Recevoir les nouveaux articles par Email

mercredi 19 juillet 2017

CALENDRIER RITUEL - JUILLET 2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE


Կիրակի, 23 Յուլիս 2017
ՎԱՐԴԱՎԱՌ 
(Պայծառակերպութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի)  
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին 
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին 

Երկուշաբթի, 24 Յուլիս 2017
ՄԵՌԵԼՈՑ 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին 
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին 
Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց
Dimanche, 23 juillet 2017
 VARTAVAR 
Transfiguration De notre Seigneur 
Jésus Christ 
Office des matines à 8h
Sainte Messe à 10h30 

 Lundi, 24 juillet 2017
MERELOTS
Office des matines à 9h
Sainte Messe à 10h30
Office de Requiem pour tous les défunts 

samedi 15 juillet 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Զ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 6EME DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE

ԵՍԱՅԻ (3:1-11)
1 Վասն զի ահա զօրքերու Եհովա ՏէրըԵրուսաղէմէն եւ Յուդայէն պիտի վերցնէ գաւազանը եւ ցուպը, Հացին բոլոր զօրութիւնն ու ջուրին բոլոր զօրութիւնը,2 Կտրիճն ու պատերազմող մարդը,Դատաւորն ու մարգարէն, գուշակութիւն ընողն ու ծերը,3 Յիսնապետն ու պատուաւոր մարդը,Խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը եւ հանճարեղ կախարդը։4 Անոնց վրայ մանուկները իշխան պիտի կարգեմ, Անոնց վրայ տղաք պիտի իշխեն։ 5 Ժողովուրդը՝ իրարմէ Ու ընկերը իր ընկերէն հարստահարութիւն պիտի կրեն. Մանուկները ծերերուն վրայ պիտի գոռոզանան Եւ անարգները՝ պատուականներուն։ 6 Այն ատեն մարդ իր հօրը տունէն եղող իր եղբայրը պիտի բռնէ ու ըսէ. «Դուն հանդերձ ունիս, Մեր վրայ իշխան եղիր Ու այս աւերակը քու ձեռքիդ տակ թող ըլլայ»։ 7 Այն օրը անիկա պատասխան պիտի տայ՝ ՝ ու ըսէ. «Ես առաջնորդ չեմ ըլլար, Վասն զի իմ տանս մէջ ո՛չ հաց կայ եւ ո՛չ հանդերձ. Զիս ժողովուրդին վրայ իշխան մի՛ կարգէք»։ 8 Քանզի Երուսաղէմ սասանեցաւ եւ Յուդա ինկաւ։ Վասն զի անոնց լեզուներն ու գործերը Տէրոջը դէմ են, Որպէս զի բարկացնեն անոր փառաւոր աչքերը։ 9 Անոնց երեսներուն տեսքը իրենց դէմ կը վկայէ Եւ իրենց մեղքերը Սոդոմի պէս կը յայտնեն, չեն ծածկեր։ Վա՜յ անոնց անձին, վասն զի իրենց վրայ չարիք բերին։ 10 Արդարին ըսէք թէ իրեն աղէկ պիտի ըլլայ. Վասն զի անոնք իրենց գործերուն պտուղը պիտի ուտեն։ 11 Վա՜յ անօրէնին, գէշ պիտի ըլլայ անոր, Վասն զի անոր ձեռքերուն գործերուն փոխարէնը իրեն պիտի տրուի։


ÉSAIE (3.1-11)
1Le Seigneur, l'Eternel des armées, Va ôter de Jérusalem et de Juda Tout appui et toute ressource, Toute ressource de pain Et toute ressource d'eau,
2Le héros et l'homme de guerre, Le juge et le prophète, le devin et l'ancien,
3Le chef de cinquante et le magistrat, Le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur.
4Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, Et des enfants domineront sur eux.
5Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple; L'un opprimera l'autre, chacun son prochain; Le jeune homme attaquera le vieillard, Et l'homme de rien celui qui est honoré.
6On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle: Tu as un habit, sois notre chef! Prends ces ruines sous ta main! -
7Ce jour-là même il répondra: Je ne saurais être un médecin, Et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtement; Ne m'établissez pas chef du peuple!
8Jérusalem chancelle, Et Juda s'écroule, Parce que leurs paroles et leurs oeuvres sont contre l'Eternel, Bravant les regards de sa majesté.
9L'aspect de leur visage témoigne contre eux, Et, comme Sodome, ils publient leur crime, sans dissimuler. Malheur à leur âme! Car ils se préparent des maux.
10Dites que le juste prospérera, Car il jouira du fruit de ses oeuvres.
11Malheur au méchant! il sera dans l'infortune, Car il recueillera le produit de ses mains.ՆԱՄԱԿ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (11:13-24)
13Բայց ձեզի՝ հեթանոսներուդ կ՚ըսեմ. «Քանի որ հեթանոսներուն առաքեալն եմ՝ կը փառաւորեմ իմ սպասարկութիւնս, 14յուսալով բարի նախանձը գրգռել իմ մարմինէս եղողներուն, եւ փրկել անոնցմէ ոմանք»: 15Որովհետեւ եթէ անոնց մեկուսացուիլը աշխարհի հաշտութիւն եղաւ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլայ անոնց վերստին ընդունուիլը, եթէ ոչ՝ կեանք մեռելներէն: 16Ուրեմն՝ եթէ երախայրիքը սուրբ է, նոյնն է նաեւ զանգուածը. ու եթէ արմատը սուրբ է, ուրեմն ճիւղերն ալ: 17Եթէ այդ ճիւղերէն ոմանք կտրուեցան, ու դո՛ւն՝ որ վայրի ձիթենի էիր, պատուաստուեցար անոնց մէջտեղ եւ հաղորդակից եղար անոնց հետ ձիթենիին արմատին ու պարարտութեան, 18մի՛ պարծենար ճիւղերուն դէմ: Իսկ եթէ պարծենաս, գիտցի՛ր թէ դո՛ւն չես որ կը կրես արմատը, հապա արմա՛տը՝ քեզ: 19Ուրեմն պիտի ըսես. «Ճիւղերը կտրուեցան՝ որպէսզի ես պատուաստուիմ»: 20Լա՛ւ. անոնք կտրուեցան անհաւատութեան պատճառով, ու դուն հաստատ մնացած ես հաւատքով: Մեծամիտ մի՛ ըլլար, հապա վախցի՛ր. 21որովհետեւ եթէ Աստուած չխնայեց բնական ճիւղերուն, գուցէ չխնայէ նաեւ քեզի: 22Ուրեմն տե՛ս Աստուծոյ քաղցրութիւնն ու խստութիւնը. խստութիւն՝ ինկածներուն հանդէպ, իսկ բարութիւն՝ քեզի հանդէպ, եթէ յարատեւես անոր քաղցրութեան մէջ. այլապէս՝ դո՛ւն ալ պիտի կտրուիս: 23Իսկ անոնք ալ պիտի պատուաստուին՝ եթէ չմնան իրենց անհաւատութեան մէջ, որովհետեւ Աստուած կարող է դարձեալ պատուաստել զանոնք: 24Քանի որ եթէ դուն կտրուեցար այն ձիթենիէն՝ որ բնութեամբ վայրի էր, եւ հակառակ բնութեան՝ պատուաստուեցար լաւ ձիթենիի մը վրայ, ա՛լ ո՜րչափ աւելի ասոնք՝ որ բնական ճիւղերն են, պիտի պատուաստուին իրենց սեփական ձիթենիին վրայ:

jeudi 13 juillet 2017

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԳՈՒՄԱՐԵՑԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ


Յունիսի 18ին Փարիզի «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան  կողմէ գումարուեցաւ տարեկան անդամական 2րդ ժողովը, որուն ներկայ եղան միութեան անդամներէն աւելի քան քսան հոգի։
Ժողովը կը նախագահէր եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանը։ Միութեան նախկին վարչական խորհուրդի անդամներ Տէր Հօր հետ միասին ներկայացուցին անցեալ մէկ տարուայ բարոյական հաշուետուութիւնը, ըստ որու՝ 2016 Մայիսէ  - 2017 Մայիս երիտասարդաց միութեան կողմէ կեանքի կոչուած են կրթական, մշակութային եւ բարեսիրական ծրագիրներ, որոնց շարքին Սուրբ Գիրքի սերտողութիւններ  եւ այլազան քննարկումներ, մասնակցութիւն Կանթեղ ամսաթերթիկի եւ կայքէջի պատրաստութեան, ուխտագնացութիւններ դէպի Սան Միշել, Լուրդ, 3 ֆիլմի ցուցադրութիւն, գեղարուեստական երեկոյ և ճաշկերոյթներ։ Կազմակերպուած են նաեւ դրամահաւաքներ Հայաստանի կարիքաւոր ընտանիքներու եւ բուժման մէջ գտնուող զինուորներու համար։ Փոքրիկ հաշուետուութեամբ ներկայացուեցաւ նաեւ միութեան ֆինանսական կացութիւնէ, որ կը գոյանայ անդամավճարներու, առատաձեռն անձանց նուիրատուութիւններու եւ կազմակերպուած միջոցառումներու շնորհիւ։


Հաշուետուութենէն ետք տեղի ունեցավ 2017-2018 թուականի նոր վարչութեան անդամներու ընտրութիւնը։ 13 թեկնածուներէն ձայներու առաւելութեամբ ընտրուեցան 7 նոր պատասխանատուներ`
Հուրի Ասատուրեան - ատենապետ
Բոգդան Առաքելեան - փոխատենապետ
Արմէնուհի Եգանեան եւ Փօլին Զուլիկեան - գանձապահներ
Հռիփսիմէ Չադրեան եւ Ամալի Գալստեան - քարտուղարներ
Արազ Կարպուշեան - անդամ երիտասարդաց վարչութեանԺողովի աւարտին միութեան երիտասարդներ նորընտիր վարչութեան հետ միասին յստակացուցին յառաջիկայ տարուայ  գործունէութեան դաշտը, յատուկ շեշտ դնելով միութեան 10ամեակի միջոցառումներու կազմակերպութեան վրայ։ Այդ մասին մանրամասն մեր ընթերցողներուն կը ծանուցուի առանձին նիւթով։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք երիտասարդաց միութիւնը եւ նորընտիր մեր անդամներուն եւ կը մաղթենք անխոչընդոտ յառաջընթաց ի սէր մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի  եւ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ։

mardi 4 juillet 2017

Impressions de voyage – Pèlerinage à Jérusalem, 24-29 mai 2017


La proposition vient de la plus jeune d’entre nous, les yeux pétillants de malice, trépignant d’impatience de se retrouver « là-bas » : « Et si on créait un groupe WhatsApp avec les coordonnées de tous ? » Aussitôt dit, aussitôt fait. C’est ainsi que, ce mercredi soir- là, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le groupe WhatsApp est créé, qui va rythmer joyeusement notre vie les cinq jours suivants, délivrant les messages les plus variés allant du « Bari louiss » au « Rendez-vous dans une heure précise au dîner !!»

Nous sommes une vingtaine de jeunes gens à partir en pèlerinage à Jérusalem ce soir-là, de Paris, mais aussi de Lyon, de Londres et d’Erevan, sous l’égide de notre Evêque, Monseigneur Vahan Hovhanessian, qui nous accompagne.

Nous avons amplement le temps de faire connaissance durant les quatre heures d’attente à l’aéroport de Roissy combinées au cinq heures de vol en pleine nuit et aux quatre heures suivantes passées à l’aéroport de Tel-Aviv, à moitié endormis devant les tapis de livraison des bagages, le temps que quatre personnes de notre groupe retenues aux douanes nous rejoignent.

Puis nous enchaînons directement avec une journée de visites assez remplie, grâce au car et au guide qui nous accompagnent : la Galilée, avec le Mont Thabor où a eu lieu la Transfiguration du Christ, puis le Mont des Béatitudes (sur lequel Jésus a énoncé le Sermon des Béatitudes) ; le tout suivi d’une promenade en bateau sur le lac de Tibériade. Là, la sensation est presque irréelle: au milieu des eaux bleues émeraude calmes et silencieuses de cet écrin entouré de terres désertiques, nous tentons de réaliser que nous sommes en train de naviguer sur ce même lac où Jésus a marché, navigué, parlé à ses disciples ; l’exercice mental n’est pas très facile, mais marque nos esprits…

Après une première nuit réparatrice à l’hôtel, les jours suivants apportent leur cortège de visites spirituellement riches, avec une séance quotidienne d’étude biblique en plein air animée par Monseigneur Vahan, dans une ambiance tantôt espiègle, tantôt recueillie dans la prière : le couvent arménien Saint Sauveur à Jérusalem (où se serait trouvée la maison de Caïphe dans laquelle Jésus aurait été enfermé quelques heures), le Cénacle, le Mont de la Tentation, la Mer Morte, Gethsemani, le tombeau de la Sainte Vierge, le Patriarcat arménien de Jérusalem avec l’église des Saint Archanges et l’église Sourp Hagop, la Via Dolorosa, la piscine de Béthesda (où Jésus avait guéri le paralytique), la grotte de la Nativité à Bethléem, Jaffa…

Le Jourdain constitue un moment particulier de notre pèlerinage. Le lieu où se recueillent les pèlerins est l’endroit où le fleuve est le plus étroit. En effet, seules quelques dizaines de mètres séparent la rive occidentale, où nous nous trouvons, de la rive orientale, qui appartient à la Jordanie. La frontière, ténue, est matérialisée par quelques balises dans l’eau, et les pèlerins de chacun des deux pays se font face, avec des soldats de chaque côté. Les fidèles se succèdent dans une atmosphère sereine et recueillie, en marchant sur les planches en bois qui surplombent le fleuve, bordé de joncs et d’une végétation prolifique. Nous avons alors l’heureux privilège, sous ce soleil de plomb, de pouvoir entrer à tour de rôle dans l’eau du Jourdain pour renouveler nos vœux de baptême en recevant une poignée d’eau symbolique sur la tête, versée par notre Evêque.
Ces moments nous ont laissé des beaux souvenirs où se mêlent l’ocre de l’eau, le vert des joncs et les rayons brûlants du soleil que seule apaise la fraicheur bienvenue de l’eau du fleuve.

samedi 1 juillet 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Դ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 4EME DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE

ÉSAIE (1.21-31)
21Quoi donc! la cité fidèle est devenue une prostituée! Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, Et maintenant il y a des assassins!
22Ton argent s'est changé en scories, Ton vin a été coupé d'eau.
23Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, Tous aiment les présents et courent après les récompenses; Ils ne font pas droit à l'orphelin, Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux.
24C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel des armées, Le Fort d'Israël: Ah! je tirerai satisfaction de mes adversaires, Et je me vengerai de mes ennemis.
25Je porterai ma main sur toi, Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb.
26Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, Cité fidèle.
27Sion sera sauvée par la droiture, Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice.
28Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui abandonnent l'Eternel périront.
29On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices;
30Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, Comme un jardin qui n'a pas d'eau.
31L'homme fort sera comme de l'étoupe, Et son oeuvre comme une étincelle; Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, Et il n'y aura personne pour éteindre.ՆԱՄԱԿ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (7:25-8:11)
25Շնորհակալութիւն Աստուծոյ՝՝, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով: Ուրեմն ես ինքս միտքով կը ծառայեմ Աստուծոյ Օրէնքին, իսկ մարմինով՝ մեղքի օրէնքին:

1Ուրեմն հիմա դատապարտութիւն չկայ Քրիստոս Յիսուսով եղողներուն, որոնք մարմինին համաձայն չեն ընթանար. 2քանի որ կեանքի Հոգիին Օրէնքը՝ Քրիստոս Յիսուսով ազատեց զիս մեղքի եւ մահուան օրէնքէն: 3Արդարեւ ինչ որ Օրէնքը անկարող էր ընել, որովհետեւ մարմինը տկարացուցած էր զայն, Աստուած իրագործեց. իր Որդին ղրկեց՝ մեղանչական մարմինի նմանութեամբ եւ մեղքին պատճառով, ու դատապարտեց մեղքը այդ մարմինին մէջ, 4որպէսզի Օրէնքին արդարութիւնը գործադրուի մեր մէջ՝ որ չենք ընթանար մարմինին համաձայն, այլ՝ Հոգիին: 5Արդարեւ մարմինին համաձայն ապրողները՝ կը մտածեն մարմինին բաները, իսկ Հոգիին համաձայն ապրողները՝ Հոգիին բաները. 6նաեւ մարմնաւոր մտածումը մահ է, իսկ հոգեւոր մտածումը՝ կեանք ու խաղաղութիւն: 7Արդարեւ մարմնաւոր մտածումը Աստուծոյ դէմ թշնամութիւն է, քանի Աստուծոյ Օրէնքին չի հպատակիր. մա՛նաւանդ չի կրնար ալ, 8որովհետեւ մարմինին համաձայն ապրողները չեն կրնար հաճեցնել Աստուած:
9Բայց դուք չէք ապրիր մարմինին համաձայն, հապա՝ Հոգիին համաձայն, եթէ իսկապէս Աստուծոյ Հոգին բնակած է ձեր մէջ. իսկ եթէ մէկը Քրիստոսի Հոգին չունի, ինք անորը չէ: 10Սակայն եթէ Քրիստոս ձեր մէջ է, մարմինը մեռած է մեղքին պատճառով, իսկ Հոգին կեանք կը պարգեւէ արդարութեան պատճառով: 11Ու եթէ Յիսուսը մեռելներէն յարուցանողին Հոգին բնակած է ձեր մէջ, ուրեմն ա՛ն՝ որ մեռելներէն յարուցանեց Քրիստոսը, կեանք պիտի տայ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններուն՝ իր Հոգիով, որ կը բնակի ձեր մէջ:

samedi 24 juin 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Գ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 3EME DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE


ÉSAIE (1.2-15)
2Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Eternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi.
3Le boeuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence.
4Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, A la race des méchants, aux enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Eternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière...
5Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et tout le coeur est souffrant.
6De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l'huile.
7Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des barbares.
8Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un champ de concombres, Comme une ville épargnée.
9Si l'Eternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe.
10Ecoutez la parole de l'Eternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!
11Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Eternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs.
12Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis?
13Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.
14Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à charge; Je suis las de les supporter.
15Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: Vos mains sont pleines de sang.


ՆԱՄԱԿ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (6:12-23)
12Ուրեմն ա՛լ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմինին վրայ, որ հնազանդիք անոր ցանկութիւններուն. 13ու ձեր մարմինին անդամները մի՛ յանձնէք մեղքին՝ անիրաւութեան գործիք ըլլալու: Հապա դուք ձեզ ընծայեցէ՛ք Աստուծոյ՝ որպէս մեռելներէն վերապրողներ, եւ ձեր անդամները ընծայեցէ՛ք Աստուծոյ՝ իբր արդարութեան գործիքներ: 14Արդարեւ մեղքը պիտի չիշխէ ձեր վրայ. որովհետեւ ո՛չ թէ Օրէնքի տակ էք, հապա՝ շնորհքի տակ:
15Ուրեմն ի՞նչ. մեղանչե՞նք, քանի որ Օրէնքի տակ չենք, հապա՝ շնորհքի տակ: Ամե՛նեւին: 16Չէ՞ք գիտեր թէ որո՛ւն որ դուք ձեզ իբր ստրուկ յանձնէք՝ հնազանդելու համար, ստրուկ կ՚ըլլաք անոր՝ որուն կը հնազանդիք, թէ՛ մեղքին՝ որ կ՚առաջնորդէ մահուան, եւ թէ հնազանդութեան՝ որ կ՚առաջնորդէ արդարութեան: 17Բայց շնորհակալութի՛ւն Աստուծոյ, որ մեղքին ստրուկ ըլլալէ ետք՝ սրտանց հնազանդեցաք այն ուսուցումի տիպարին՝ որ աւանդուեցաւ ձեզի: 18Ուստի դուք՝ ազատած ըլլալով մեղքէն՝ ստրուկ եղաք արդարութեա՛ն. 19(մարդկային կերպով կը խօսիմ՝ ձեր մարմինին տկարութեան պատճառով.) քանի որ ինչպէս յանձնեցիք ձեր անդամները անօրէնութեան՝ ստրուկ ըլլալու անմաքրութեան եւ անօրէնութեան, այնպէս ալ հիմա ընծայեցէ՛ք ձեր անդամները սրբութեան՝ ստրուկ ըլլալու արդարութեան: 20Որովհետեւ երբ դուք ստրուկ էիք մեղքին՝ ազատ էիք արդարութենէն: 21Ուրեմն այն ատեն ի՞նչ պտուղ ունէիք այն բաներէն՝ որոնց համար հիմա կ՚ամչնաք. որովհետեւ անոնց վախճանը մահ է: 22Իսկ հիմա, մեղքէն ազատած եւ Աստուծոյ ստրուկ եղած ըլլալով, ձեր պտուղը ունիք՝ սրբութեամբ, ու վախճանը՝ յաւիտենական կեանքը: 23Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, բայց Աստուծոյ շնորհը՝ յաւիտենական կեանք է, Յիսուս Քրիստոսի՝ մեր Տէրոջ միջոցով:

mardi 20 juin 2017

CATECHISME POUR VOS ENFANTS - ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ


Chers amis, suite au succès des cours de catéchisme pour les enfants de cette première année, les cours reprendront au mois de septembre prochain pour une nouvelle année.

Les cours de catéchisme vont être dispensés en la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, pour les enfants de 7 à 13 ans. Les cours auront lieu deux fois par mois, le mercredi à 17h, dans la salle de l’église.
Sous l'égide du Père Houssik Sargsyan, les enfants feront connaissance avec les récits de la Bible, ainsi que les pages importantes de l’Histoire arménienne, de ses traditions ; ils apprendront des prières et des chants arméniens, à travers des jeux et des activités intéressantes. Les cours ont lieu en français et en arménien. Nous invitons de tout cœur les parents à accompagner leurs enfants au 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, pour connaître de plus près le Christianisme et l’Eglise apostolique.

Pour les détails et les inscriptions, merci de contacter le Père Houssik Sargsyan (tél : 07 62 82 62 25, mail fr.husik@gmail.com
ou bien le secrétariat de l’église (tél : 01 43 59 67 03, mail: eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr).

Pour les inscriptions en ligne merci de cliquer sur ce lien :Սիրելի հայրենակիցներ, հաջող կերպով անցկացնելով երեխաներու քրիստոնէական դաստիարակութեան «ՄԱՆԿՈՒՆՔ» ծրագրի առաջին տարին՝ եկող տարուայ սեպտեմբերէն կը վերսկսինք մեր դասերը․ որ տեղի կունենան Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարին մէջ  7-13 տարեկան երեխաներու համար:

Ամսական 2 անգամ, չորեքշաբթի օրերը ժամը 17:00-ին եկեղեցւոյ սրահին մէջ փոքրիկները Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի օգնութեամբ հայերէնով եւ ֆրանսերէնով կը ծանօթանան Աստուածաշունչի պատմութիւններուն, կը ճանչնան Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան կարեւոր էջերը եւ աւանդոյթները, կը սորվին հայերէն աղօթքներ եւ երգեր՝ այդ ամէնուն մասնակցելով խաղերու եւ հետաքրքրաշարժ զբաղումներու միջոցաւ:
Սիրով կը հրաւիրենք ծնողքը իրենց պզտիկները առաջնորդելու դէպի 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris՝ աւելի մօտիկէն ճանչնալու քրիստոնէութիւնն ու Առաքելական Մայր Եկեղեցին:

Մանրամասնութիւններու եւ գրանցուելու համար հաճեցէք կապ հաստատել Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի (հեռ՝ 07 62 82 62 25, էլ. հասցէ fr.husik@gmail.com
կամ եկեղեցւոյ քարտուղարութեան հետ (հեռ՝ 01 43 59 67 03, էլ. հասցէ eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr)

Առցանց գրանցումի համար անցէք այս յղումով՝ https://goo.gl/forms/t7gDEeRlcxGAxIME2

samedi 17 juin 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ ՍՐԲՈՅ ԷՋՄԱԻԱԾՆԻ ՏՕՆԻ - LECTURES POUR LA FETE DE SAINT ETCHMIADZINE

PROVERBS (9.1-6)
1La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept colonnes.
2Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, Et dressé sa table.
3Elle a envoyé ses servantes, elle crie Sur le sommet des hauteurs de la ville:
4Que celui qui est stupide entre ici! Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens:
5Venez, mangez de mon pain, Et buvez du vin que j'ai mêlé;
6Quittez la stupidité, et vous vivrez, Et marchez dans la voie de l'intelligence!
 

ZACHARIE (3.7-4.9)
7Ainsi parle l'Eternel des armées: Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
8Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. 9Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour. 10En ce jour-là, dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.


1L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. 2Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; 3et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. 4Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon seigneur? 5L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. 6Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées. 7Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!
8La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 9
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous.


ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (9:1-10)
1Արդարեւ առաջին ուխտն ալ ունէր պաշտամունքի կանոններ, նաեւ աշխարհային սրբարան մը. 2որովհետեւ խորան մը կառուցանուած էր: Առաջինը, որուն մէջ կային աշտանակը, սեղանը եւ առաջադրութեան հացը, Սրբութիւն կը կոչուէր: 3Իսկ երկրորդ վարագոյրին ետեւ կար խորան մը՝ որ Սրբութիւններու սրբութիւն կը կոչուէր. 4անոր մէջ էին ոսկիէ բուրվառը եւ ամէն կողմէ ոսկեպատ ուխտին տապանակը, որուն մէջ կային ոսկիէ սափորը՝ մանանայով լեցուն, Ահարոնի գաւազանը՝ որ ծաղկեցաւ, եւ ուխտին տախտակները: 5Անոր վրայ ալ՝ փառքի քերովբէները, որ հովանի կ՚ընէին Քաւութեան վրայ: Այս մասին հիմա մանրամասն խօսելու կարիք չկայ: 6Ասոնք այսպէս կառուցանուած ըլլալով, քահանաները ամէն ատեն կը մտնէին առաջին խորանը՝ պաշտամունք կատարելու: 7Իսկ միայն քահանայապետը կը մտնէր երկրորդին մէջ, տարին մէ՛կ անգամ. բայց ո՛չ առանց արիւնի, որ կը մատուցանէր իրեն համար, նաեւ ժողովուրդին անգիտութեան մեղքերուն համար: 8Սուրբ Հոգին սա՛ կը բացայայտէր, թէ սրբարանին ճամբան յայտնաբերուած չէր, քանի դեռ կը կենար առաջին խորանը, 9որ նախատիպար մըն էր ներկայ ատենին համար: Անոր մէջ կը մատուցանուէին ընծաներ ու զոհեր, որոնք չէին կրնար կատարեալ ընել պաշտամունք կատարողը՝ խղճմտանքին հանդէպ. հապա՝ կերակուրներով, խմելիքներով 10եւ տարբեր լուացումներով՝ միայն մարմնաւոր կանոններ էին, որոնք կը պարտադրուէին մինչեւ ուղղումի ատենը:

samedi 10 juin 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Ա ԿԻՐԱԿԻԻ (ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ) - LECTURES DU 1ERE DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE (COMMEMORATION DU PROPHETE ELIE)


1 LIVRE DES ROIS (18:29-46)
29Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30Elie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit l'autel de l'Eternel, qui avait été renversé. 31Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Eternel avait dit: Israël sera ton nom; 32et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Eternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semence. 33Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. 34Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 35L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 36Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit: Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! 37Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Eternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur! 38Et le feu de l'Eternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Eternel qui est Dieu! C'est l'Eternel qui est Dieu! 40Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie; qu'aucun d'eux n'échappe! Et ils les saisirent. Elie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. 41Et Elie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 42Achab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, 43et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit: Il n'y a rien. Elie dit sept fois: Retourne. 44A la septième fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit: Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel. 46Et la main de l'Eternel fut sur Elie, qui se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel.

jeudi 8 juin 2017

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ԳՐԱԲԱՐԻՆ - Introduction au « Krapar », la langue arménienne classique « littéraire »Եթէ կ՚ուզէք աւելի լաւ հասկնալ հայոց լեզուի ակունքները, գրաբարով նիւթերը եւ եկեղեցական արարողութիւնները, մասնակցեցէք գրաբարի ծանօթացման համառօտ դասընթացքի, որ տեղի կ՚ունենայ ամէն Ուրբաթ Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարին կից սրահին մէջ, ժամը 19։30-20:00, կազմակերպութեամբ Մայր Տաճարի «Սբ. Յովհ. Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան։

Անհրաժեշտ է ունենալ` հայերէնի տառաճանաչութիւն, տետրակ եւ գրիչ։

Մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել 01 43 59 67 03 թիւին։

Մուտքն ազատ է, առանց տարիքային սահմանափանումի։

Դասընթացքի աւարտին տեղի կ՚ունենայ Աստուածաշունչի սերտողութիւն երիտասարդներու համար։


Si vous voulez mieux comprendre les origines de la langue arménienne,
les sujets classiques en « Krapar » et les cérémonies religieuses, alors venez assister
aux cours d’introductions au « Krapar » qui auront lieu tous les vendredis dans la salle
de la cathédrale St Jean Baptiste à Paris, de 19h30 à 20h00,
organisé par le Groupe de Jeunes « Saint Jean Baptiste ».

Il est impératif de connaître l’alphabet arménien, d’apporter bloc-notes et stylo.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 01 43 59 67 03.

L’entrée est libre, sans limite d’âge.

Ce cours est suivi par une étude biblique pour les jeunes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...