mardi 11 août 2015

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ (ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ)

Հայ Եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար տօներէն մին ի տարբերութիւն միւսներու կը հիմնուի ոչ թէ Աստուածաշունչ Մատեանի մեզի փոխանցած տեղեկութիւններու, այլ Սրբազան Աւանդութեան վրայ: Այդ տօնը կը կոչուի Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի Վերափոխման տօն, որ ժողովրդական խօսքի մէջ աւելի ծանօթ է որպէս Խաղողօրհնէք: Այս տօնը Հայ Եկեղեցին կը նշէ Օգոստոս 15-ի ամենամօտիկ Կիրակին եւ այս տարի զայն պիտի տօնենք Օգոստոս 18-ին: Ի՞նչ է Վերափոխումի պատմութիւնը: Սրբազան Աւանդութեան համաձայն, Յիսուսի խաչելութիւնէն ետք Կոյս Մարիամը համաձայն իր Որդիի յորդորի (Յովհ. ԺԹ 26–27) կ՚ապրէր Յովհաննէս Առաքեալ Աւետարանիչի քով՝ 15 տարի շարունակ իր առօրեան անցնելով աղօթքի եւ պահեցողութեան մէջ: Օր մը, երբ Աստուածամայրը այցելութիւն մը կը կատարէ իր Որդիի գերեզմանը, անոր կ՚երևի Գաբրիէլ հրեշտակապետը եւ կը յայտնէ, որ հասած է անոր մահուան ժամը: Մարիամ կը շտապէ այս լուրը յայտնելու Յովհաննէսին եւ միւս առաքեալներուն, կը խնդրէ մինչ իր ննջումը Սուրբ Պատարագ մատուցել: Պատարագէն ետք Տիրամայրը աղօթքով կ՚աւանդէ իր հոգին: Երբ Առաքեալները կը շրջապատեն անոր մահիճը, հզօր լոյս մը կ՚ողողէ անոր սենեակը եւ այդ լոյսի մէջ կը յայտնուի Յիսուս Քրիստոսը՝ շրջապատուած հրեշտակներով և իր մօր մարմինը երկինք կ՚առնէ՝ օրինակ տալով մեզի, որ անարատ ապրած կեանքին շնորհիւ յարութեան եւ փրկութեան երաշխիքը ունինք: Ահա թէ ինչու Սուրբ Կոյսի երկրային կեանքի վախճանը եկեղեցին կ՚անուանէ «ննջում» եւ ոչ թէ «մահ», իսկ տօնը կը կոչէ Վերափոխում՝ դէպի վեր, երկինք տեղափոխում կամ փոխադրում:

Հետաքրքրական հայկական արձագանգ մը ևս կայ այս տօնի պատմութեան մէջ: Աւանդութիւնը կ՚ըսէ, որ երբ Սուրբ Կոյսը ննջեց, առաքեալներէն բացակայ էր Հայոց ազգի լուսաւորիչներէն Սուրբ Բարթուղիմէոս Առաքեալը: Երբ ան ճամբորդութենէ կը վերադառնայ և կ՚իմանայ, թէ ինչեր եղած են իր բացակայութեամբ, շատ կը վշտանայ: Առաքեալ եղբայրներ զայն մխիթարելու համար անոր կը յանձնեն Սրբուհւոյ կենդանագիր պատկերը, որ հանգչելէն առաջ Աստուածածինը թաշկինակ մը դեմքին հպելով հրաշքով պատկերած էր վրան՝ որպէս յիշատակ: Հայոց Մովսէս Խորենացի պատմիչը կը վկայէ, որ Մարիամի կենդանագիր այդ նկարը Բարթուղիմէոս առաքեալը իր հետ Հայաստան բերած է: Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տօնախմբութեան առիթով մեր եկեղեցիներու մէջ կը կատարուի Խաղողի օրհնութեան կարգ, որով կ՚օրհնուի տարուայ բարիքը: Քրիստոս ինք իրեն համեմատեց Խաղողի որթի հետ (Յովհ. ԺԵ 1), ինչպէս նաեւ խաղողի հիւթը՝ գինին իր Արիւնը հռչակեց (Մատթ. ԻԶ 28): Ուստի այս է պատճառը, որ Աստուածածնի Վերափոխման տօնի ժամանակ խորհրդաբանօրէն կը կատարենք Խաղողի օրհնութիւն՝ ձևով մը նշելու համար, որ Սուրբ Կոյսը կ՚ըլլայ այդ խաղողը որմէ Յիսուս որպէս մեր մեղքերու քաւութեան անապակ գինի կը մատուցուի Սուրբ Պատարագին: Սուրբ Աստուածածինը Հայ Եկեղեցւոյ ամենամեծ սուրբն ու բարեխօսն է, որ մինչեւ այսօր աննկատելիօրէն կը շարունակէ իւր մայրական խնամքը տարածել Եկեղեցւոյս վրայ եւ իր աղօթքներով ու խնդրանքներով բարեխօսել մեզմէ իւրաքանչիւրի փրկութեան եւ բարօրութեան համար: Ուստի երբ հոգեւոր օգնութեան ու սփոփանքի կարիք կը զգանք, յիշենք բոլորս, որ երկնքի մէջ ունինք սիրագորով Մայր մը, որ պատրաստ է բարեխօսելու եւ մեր մեղքերի համար թողութիւն խընդրելու իր Միածին Որդիի առջեւ:
Որպէս տաղաւար տօն՝ Վերափոխումին յաջորդ օրը կը մատուցիուի Մեռելց Պատարագ:

http://www.jeaap.net/2015/08/assomption-de-la-sainte-mere-de-dieu.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...