեցական յարաբերութիւններու Էքիւ- մենիք դաշտին մէջ: 
ԺԳ. Ընդլայնուած է հոգեւոր քարոզչութեան ասպա-րէզը Հայաստանի մէջ՝ մուտք գործելով հիւան- դանոցներ, կալանավայրեր, դպրոցներ եւ այլ ուսում-նական հաստատութիւններ:
ԺԴ. Զօրացած է Եկեղեցւոյ ընկերային ծառայութիւնը:
ԺԵ. Հիմադրուած է  «Շողակաթ» հոգեւոր-մշակութային հեռուստաընկերութիւնը:
ԺԶ. Սրբադասուած են Մեծ Եղեռնի նահատակները:
Ce 4 novembre a été marqué par la 16ème
commémoration du sacre et de l’intronisation de Sa Sainteté Karekine II, Catholicos de tous les Arméniens. Durant ces 16 années, de nombreuses réalisations ont été enregistrées au sein de l'église arménienne. Voici 16 d’entre elles :

1) De nouveaux établissements d'enseignement religieux ont été construits, le séminaire religieux Gevorgyan a été rénové. Actuellement, près de 300 étudiants reçoivent un enseignement supérieur pour permettre d’accroître le nombre des religieux.
2) Ouverture d'écoles à Vagharchabat, Harige et ailleurs.
3) Des maisons culturelles arméniennes ont vu le jour. Aujourd'hui, dans 7 maisons à Erevan et en Province près de 5.000 citoyens arméniens reçoivent un enseignement patriotique et culturel.
4) Des centaines de livres arméniens et spirituels ont été imprimés.
5) Des centaines d'écoles du Dimanche ont été fondées dans toute l’Arménie.
6) Plus d’une centaine d’églises et de monastères ont été rénovés.
7) Plus d’une centaine de nouvelles églises ont été construites ou sont en cours de construction.
8) Après 600 ans un synode s’est réuni au Saint Siège.
9) Plus de 300 religieux ont été ordonnés depuis le début de la nomination de S.S. Karekine II.
10) Un effort important a été fait dans  le développement des relations Église-État.
11) Un développement sans précédent a été enregistré dans l’organisation de la vie interne des Diocèses.
12)
Le rôle de l’église arménienne s’est renforcé  dans le domaine des relations œcuméniques.
13) Le champ d’action de la prédication spirituelle s’est élargi en Arménie jusque dans les hôpitaux, les prisons, les écoles et d’autres établissements scolaires.
14) Le service social de l’Eglise enregistre une progression.
15) La chaîne de télévision  spirituelle et culturelle  «Shoghagat » a été fondée.
16) Les victimes de Génocide des Arméniens ont été canonisées.

mardi 3 novembre 2015

CALENDRIER RITUEL - NOVEMBRE 2015

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE Շաբաթ 7 Նոյեմբեր 2015
Տօն Սրբոց Հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի եւ Միքայէլի
եւ ամենայն երկնային զօրացն
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ինՇաբաթ 28 Նոյեմբեր 2015
Սրբոց Առաքելոցն եւ Առաջին Լուսաւորչացն մերոց
Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Samedi 7 Novembre 2015
Fête des Saints Archanges 

Gabriel et Michel 
et de toutes les puissances célestes
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30Samedi 28 Novebre 2015
Fête de nos Sts Apôtres et premiers Illuminateurs
Thaddée et Barthélémy

Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30lundi 2 novembre 2015

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ՝ ՆՈՒԷՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ - DES NOUVEAUX TESTAMENTS OFFERTS AU GROUPE DE JEUNES DE NOTRE ÉGLISE

Փարիզի «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան գործունէութեան ամենէն յայտնի կողմը՝ ամէնշաբաթեայ հանդիպումներն են՝ Աստուածաշունչը երիտասարդներուն մատչելի դարձնելու եւ Աստուծոյ Խօսքը որպէս կենսակերպ ջամբելու անոնց:
Երիտասարդներու սէրը դէպի եկեղեցին եւ Սուրբ Գիրքը աւելի խրախուսելու նպատակով Փարիզի Մայր Տաճարի Ծխական Խորհուրդը 5 նորատիպ հայերէն Նոր Կտակարաններ նուիրեց երիտասարդաց միութեանը, ինչը երիտասարդները ընդունեցին սրտագին ուրախութեամբ եւ երախտագիտութեամբ:

Յիշեցնենք, որ Աստուածաշունչի մեկնութեան երիտասարդական հաւաքները տեղի կ՚ունենան ամէն Ուրբաթ, ժամը 20:00-ին:
Մուտքը ազատ է բոլոր երիտասարդներուն համար:

L'activité la plus importante du groupe de jeunes "Saint -Jean-Baptiste" de Paris consiste en des réunions hebdomadaires autour de la Bible, dans le but de la rendre plus accessible et de leur transmettre la parole de Dieu pour rendre leur vie plus lumineuse au quotidien.
Afin d'encourager l'amour des jeunes envers la Bible et l'église, le conseil paroissial de la cathédrale de Paris a offert aux groupes de jeunes 5 nouveaux testaments en langue arménienne qui ont été acceptés avec joie et gratitude.

Pour rappel, les rencontres des jeunes autour des études bibliques sont organisées tous les vendredis à 20h00.
L'entrée est libre. 
(Traduction: Houry Assadourian)

dimanche 1 novembre 2015

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿԻ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ - LES JEUNES DE L’EGLISE PRENNENT PART A UN ENREGISTREMENT

Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի առթիւ Փարիզի «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը հանդէս եկած էր մի քանի նախաձեռնութիւններով: Անոնցմէ մին այս օրերուն միայն տուաւ իր գեղեցիկ պտուղը՝ որպէս յարգանքի տուրքի ընծայում նահատակներու յիշատակին:
Հայաստանէն յայտնի երգահան Արա Գէորգեան Մեծ Եղեռնի 100-ամեակի առթիւ ներկայացուցած էր իր նոր ստեղծագործութիւնը՝ REMEMBER (թրգմն.՝ ՅԻՇԷ), որու համար կը նախատեսուէր պատրաստել տեսահոլովակ: Հոլովակի գաղափարը այն էր, որ Ծիծեռնակաբերդի մէջ հաւաքուած շուրջ 700 հոգինոց երգչախումբի կատարման պիտի միանային աշխարհի մէջ սփռուած հայերը՝ ներկայացնելով իրենց համայնքները: Ֆրանսան ներկայացնելու պատիւը բաժին ինկաւ մեր երիտասարդաց միութեան, որու անդամները երկարատեւ տքնաջան աշխատանքով յաջողեցան սորվիլ երգը եւ երգել Հայոց Ցեղասապանութեան նահատակներու յիշատակը յաւերժացնող՝ Կոմիտաս Վարդապետի յուշարձանի մօտ: Ստորեւ կը ներկայացնենք տեսագրութիւնը՝ շնորհակալութիւն յայտնելով այս գաղափարին օժանդակող բոլոր անհատներուն՝ Արա Գէորգեանին, Աննա Մաճկալեանին, Մկրտիչ Մկրտչեանին եւ Մուրադ Ամիրխանեանին (Adam Barro).A l’occasion du centenaire du génocide arménien, les jeunes de l’église Saint Jean-Baptiste de Paris ont présenté plusieurs initiatives. L'une d'entre elles a récemment porté sa pierre à un édifice particulier. En effet, le célèbre compositeur Ara Gévorgyan a présenté sa dernière création musicale « REMEMBER » (traduction- « Souvenez vous »), à l’occasion de la commémoration des 100 ans du génocide arménien. Une vidéo était alors prévue sous forme de clip. Le concept était de rassembler 700 choristes et musiciens au Mémorial du génocide à Dsidsernagapert et d'accompagner leur performance avec des groupes d'arméniens de chacun des pays de la diaspora, représentant chacun leur communauté.
Le groupe des jeunes de notre église a eu l’honneur de représenter la France. Après une longue préparation, c’est près du monument Komitas que  les membres du groupe ont chanté ensemble la chanson dédiée à la mémoire des martyres du génocide arménien.
Nous vous présenterons l’enregistrement.
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont soutenu cette idée et ont participé à ce projet, ainsi qu’à Ara Gévorgyan, Anna Matchkalyan, Mgrdich Mgrdchyan et Mourad Amirkhanyan (Adam Barro).
(Traduction : Chouchane Dourian)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...