jeudi 30 juillet 2015

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԹԵՒԸ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՄԷՋ

«Նոր Յառաջ» - Եկեղեցւոյ երիտասարդական միաւորները ի՞նչպէս կազմակերպուած են։
Տէր Յուսիկ Սարգսեան - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը տարիներ առաջ մարմին մը ստեղծած է որ կը կոչուի «Հայ եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միաւորում» (ՀԵԵՄ), որու նպատակն է ամբողջ աշխարհի Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ հաւատարիմ եւ եկեղեցական կեանքին մէջ ներգրաւուած երիտասարդները համախմբել մէկ մարմնի մէջ, աշխատանքները համակարգել եւ համապատասխան ռազմավարութիւն մշակել, որպէսզի այդ մարզէն ներս նոր սերունդին գործունէութիւնը աւելի կազմակերպուած ըլլայ։ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, տարբեր թեմերու ներկայացուցիչներու համաձայնութեամբ կը ստեղծուին կանոնադրութիւններ, Երիտասարդաց միութիւններու ձեւաւորման նախագիծեր կը կազմուին այն շրջաններուն համար, որոնք չունին նման համախմբումներ, որովհետեւ ի վերջոյ, հարկ է խոստովանիլ, որ եկեղեցւոյ ապագան պիտի կերտեն երիտասարդները, դառնալով վարչութեանց կամ ծխական խորհուրդներու անդամներ, հոգաբարձուներ։ Անոնք պէտք է հասակ նետեն եկեղեցական շրջանակին մէջ՝ համաձայն եկեղեցւոյ սկզբունքներուն։
Ինչ կը վերաբերի Ֆրանսահայոց թեմին, ապա Թեմակալ նորընտիր Առաջնորդ Վահան Եպիսկ. Յովհաննէսեանի ժամանումով արդէն տեսականէն գործնական հանգրուան անցած է համահայկական այս կառոյցին կազմակերպումը։ Անցեալին ալ այս աշխատանքը համակարգուած է Ս. Էջմիածնի կողմէ հսկողութեամբ Վալանսի հոգեւոր հովիւ Տէր Անդրանիկ Մալճեանի։ Այսօր Վահան Սրբազան ջանք կը թափէ ստեղծելու «Ֆրանսայի եկեղեցասէր երիտասարդաց միաւորում» կառոյցը, որ կը համախմբէ զանազան ծուխերէն ներս գոյութիւն ունեցող երիտասարդական կազմերը։ Առ այդ, մօտ ապագային կայանալիք ճամբարը համաֆրանսական տարողութիւն ունի։ Գլխաւոր երեք շրջաններէն (Փարիզ, Մարսիլիա եւ Լիոն), ինչպէս նաեւ այլ գաղութներէն եկած պատանիներ այդ ճամբարներուն մասնակցելով երկու տարի յետոյ պիտի միանան երիտասարդական շարքերուն։ Ըսեմ թէ Փարիզի մէջ արդէն 2008էն ի վեր երիտասարդական շարժում գոյութիւն ունի, իսկ այդ կորիզը ձեւաւորուած է շնորհիւ նախկին հոգեւոր առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ նախանձախնդիր երիտասարդներուն։ Իւրաքանչիւր Հինգշաբթի օր երիտասարդները կը հաւաքուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ եւ միասնաբար կը քննարկեն հոգեւոր նիւթեր։ Իմ կարգին ես պարզապէս փորձեցի եղած ցիրուցան եւ քաոսային վիճակի մէջ գտնուող կառոյցը կարգ ու կանոնի բերել, որ այսօր կը կոչուի «Ս. Յովհաննէս-Մկրտիչ» երիտասարդաց միութիւն։ Ունինք արդէն կայքէջ մը (www.jeaap.net), նաեւ դիմագիրք՝ հանրութիւնը մեր գործունէութենէն տեղեակ պահելու համար (www.facebook.com/JEAAP.Jean.Baptiste)։ Երիտասարդական նմանօրինակ խումբեր աշխատանք կը տանին նաեւ Վալանս, Կրընոպլը, Մարսիլիա, Սթրազպուրկ, Լիոն, Տէսին…։ Ըսեմ թէ մենք իբրեւ երիտասարդական միութիւն պետութեան կողմէ ճանչցուած չենք, որովհետեւ եկեղեցւոյ ներքին կառոյցին մաս կը կազմենք, ինչպէս օրինակ «Տիկնանց Յանձնախումբը»։

«ՆՅ» - Եկեղեցւոյ երիտասարդաց միութիւնը քանի՞ անդամներ ունի եւ յստակօրէն ի՞նչ աշխատանք կը տանի։
Տ.Յ.Ս. - Վստահաբար 40էն 50 անդամ ունինք, բայց անոնցմէ ոչ բոլորը մնայուն ներկայութիւն են։ Մենք բացի դաստիարակչական բաժինէն (ներկայիս Հինգշաբթիի փոխարէն մեր շաբաթական հանդիպումները տեղի կ՚ունենան Ուրբաթ օրերը) կը կազմակերպենք նաեւ ուխտագնացութիւններ, որոնցմէ վերջինը Իտալիոյ Թորինօ քաղաք այցելութիւնն էր (Մայիս 8-10)՝ Յիսուսի «Պատանք»ի ցուցադրութեան առիթով։ Մեր երիտասարդները կ՚ընդառաջեն իրենց յղուած դիմումներուն եւ օգնութեան ձեռք կ՚երկարեն հոն ուր կարիքը կը զգացուի։ Կազմակերպչական գետնի վրայ կ՚օժանդակեն «Տիկնանց միութեան» ձեռնարկներուն, կը զբաղին եկեղեցւոյ մաքրութեան հարցով, կը վերանորոգեն եկեղեցական զգեստները։ Մէկ խօսքով իւրաքանչիւրը իր կարողութիւններու սահմանին մէջ կը մատուցանէ իր ծառայութիւնը։ Հարկ է նշել, թէ ի սկզբանէ մեր երիտասարդական համախմբումի նպատակը Աստուածաշունչի մեկնաբանութիւնն է եւ մենք ցարդ արդէն ութ հատոր սերտած ենք, ինչ որ ինքնին ողջունելի երեւոյթ մըն է։ 2014ի առաջին եռամսեային բացատրեցինք եւ մեկնաբանեցինք Պատարագը, երկրորդ եռամսեան նուիրուած էր վիճարկումներու, որոնց ընթացքին քննարկեցինք այսօրուան երիտասարդութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները, բայց նաեւ եկեղեցւոյ կեցուածքը ընկերային զանազան երեւոյթներու նկատմամբ՝ անձնասպանութիւն, սիրահարութիւն, միասեռականութիւն, եւայլն։ Իսկ երրորդ եռամսեան յատկացուած էր Սուրբ Գիրքի մեկնաբանութեան։ Մենք նաեւ կ՚ուզենք Հայոց պատմութեան մասին տեղեկութիւններ փոխանցել մեր նոր սերունդի այն հատուածին, որ քիչ մը հեռացած է իր արմատներէն։ Այս աշխատանքը արդէն կ՚իրականացնէ Նորվան Սրբազան՝ Բարեգործականի կեդրոնին մէջ ներկայացուցած իր դասախօսական շարքերով։ Մինչեւ այս տարուան աւարտը յուսանք պիտի ունենանք «Հայոց Պատմութեան կարեւոր էջեր» դասախօսութիւններու շարք երիտասարդներու համար։
Կ՚ուզէի նաեւ նշել, որ երիտասարդաց միութիւնը փակ կառոյց մը չէ եւ բոլոր ցանկացողները կրնան միանալ մեզի։

«ՆՅ» - Երիտասարդներուն միջեւ հաղորդակցութեան լեզուն հայերէ՞ն է թէ՝ ֆրանսերէն։
Տ.Յ.Ս. - Անշուշտ հայերէնով, սակայն եթէ նոյնիսկ մէկ հոգի լեզուին չի տիրապետեր, այն ատեն տեղւոյն վրայ կը թարգմանուին ըսուածները։ Բարեբախտաբար երիտասարդները մեծ մասամբ հայախօս են, որովհետեւ անոնց 60-70 տոկոսը Հայաստանէն եկածներ են։ Իսկ թէ ինչո՞ւ մեր քով շատ չեն գար ֆրանսախօս Հայերը, դժուար է ըսել։ Այդ հարցը զիս կը տանջէ։ Լեզուի պարագային շատ յստակ է որ պարտադրելով ոչինչ կրնանք աւանդել…։

«ՆՅ» - Կազմակերպական առումով այս միութիւնը վարչական կառոյց մը ունի՞։
Տ.Յ.Ս. - Ըսեմ, թէ երիտասարդները կը խուսափին ատկէ, ըսելով թէ այդպէսով տիրող սիրոյ, եղբայրութեան եւ հաւասարութեան մթնոլորտը կրնայ խախտուիլ։ Սակայն միութեան հիմնադրութեան առաջին օրէն ներկայ եղած են քանի մը հոգի, ինչպէս Անահիտ Յակոբեան եւ Գոռ Հախվերդեան, որոնք Թեմականի մօտ մեր ներկայացուցիչներն են։ Յայտնեմ, թէ ես քանի մը ամիսը անգամ մը ժողովի կը հրաւիրեմ բոլոր անդամները եւ նախապէս կազմուած օրակարգին համաձայն կը ծրագրենք մեր յառաջիկայի ընելիքները։

«ՆՅ» - Արդեօք պարտադի՞ր է երիտասարդներու Կրօնական Ընկերակցութեան անդամակցութիւնը։
Տ.Յ.Ս. - Ո՛չ պարտադրական չէ անդամակցութիւնը եւ մենք երիտասարդներ ունինք որոնք հեռու շրջաններէն կու գան որովհետեւ տակաւին իրենց թաղերուն մէջ նման միութիւններ չեն գործեր։ Ըսեմ նաեւ որ այդ ուղղութեամբ ալ աշխատանքները ընթացքի մէջ են։

«ՆՅ» - Նկատելի էր եկեղեցւոյ երիտասարդներուն աշխոյժ մասնակցութիւնը 100ամեակի ոգեկոչման ձեռնարկներուն։
Տ.Յ.Ս. - Այո՛, անոնք ոչ միայն օժանդակեցին կազմակերպուած ձեռնարկներուն, այլ նաեւ իրենք ալ ծրագիրներ մշակեցին եւ իրագործեցին։ Երիտասարդները Ապրիլ 23ի հսկումի արարողութեան մասնակցեցան եկեղեցական շապիկներով, որոնց վրայ արձանագրուած էին յաւուր պատճաշի գրութիւններ։ Անոնք մասնակցեցան նաեւ մոմավառութեան, ինչ որ շատ տպաւորիչ էր…։ Մեր ուժերով կազմած ենք խումբ մը եւ մօտ ապագային պիտի ներկայացնենք համերգ մը։ Նաեւ կը ծրագրենք երկլեզու գրքոյկ մը հրատարակել (իմ հեղինակութեամբ) նուիրուած Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին՝ «Հայկական վկայութիւններ Աստուածաշունչին մէջ» խորագրով, որու ֆրանսերէն թարգմանութիւնը յանձն առած են երիտասարդները։ Այս գործին նպատակը թէ՛ դաստիարակչական է եւ թէ՝ ծանուցողական։

«ՆՅ» - Քանի որ խօսքը հրատարակութեան մասին է, ինչպէ՞ս կ՚ընկալէք դասական եւ աբեղեանական ուղղագրութեան հարցը։
Տ.Յ.Ս. - Ես նախքան հոս գալս - հոգեւորական ըլլալով հանդերձ - չէի պատկերացներ թէ որքա՛ն արժէք, որքա՛ն կշիռ եւ որքա՛ն կարեւորութիւն ունի դասական ուղղագրութիւնը եւ կրնամ ըսել թէ Հայաստանի ժողովուրդի մեծ մասը տակաւին չի պատկերացներ այս հարցին կենսական նշանակութիւնը։

«ՆՅ» - Շատ քաջալերելի է ձեր կողմէ կազմակերպուելիք պատանիներու ճամբարը։ Ո՞վ նախաձեռնած է այդ աշխատանքին։
Տ.Յ.Ս. - Ես բնաւ առընչութիւն չունիմ այդ գործին հետ եւ պարզապէս միայն կ՚ոգեւորեմ երիտասարդները որպէսզի մասնակցին այդ ճամբարին։ Թեմիս Առաջնորդ Վահան Սրբազանի նախաձեռնութեամբ կը կազմակերպուի այդ աշխատանքը, Մարսիլիոյ եւ Լիոնի շրջանի հոգեւորականներուն մասնակցութեամբ, նկատի ունենալով որ այդ շրջաններուն մէջ պիտի կայանայ ճամբարը՝ Օգոստոս 16-21ին։

«ՆՅ» - Ի՞նչ կ՚ըսէիք Էջմիածնի համաերիտասարդական հաւաքին մասին։
Տ.Յ.Ս. - Քանի մը տարին անգամ մը կազմակերպուող նշեալ հաւաքը տեղի ունեցաւ Յուլիս ամսուան սկիզբը։ Բնականաբար այս տարուան օրակարգի հիմնական բաժինը յատկացուած էր Ցեղասպանութեան։ Աշխարհի բոլոր ծայրերէն իւրաքանչիւր թեմ իր երիտասարդ պատգամաւորներով մասնակցեցաւ այդ ժողովին։ (Յաջորդիւ կ՚անդրադառնանք այս նիւթին)։

«ՆՅ» - Ինչպէ՞ս են երիտասարդական կառոյցներու յարաբերութիւնները քոյր եկեղեցիներուն հետ։
Տ.Յ.Ս. - Իմ երկամեայ հովուական ծառայութեան ընթացքին պայմաններու բերումով որեւէ գործակցութիւն չենք ունեցած քոյր եկեղեցիներուն հետ, բայց հրաւէրներ եղած են եւ կը յուսամ յետագային այդ ալ կարելի կ՚ըլլայ։

«ՆՅ» - Երիտասարդները հոգեւոր կոչումի ալ կը պատրաստուի՞ն։
Տ.Յ.Ս. - Մենք զանոնք ազատ կը ձգենք իրենց ընտրութեան մէջ։ Անոնցմէ ոմանք կը մասնակցին եկեղեցւոյ երգչախումբին։ Ըսեմ թէ իմ երազն է, որ երիտասարդները ներգրաւուին նաեւ ծիսական-պաշտամունքային կեանքին մէջ։

«ՆՅ» - Այսօրուան համաշխարհայնացման պայմաններուն մէջ, յաճախ կը հանդիպինք երիտասարդներու որոնք շաբթուան մը համար կաթողիկէ կամ պուտտայական վանք մը քաշուելով խոկումի, հսկումի տրամադրութիւն կը յայտնեն։ Արդեօք Հայց. Առաքելական եկեղեցին դիմումներ կը ստանա՞յ եւ հարկ եղած պարագային ի՞նչ քայլեր կ՚առնէ այդ ուղղութեամբ։
Տ.Յ.Ս. - Կ՚ենթադրեմ թէ երիտասարդներու մօտ շատ զօրաւոր չէ նման մտայնութիւնը, որովհետեւ անոնք արդէն մաս կը կազմեն աշխարհիկ կեանքին։ Միւս կողմէ կը խոստովանիմ, թէ այդ նիւթին մասին, հեռու անցեալին խօսած ենք մեր ժողովներու ընթացքին եւ քանի մը հոգի ալ որոշ ժամանակի մը համար վանքի մը մէջ ինքնամփոփման շրջան մը ապրելու փափաք յայտնած են։ Իմ կարծիքով ժամանակի պակասը ամենէն մեծ պատնէշն է երիտասարդները եկեղեցական կեանքին մօտեցնելու առումով։

«ՆՅ» - Ձեր կարծիքով ընդհանրապէս երիտասարդները ազգային գիտակցութեա՞մբ է, որ եկեղեցի կու գան թէ իրենց ինքնութիւնը վերագտնելու եւ կամ հոգեւոր պահանջներէ մեկնելով կը մօտենան Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ։
Տ.Յ.Ս. - Ասկէ տարի մը առաջ հարցարան մը պատրաստեցի ուր զետեղուած էր նաեւ «ինչո՞ւ եկեղեցի կու գամ» հարցումը։ Երիտասարդներու մեծ մասը պատասխանած էր, թէ եկեղեցի կու  գայ իր հոգեւոր գիտելիքներու պաշարը աւելցնելու եւ հոգեւոր կեանքը բարելաւելու նպատակով։ Թող ներուի ինծի ըսելու, թէ ազգային նպատակներով եկեղեցի այցելողները միայն կը մասնակցին պատարագին ու… կ՚երթան։ Անոնք չեն ուզեր անդամակցիլ մեր երիտասարդական միութիւններուն։ Պատճառը թերեւս մեր համայնքային մտածելակերպն է։ Մեր դասախօսութիւններուն ընթացքին անշուշտ թէ ազգային հարցեր ալ կը քննարկուին, բայց շեշտը առաւելաբար հոգեւոր գիտելիքներու վրայ կը դրուի, քանի որ մեզի համար եկեղեցին հոգեւոր հայրենասիրութեան ակունք մըն է։

«ՆՅ» - Եկեղեցւոյ մէջ տարուած գործունէութիւնները արդեօ՞ք բաւարար չափով ներգրաւուած են տեղեկատուական համակարգին կամ մամուլին մէջ։
Տ.Յ.Ս. - Պատասխանս բացասական է բայց այդ մէկը թերեւս իմ յանցանքով եղած է, խօսքը անշուշտ այս պարագային Փարիզի մասին է։ Պէտք էր թերեւս ես մօտենայի եկեղեցի այցելողներուն եւ ծանօթութիւն հաստատէի։ Հոս սրտբացօրէն կ՚ուզէի ըսել, թէ փարիզահայութիւնը իմ ակնոցով քիչ մը անհիւրընկալ է, որովհետեւ ինծի պէս եկուորը պէտք էր հիւրընկալուէր։ Ես երկու տարի փակուած մնացի եկեղեցւոյ մէջ։ Օրինակի համար առաջին անգամն է որ ձեր խմբագրատունը կ՚այցելեմ, իսկ կարգ մը հաստատութիւններու կողմէ տակաւին չեմ հրաւիրուած։ Կամաց-կամաց կ՚ընկալեմ փարիզահայութեան մտայնութիւնը։ Ես շատ կը փափաքէի որ «Նոր Յառաջ»ի էջերով - որ միակ հայալեզու թերթն է - օրինակի համար շաբաթը անգամ մը սիւնակով մը հանրութեան մատչելի ձեւով եկեղեցական նիւթեր արծարծուէին։ Իսկ թէ ինչո՞ւ մասնաւորապէս շեշտեցի այս հարցը, պատճառը այն է որ մեր ժողովուրդի մտայնութեան մէջ եկեղեցին բրածոյ մըն է, թանգարանային նմոյշ մը…։ Ես կ՚ուզեմ որ մարդիկ հասկնան թէ պէտք է առիթ տալ որ եկեղեցին անոնց անձնական կեանքին մէջ էական դերակատարութիւն ունենայ։ Եկեղեցին այսօր ըսելիք ունի, ան միա՛յն Տաթեւացիի եւ Շնորհալիի շրթներէն խօսողը չէ։ Անկասկած որ պէտք է խօսիլ նաեւ անցեալի մասին, որովհետեւ անցեալը մեր լաւագոյն դաստիարակն է՝ ներկան կերտելու եւ ապագային նայելու համար։

Փարիզի «Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց Միութեան մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կարելի է դիմել հետեւեալ հասցէին.-
www.jeaap.net

Յ.Գ.- Ուրախութեամբ կ՚ընդառաջենք եկեղեցական կեանքին սիւնակ մը յատկացնելու Տէր Յուսիկի փափաքին։ Եկեղեցին հայկականութեան սիւներէն է, հաւաքական կեանքին անբաժան մասնիկը։ Արդէն պարբերաբար ու պատահականօրէն, ըստ օրուան նորութիւններուն, նիւթեր տեղ գրաւած են թերթիս էջերուն մէջ, առանց յատկապէս ծրագրուած գաղափարի։ Տէր Յուսիկի նախաձեռնութիւնը կը համապատասխանէ նաեւ «Նոր Յառաջ»ի առաքելութեան, անդրադառնալ՝ քաղաքական, ազգային, մշակութային ու հոգեմտաւոր կեանքին ու շարժումներուն, լայնախոհութեան, խօսքի ու խղճի ազատութեան արտայայտութեան՝ խմբագրութեան ուղեգծի սահմաններուն մէջ։

Հարցազրոյց
Փարիզի Ս. Յովհաննէս-Մկրտիչ
Մայր Տաճարի հոգեւոր հովիւ
Տէր Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանի հետ
Նոր Յառաջ
(Թիւ 811)
http://www.jeaap.net/2015/08/la-branche-jeunesse-de-leglise.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...