mardi 29 septembre 2015

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ - BROCANTE DE LIVRES

Փարիզի Մայր Տաճարի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւնը Սեպտեմբեր 20-ին եկեղեցւոյ բակին մէջ կազմակերպած էր գիրքերու տօնավաճառ մը:Գիրքերը երիտասարդներուն սիրայօժար տրամադրած էր Մայր Եկեղեցւոյ գրադարանը, ինչպէս նաեւ անհատներ՝ իրենց անձնական գրադարաններէն: Հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն բազմաթիւ գիրքերու մէջ կարելի էր գտնել թէ գեղարուեստական, թէ հոգեւոր, թէ մշակութային գրականութիւն:Այս առաջին նմանօրինակ նախաձեռնութիւնն էր, որ երիտասարդաց միութիւնը կազմակերպած էր երիտասարդական դրամագլուխ մը ունենալու նպատակով, գումար, որ ի պահանջել հարկին պիտի գործածուի միութեան աշխատանքները առաւել կազմակերպուած դարձնելու համար: Թէ վաճառքի կազմակերպումը, թէ բուն վաճառքը ընթացան թեթեւ ընտանեկան եւ սիրալից մթնոլորտի մէջ՝ ոգեւորելով և հետաքրքրութիւն յառաջացնելով եկեղեցւոյ հաւատացեալներու մօտ:Աստծոյ օրհնութեամբ կը սպասենք ու կը նախատեսենք յետագայ նորանոր ծրագիրներ:


Le dimanche 20 octobre 2015, les jeunes de l'Eglise arménienne "Saint-Jean-Baptiste" de Paris ont organisé une brocante de livres dans la cour de l'église. Ces livres ont été fournis par la bibliotheque de l'Eglise. Ainsi que par des personnes qui ont offert des livres de leur bibliotheque personnelle. C'était une sélection de livres arméniens, français et anglais. Les gens avaient le choix entre différentes catégories de livres: spiritualité,  religion,  romans,  culture, etc. Cette brocante est le premier événement organisé par l'association des jeunes de l'Eglise "Saint-Jean Baptiste". Le but est de financer notre nouvelle association. C'était une réussite sur le plan humain ainsi que financier. Les jeunes ont coopéré ensemble pour un seul but en harmonie et joie. Les fidèles présents de la communauté arménienne étaient curieux et impressionnés face à cette nouvelle idée.
En espérant que d'autres événements succéderont à celui-ci avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus.
(Pauline Z.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...